Overview managerial accounting chapter 02

financial accounting chapter 02 the recording process

financial accounting chapter 02 the recording process
... in the recording process Steps in the Recording Process Standard Form of Account Illustration 2-17 2-25 LO Explain what a ledger is and how it helps in the recording process Steps Posting – process ... provide evidence of the transaction 2-14 LO Identify the basic steps in the recording process Team Quiz #1 2-15 2-16 Team Quiz #2 2-17 Team Quiz #3 2-18 Steps in the Recording Process The Journal  ... helps in the recording process Steps in the Recording Process Journalizing - Entering transaction data in the journal Illustration: On September 1, shareholders’ invested €15,000 cash in the corporation...
 • 38
 • 169
 • 0

Chapter 1 An Introduction to Managerial Accounting and Cost Concepts pot

Chapter 1 An Introduction to Managerial Accounting and Cost Concepts pot
... Implementing Implementing plans (Directing plans (Directing and Motivating) and Motivating) Comparison of Financial and Managerial Accounting Learning Objective LO1 To identify and give examples of ... for merchandisers Merchandising Company Cost of goods sold: Beg merchandise inventory + Purchases Goods available for sale - Ending merchandise inventory = Cost of goods sold $ 14 ,200 234 ,15 0 $ ... product costs and period costs and give examples of each Product Costs Versus Period Costs Product costs include direct materials, direct labor, and manufacturing overhead Cost of Goods Sold Inventory...
 • 70
 • 91
 • 0

Kế toán quản trị managerial accounting

Kế toán quản trị managerial accounting
... nội dung kế toán quản trị Nắm nhân tố thúc đẩy phát triển kế toán quản trị Nắm đạo đức hành nghề kế toán quản trị     Kế toán quản trị gì? Kế toán quản trị phận hệ thống thông tin quản trị tổ chức ...       Kế toán quản trị & Kế toán tài Hệ thống kế toán (thu thập liệu kế tóan tài quản trị) Kế toán quản trị Thông tin cho việc định kiểm soát hoạt động Người sử dụng bên tổ chức Kế toán tài ... THIỆU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Mục tiêu học tập Nắm mục tiêu của tổ chức giải thích chức nhà quản lý Liệt kê giải thích mục tiêu kế toán quản trị Giải thích điểm khác biệt kế toán quản trị kế toán tài...
 • 18
 • 222
 • 3

Tài liệu Physics exercises_solution:Chapter 02 doc

Tài liệu Physics exercises_solution:Chapter 02 doc
... direct way to find the distance is vave t  ((224 m s) 2)(0.9 s)  101 m 2 d) (283 m s) (1.40 s)  202 m s but 40 g  392 m s , so the figures are not consistent 2.48: a) From Eq (2.8), solving for ... the height of the cliff Given 340 m/s for the speed of sound: 2h  44.1 m  (340 m s)(3.0 s)  1020 m , which gives h  532 m or 530 m to the given precision y 2 b) We can use v y  v0 y  g ... to find the teacher's final velocity This gives v y  2(9.8 m s )(532 m)  10427 m s and v y  102 m s 2.85: a) Let +y be upward At ceiling, v y  0, y  y0  3.0 m, a y  9.80 m s Solve for...
 • 52
 • 113
 • 0

Chapter 02 ENERGY, ENERGY TRANSFER, AND GENERAL ENERGY ANALYSIS

Chapter 02  ENERGY, ENERGY TRANSFER, AND GENERAL ENERGY ANALYSIS
... cen84959_ch02.qxd 9/15/06 6:11 AM Page 97 Chapter P V ϩ ϩ gz r and # V2 # # P ϩ gz b E mech ϭ memech ϭ m a ϩ r where P/r is the flow energy, V 2/2 is the kinetic energy, and gz is the potential energy ... ϭ V2 P ϩ ϩ gz r (2–10) cen84959_ch02.qxd 9/15/06 6:11 AM Page 59 Chapter | where P/r is the flow energy, V 2/2 is the kinetic energy, and gz is the potential energy of the fluid, all per unit ... forms of energy that constitute the total energy 2–5C How are heat, internal energy, and thermal energy related to each other? 2–6C What is mechanical energy? How does it differ from thermal energy? ...
 • 60
 • 254
 • 0

Tài liệu Thị trường tài chính và các định chế tài chính_ Chapter 02 doc

Tài liệu Thị trường tài chính và các định chế tài chính_ Chapter 02 doc
... Chapter Outline    Loanable funds theory Economic forces that affect interest rates Forecasting ... cut back on borrowing plans  The demand of loanable funds declined The weak economy in 2001–2 002  Reduced demand for loanable funds  The Fed increased the money supply growth  Interest rates...
 • 31
 • 254
 • 1

Tài liệu Giáo trình: Marketing Management_ Chapter 02 doc

Tài liệu Giáo trình: Marketing Management_ Chapter 02 doc
... Service Marketing Strategy Decisions Differentiation Opportunities Key Decisions within the Value Chain Inbound Outbound Logistics Logistics Operational Marketing Advantages and Sales Service - 23 Marketing ... advantages Repositioning can be difficult for high awareness brands - 27 Marketing Strategy Marketing Mix – Implementation of the marketing mix makes the strategy operational – Consistency between ... packaging were changed in some fashion? Explain - 14 Marketing Strategy Core Strategy The Value Proposition Differentiation Product Positioning - 15 Marketing Strategy Core Strategy The Value Proposition...
 • 38
 • 269
 • 1

Nguyên lý kế toán - kế toán mỹ - Managerial Accounting

Nguyên lý kế toán - kế toán mỹ - Managerial Accounting
... manufactured $385,500 Related exercise material: BE 1-8 , BE 1-1 0, BE 1-1 1, E 1-8 , E 1-9 , E 1-1 0, E 1-1 1, E 1-1 2, E 1-1 3, E 1-1 4, E 1-1 5, E 1-1 6, E 1-1 7, and Do it! 1-3 study objective Explain the difference between ... are manufacturing overhead Related exercise material: BE 1-4 , BE 1-5 , BE 1-6 , BE 1-7 , E 1-2 , E 1-3 , E 1-4 , E 1-5 , E 1-6 , E 1-7 , and Do it! 1-2 Managerial Cost Concepts Action Plan • Classify as direct ... about managerial accounting and financial accounting Financial accounting focuses on providing information to internal users Analyzing cost-volume-profit relationships is part of managerial accounting...
 • 52
 • 1,040
 • 0

Tài liệu Managerial accounting - Kiểm soát bằng ngân sách và kế toán trách nhiệm

Tài liệu Managerial accounting - Kiểm soát bằng ngân sách và kế toán trách nhiệm
... Kiểm soát ngân sách kế toán trách nhiệm Managerial Accounting Fifth Edition Weygandt Kimmel Kieso Page 1 0-2 preview of chapter 10 Page 1 0-3 Khái niệm kiểm soát ngân sách Khái niệm kiểm soát ngân ... kiểm soát ngân sách Khái niệm kiểm soát ngân sách Một chức quản lý kiểm soát hoạt động Công cụ Kiểm soát ngân sách báo cáo ngân sách (Budget reports), so sánh kết thực tế với mục tiêu kế hoạch Phản ... thu kiểm soát Chi phí/ Doanh thu kiểm soát Không kiểm soát Không kiểm soát Tất cp kiểm soát ban lãnh đạo tối cao (top management) Các cp kiểm soát cấp QL thấp Chi phí kiểm soát được- cp...
 • 78
 • 270
 • 0

Cost accounting chapter 3

Cost accounting chapter 3
... merchandising companies Costs are divided into homogenous cost pools and classified as output unit level costs, batch level costs, product sustaining costs, or facility sustaining costs The cost pools correspond ... direct costs by evaluating if some currently indirect costs can be traced to cost objects Indirect -cost pools: ABC system create smaller indirect cost pools linked to the different activities Cost ... each activity cost pool, a measure of the activity performed served as the cost- allocation base Cost hierarchies      A cost hierarchies categories indirect cost into different cost pools...
 • 18
 • 149
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: SUBJECT VERB AGREEMENT Hòa hợp chủ ngữ và động từBAI TAP CAU BI DONGTenses review phần này phải dài hơn hai mươi ký tựGerund and infinitive presentationLý Luận Và Thực Tiễn Xây Dựng Nông Thôn Mới Xã Hội Chủ NghĩaSubjunctive câu gả định dài hai mươi ký tựWish Câu điều ước câu giả định câu điều ướcBài Tiểu Luận Xuất Khẩu Gián TiếpThuyết minh kỹ thuật hệ thống truyền thông đa dịch vụKiến thức, thực hành về kiểm soát hen phế quản của bệnh nhân hen phế quản tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2013Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh quai bị ở trẻ em và các yếu tố liên quan tại huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị năm 2013-2015Lý Luận Cơ Bản Về Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hàng Hoá Trong Nền Kinh Tế Thị Trường7850 third conditional grammar review for intermediate studentsTÌM HIỂU QUY TRINH sản XUẤT cá TRA FILLET ĐÔNG LẠNH NĂNG SUẤT 1800KGMẺTình hình sản xuất và tiêu thụ vôi ở việt nam và trên thế giớiTỔNG hợp các PHƯƠNG PHÁP xác ĐỊNH sắt TRONG nướcXây dựng tài liệu kĩ thuật về thiết kế triển khai sản xuất sản phẩm áo khoác ngoài trong sản xuất may công nghiệp sản phẩm cụ thể là áo jacket 3 lớpTCVN 32541989 AN TOÀN CHÁY – yêu cầu CHUNG fire safety general requirementsTHIẾT kế và TÍNH TOÁN ĐỘNG lực học ROBOT CÔNG NGHIỆP BA bậc tự DOBai tap so sanh kep
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập