SKKN dạy kể chuyện kiểu bài nghe – kể lại

Khoá luận tốt nghiệp Dạy học kiểu bài nghe - kể lại câu chuyện vừa nghe thầy cô kể trên lớp cho học sinh lớp 4

Khoá luận tốt nghiệp Dạy học kiểu bài nghe - kể lại câu chuyện vừa nghe thầy cô kể trên lớp cho học sinh lớp 4
... chuyên lớp a)Các kiêu kê chuyên - Kiểu nghe - kể lại câu chuyện vừa nghe thầy kể lóp - Kiểu kể lại câu chuyện nghe, đọc - Kiểu kể lại câu chuyện chứng kiến tham gia b) Kiếu Nghe - kế lại câu ... trạng dạy học kể chuyện kiểu Nghe - kể lại câu chuyện vừa nghe thầy k ế lớp ” trường Tiểu học c Loa - Đông Anh Chương trình kể chuyện lóp kiểu Nghe - kể ỉạỉ câu chuyện vừa nghe thầy kể lóp” ... NGHE KẺ LẠI CÂU CHUYỆN VỪA NGHE THẦY CÔ KÉ TRÊN LỚP” CHO HỌC SINH LỚP Đe HS kế chuyện tốt kiếu Nghe - ke lại câu chuyện vừa nghe thầy kế lớp trước hết phải rèn cho HS kĩ nghe - nhớ Từ nghe...
 • 72
 • 101
 • 0

Dạy học kiểu bài nghe, kể lại câu chuyện vừa nghe thầy cô kể trên lớp cho học sinh lớp 4

Dạy học kiểu bài nghe, kể lại câu chuyện vừa nghe thầy cô kể trên lớp cho học sinh lớp 4
... dạy học kiểu Nghe - kể lại câu chuyện vừa nghe thầy kể lớp cho học sinh lớp Chƣơng Các biện pháp rèn kĩ kể chuyện kiểu Nghe - kể lại câu chuyện vừa nghe thầy kể lớp cho học sinh lớp Chƣơng ... 24 Chƣơng CÁC BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG KỂ CHUYỆN KIỂU BÀI NGHE KỂ LẠI CÂU CHUYỆN VỪA NGHE THẦY CÔ KỂ TRÊN LỚP” CHO HỌC SINH LỚP Để HS kể chuyện tốt kiểu Nghe - kể lại câu chuyện vừa nghe thầy ... trạng dạy học kể chuyện kiểu Nghe - kể lại câu chuyện vừa nghe thầy kể lớp trường Tiểu học Cổ Loa - Đông Anh Chƣơng trình kể chuyện lớp kiểu Nghe - kể lại câu chuyện vừa nghe thầy kể lớp ...
 • 73
 • 77
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp dạy học kiểu bài nghe kể lại câu chuyện vừa nghe thầy cô kể trên lớp cho học sinh lớp 4

Khoá luận tốt nghiệp dạy học kiểu bài nghe kể lại câu chuyện vừa nghe thầy cô kể trên lớp cho học sinh lớp 4
... dạy học kiểu Nghe - kế lại câu chuyên vừa nghe thầy kế lớp cho học sinh lóp Chương Các biện pháp rèn kĩ kể chuyện kiểu Nghe - kể lại câu chuyện vừa nghe thầy kể lớp cho học sinh lóp ... trạng dạy học kể chuyện kiểu Nghe - kể lại câu chuyện vừa nghe thầy k ế lớp ” trường Tiểu học c Loa - Đông Anh Chương trình kể chuyện lóp kiểu Nghe - kể ỉạỉ câu chuyện vừa nghe thầy kể lóp” ... NGHE KẺ LẠI CÂU CHUYỆN VỪA NGHE THẦY CÔ KÉ TRÊN LỚP” CHO HỌC SINH LỚP Đe HS kế chuyện tốt kiếu Nghe - ke lại câu chuyện vừa nghe thầy kế lớp trước hết phải rèn cho HS kĩ nghe - nhớ Từ nghe...
 • 72
 • 42
 • 1

Khoá luận tốt nghiệp dạy học kiểu bài nghe kể lại câu chuyện vừa nghe thầy cô kể trên lớp cho học sinh lớp 4

Khoá luận tốt nghiệp dạy học kiểu bài nghe  kể lại câu chuyện vừa nghe thầy cô kể trên lớp cho học sinh lớp 4
... dạy học kiểu Nghe - kế lại câu chuyên vừa nghe thầy kế lớp cho học sinh lóp Chương Các biện pháp rèn kĩ kể chuyện kiểu Nghe - kể lại câu chuyện vừa nghe thầy kể lớp cho học sinh lóp ... trạng dạy học kể chuyện kiểu Nghe - kể lại câu chuyện vừa nghe thầy k ế lớp ” trường Tiểu học c Loa - Đông Anh Chương trình kể chuyện lóp kiểu Nghe - kể ỉạỉ câu chuyện vừa nghe thầy kể lóp” ... NGHE KẺ LẠI CÂU CHUYỆN VỪA NGHE THẦY CÔ KÉ TRÊN LỚP” CHO HỌC SINH LỚP Đe HS kế chuyện tốt kiếu Nghe - ke lại câu chuyện vừa nghe thầy kế lớp trước hết phải rèn cho HS kĩ nghe - nhớ Từ nghe...
 • 72
 • 16
 • 0

Dạy học kiểu bài nghe kể lại câu chuyện vừa nghe thầy cô kể trên lớp cho học sinh lớp 4

Dạy học kiểu bài nghe  kể lại câu chuyện vừa nghe thầy cô kể trên lớp cho học sinh lớp 4
... dạy học kiểu Nghe - kể lại câu chuyện vừa nghe thầy kể lớp cho học sinh lớp Chƣơng Các biện pháp rèn kĩ kể chuyện kiểu Nghe - kể lại câu chuyện vừa nghe thầy kể lớp cho học sinh lớp Chƣơng ... 24 Chƣơng CÁC BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG KỂ CHUYỆN KIỂU BÀI NGHE KỂ LẠI CÂU CHUYỆN VỪA NGHE THẦY CÔ KỂ TRÊN LỚP” CHO HỌC SINH LỚP Để HS kể chuyện tốt kiểu Nghe - kể lại câu chuyện vừa nghe thầy ... 1: Thầy (cô) có thích dạy kiểu Nghe - kể lại câu chuyện vừa nghe thầy kể lớp không? Câu 2: Những khó khăn thầy (cô) gặp phải dạy học kiểu Nghe - kể lại câu chuyện vừa nghe thầy kể lớp ?...
 • 73
 • 94
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh lớp 5 thông qua kiểu bài nghe kể lại câu chuyện vừa nghe trên lớp

Khoá luận tốt nghiệp rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh lớp 5 thông qua kiểu bài nghe  kể lại câu chuyện vừa nghe trên lớp
... kiểu bàiNghe - kể lại câu chuyện vừa nghe lớp Đối tượng khách thể nghiên cửu Đối tượng nghiên cứu: Việc rèn kỹ kế chuyện cho học sinh lóp thông qua kiểu Nghe- kế lại câu chuyện vừa nghe lớp Khách ... dạy học tiểu học Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn việc rèn kỹ kể chuyện cho học sinh lớp kiểu nghe- kể lại chuyện vừa nghe lớp - Đe xuất biện pháp rèn kỹ kế chuyện cho học sinh ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC s PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIẺU HỌC BÙI MINH NGỌC RÈN KĨ NĂNG KẺ CHUYỆN CHO HỌC SINH LỚP KIỂU BÀI NGHE - KẺ LẠI CÂU CHUYỆN VỪA ĐƯỢC NGHE TRÊN LỚP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC • •...
 • 56
 • 77
 • 0

skkn thiết kế lại một số bài tập viết trong chương trình tiếng anh lớp 9 cho phù hợp với đối tượng học sinh vùng sâu, vùng xa

skkn thiết kế lại một số bài tập viết trong chương trình tiếng anh lớp 9 cho phù hợp với đối tượng học sinh vùng sâu, vùng xa
... số tập viết chương trình Tiếng Anh lớp cho phù hợp với đối tượng học sinh vùng sâu, vùng xa nhiều kinh nghiệm việc dạy viết cho học sinh Việc thiết kế lại tập viết cho phù hợp với đối tượng học ... Năm học 2014-2015 Page 20 Skkn: Thiết kế lại số tập viết chương trình Tiếng Anh lớp cho phù hợp với đối tượng học sinh vùng sâu, vùng xa Qua cho thấy việc thiết kế làm dễ tập viết cho phù hợp với ... Skkn: Thiết kế lại số tập viết chương trình Tiếng Anh lớp cho phù hợp với đối tượng học sinh vùng sâu, vùng xa phương pháp giảng dạy hiệu đặc biệt phải phù hợp với đối tượng học sinh I.2...
 • 24
 • 270
 • 1

skkn:day sự chuyển thể của các chất

skkn:day sự chuyển thể của các chất
... Quá trình bién đổi chất từ thể lỏng sang thể gọi bay Sự bay chất lỏng xảy nhiệt độ Vì chất lỏng nhiệt độ có phân tử có lợng đủ để thắng lực liên kết phân tử lớp mặt thoáng chất lỏng Do phân tử ... lấy phần nội thể ta làm nhiệt độ thể giảm xuống Nếu ta tiếp tục đun nóng chất lỏng nhằm tăng cờng hoá hơi, dật tới nhiệt độ sôi, trình hoá không xảy mặt chất lỏng, mà xảy toàn khối chất lỏng goi ... sôi Khi đun nóng chất lỏng, nhiệt độ tăng lên chủ yếu động phâm tử chất lỏng đạt đến giá trị lớn Trong trình sôi, nhiệt độ chất lỏng không thay đổi Năng lợng tiếp tục cung cấp cho chất lỏng liên...
 • 3
 • 369
 • 2

Gián án Kinh nghiệm giảng dạy các loại kiểu bài trong T.A(T.Luỹ-T1/2011)

Gián án Kinh nghiệm giảng dạy các loại kiểu bài trong T.A(T.Luỹ-T1/2011)
... giai đoạn: 1/ Các hoạt động cấu trúc (structural activities) Các hoạt động tiền giao tiếp (precommunicative activities) Các hoạt động giao tiếp giả (quasi – communicative activities) Các hoạt động ... phải đạt văn phong sáng, mạch lạc có tính thuyết phục Đây bước hồn thiện dạyviết nên GV cần ý khơng bỏ qua để giúp HS hồn thiện tự hồn thiện kiến thức a Các vấn đề cần ý chữa bài: - Nội dung: Đủ, ... mắc phải viết * Tóm lại: Trong q trình dạy viết tiếng Anh, GV ln người hướng dẫn, tổ chức, đánh giá hoạt động HS viết Qua việc thực nhiệm vụ nhà lớp, HS tích cực chuẩn bị bài, xây dựng lớp hợp tác...
 • 13
 • 199
 • 1

Tài liệu Kinh nghiệm giảng dạy các loại kiểu bài trong T.A(T.Luỹ-T1/2011)

Tài liệu Kinh nghiệm giảng dạy các loại kiểu bài trong T.A(T.Luỹ-T1/2011)
... giai đoạn: 1/ Các hoạt động cấu trúc (structural activities) Các hoạt động tiền giao tiếp (precommunicative activities) Các hoạt động giao tiếp giả (quasi – communicative activities) Các hoạt động ... hợp lớp có ba đối tượng học sinh CÁC BƯỚC CƠ BẢN CỦA MỘT BÀI DẠY VIẾT TIẾNG ANH Bước Chuẩn bị viết (Pre-writing) a Nghiên cứu mẫu ba vấn đề: chủ đề - nội dung - liệu (nếu sách học có nội dung này) ... chủ điểm viết Thu thập tài liệu có ngữ liệu liên quan sát thực với chủ điểm viết để có mặt chung kiến thức cho tất học sinh c Xây dựng khung mẫu cho viết: - Tìm ý; - Tìm ngữ liệu: cấu trúc, từ,...
 • 13
 • 295
 • 2

Bài soạn Kinh nghiệm giảng dạy các loại kiểu bài trong T.A(T.Luỹ-T1/2011)

Bài soạn Kinh nghiệm giảng dạy các loại kiểu bài trong T.A(T.Luỹ-T1/2011)
... giai đoạn: 1/ Các hoạt động cấu trúc (structural activities) Các hoạt động tiền giao tiếp (precommunicative activities) Các hoạt động giao tiếp giả (quasi – communicative activities) Các hoạt động ... (funtional communicative act) Các hoạt động giao tiếp (communicative activities) Các hoạt động giao tiếp xã hội (social interactional act) Việc phân chia bước mang tính lý thuyết .Trong thực tế hoạt động ... tích cực cuả học sinh - Tố c độ làm việc khó phù hợp lớp có ba đối tượng học sinh CÁC BƯỚC CƠ BẢN CỦA MỘT BÀI DẠY VIẾT TIẾNG ANH Bước Chuẩn bị viết (Pre-writing) a Nghiên cứu mẫu ba vấn đề: chủ...
 • 13
 • 176
 • 0

Bài soạn Kinh nghiệm giảng dạy các loại kiểu bài trong T.A(T.Luỹ-T1/2011)

Bài soạn Kinh nghiệm giảng dạy các loại kiểu bài trong T.A(T.Luỹ-T1/2011)
... giai đoạn: 1/ Các hoạt động cấu trúc (structural activities) Các hoạt động tiền giao tiếp (precommunicative activities) Các hoạt động giao tiếp giả (quasi – communicative activities) Các hoạt động ... (funtional communicative act) Các hoạt động giao tiếp (communicative activities) Các hoạt động giao tiếp xã hội (social interactional act) Việc phân chia bước mang tính lý thuyết .Trong thực tế hoạt động ... tích cực cuả học sinh - Tố c độ làm việc khó phù hợp lớp có ba đối tượng học sinh CÁC BƯỚC CƠ BẢN CỦA MỘT BÀI DẠY VIẾT TIẾNG ANH Bước Chuẩn bị viết (Pre-writing) a Nghiên cứu mẫu ba vấn đề: chủ...
 • 13
 • 175
 • 0

SKKN : Dạy tiết TLV trả bài lớp 5

SKKN : Dạy tiết TLV trả bài lớp 5
... hai lớp: 5C 5D + Lớp 5D lớp thực nghiệm + Lớp 5C lớp đối chứng Tôi cho hai lớp làm chung đề văn Đề bài: Em tả trường thân yêu gắn bó với em nhiều năm qua Kết qu : Giỏi Khá Trung bình Yếu Lớp ... SL % SL % SL % S.L % 5C 20 5 25 11 55 15 5D 25 28 13 52 16 Chất lượng khảo sát đầu năm lớp tương đương Đặc biệt qua viết em nhận thấy: *) Về nội dung Tập làm văn - 10- 15% học sinh viết văn có ... trình dạy học C- Khảo sát số liệu thống k : Với kinh nghiệm trình bầy tiến hành khảo sát chất lượng hai lớp: Lớp thực nghiệm 5D; Lớp đối chứng 5C Quá trình thực nghiệm theo bước sau: * Bước một:...
 • 20
 • 109
 • 0

KINH NGHIỆM DẠY HỌC CÁC KIỂU BÀI ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ CẤP THCS THEO HƯỚNG TÍCH CỰC”

KINH NGHIỆM DẠY HỌC CÁC KIỂU BÀI ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ CẤP THCS THEO HƯỚNG TÍCH CỰC”
... viên dạy học kiểu ôn tập, tổng kết bước rút từ kinh nghiệm thân dạy học kiểu II/ NHỮNG BIỆN PHÁP ÁP DỤNG TRONG VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KIỂU BÀI ÔN TẬP, TỔNG KẾT VẬT LÝ CẤP TRUNG HỌC CƠ ... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HỌC PHẦN II THỰC TRẠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I/ THỰC TRẠNG VỀ DẠY HỌC KIỂU BÀI ÔN TẬP, TỔNG KẾT VẬT LÝ THCS Hiện nay, dạy ôn tập Vật lý, giáo viên thường ... KINH NGHIỆM DẠY HỌC Các tiết dạy ôn tập tổng kết chương Vật cấp THCS có cấu trúc sau: - Định hướng mục tiêu, nhiệm vụ học tập cho học sinh - Tổ chức lớp học phù hợp với nội dung học tập -...
 • 13
 • 386
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập