Bài tập cơ bản Matlab Simulink

bài tập có đáp án và đề kiểm tra môn quản trị ngân hàng

bài tập có đáp án và đề kiểm tra môn quản trị ngân hàng
... li u 1.94% 6.13% 77.72% 3.27% 0.06% 6.33% 3.47% 0.33% 0.76% 4.55% 100% *Tỷ lệ ngân quỹ cao Ngân hàng nên phân bổ bớt ngân quỹ sang đầu t CK cho vay *Tỷ lệ vốn chủ sở hữu nhỏ so với quy mô tổng ... bảng cân đối tài khoản Theo bạn, kết cấu khoản mục tài sản nguồn vốn ngân hàng hợp lý hay cha? (1.5 điểm) Phân tích khả sinh lời ngân hàng với thông tin thêm nh sau: (3.5 điểm) Báo cáo kết hoạt động ... 10%, giỏ tr th trng ca trỏi phiu cú th l 853.24 USD Đề KIểM TRA Câu ( điểm) Quản trị danh mục tài sản có ý nghĩa nh hoạt động quản trị ngân hàng thơng mại? Theo anh, chị, để đảm bảo hiệu hoạt động...
 • 11
 • 705
 • 1

BÀI TẬP HAY PHẦN SÓNG HỌC – SÓNG DỪNG, SÓNG ÂM

BÀI TẬP HAY PHẦN SÓNG CƠ HỌC – SÓNG DỪNG, SÓNG ÂM
... VẬT LÝ 12- SÓNG CƠ HỌC SÓNG DỪNG, SÓNG ÂM BÀI TẬP HAY Câu 13 Sợi dây OB = 10cm, đầu B cố định Đầu O nối với rung có tần số 20Hz Ta thấy sóng dừng dây có bó biên độ dao ... độ GMAIL:HONGMINHBKA VẬT LÝ 12- SÓNG CƠ HỌC SÓNG DỪNG, SÓNG ÂM BÀI TẬP HAY âm B mức cường độ âm A a (dB), mức cường độ âm B mức cường độ âm C 3a (dB) Biết OA = 2/3 OB Tính tỉ số OC/OA? A 81/16 ... cách tới nguồn tăng dần Mức cường độ âm B mức cường độ âm A bB; mức cường độ âm B mức cường độ âm C 3bB Biết 4OA= 3OB Coi sóng âm sóng cầu môi trường truyền âm đẳng hướng Tỉ số OC /OA A.75/ 81...
 • 3
 • 440
 • 7

Một số bài tập có lời giải ký hiệu tiệm cận big o

Một số bài tập có lời giải ký hiệu tiệm cận big o
... T(n) = 3logn + loglogn  T(n) = 3logn + loglogn ≤ 3logn + logn ≤ 4logn , ∀ n ≥ ⇒ T(n) ≤ 4logn Chọn C = , n0 = , f(n) = logn T(n) ≤ Cf(n) , ∀ n ≥ n0 ⇒ T(n) = O( f(n)) Câu : Xét f(n) = 7n2 ; g(n)=n2 ... c2  h(n)∈ O( 1) Xét k(n)∈ O( 1) ∃c1 , n0 ∀n ≥ n0 k(n)≤ c1 ×  ∃c2 = c1 , ∀n ≥ n0  k(n) ≤ c2  k(n) ∈ O( c) h(n) ∈ O( c) h(n) ∈ O( 1) Ta có: { => O( c) =O( 1) ( đpcm ) k(n) ∈ O( 1) k(n) ∈ O( c) Câu : ...  O( f(n)) =O( g(n)) g(n)∈ 𝑂(𝑓(𝑛)), 𝑓(𝑛) ∈ 𝑂(𝑔(𝑛)) 12) 𝑛+1 = 𝑂(2 𝑛 ) 𝑇𝑎 𝑐ó: lim 𝑛+1 𝑛→∞ 𝑛 = < +∞  𝑛+1 = 𝑂(2 𝑛 ) 11) log𝑛 𝑥 = O( logn), ∀x>0 Ta có: lim log𝑛 𝑥 𝑛→∞ logn = 𝑥, ∀x > => x < +∞ => log𝑛...
 • 10
 • 1,753
 • 11

giải bài tập nhiệt đại cươngphần

giải bài tập cơ nhiệt đại cươngphần cơ
... i 3km: A = Fk S = mg (sin + k ).S = 2000.9 ,8.(0 ,04 + ,08).3000 = ,06.10 (J ) Công suất động cơ: Khoa Vật Lí, trờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên A ,06.10 = = ,94.10 W = 29 ,4kW t 4.60 4-5 Một...
 • 79
 • 198
 • 1

đáp án bài tập hệ quản trị sở dữ liệu SQL

đáp án bài tập hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL
... fetch first from dg while @@fetch_status=0 fetch next from dg close dg deallocate dg Bài Quản lý dự án create database QLDA create table nhanvien ( manv char(20) not null primary key, hoten char(20) ... foreign key (masv) references sinhvien(masv)) 2Tạo view để tổng họp tt sv có điểm thi max môn học (cơ sở dl)-create view th1 as select * from sinhvien where masv in (select masv from diem where diemthi ... where ngaytra is null) thuc thi select * from vw_nth Tao View de tong hop thông tin hoá don toán cac khách hàng(hoá don gom thuoc tính sau:Mã khách,Tên khách,Mã phòng,Ðon Giá,Ngàynhan,NgàyTra,ThànhTien)...
 • 36
 • 228
 • 0

Bài tập tự luận qldt và đột biến

Bài tập tự luận qldt và đột biến
... 1574 quả đỏ và 44 quả vàng Trường hợp 616 quả đỏ và 56 quả vàng Giải thích kết quả và viết sơ đồ lai từ P đến F2 cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và quá trình ... F2 cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và quá trình giảm phân xảy bình thường Bài Ở ngô gen H quy định hạt trắng trội hoàn toàn so với gen h quy định hạt đỏ Cho ... thụ tinh bình thường Noãn (n + ) không có khả thụ tinh Tính tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình các phép lai sau ♂HHh x ♀Hhh ♀ Hh x ♂ hhh ♀HHh x ♂ Hhh ♂ Hh x ♀ hhh ♂HHh x ♀HHh...
 • 2
 • 289
 • 0

Mạch RLC - Lý thuyết và bài tập tự luận

Mạch RLC - Lý thuyết và bài tập tự luận
... mạch điện RLC công thức khuyết phần tử ta cho giá trị liên quan đến phần tử • Mạch điện R, C - Điện áp hai đầu mạch : , (coi UL = 0) - Tổng trở mạch: , (coi ZL = 0) - Độ lệch pha u i : - Giản đồ ... Mạch điện R, L => điện áp uRC chậm pha i góc φ hay - Điện áp hai đầu mạch : - Tổng trở mạch: - Độ lệch pha u i: - Giản đồ véc tơ : • Mạch điện L, C - Điện áp hai đầu mạch : , (coi UC =0) , (coi ZC ... Các công thức tính toán với cuộn dây tính toán với đoạn mạch RL khảo sát - Điện áp hai đầu cuộn dây: - Tổng trở mạch: - Độ lệch pha ud i : => điện áp ud nhanh pha i góc φd hay * Chú ý : Trong...
 • 9
 • 574
 • 25

Tài liệu Bài tập số phức ( 98 bài tập có lời giải) pptx

Tài liệu Bài tập số phức ( 98 bài tập có lời giải) pptx
... ( x) ( x,0) Hơn ( x,0) ( y,0) ( x y,0) ; ( x,0) .( y ,0) ( xy ,0) Ta đồng (x,0)=x Đặt i =(0 ,1) z ( x, y ) ( x,0) (0 , y ) ( x,0) ( y,0) .(0 ,1) x yi ( x,0) (0 ,1 )( y,0) x iy Định lý Số phức z=(x,y) ... x, y xho a) (1 2i) x (1 y)i i; x y b) i; i i c) (4 3i ) x (3 2i ) xy y2 z0 x (3 xy y )i 10 Tính a) (2 b) (2 c) ( i )( 2i )(5 4i ); 4i )(5 2i ) (3 4i )( i); i 16 i ) ( ); i i i i d) ( ) ( ); 2 7i ... a 2bc a b c ab bc ca z1z2 , hay ( a2 bc Do Hệ thức tương đương với (a b)2 (b c)2 (c a)2 0, Tức (a b)2 (b c)2 2(a b)(b c) (c a)2 2(a b)(b c) Kéo theo (a c)2 (a b)(b c) Lấy giá trị tuyệt đối, ,...
 • 54
 • 355
 • 2

Tài liệu Bài tập kế toán huy động vốn doc

Tài liệu Bài tập kế toán huy động vốn doc
... VI Tài sản nợ khác Các khoản phải trả Tiền lãi phải trả dồn tích Tài sản nợ khác VII Vốn quĩ Vốn NH Vốn điều lệ Vốn đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ Vốn khác Quĩ NH Chênh lệch thu chi Tổng nguồn vốn ... thuê tài tài sản cố định, nguyên giá 100 trđ 15 Thanh lí hợp đồng thuê tài TSCĐ: số nợ gốc nhận 150 trđ, số trả 130 tr NH mua lại tài sản với giá 15 trđ toán chuyển khoản cho bên cho thuê có tài ... khoản NH 11 Nhận lệnh chuyển có NH Nông nghiệp Thái Nguyên trả lại số tiền thừa chuyển theo lệnh chuyển có trước đây, số tiền chuyển 48 triệu đồng, số tiền 46 triệu đồng Việc chuyển tiền thừa bà...
 • 20
 • 457
 • 5

Sáng kiễn kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học sinh lớp 9 các dạng bài tập di truyền

Sáng kiễn kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học sinh lớp 9 các dạng bài tập di truyền
... ca b mụn sinh hc bi dng hc sinh gii phn Di truyn hc MC CH Chia sẻ kinh nghiệm thân việc dạy học sinh giải tập di truyền Giúp học sinh nhận dạng giải tập di truyền nhanh, xác Gây hứng thú học tập ... kinh nghim ging dy b mụn, vi ớt kinh nghim ny tụi mong mun s giỳp cỏc em cỏc em cú thờm k nng gii mt s dng bi di truyn chng trỡnh sỏch giỏo khoa v sỏch nõng cao ca b mụn sinh hc bi dng hc sinh ... tng hc sinh: Lp i tr v lp cht lng cao - bi dng hc sinh gii - iu tra: Cỏc i tng hc sinh v kin thc mụn hc; k nng lm bi qua cỏc bi kim tra; hi trc tip hc sinh v mụn hc c i tng kho sỏt: Hc sinh -...
 • 30
 • 415
 • 0

bài tập dự án đầu tư

bài tập dự án đầu tư
... định đầu dự án sản xuất loại sản phẩm, có tên gọi Bêta, nhằm cung ứng cho thị trường xây dựng ngày phát triển khu vực tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh Tp HCM Dự án đầu vào cuối ... với giá trị trung bình Tức 10% 15% Suất chiết khấu chủ đầu chọn lựa sở cân nhắc lãi suất sinh lợi thị trường vốn Giả định, hệ số ng quan suất chiết khấu lãi suất ngân hàng 0,82 - Khoản ... cao su kinh doanh Khác (tự Anh/Chị đề xuất) Câu 10: Một dự án có thông tin sau đây:  Dự án đầu vào năm 0, hoạt động năm, lý năm  Mua tài sản cố định vào năm với số tiền 10000 ($) Tuổi thọ...
 • 11
 • 598
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sách bài tập cơ kĩ thuật thầy nguyễn phong điềnbài tập cơ bảncác dạng bài tập kế toánhướng dẫn giải bài tập kế toánbài tập kế toán haybài tập về biện luận nghiệm của phương trình bậc haibài tập cơ sở dữ liệubài tập về quản lýbài tập tự luận lý 11bài tập về điện phân dung dị̣chbài tập di truyềnbài tập sự điện li 01bài tập kế toán tài chính 1bài tập về điện vật lí đại cương 2tổng hợp các công thức và phương pháp giải bài tập môn toán luyện thi đại họcTrắc nghiệm lí thuyết phân dạng theo chương ( Vật lí 12 có đáp án )Rèn luyện năng lực giải toán tiếp tuyến theo định hướng tư duy sáng tạoSKKNGây hứng thú và củng cố kiến thức trong giờ học tiếng anh bằng bài hát ngắn”GIÁO ÁN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 CHỦ ĐỀ YÊU THIÊN NHIÊNluận văn thạc sĩ nấm nội cộng sinhTổ chức kế toán của Công Ty CP Kỹ Thuật Và Thiết Bị Ngành Nước.Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Ngân hàng Thương mạiCâu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn Ngân hàng Thương mạiTỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH ÂNthiết kế cafe mộcthiết kế cafe tinh thểthiết kế cảm hứng đông dương trong thiết kế nội thất khách sạnthiết kế câu lạc bộ thanh niên nam sài gònThiết kế nội thất khách sạn champaThiết kế nội thất tàu lửa tàu lửa hunterAn toàn mạngKiến trúc máy tínhluận văn thiết kế donuts coffeeluận văn thiết kế showroom cafe vespaNội thất cafe andalucia tây ban nha
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập