đề ôn tập thi cuối kỳ 1 lớp 5 các môn

3 Đề ôn tập thi học kỳ 1 - lop 10 (khá hay)

3 Đề ôn tập thi học kỳ 1 - lop 10 (khá hay)
... I biết ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I – LỚP 10 – ĐỀ 0 03 y= Bài x + + 18 − x x2 − x + Tìm tập xác định hàm số y = − x2 + x + Bài Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số giá trị x , từ tìm tập hợp y>0 ... BC r r r r r r r r a =1 b= 3a − b ⊥ a + b a⊥b Bài Bài ( ) ( ) Cho , Chứng minh Trong hệ trục toạ độ Oxy, cho ba điểm A (3; 5), B(4; -1 ) C( -1 ; 1) a Chứng minh A, B, C không thẳng hàng Tìm toạ ... ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I – LỚP 10 – ĐỀ 002 f ( x) = Bài x2 − x ( 0;+∞ ) Xét tính đồng biến nghịch biến hàm số (...
 • 3
 • 132
 • 0

Tài liệu Đề ôn tập thi học kỳ 1 ppt

Tài liệu Đề ôn tập thi học kỳ 1 ppt
... này) Câu 1: (1, 25đ) Cho mệnh đề P: “Số thực dương cộng với lần nghịch đảo lớn ” a) Dùng ký hiệu ∃ hoặc∀ để viết mệnh đề P Lập mệnh đề phủ định mệnh đề P b) Chứng minh mệnh đề P Câu 2: (1 ) Chứng ... Câu 8(2đ)Trong mpOxy cho A(2 ;1) ,B(0;4) C (1; -1) a/Tìm chu vi tam giác ABCu u u u ur ur u ur u u b/Tim điểm M cho BC − AC = AM Đề 11 : Câu : ( 1 iểm ) Tìm tập xác định hàm số sau : y ... cho học sinh ban) Học sinh học Ban chọn phần dành riêng cho Ban học I Dành cho học sinh Ban : Câu 6B (1 iểm): Không sử dụng máy tính giải hệ phương trình : 2 x − y =  4 x − y = Câu 7B (1 iểm...
 • 17
 • 149
 • 0

10 đề ôn tập thi học kỳ 2 lớp 12

10 đề ôn tập thi học kỳ 2 lớp 12
... Fe(NO3 )2 B.Fe(NO3 )2 + AgNO3 C.Fe (dư)+ HNO3 đặc nóng D Fe + NH4NO3 12. Fe có số thứ tự 26 Fe3+ có cấu hình electron A.1s22s22p63s23p63d6 B.1s22s22p63s23p64s23d3 C.1s22s22p63s23p63d5 D.2s22s22p63s23p63d64s2 ... D.31,8g 20 .Cấu hình e viết đúng? 2 6 C 26 Fe: 1s22s22p63s23p64s23d6 A 26 Fe: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s Fe2+: 1s22s22p63s23p64s23d4 D 24 Cr: 1s22s22p63s23p63d44s2 B 26 21 .Phản ứng cặp chất khơng thể dùng ... C 4,48 D 13,44 Câu 13: Cho biết Cr có Z =24 Cấu hình electron ion Cr3+ là: A 1s22s22p63s23p63d4 B 1s22s22p63s23p63d5 C 1s22s22p63s23p63d6 D 1s22s22p63s23p63d3 Câu 14: Hợp chất sau sắt vừa có tính...
 • 31
 • 193
 • 1

đề thi cuối kỳ 1- lớp 1

đề thi cuối kỳ 1- lớp 1
... chấm cuối kỳ môn toán Bài : Câu a) phép tính điểm Câu b) phép tính điểm Bài : phép tính 0,5 điểm Bài :Câu a) 0,5 điểm Câu b)đúng 0,5 điểm Bài : Viết phép tính kết điểm Bài :ghi số điểm ĐỀ KIỂM ... tính kết điểm Bài :ghi số điểm ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Môn : Tiếng việt A KIỂM TRA ĐỌC : I Phần đọc :( điểm ) GV chọn số vần , từ ngữ ,câu : 70 , 71 ,72 ,73, 74 ,75 ,76… II Bài tập : ( điểm ... ( điểm ) b) câu : Nắng lên Lúa nương chín Trai gái mường vui vào hội ( điểm ) Hướng dẫn chấm cuối kỳ môn tiếng việt A Đọc :Đọc vần cho điểm Đọc từ ngữ cho điểm Đọc câu cho điểm Bài tập : Nối...
 • 3
 • 157
 • 0

đề thi cuối kỳ 1 lớp 2 trường TH nghĩa trung

đề thi cuối kỳ 1 lớp 2 trường TH nghĩa trung
... Bµi Hîi c©n nÆng 32 kg, TuÊt nhÑ h¬n Hîi kg Hái TuÊt c©n nÆng bao nhiªu ki-l«gam? Bµi lµm Bµi 10 ViÕt mét phÐp to¸n...
 • 2
 • 89
 • 0

ĐỀ Ôn tập thi HKI tiếng Anh lớp 7 (Phần 1)

ĐỀ Ôn tập thi HKI tiếng Anh lớp 7 (Phần 1)
... earphones Choose the best answer to complete the sentences Her full name is Truong Thi Hang so her name is Thi A family B middle C last How is it from the hospital to the nearest bus stop ... the three It has a bright living room, two bedrooms, and a large modern kitchen Mr Robinson thinks the third apartment is the most suitable for his family 31 Where is John from?  ... hospital in the city He (26) _work at 7. 00 and rerurns home at 5.00 every day He stays in the hospital at night twice a week He doesn’t have many ( 27) _ In his free time, he often plays (28)...
 • 6
 • 74
 • 2

Đề cương ôn tập thi học kì 1 lớp 6 môn Ngữ Văn năm 2015

Đề cương ôn tập thi học kì 1 lớp 6 môn Ngữ Văn năm 2015
... http://dethikiemtra.com/de-cuong-on -thi- hoc-ki -1- lop -6 Bấm vào đây:Tải Đề cương chi tiết (Có trả lời câu hỏi) môn Văn Lớp học ( Dài 10 trang nên Admin không tiện đăng) ... kĩ đọc hiểu văn bản, đề kiểm tra sử dụng ngữ liệu chương trình sgk …………………………….HẾT……………………………………… Tham khảo thêm nội dung ôn tập thi, kiểm tra học lớp môn khác tại: http://dethikiemtra.com/de-cuong-on -thi- hoc-ki -1- lop -6 ... xây dựng đoạn văn tạo lập văn III Tập làm văn: – Rèn luyện kỹ viết văn tự dạng văn tự như: kể chuyện đời thường, kể sáng tạo – Chọn kể thứ tự kể cho phù hợp Lưu ý: Trong trình ôn tập, GV cần rèn...
 • 2
 • 165
 • 0

Đề cương ôn tập, thi học kì 1 lớp 6 môn Anh năm 2015

Đề cương ôn tập, thi học kì 1 lớp 6 môn Anh năm 2015
... light šThe endš Xem thêm: • Đề cương ôn thi, kiểm tra học lớp môn Toán năm 2 015 Đề cương ôn tập thi học lớp môn Ngữ Văn năm 2 015 ... thông đơn giản, dùng “can” “must”) • • • • You can park here You can’t stop here You must go straight ahead You must not cross the red light šThe endš Xem thêm: • Đề cương ôn thi, kiểm tra học ... subjects and the time related to the school subjects (Hỏi trả lời tên ngày tuần, môn học thời gian liên quan đến môn học) • • • • What you have today? – We have English and Math When does she have...
 • 7
 • 120
 • 0

Đề ôn tập thi cuối kì giải tích 1

Đề ôn tập thi cuối kì giải tích 1
... dài cung y  Câu I Giải phương trình a/ y’= 1/ x dx ( x  1) x  2  x2  1 x( x  1) ( x  1) x ln x  ,1  x  ĐỀ SỐ Câu II 2y = 5x5 b/ (ey +sinx)dx+(cosy +xey)dy=0 x Giải hệ pt phương ... x  y  quanh trục Ox ĐỀ SỐ 13 Giải phương trình ( x  y  1) dx  (2 x  y  1) dy Giải hệ pt phương pháp TR, VTR khử  x1' (t )  3x1  x2  e2 t  ' 9t  x2 (t )  3x1  x2  e e2 x  cosh ... II x 1 80 x  ĐỀ SỐ 10 y sin x  , x >0 Giải phương trình a/ y’+ x x3 b/ (5xy2+4y)dx+(5x2y+4x)dy=0 Giải hệ pt phương pháp TR, VTR khử  x1' (t )  x1  3x2  4t  ' 2 t  x2 (t )  x1  x2...
 • 8
 • 2,660
 • 0

Đề cương ôn tập thi cuối kỳ môn tư pháp quốc tế

Đề cương ôn tập thi cuối kỳ môn tư pháp quốc tế
... phòng đại diện pháp nhân nước phải tôn trọng hiếp pháp, pháp luật Việt Nam… Câu 13 Khái niệm chủ thể pháp quốc tế điều kiện để trở thành chủ thể pháp quốc tế Chủ thể pháp quốc tế cá nhân ... đầu vào Việt Nam thuộc quốc tịch thành phần kinh tế, bao gồm tổ chức quốc tế - Các pháp nhân nước đầu vào lĩnh vực kinh tế quốc pháp quốc tế dân Việt Nam Hình thức đầu Trước có đầu ... hệ pháp quốc tế Khái niệm cá nhân pháp quốc tế thực thể tự nhiên xã hội, cá nhân người cụ thể người mang quốc tịch nước, người không mang quốc tịch nước Khái niệm tổ chức pháp quốc tế...
 • 51
 • 64
 • 0

On tap giua hoc ky 1 lop 6

On tap giua hoc ky 1 lop 6
... a)2340 b) 2373 a)c) 52 31 d) 5345 Câu : Dạng phân tích thừa số nguyên tố 3 06 a)3 06 = 2.3. 51 b) 3 06 = 2.3.3 .17 c) 3 06 = 2.32 .17 d) hai câu b c Câu 10 : Số A = (2 61 2 ).2004 + 27 .12 .2004 số nguyên tố ... 27 .12 .2004 số nguyên tố hay hợp số? Giải thích Số A = (2 61 2 ).2004 + 27 .12 .2004 = 2004.(2 61 2 + 27 .12 ) chia hết cho 2004 => A hợp số Câu 11 : Số nguyên tố : a)Số tự nhiên lẻ lớn b) Số tự nhiên ... 5cm, AN = 10 cm a) Trong điểm A, M, N điểm nằm giữa? Vì sao? b) Tính MN? c) Điểm M có trung điểm đoạn thẳng AN không? Vì sao? 10 cm A 5cm M 5cm X N Giải a)Trên tia Ax ta có AM = 5cm AN = 10 cm AN...
 • 19
 • 285
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI HỌC KỲ II

ĐỀ ÔN TẬP THI HỌC KỲ II
... Đề ôn tập thi học kỳ II môn Toán 12- Ban –Năm học 2008-2009 Đề ôn tập thi học kỳ II môn Toán 12- Ban bản- Năm học 2008-2009 Thời gian làm : 90 phút ĐỀ SỐ Thời gian làm : ... phương trình hình chiếu vuông góc đường thẳng d mp( α ) 3) Chứng minh mp( α ) cắt mặt cầu (S) theo thi t diện đường tròn(C) Tìm tâm bán kính đường tròn (C) 4) Tìm hình chiếu vuông góc tâm mặt cầu (S) ... Câu 4: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d:  y = + 3t  z = − 1+ t  I= ∫e 2) Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường x = – 4y2 x = 1–y4 Câu 3: 1) Giải phương trình sau tập số phức: z2...
 • 2
 • 189
 • 0

Đề ôn tập hè dành cho HSG lớp 5 - Đề 1: Chuyển động đều

Đề ôn tập hè dành cho HSG lớp 5 - Đề 1: Chuyển động đều
... Bài 1: Xe máy từ A đến B giờ, Ô tô từ B đến A 2 ,5 Nếu hai xe khởi hành lúc từ A B sau 1giờ 15phút hai xe cách 15 km (hai xe chưa gặp nhau) Tính quãng đường...
 • 2
 • 533
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra toán cuối kỳ 1 lớp 5de thi cuoi hoc ki lop 5 cac monđề cương ôn tập toán học kỳ 1 lớp 2đề cương ôn tập thi học kì 1 lớp 6đề ôn thi học kỳ 1 lớp 5đề cương ôn tập sinh học kỳ 1 lớp 7đề cương ôn tập thi học kì 1 lớp 4đề ôn tập toán học kỳ 2 lớp 1đề cương ôn tập thi học kì 1 lớp 9đề cương ôn tập thi học kì 1 lớp 10de thi cuoi ky 1 lop 9đề cương ôn tập toán học kỳ 1 lớp 11de thi cuoi ky 1 lop 2đề cương ôn tập thi học kì 1 lớp 4 ở trường đinh tiên hòang quận 1đề thi cuối kỳ 1 lớp 1quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học huyện vụ bản tỉnh nam định trong gai đoạn hiện nayNhận xét đặc điểm lâm sàng, x – quang và kết quả xử trí chấn thương nhóm răng cửa vĩnh viễn hàm trênThực trạng bệnh quanh răng và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại thành phố hà nộiThực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi và kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh răng miệng ở sinh viên điều dưỡng năm thứ nhất và thứ 3 trường cao đẳng y tế hà nộiQUẢN lý HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG kỹ THUẬT CÔNG NGHIỆPDẠY học đọc HIỂU THƠ mới 1932 – 1945 ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO đặc điểm LOẠI HÌNHNghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô dạ dày 1 3 trên và tâm vị tại bệnh viện việt đức giai đoạn 2010 2013Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân gây hồng ban nút tại khoa cơ xương khớp – bệnh viện bạch maigiai toan olimpic lop 4Khảo sát đặc điểm z score của mật độ xương ở bệnh nhân nữ viêm khớp dạng thấpTƯ DUY NGHỆ THUẬT của MA văn KHÁNG TRONG TIỂU THUYẾT ĐỒNG bạc TRẮNG HOA xòe và mùa lá RỤNG TRONG vườnĐề thi tiếng nhật JTEST AD 107Đề thi tiếng nhật JTEST AD 110DIỄN NGÔN PHỐ TRONG TIỂU THUYẾT TRẦN dầnĐỊNH DANH CÁC bộ PHẬN CỦA đồ vật BẰNG CÁC từ NGỮ THUỘC TRƯỜNG NGHĨA CHỈ bộ PHẬN cơ THỂ NGƯỜINĂNG lực TIẾNG VIỆT của học SINH TRƯỜNG THCS NÙNG NÀNG và TRƯỜNG nội TRÚ HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂUTANG CA của NGƯỜI MÔNG đỏ xã mùn CHUNG, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH điện BIÊNTÍNH LỊCH sự của lời đề NGHỊ và hồi đáp lời đề NGHỊ TRONG một số tác PHẨM văn học VIỆT NAM HIỆN đạiTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÊMINA TRONG GIẢNG dạy học PHẦN PHƯƠNG PHÁP dạy học TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU họcNGũ GIớI, THậP THIệN TRONG đạo PHậT và ý NGHĩA của nó đối với GIáO dục đạo đức CHO THANH NIÊN VIệT NAM HIệN NAY
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập