Nghiên cứu sự ô nhiễm của vi khuẩn listeria và salmonella trên thịt lợn bán tại chợ thành phố thái nguyên, đề xuất biện pháp khống chế

Nghiên cứu sự ô nhiễm của vi khuẩn listeria salmonella trên thịt lợn bán tại chợ thành phố thái nguyên, đề xuất biện pháp khống chế

Nghiên cứu sự ô nhiễm của vi khuẩn listeria và salmonella trên thịt lợn bán tại chợ thành phố thái nguyên, đề xuất biện pháp khống chế
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯƠNG QUỐC TIẾN NGHIÊN CỨU SỰ Ô NHIỄM CỦA VI KHUẨN LISTERIA SALMONELLA TRÊN THỊT LỢN BÁN TẠI CHỢ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ ... đề tài: Nghiên cứu ô nhiễm vi khuẩn Listeria Salmonella thịt lợn bán chợ thành phố Thái Nguyên, đề xuất biện pháp khống chế Mục tiêu nghiên cứu - Khảo sát tình hình giết mổ, tiêu thụ thịt lợn ... 2.3.5 Nghiên cứu ô nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt lợn khu chợ thuộc TP Thái Nguyên - Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt lợn tươi - Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt lợn theo...
 • 106
 • 165
 • 0

Nghiên cứu sự ô nhiễm của vi khuẩn escherichia coli staphylococcus aureus trên thịtbán tại chợ khu vực hà đông, hà nội, đề xuất biện pháp khống chế

Nghiên cứu sự ô nhiễm của vi khuẩn escherichia coli và staphylococcus aureus trên thịt gà bán tại chợ khu vực hà đông, hà nội, đề xuất biện pháp khống chế
... HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ BÍCH THANH NGHIÊN CỨU SỰ Ô NHIỄM CỦA VI KHU N ESCHERICHIA COLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS TRÊN THỊT GÀ BÁN TẠI CHỢ KHU VỰC HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI, ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ Chuyên ... E coli S aureus thịt tươi 27 v 2.3.4 Nghiên cứu ô nhiễm vi khu n E coli thịt tươi 27 2.3.5 Nghiên cứu ô nhiễm vi khu n S aureus thịt tươi 27 2.3.6 Đề xuất biện pháp ... Escherichia coli Staphylococcus aureus thịt bán chợ khu vực Đông, Nội, đề xuất biện pháp khống chế Mục tiêu nghiên cứu - Khảo sát tình hình giết mổ tiêu thụ thịt số quầy bán thuộc chợ lớn Hà...
 • 98
 • 45
 • 0

nghiên cứu sự ô nhiễm của một số chỉ tiêu vi khuẩn nước uống đóng chai trên địa bàn thành phố thái nguyên

nghiên cứu sự ô nhiễm của một số chỉ tiêu vi khuẩn ở nước uống đóng chai trên địa bàn thành phố thái nguyên
... Thực trạng ô nhiễm số tiêu vi khuẩn nước uống đóng chai (NUĐC) 1.2.1 Thực trạng ô nhiễm giới 1.2.2 Thực trạng ô nhiễm nước 1.3 Tình hình nghiên cứu ô nhiễm số tiêu vi khuẩn nước đóng chai 12 1.3.1 ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TẠ PHƢƠNG THUỲ NGHIÊN CỨU SỰ Ô NHIỄM CỦA MỘT SỐ CHỈ TIÊU VI KHUẨN NƢỚC UỐNG ĐÓNG CHAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN CHUYÊN NGÀNH: ... nghệ vi sinh - Vi n Khoa học sống - Đại học Thái Nguyên tiến hành đề tài: "Nghiên cứu ô nhiễm số tiêu vi khuẩn nước uống đóng chai địa bàn Thành phố Thái Nguyên" Mục tiêu nghiên cứu - Khảo sát...
 • 82
 • 178
 • 2

nghiên cứu sự ô nhiễm của thịt lợn tươi bởi một số chỉ tiêu vi khuẩn trên địa bàn thành phố thái nguyên

nghiên cứu sự ô nhiễm của thịt lợn tươi bởi một số chỉ tiêu vi khuẩn trên địa bàn thành phố thái nguyên
... lực nghiên cứu môn Công nghệ Vi sinh Vi n Khoa học Sự sống - Đại học Thái Nguyên, tiến hành đề tài: Nghiên cứu ô nhiễm thịt lợn tươi số tiêu vi khuẩn địa bàn Thành phố Thái Nguyên Mục tiêu nghiên ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM DƢƠNG THUỲ DUNG NGHIÊN CỨU SỰ Ô NHIỄM CỦA THỊT LỢN TƢƠI BỞI MỘT SỐ CHỈ TIÊU VI KHUẨN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: SINH ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 41 3.1 Khảo sát tình hình giết mổ tiêu thụ thịt lợn địa bàn thành phố Thái Nguyên 41 3.2 Xác định tiêu vi khuẩn nhiễm thịt lợn tƣơi 42 3.3 So sánh tỷ lệ nhiễm vi khuẩn...
 • 80
 • 107
 • 0

nghiên cứu sự lưu hành của vi khuẩn pasteurella multocida trong bệnh tụ huyết trùng trâu, bò tại một số huyện có dịch trên địa bàn tỉnh hà giang biện pháp phòng trị

nghiên cứu sự lưu hành của vi khuẩn pasteurella multocida trong bệnh tụ huyết trùng ở trâu, bò tại một số huyện có dịch trên địa bàn tỉnh hà giang và biện pháp phòng trị
... NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ HÀ NGHIÊN CỨU SỰ LƢU HÀNH CỦA VI KHUẨN PASTEURELLA MULTOCIDA TRONG BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG TRÂU, BÕ TẠI MỘT SỐ HUYỆN CÓ DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG VÀ BIỆN PHÁP PHÕNG TRỊ ... điểm dịch tễ bệnh tụ huyết trùng trâu, địa bàn tỉnh Giang - Nghiên cứu vai trò yếu tố khí hậu tác động đến đặc điểm dịch tễ bệnh tụ huyết trùng trâu, - Xác định lưu hành vi khuẩn Pasteurella ... nghành chăn nuôi Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, sở kế thừa kết nghiên cứu tác giả trước nước, tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu lưu hành vi khuẩn Pasteurella multocida bệnh tụ huyết trùng...
 • 104
 • 289
 • 2

Nghiên cứu sự ô nhiễm vi khuẩn escherichia coli, salmonella spp trên thịt lợn tại các chợ thuộc thành phố tuyên quang đề xuất biện pháp khống chế

Nghiên cứu sự ô nhiễm vi khuẩn escherichia coli, salmonella spp trên thịt lợn tại các chợ thuộc thành phố tuyên quang và đề xuất biện pháp khống chế
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THẾ ANH NGHIÊN CỨU SỰ Ô NHIỄM VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI, SALMONELLA SPP TRÊN THỊT LỢN TẠI CÁC CHỢ THUỘC THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ Chuyên ngành: ... giết mổ, công tác kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm thịt lợn thành phố Tuyên Quang Xác định tình hình nhiễm khuẩn E coli Salmonella spp phân lập thịt lợn thành phố Tuyên Quang Đề xuất biện pháp phòng, ... số lượng vi khuẩn E coli nhiễm 1g thịt lợn 41 Bảng 3.7: Kết xác định tiêu vi khuẩn Salmonella nhiễm thịt lợn 42 Bảng 3.8: Kết xác định tiêu vi khuẩn Salmonella nhiễm thịt lợn theo thời...
 • 75
 • 46
 • 0

nghiên cứu sự kháng thuốc của vi khuẩn vibrio parahaemolyticus phân lập từ ao nuôi tôm

nghiên cứu sự kháng thuốc của vi khuẩn vibrio parahaemolyticus phân lập từ ao nuôi tôm
... XUYÊN NGHIÊN CỨU SỰ KHÁNG THUỐC CỦA VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus PHÂN LẬP TỪ AO NUÔI TÔM LUẬN VĂN ĐẠI HỌC NGÀNH BỆNH HỌC THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGs Ts TỪ THANH DUNG 2014 NGHIÊN CỨU SỰ KHÁNG ... chủng vi khuẩn định danh vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus A B V .parahaemolyticus C D Hình 2: Kết phân lập vi khuẩn kiểm tra sinh hóa A: Đĩa vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus phân lập CHROMagar™ Vibrio ... truyền gen kháng thuốc sang loài vi khuẩn khác cho người Vì vậy, đề tài Nghiên cứu kháng thuốc vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus phân lập từ ao nuôi tôm thực Mục tiêu đề tài tìm loại kháng sinh...
 • 14
 • 226
 • 1

LVTN Nghiên cứu sự kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh gan thân mủ trên cá tra

LVTN Nghiên cứu sự kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh gan thân mủ trên cá tra
... kháng thuốc kháng sinh có kích thước 2-51 kbp Vi c phân lập plasmid vi khuẩn gây bệnh động vật thủy sản vài nghiên cứu thực Tại Vi t Nam, vi c phân lập plasmid nhóm vi khuẩn Vibrio gây bệnh ... khả kháng thuốc chủng vi khuẩn người Điều mối đe dọa lớn vi c bảo vệ sức khỏe người tương lai Chính vi c nghiên cứu kháng thuốc vi khuẩn cần thiết, đặc biệt đa kháng thuốc plasmid gây kháng thuốc ... 2.2.2 Hiện tượng kháng thuốc kháng sinh 2.2.2.1 Khái quát tượng kháng thuốc Sự kháng thuốc vi khuẩn nói chung vi khuẩn gây bệnh trên động vật thủy sản nói riêng quan tâm, nghiên cứu từ lâu Từ năm...
 • 35
 • 374
 • 0

Hiện trạng môi trường nước tại mỏ khai thác than bùn lung lớn thuộc xã kiên bình, huyện kiên lương, tỉnh kiên giang đề xuất biện pháp khống chế ô nhiễm

Hiện trạng môi trường nước tại mỏ khai thác than bùn lung lớn thuộc xã kiên bình, huyện kiên lương, tỉnh kiên giang  đề xuất biện pháp khống chế ô nhiễm
... bền vững, đề xuất tiến hành nghiên cứu Hiện trạng môi trường nước mỏ khai thác than bùn Lung Lớn thuộc Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang - Đề xuất biện pháp khống chế ô nhiễm làm ... lượng môi trường nước khu khai thác mỏ than bùn - Đề xuất biện pháp xử lý chất lượng môi trường nước sau khai thác than bùn - Đề xuất giải pháp quản lý môi trường nước trình khai thác than bùn ... quanh 5.1.2 Biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường nước Một số biện pháp đề xuất nhằm khống chế ô nhiễm nguồn nước trình khai thác mỏ than bùn: - Đảm bảo phương pháp công nghệ khai thác theo quy...
 • 48
 • 61
 • 0

Nghiên cứu sự ô nhiễm vi khuẩn salmonella spp tại một số điểm giết mổ gia cầm quy mô nhỏ trên địa bàn thành phố hà nội

Nghiên cứu sự ô nhiễm vi khuẩn salmonella spp tại một số điểm giết mổ gia cầm quy mô nhỏ trên địa bàn thành phố hà nội
... nhi m Salmonella spp t i m t s ñi m gi t m gà quy nh ñ a bàn thành ph 36 N i 3.2 K t qu phân l p vi khu n Salmonella spp t m u thu th p t i ñi m gi t m gà quy nh ñ a bàn thành ph N ... m quy nh ñ a bàn thành ph N i * Ý nghĩa th c ti n: - C nh báo nguy c a ô nhi m Salmonella spp th t gia c m ñư c gi t m t i ñi m gi t m quy nh ñ a bàn thành ph N i Trư ng ð i h c Nông ... m t i s gi t m gà quy nh ñ a bàn thành ph N i 3.5 38 48 Bi u ñ so sánh t l nhi m Salmonella spp nư c th i t i s gi t m quy nh ñ a bàn thành ph N i 49 3.6 T l typ Salmonella phân l...
 • 77
 • 143
 • 0

Xác định tỷ lệ nhiễm salmonella SPP trên thịt lợn bán tại các chợ hà nội nghiên cứu khả năng kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn phân lập được

Xác định tỷ lệ nhiễm salmonella SPP trên thịt lợn bán tại các chợ ở hà nội và nghiên cứu khả năng kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn phân lập được
... i vi khuẩn định sống v sinh sản môi trờng có nồng độ kháng sinh cao nồng độ ức chế sinh sản phần lớn cá thể khác canh khuẩn nòi khác lo i Hiện tợng kháng kháng sinh vi khuẩn đ đợc nh nghiên cứu ... hiệu vi c chữa trị Kho t ng thuốc kháng sinh c ng ng y c ng trở nên hạn hẹp v khan nhiều, l tợng kháng kháng sinh vi khuẩn đ bắt đầu ng y c ng gia tăng Theo FAO/OIE/WHO (2003) tợng kháng kháng sinh ... khỏng sinh c a cỏc ch ng Salmonella spp phõn l p t th c ph m khỏ cao v i 77,5% Salmonella spp khỏng v i ớt nh t khỏng sinh T l khỏng khỏng sinh (t khỏng sinh tr lờn) c a Salmonella spp l 60% Salmonella...
 • 87
 • 384
 • 0

Nghiên cứu sự ô nhiễm vi khuẩn salmonella, escherichia coli thịt lợn thịttrên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu sự ô nhiễm vi khuẩn salmonella, escherichia coli ở thịt lợn và thịt gà trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN HỒNG QUÂN NGHIÊN CỨU SỰ Ô NHIỄM VI KHUẨN SALMONELLA, ESCHERICHIA COLI THỊT LỢN VÀ THỊT GÀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN ... TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Thịt lợn, thịt tươi sống thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - Vi khuẩn gây ô nhiễm thịt: Vi khuẩn Salmonella Escherichia coli 2.1.2 ... tài: Nghiên cứu ô nhiễm vi khuẩn Salmonella, Escherichia coli thịt lợn thịt địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI - Xác định trạng vệ sinh sở giết...
 • 94
 • 47
 • 0

Nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã thượng cát, huyện từ liêm, hà nội

Nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã thượng cát, huyện từ liêm, hà nội
... Liêm, Nội gồm mục tiêu cụ thể sau: Xác định nồng độ mangan nước giếng khoan Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Nội Nghiên cứu tích lũy mangan tóc người dân Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Nội ... độ ô nhiễm mangan nước giếng khoan nguy tác động đến sức khỏe người dân, luận văn thực với chủ đề: Nghiên cứu ô nhiễm mangan nước giếng khoan tích lũy thể người dân Thượng Cát, huyện Từ Liêm, ... Cát 45,1 mg/kg, Nghĩa Dân 1,8 mg/kg KẾT LUẬN Luận văn Nghiên cứu ô nhiễm mangan nước giếng khoan tích lũy thể người dân Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Nội thực thu thập thông tin, khảo sát,...
 • 19
 • 311
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn Escherichia Coli trên thịt lợn bán tại Thành phố Thái Nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn Escherichia Coli trên thịt lợn bán tại Thành phố Thái Nguyên
... tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học vi khuẩn Escherichia coli thịt lợn bán thành phố Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Mục tiêu nghiên cứu ... ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU - Lấy mẫu số chợ trung tâm địa bàn thành phố Thái Nguyên - Phân lập xác định mức độ nhiễm nghiên cứu số đặc điểm sinh học, hóa học môn Công nghệ vi sinh, Vi n Khoa học Sự sống, ... xảy [26] Vi khuẩn nhiễm vào thịt gồm có số loài vi khuẩn gây hƣ hỏng thịt nhiều loài vi khuẩn gây bệnh cho ngƣời [46] - Một số vi khuẩn gây hư hỏng thịt tươi Dựa vào khả phân hủy thịt vi khuẩn ngƣời...
 • 57
 • 151
 • 0

Nghiên cứu sự lưu hành của vi rút lở mồm long móng trên trâu, bò hiệu lực của vắc xin trong công tác phòng dịch lở mồm long móng tại tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu sự lưu hành của vi rút lở mồm long móng trên trâu, bò và hiệu lực của vắc xin trong công tác phòng dịch lở mồm long móng tại tỉnh Quảng Ninh
... Lở mồm long móng trâu, hiệu lực vắc xin công tác phòng dịch Lở mồm long móng tỉnh Quảng Ninh * Mục tiêu đề tài: - Nghiên cứu lưu hành vi rút LMLM đàn trâu, tỉnh Quảng Ninh - Nghiên cứu khả ... bàn tỉnh Quảng Ninh 57 3.3.1 Sự lưu hành vi rút LMLM tự nhiên đàn trâu Quảng Ninh 57 3.3.2 Định type vi rút LMLM trâu địa bàn tỉnh Quảng Ninh 61 3.3.2.1 Định type vi rút LMLM trâu ... độc lực vi rút 2°C vài tháng, sấy khô vi rút nhiệt để làm vắc xin Năm 1926, Vallée Carré nghiên cứu tác động Formol vi rút từ biểu bì cảm nhiễm, xử lý tạo thành vắc xin Formol công nhận có hiệu...
 • 96
 • 210
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Writing A Thesis Proposal – Student Servicesđề cương sơ bộ phương pháp nghiên cứu khoa học QTKDđề cương chi tiết quản trị kinh doanhThe Classification Of Information And Communication Technology Investment In Financial AccountingEthical Banking And Finance: A Theoretical And Empirical Framework For The Cross-Country And Inter-Bank Analyis Of Efficiency, Productivity, And Financial PerformanceThesis Optima Fundcác ứng dụng về toán B1A Return on Investment Model for Software Configuration ManagementFaculty of Economic and Management SciencesAccounting For Stock-Based Compensation Plans Theory And Practise In The Business CommunityBSc (Hons) in Applied Accounting and Research and Analysis ProjectĐầu tư phát triển cảng biên Việt Nam giai đoạn 2005 -2020.PDFĐầu tư phát triển công nghiệp tỉnh Hà Nam thực trạng và giải phápĐầu tư phát triển kinh tế thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2007-2011 và tầm nhìn đến năm 2020.PDFĐầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Thái Nguyên.PDFĐẩy mạnh marketing - mix vào kinh doanh tin học tại Công ty TNHH Sao mớiĐẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp tỉnh Phú ThọCơ sở lý thuyết hóa học dùng cho các trường đại học kỹ thuậtCác dạng toán về Cacbon và hợp chất của cacbon: Tính khử của CO, CO2 với kiềm, Muối cacbonat với axit (Có hướng dẫn giải) Phụ đạo bồi dưỡngĐô thị hoá ngoại vi với vấn đề việc làm ở thành phố Hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập