15 2014 TT BNNPTNT

Quyết định số 19/2012/TT-BNNPTNT pptx

Quyết định số 19/2012/TT-BNNPTNT pptx
... SUNG VÀO DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 19 /2012/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng năm 2012 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) TT...
 • 3
 • 86
 • 0

Thông tư 06/2011/TT-BNNPTNT ppt

Thông tư 06/2011/TT-BNNPTNT ppt
... Điều Sửa đổi, bổ sung Thông số 37/2009/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng năm 2009 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn ... động lĩnh vực tiêu chuẩn thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Sửa đổi Khoản Điều sau: "1 Thông áp dụng Tổng cục, Cục, Vụ tổ chức, cá nhân có liên quan trình xây dựng, thẩm định, ban hành ... dựng tiêu chuẩn quốc gia toán kinh phí sau tiêu chuẩn quốc gia công bố.” Điều Sửa đổi, bổ sung Thông số 38/2009/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng năm 2009 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn...
 • 7
 • 42
 • 0

THÔNG TƯ 04/2011/TT-BNNPTNT doc

THÔNG TƯ 04/2011/TT-BNNPTNT doc
... Trưởng thôn Chấp hành nghiêm chỉnh biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn theo thông Điều 18 Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký; Trong trình thực hiện, ... xã, phường thực Công văn số 1569/TTg - NN ngày 19/11/2007 Thủ ng Chính phủ việc thực chế độ phụ cấp cho thú y xã, phường, Thông liên Bộ số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 liên tịch giữa ... trình truyền thông địa phương Uỷ ban nhân dân cấp đạo quan chuyên môn, tổ chức đoàn thể thực thông tin tuyên truyền địa phương theo nội dung tuyên truyền quan thú y 3 Các quan thông tin đại...
 • 13
 • 30
 • 0

THÔNG TƯ 05/2011/TT-BNNPTNT doc

THÔNG TƯ 05/2011/TT-BNNPTNT doc
... y) triển khai chương trình truyền thông địa phương Uỷ ban nhân dân cấp đạo quan chuyên môn, tổ chức đoàn thể thực nội dung phòng bệnh Niu - cát - xơn Các quan thông tin đại chúng, tổ chức đoàn ... sở; đồng thời cách ly gia cầm nghi mắc bệnh Khi nhận thông báo có gia cầm nghi mắc bệnh Niu-cát-xơn, cán nhận tin báo phải tiến hành xác minh thông báo cho Trạm thú y huyện, đồng thời phải báo ... độc lực cao Nếu xét nghiệm xác định bệnh Niu-cát-xơn âm tính, cúm gia cầm dương tính áp dụng thông số 69/2005/TT – BNN ngày 07/11/2005 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn việc Hướng dẫn số...
 • 13
 • 37
 • 0

THÔNG TƯ 15/2011/TT-BGDĐT doc

THÔNG TƯ 15/2011/TT-BGDĐT doc
... VLVH năm dự kiến kế hoạch tuyển sinh VLVH năm sau." Điều Thông có hiệu lực từ ngày 24 tháng năm 2011 Các quy định trước trái với Thông bị bãi bỏ Điều Các Ông (Bà), Chánh Văn phòng, Chánh ... địa điểm thi địa điểm đặt lớp để bố trí kế hoạch tra, kiểm tra, đồng thời thông báo phương tiện thông tin đại chúng đầy đủ thông tin đợt thi tuyển sinh Các thay đổi kế hoạch tuyển sinh, môn thi ... chậm 30 ngày trước ngày tổ chức tuyển sinh thông báo công khai để thí sinh biết." Điểm a khoản Điều sửa đổi, bổ sung sau: "a) Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục quy...
 • 6
 • 36
 • 0

Quyết định số 61/2011/TT-BNNPTNT ppt

Quyết định số 61/2011/TT-BNNPTNT ppt
... ngũ cốc - Xác định độ axít béo TCVN 4847 - 89 (ISO 5506:1988) Sản phẩm đậu tương Phương pháp xác định hoạt độ urê TCVN 6121:2007 (ISO 03960:2001) Dầu mỡ động vật thực vật Xác định số peroxit TCVN ... phát định lượng Coliform Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn (MPN) TCVN 6846: 2007 (ISO 07251: 2005) Vi sinh vật thực phẩm thức ăn chăn nuôi Phương pháp phát định lượng Escherichia coli giả định ... dạng tươi, sống qua chế biến bảo quản 1.3.3 Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh hỗn hợp nhiều nguyên liệu thức ăn phối chế theo công thức định nhằm đảm bảo có đủ chất dinh dưỡng để trì đời sống sức sản...
 • 13
 • 42
 • 0

THÔNG TƯ 15/2009/ TT-BGD ( Kèm theo danh mục dạy học tối thiểu)

THÔNG TƯ 15/2009/ TT-BGD ( Kèm theo danh mục dạy học tối thiểu)
... lập - Tự - Hạnh phúc —————————————— DANH MỤC Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học - môn Tự nhiên Xã hội, môn Khoa học ———— (Kèm theo Thông số 15/2009 /TT-BGD T ngày 16/7/2009 Bộ trưởng Bộ ... NAM —— Độc lập - Tự - Hạnh phúc —————————————— DANH MỤC Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học - môn Đạo đức ———— (Kèm theo Thông số 15/2009 /TT-BGD T ngày 16/7/2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào ... —— Độc lập - Tự - Hạnh phúc —————————————— DANH MỤC Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học - Thiết bị dùng chung ———— (Kèm theo Thông số 15/2009 /TT-BGD T ngày 16/7/2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục...
 • 54
 • 910
 • 2

Bài giảng Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Thông tư số 200-2014-TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính thay thế QĐ15) - Bộ Tài chính

Bài giảng Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Thông tư số 200-2014-TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính thay thế QĐ15) - Bộ Tài chính
... người hành nghề CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) PHẦN QUY ĐỊNH CHUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài ... sung Chế độ kế toán 16 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Chứng từ kế toán Doanh nghiệp phải thực theo quy định Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ... tiếp việc thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán chậm sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán 10 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Tỷ...
 • 20
 • 151
 • 0

Thông tư quy định an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng số 36/2014/TT-NHNN

Thông tư quy định an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng số 36/2014/TT-NHNN
... Người có liên quan tổ chức (bao gồm tổ chức tín dụng) gồm trường hợp sau đây: (i) Công ty mẹ tổ chức tín dụng công ty mẹ (sau gọi tổ chức tín dụng mẹ) tổ chức đó; (ii) Công ty tổ chức đó; (iii) ... Ban kiểm soát, người điều hành chức danh quản lý khác theo quy định pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động tổ chức tín dụng người có liên quan người Danh sách phải công khai toàn hệ thống tổ chức ... bổ sung số điều Thông số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách...
 • 38
 • 39
 • 0

Hướng dẫn luật hộ tịch – 15 2015 TT BTP

Hướng dẫn luật hộ tịch – 15 2015 TT BTP
... nội dung Sổ hộ tịch có mà giấy tờ hộ tịch để trống, nội dung giấy tờ hộ tịch có Sổ hộ tịch ghi vào mục “Ghi chú” Sổ hộ tịch Trường hợp nội dung thông tin hộ tịch giấy tờ hộ tịch, Sổ hộ tịch chưa ... Sổ hộ tịch trái pháp luật Điều 29 Mở, khóa Sổ hộ tịch lưu trữ Sổ hộ tịch Cơ quan đại diện Cơ quan đại diện thực việc mở, khóa Sổ hộ tịch, lưu trữ, bảo quản Sổ hộ tịch tương tự theo hướng dẫn ... chữ đệm, tên Sổ hộ tịch theo hướng dẫn người trả kết nhận giấy tờ hộ tịch tương ứng Chữ ký người yêu cầu đăng ký hộ tịch Tờ khai đăng ký hộ tịch, giấy tờ hộ tịch Sổ hộ tịch phải thống nhất; không...
 • 24
 • 101
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của hợp kim hóa Cr, V và quá trình xử lý nhiệt tới tổ chức và tính chất của thép 15%Mn (TT)

Nghiên cứu ảnh hưởng của hợp kim hóa Cr, V và quá trình xử lý nhiệt tới tổ chức và tính chất của thép 15%Mn (TT)
... là: Nghiên cứu ảnh hưởng hợp kim hóa Cr, V trình xử nhiệt tới tổ chức tính chất thép 15%Mn Các kết nghiên cứu áp dụng Công ty Cơ khí Đúc Thắng Lợi Mục đích đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng ... đến nhiệt độ austenite hóa 1100oC nhận tổ chức tính tốt 24 Đã tiến va đập 1000 lần thép hợp kim hóa Cr; 3000 lần thép hợp kim hóa V thép hợp kim hóa V + RE cho thấy: - Thép hợp kim hóa 1 %V + ... phần hợp kim hóa mẫu có hàm lượng Cr 0%; 2%; 2.5% V 0%; 1% 2% V xử nhiệt, luận án tập trung nghiên cứu đưa quy trình xử nhiệt phù hợp cho mác thép 15%Mn + 2%Cr + 1 %V nghiên cứu quy trình nhiệt...
 • 27
 • 108
 • 0

Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT về hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi

Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT về hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi
... thôn) Số TT Tên kháng sinh Hàm lượng (tối thiểu - tối đa) cho Hàm lượng (tối phép sử dụng thức ăn hỗn hợp thiểu - tối đa) cho hoàn chỉnh (mg kháng sinh/ kg thức phép sử dụng ăn) thức ăn hỗn hợp cho ... VT, CN DANH MỤC HÀM LƯỢNG KHÁNG SINH ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM VỚI MỤC ĐÍCH KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG TẠI VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông số 06/2016/TT-BNNPTNT ... nhân sử dụng premix có hàm lượng kháng sinh không vượt 20% để trộn vào thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm với hàm lượng theo quy định Thông này; không sử dụng vào Mục đích khác Kháng sinh sử...
 • 4
 • 38
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tình hình thương mại việt nam tháng 1 năm 2014 tttình hình thương mại việt nam tháng 2 năm 2014 tttình hình thương mại việt nam 2 tháng đầu năm 2014 ttsố 10 2014 tt btc xử phạt vi phạm hành chính về hđttsố 10 2014 tt btc xử phạt vi phạm hành chính về hđttsố 119 2014 tt btc ngày 25 8 2014một số nội dung sửa đổi bổ sung liên quan đến khai thuế gtgt tt 119 2014 tt 151 2014chuyên đề sinh hoạt chuyên môn về nhận xét đánh giá học sinh theo tt 30 2014 tt bgdđt ngày 28 8 20143 1 mẫu gcn trang 1 4 ban hành theo tt số 23 2014 tt btnmt 21khỏc nhau gia tt 200 2014 tt btc v q 48violympic toán lớp 5 vòng 15 năm 2014tt219 tt 2014đề thi violympic toán lớp 4 vòng 15 năm 2014đề thi violympic lớp 8 vòng 15 năm 2014đề thi violympic toán lớp 2 vòng 15 năm 2014Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ AnNhận dạng tự động tiếng nói phát âm liên tục cho các phương ngữ chính của tiếng Việt theo phương thức phát âmOn tap cac diem ngu phap tieng anh lop 12 with keycương ôn thi TN anh văn THPT 2017)Bài tập nhóm việc hạch toán thuế giá trị gia tăng tại tổ chức tín dụng – ngân hàng thương mạiLHS phạm hồng quân chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố hải phòng một số vấn đề lý luận và thực tiễnTình hình thực hiện BHXH tại Bảo hiểm xã hội huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2014 – 2016LHS vũ thị phượng biện pháp tư pháp trả lại tài sản sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại theo bộ luật hình sự năm 1999vai trò thị trường trái phiếu việt namquan hệ pháp lý giữa cổ đông và người quản lý công tyĐồ án nghiên cứu chế tạo máy cắt CNC plasma dạng pc baseBiện pháp ngăn chặn trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự việt namThực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội xâm phạm sức khỏe trên địa bànCấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng dân sựPsychology 5th global edtion cicarelli whiteLabor relations and collective bargaining private and public sectorsElectric circuits 10th nilssonÁp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án nhân dân qua thực tiễn của tòa án nhân dân tối caoSocial psychology 14th global edition branscombe baronLượng giá thiệt hại kinh tế tài nguyên, môi trường các hệ sinh thái biển do sự cố dầu tràn, đề xuất biện pháp trước mắt và lâu dài để phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm dầu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập