(Đề tài NCKH) khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình lọai bỏ lưu hùynh trong dầu nhờn bằng phương pháp rửa kiềm

Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp protease từ aspergillus niger bằng phương pháp lên men rắn

Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp protease từ aspergillus niger bằng phương pháp lên men rắn
... cho trình lên men sinh protease (Ư/g) có hoạt tính cao CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LÊN MEN ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP PROTEASE Đối với vi sinh vật, khả sinh tổng hợp protease ... định nhiệt độ thích hợp cho trình lên men sinh tổng hợp protease từ A niger thời gian tối ưu (72 giờ) Kết từ thí nghiệm nhận thấy, trình lên men sinh tổng hợp protease từ A niger chất bột đậu ... triển sinh tổng hợp protease cho hoạt tính cao 4.2 ẢNH HƯỞNG CỦA Độ ẨM MÔI TRƯỜNG LÊN MEN ĐẾN KHẢ NĂNG TỔNG HỢP PROTEASE HOẠT TÍNH CAO Độ ẩm môi trường lên men biết đến yếu tố quan trọng có ảnh hưởng...
 • 66
 • 172
 • 0

khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân protein từ nước rửa máu cá tra bằng bromelain vỏ khóm

khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân protein từ nước rửa máu cá tra bằng bromelain vỏ khóm
... thủy phân protein nước rửa máu tra bromelain vỏ khóm 4.2 Ảnh hưởng số yếu tố đến trình thủy phân protein từ nước rửa máu tra 4.2.1 Ảnh hưởng nồng độ enzim Hình 5: Ảnh hưởng nồng độ enzim đến ... tổng số nước rửa máu tra 16 4.1.2 Hoạt tính hàm lượng protein dịch chiết vỏ khóm 16 4.2 Ảnh hưởng số yếu tố đến trình thủy phân protein từ nước rửa máu tra 17 4.2.1 Ảnh hưởng ... 3.2.2 Khảo sát nguyên liệu 12 3.2.3 Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến trình thủy phân protein từ nước rửa máu tra 12 Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng nồng độ enzim đến trình thủy...
 • 58
 • 255
 • 0

khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân protein từ nước rửa máu cá tra bằng bromelain vỏ khóm

khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân protein từ nước rửa máu cá tra bằng bromelain vỏ khóm
... thủy phân protein nước rửa máu tra bromelain vỏ khóm 4.2 Ảnh hưởng số yếu tố đến trình thủy phân protein từ nước rửa máu tra 4.2.1 Ảnh hưởng nồng độ enzim Hình 5: Ảnh hưởng nồng độ enzim đến ... tổng số nước rửa máu tra 16 4.1.2 Hoạt tính hàm lượng protein dịch chiết vỏ khóm 16 4.2 Ảnh hưởng số yếu tố đến trình thủy phân protein từ nước rửa máu tra 17 4.2.1 Ảnh hưởng ... 3.2.2 Khảo sát nguyên liệu 12 3.2.3 Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến trình thủy phân protein từ nước rửa máu tra 12 Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng nồng độ enzim đến trình thủy...
 • 58
 • 87
 • 0

KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP ENZYME PROTEASE TRÊN MÔI TRƯỜNG RẮN TỪ Aspergillus niger

KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP ENZYME PROTEASE TRÊN MÔI TRƯỜNG RẮN TỪ Aspergillus niger
... thích hợp để sản xuất protease từ vi sinh vật với đề tài: Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến trình sinh tổng hợp enzyme protease môi trường rắn từ Aspergillus niger Đã cho thấy thành phần môi trường ... 4.1 Kết khảo sát ảnh hưởng thành phần môi trường pH đến trình tổng hợp protease 28 4.2 Kết khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ pH đến hoạt tính riêng protease tổng hợp từ Aspergillus niger ... tốt nghiệp khóa 34-2012 Trường Đại Học Cần Thơ uận văn với tên đề tài: Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến trình sinh tổng hợp protease môi trường rắn từ Aspergillus niger sinh viên Võ Thanh Trúc...
 • 63
 • 81
 • 0

KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP ENZYME PROTEASE TRÊN MÔI TRƯỜNG LỎNG TỪ Aspergillus niger

KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP ENZYME PROTEASE TRÊN MÔI TRƯỜNG LỎNG TỪ Aspergillus niger
... Vì việc nghiên cứu tổng hợp protease từ vi sinh vật cần thiết, với đề tài Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến trình sinh tổng hợp enzyme Protease môi trường lỏng từ Aspergillus niger nhằm tìm hiểu ... trường thích hợp cho trình sinh tổng hợp enzyme protease từ Aspergillus niger Xác định điều kiện pH môi trường nuôi cấy thích hợp cho trình sinh tổng hợp enzyme protease từ Aspergillus niger Xác ... nghiệp khóa 34-2012 Trường Đại Học Cần Thơ Luận văn đính kèm theo đây, với đề tựa Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến trình sinh tổng hợp enzyme Protease môi trường lỏng từ Aspergillus niger , Huỳnh...
 • 69
 • 52
 • 0

KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN PROTEIN ĐẦU TÔM THẺ (Litopenaeus vannamei) BẰNG BROMELAIN VỎ KHÓM

KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN PROTEIN ĐẦU TÔM THẺ (Litopenaeus vannamei) BẰNG BROMELAIN VỎ KHÓM
... đến trình thủy phân đầu tôm 20 4.2.2 Ảnh hưởng nhiệt độ đến trình thủy phân đầu tôm 22 4.2.3 Ảnh hưởng pH đến trình thủy phân đầu tôm 23 4.2.4 Ảnh hưởng thời gian đến trình thủy phân đầu ... ĐHCT 4.2 Ảnh hưởng số yếu tố đến trình thủy phân protein đầu tôm 4.2.1 Ảnh hưởng nồng độ enzyme đến trình thủy phân đầu tôm Hình 3: Ảnh hưởng nồng độ enzyme đến trình thủy phân đầu tôm *Ghi chú: ... đầu tôm ……………… 22 Hình 6: Ảnh hưởng pH đến trình thủy phân đầu tôm … 23 Hình 7: Ảnh hưởng thời gian đến trình thủy phân đầu tôm .25 Hình 8: Ảnh hưởng tương tác nhiệt độ-pH đến trình thủy phân...
 • 72
 • 68
 • 0

khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly lysozyme từ lòng trắng trứng gà

khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly lysozyme từ lòng trắng trứng gà
... Hỡnh S phõn cc ca Lysozyme Hỡnh Liờn kt hydro Lysozyme Hỡnh Liờn kt disulfide Lysozyme .5 Hỡnh Trung tõm hot ng ca Lysozyme Hỡnh C ch hot ng ca Lysozyme ... dch m vi lũng trng trng trớch ly Lysozyme 19 3.2.1.4 Thớ nghim 4: Kho sỏt nhit trớch ly Lysozyme .20 3.2.1.5 Thớ nghim 5: Kho sỏt thi gian trớch ly Lysozyme 21 3.2.2 Phng phỏp ... trỡnh trớch ly Lysozyme t lũng trng trng g .18 3.2.1.1 Thớ nghim 1: Chn ngun trng g khỏc trớch ly Lysozyme 18 3.2.1.2 Thớ nghim 2: Kho sỏt dung dch m trớch ly Lysozyme...
 • 86
 • 125
 • 0

khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân protein bã đậu nành bằng bromelain thân khóm

khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân protein bã đậu nành bằng bromelain thân khóm
... CÔNG NGHỆ SINH HỌC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN PROTEIN BÃ ĐẬU NÀNH BẰNG BROMELAIN THÂN KHÓM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN SINH ... 3.2.2 Khảo sát nguyên liệu .16 3.2.3 Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến trình thủy phân .16 Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng nồng độ bromelain đến trình thủy phân 16 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng nhiệt ... 1) 3.2.3 Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến trình thủy phân Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng nồng độ bromelain đến trình thủy phân - Mục đích: xác định nồng độ bromelain thích hợp cho trình thủy phân để...
 • 81
 • 102
 • 3

khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân protein bã đậu nành bằng bromelain vỏ khóm

khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân protein bã đậu nành bằng bromelain vỏ khóm
... “ Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến trình thủy phân protein đậu nành bromelain vỏ khóm" thực 1.2 Mục tiêu đề tài Xác định điều kiện thích hợp để thủy phân protein đậu nành tạo dịch thủy phân ... "Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến trình thủy phân protein đậu nành bromelain vỏ khóm" tiến hành nhằm khảo sát điều kiện (nồng độ enzyme, nhiệt độ, thời gian, pH) thích hợp cho trình thủy phân ... 3.2.2 Khảo sát nguyên liệu 19 3.2.3 Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến trình thủy phân 19 Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng nồng độ enzyme đến trình thủy phân .19 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng nhiệt độ đến...
 • 94
 • 35
 • 0

khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến và bảo quản sản phẩm mắm cá sặc lên men chua xương mềm

khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến và bảo quản sản phẩm mắm cá sặc lên men chua xương mềm
... hoàn thiện qui trình, nâng cao chất lượng sản phẩm, kéo dài thời gian bảo quản, việc Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến trình chế biến bảo quản sản phẩm mắm sặc lên men chua xương mềm thực 1.2 ... 4.1 Kết khảo sát ảnh hưởng nồng độ rượu ethylic đến trình lên men chất lượng sản phẩm mắm sặc lên men chua xương mềm 18 4.2 Kết khảo sát ảnh hưởng kali sorbat đến thời gian bảo quản chất ... có sản phẩm tạo chất làm ảnh hưởng đến giá trị cảm quan sản phẩm 4.2 KẾT QUẢ KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA KALI SORBAT ĐẾN THỜI GIAN BẢO QUẢN VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MẮM CÁ SẶC LÊN MEN CHUA XƯƠNG MỀM...
 • 56
 • 62
 • 0

Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp enzyme protease trên môi trường rắn từ aspergillus niger

Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp enzyme protease trên môi trường rắn từ aspergillus niger
... “kháo sát số yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh tổng hợp protease môi trưòng lỏng từ Aspergillus oryzae” Thí nghiêm T khảo sát ảnh hưởng thành phần môi trường, pH môi trường thời gian nuôi cấy khác đến ... tính protease, yếu tố ảnh hưởng không phần quan trọng đến sinh tổng hợp protease pH môi trường nuôi cấy Theo mục tiêu đề tài xác định sinh tổng hợp protease môi trường acid nên mức pH khảo sát ... LUẬN Trường Đại học cần Thơ Quá trình tạo hệ enzyme protease nấm Aspergillus oryzae phụ thuộc vào nhiều yếu tố, yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính xúc tác enzyme lượng enzyme sinh khác Các yếu tố ảnh...
 • 72
 • 69
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập