Đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng bột lá keo giậu trong chăn nuôi ngựa tại thái nguyên

Đánh giá khả năng sinh trưởng hiệu quả sử dụng bột keo giậu trong chăn nuôi ngựa tại Thái Nguyên

Đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng bột lá keo giậu trong chăn nuôi ngựa tại Thái Nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀO QUANG HỢP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BỘT LÁ KEO GIẬU TRONG CHĂN NUÔI NGỰA TẠI THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: ... để đáp ứng nhu cầu chăn nuôi tiến hành đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng hiệu sử dụng bột keo giậu chăn nuôi ngựa Thái Nguyên Mục tiêu đề tài - Đánh giá khả sinh trưởng giống ngựa có Trung tâm ... biến bột keo giậu Động vật dày đơn động vật nhai lại, keo giậu sử dụng ăn tươi cành chế biến dạng bột lá, gia cầm, keo giậu sử dụng dạng bột xanh (bột lá) chế biến từ phấn non keo giậu Căn vào yếu...
 • 87
 • 58
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng hiệu quả sử dụng bột keo giậu trong chăn nuôi ngựa tại thái nguyên

Đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng bột lá keo giậu trong chăn nuôi ngựa tại thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀO QUANG HỢP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BỘT LÁ KEO GIẬU TRONG CHĂN NUÔI NGỰA TẠI THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: ... để đáp ứng nhu cầu chăn nuôi tiến hành đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng hiệu sử dụng bột keo giậu chăn nuôi ngựa Thái Nguyên Mục tiêu đề tài - Đánh giá khả sinh trưởng giống ngựa có Trung tâm ... bột keo giậu Động vật dày đơn động vật nhai lại, keo giậu sử dụng ăn tươi cành chế biến dạng bột lá, gia cầm, keo giậu sử dụng dạng bột xanh (bột lá) chế biến từ phấn non keo giậu Căn vào yếu...
 • 88
 • 36
 • 0

đánh giá khả năng sinh trưởng hiệu quả kinh tế của loài cây keo tai tượng (acacia mangium) keo lai (acacia mangium x acacia auriculiformis) trên địa bàn huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang

đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của loài cây keo tai tượng (acacia mangium) và keo lai (acacia mangium x acacia auriculiformis) trên địa bàn huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang
... NGUYỄN XUÂN HÙNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA KEO TAI TƢỢNG (ACACIA MANGIUM) KEO LAI (ACACIA MANGIUM X ACACIA AURICULIFORMIS) TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG ... đình địa bàn huyện Xuất phát từ lí trên, việc thực đề tài Đánh giá khả sinh trƣởng hiệu kinh tế loài keo tai tƣợng (Acacia mangium) keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) địa bàn huyện ... trạng kinh tế x hội 30 3.2.3 Đánh giá chung điều kiện kinh tế x hội 33 Chƣơng 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Sinh trƣởng Keo tai tƣợng Keo lai địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh...
 • 79
 • 260
 • 1

đánh giá khả năng sinh trưởng hiệu quả kinh tế của vịt siêu thịt thương phẩm sử dụng nguồn thức ăn từ trứng loại thải sau ấp nở

đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của vịt siêu thịt thương phẩm sử dụng nguồn thức ăn từ trứng loại thải sau ấp nở
... nghiên cứu đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng hiệu kinh tế vịt siêu thịt thương phẩm sử dụng nguồn thức ăn từ trứng loại thải sau ấp nở -2- II Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Trên sở ... liệu trứng loại thải sau ấp nở Thức ăn phối trộn sử dụng nguyên liệu trứng loại thải sau ấp nở, thóc ngô có giá thành thể bảng Bảng Giá thành thức ăn phối trộn sử dụng nguyên liệu trứng loại thải ... trường sau quy trình sản xuất giống gia cầm III MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Qua việc đánh giá khả sinh trưởng hiệu kinh tế vịt Super M nuôi thương phẩm sử dụng nguồn thức ăn từ trứng loại thải sau ấp nở...
 • 18
 • 343
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VỊT SIÊU THỊT THƯƠNG PHẨM SỬ DỤNG NGUỒN THỨC ĂN TỪ TRỨNG LOẠI THẢI SAU ẤP NỞ

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VỊT  SIÊU THỊT THƯƠNG PHẨM SỬ DỤNG NGUỒN THỨC ĂN TỪ TRỨNG LOẠI THẢI SAU ẤP NỞ
... nghiên cứu đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng hiệu kinh tế vịt siêu thịt thương phẩm sử dụng nguồn thức ăn từ trứng loại thải sau ấp nở -2- II Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Trên sở ... liệu trứng loại thải sau ấp nở Thức ăn phối trộn sử dụng nguyên liệu trứng loại thải sau ấp nở, thóc ngô có giá thành thể bảng Bảng Giá thành thức ăn phối trộn sử dụng nguyên liệu trứng loại thải ... trường sau quy trình sản xuất giống gia cầm III MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Qua việc đánh giá khả sinh trưởng hiệu kinh tế vịt Super M nuôi thương phẩm sử dụng nguồn thức ăn từ trứng loại thải sau ấp nở...
 • 18
 • 276
 • 1

đánh giá khả năng sinh trưởng hiệu quả kinh tế của vịt siêu thịt thương phẩm sử dụng nguồn thức ăn từ trứng loại thải sau ấp nở

đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của vịt siêu thịt thương phẩm sử dụng nguồn thức ăn từ trứng loại thải sau ấp nở
... nghiên cứu đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng hiệu kinh tế vịt siêu thịt thương phẩm sử dụng nguồn thức ăn từ trứng loại thải sau ấp nở -2- II Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Trên sở ... liệu trứng loại thải sau ấp nở Thức ăn phối trộn sử dụng nguyên liệu trứng loại thải sau ấp nở, thóc ngô có giá thành thể bảng Bảng Giá thành thức ăn phối trộn sử dụng nguyên liệu trứng loại thải ... trường sau quy trình sản xuất giống gia cầm III MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Qua việc đánh giá khả sinh trưởng hiệu kinh tế vịt Super M nuôi thương phẩm sử dụng nguồn thức ăn từ trứng loại thải sau ấp nở...
 • 18
 • 197
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt tại trại chăn nuôi Đoàn Hương ở xã Hồng Tiến, Huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt tại trại chăn nuôi Đoàn Hương ở xã Hồng Tiến, Huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
... tài: Đánh giá khả sinh trưởng hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt trại chăn nuôi Đoàn Hương Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên’’ 2.1.2 Mục tiêu đề tài: - Đánh giá khả sinh trưởng lợn thịt ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VIÊN THỊ THANH LOAN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI LỢN THỊT TẠI TRẠI CHĂN NUÔI ĐOÀN HƯƠNG XÃ HỒNG TIẾN, HUYỆN PHỔ ... nhiều sinh viên học tập trại 19 Phần CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt trại chăn nuôi Đoàn Hương Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh...
 • 72
 • 148
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt tại trại lợn Tân PT ở xã Lâm Lợi - huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú Thọ.

Đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt tại trại lợn Tân PT ở xã Lâm Lợi - huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú Thọ.
... dung: ỏnh giỏ kh nng sinh trng v hiu qu kinh t chn nuụi ln tht ti tri ln Tõn PT xó Lõm Li - huyn H Hũa - tnh Phỳ Th 2.1.2 S cn thit tin hnh chuyờn - Nm c quy lut sinh trng ca ln - Nõng cao nng sut ... nuụi thỳ y Khoa : Chn nuụi thỳ y Lp : 42 CNTY - N01 Khoỏ hc : 2010 - 2014 Ging viờn hng dn: GS T Quang Hin Khoa Chăn nuôi - Thú y - Trờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thỏi Nguyờn, nm 2014 LI NểI ... kộo di - iu tr: Tri iu tr bnh vi hai phỏc + Phỏc 1: genta - tylosin + anagin tiờm bp 1ml/10 - 12 kg th trng, ngy tiờm ln.tiờm liờm tc t - ngy + Phỏc 2: Dyna - mutylin tiờm bp 1ml/12 - 15 kg...
 • 50
 • 154
 • 2

đánh giá khả năng sinh trưởng hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi gà tam hoàng công nghiệp

đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi gà tam hoàng công nghiệp
... KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành CHĂN NUÔI - THÚ Y Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG CHĂN NUÔI GÀ TAM HOÀNG CÔNG NGHIỆP Giáo viên ... không khó nhà chăn nuôi phải bận tâm nhƣ nói Tam Hoàng thích nghi đƣợc chăn nuôi chăn thả chăn nuôi công nghiệp Nói đến giống xin đƣợc nói sơ lƣợc giống Tam Hoàng Giống đƣợc nhập từ ... Bộ Môn Chăn Nuôi Trƣờng Đại Học Cần Thơ tạo điều kiện cho thực đề tài Đánh giá khả sinh trƣởng hiệu kinh tế chăn nuôi Tam hoàng công nghiệp Đề tài đƣợc tiến hành với phƣơng thức nuôi nhốt...
 • 92
 • 127
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng hiệu quả bổ sung thức ăn CP950 CP951 cho lợn con giai đoạn từ 7 đến 21 ngày tuổi tại huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên

Đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả bổ sung thức ăn CP950 và CP951 cho lợn con giai đoạn từ 7 đến 21 ngày tuổi tại huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên
... lợn giai đoạn từ đến 21 ngày tuổi huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu đề tài - Đánh giá khả sinh trưởng hiệu việc bổ sung thức ăn CP950 CP951 cho lợn giai đoạn từ đến 21 ngày tuổi 2 ... Yên, tỉnh Thái Nguyên 3.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu đánh giá khả sinh trưởng lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi - Hiệu bổ sung thức ăn CP950 CP951 cho lợn giai đoạn từ đến 21 ngày tuổi 3.4 ... khoa Chăn nuôi Thú y, em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “ Đánh giá khả sinh trưởng hiệu bổ sung thức ăn CP950 CP951 cho lợn giai đoạn từ đến 21 ngày tuổi huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ...
 • 50
 • 156
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng hiệu quả kinh tế của rừng trồng keo tai tượng keo lai trên địa bàn huyện yên thế, tỉnh bắc giang

Đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của rừng trồng keo tai tượng và keo lai trên địa bàn huyện yên thế, tỉnh bắc giang
... Đánh giá sinh trưởng phát triển hiệu kinh tế Keo lai dòng BV10 trồng hom Keo tai tượng trồng trổng từ hạt, loài, địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Đánh giá hiệu xã hội bao gồm hiệu kinh tế ... 3.1.2 Thực trạng công tác trồng rừng Keo tai tượng Keo lai huyện Yên Thế 41 3.2 SINH TRƯỞNG CỦA KEO TAI TƯỢNG VÀ KEO LAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG 43 3.2.1 Kiểm ... cụ thể - Đánh giá thực trạng công tác trồng rừng Keo lai Keo tai tượng địa bàn nghiên cứu - Đánh giá sinh trưởng hiệu kinh tế rừng trồng Keo lai Keo tai tượng làm sở so sánh hai giống Keo nhằm...
 • 65
 • 111
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng hiệu quả kinh tế của loài cây keo tai tượng keo lai trên địa bàn huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang

Đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của loài cây keo tai tượng và keo lai trên địa bàn huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang
... XUÂN HÙNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA KEO TAI TƯỢNG (ACACIA MANGIUM) VÀ KEO LAI (ACACIA MANGIUM X ACACIA AURICULIFORMIS) TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ... từ lí trên, việc thực đề tài Đánh giá khả sinh trưởng hiệu kinh tế loài keo tai tượng (Acacia mangium) keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên quang ... TIÊU, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá sinh trưởng hiệu kinh tế loài Keo lai Keo tai tượng địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang làm cở sở...
 • 79
 • 42
 • 0

đánh giá khả năng sinh trưởng cho sữa của bò lai hướng sữa F1, F2, F3 nuôi tại Ba Vì

đánh giá khả năng sinh trưởng và cho sữa của bò lai hướng sữa F1, F2, F3 nuôi tại Ba Vì
... hành nghiên cứu đề tài Đánh giá khả sinh trởng cho sữa lai hớng sữa F1, F2, F3 nuôi Ba II Mục đích - Đánh giá đợc khả sinh trởng cho sữa đàn lai huớng sữa nuôi Ba Vì- Hà Nội theo nhóm giống: ... F2=529 F3= 138 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 khả sinh trởng đàn lai hớng sữa (F1, F2, F3) 3.2.2 khả sản xuất sữa đàn lai hớng sữa (F1, F2, F3) 3.3 Phơng pháp nghiên cứu 3.3.1 Khả sinh trỡng ... lứa từ đánh giá đợc suất toàn đàn - Đánh giá cách có hệ thống khả cho sữa dần lai hớng sữa nuôi Trung Tâm Nghiên Cứu Đồng cỏ Ba - Xác định đợc số tiêu bản, khả cho sữa nhóm lai hộ...
 • 41
 • 456
 • 2

Đánh giá khả năng sinh trứng hiệu quả của việc sử dụng chế phầm PX aqua cho hai giống gà thịt ross 308 lương phượng

Đánh giá khả năng sinh trứng và hiệu quả của việc sử dụng chế phầm PX aqua cho hai giống gà thịt ross 308 và lương phượng
... ng, v sinh thỳ y) ch khỏc y u t thớ nghi m Thớ nghi m c thi t k theo s sau: Lụ i ch ng Thớ nghi m Thớ nghi m ROSS 308 TA c s 5% PX- Aqua 7% PX- Aqua Lng Ph ng TA c s 5% PX- Aqua 7% PX- Aqua Gi ... ng v hi u qu s d ng th c n c a hai gi ng g ROSS 308 v Lng Ph ng - Theo dừi vi c c i thi n mu s c c a da chõn, c th gcú s d ng ch ph m PX- Aqua c a hai gi ng g ROSS 308 v Lng Ph ng 1.2.2 Yờu c u ... ti: ỏnh giỏ kh nng sinh tr ng v hi u qu c a vi c s d ng ch ph m PX- Aqua cho hai gi ng g siờu th t ROSS 308 v Lng Ph ng 1.2 M C CH V YấU C U 1.2.1 M c ớch - Theo dừi kh nng sinh tr ng v hi u qu...
 • 110
 • 290
 • 2

Đồ án: Đánh giá khả năng sinh trưởng cho sữa của bò lai hướng sữa F1, F2, F3 nuôi tại Ba Vì potx

Đồ án: Đánh giá khả năng sinh trưởng và cho sữa của bò lai hướng sữa F1, F2, F3 nuôi tại Ba Vì potx
... hành nghiên cứu đề tài Đánh giá khả sinh tr-ởng cho sữa lai h-ớng sữa F1, F2, F3 nuôi Ba II Mục đích - Đánh giá đ-ợc khả sinh tr-ởng cho sữa đàn lai huớng sữa nuôi Ba Vì- Hà Nội theo nhóm ... lứa từ đánh giá đ-ợc suất toàn đàn - Đánh giá cách có hệ thống khả cho sữa dần lai h-ớng sữa nuôi Trung Tâm Nghiên Cứu Đồng cỏ Ba - Xác định đ-ợc số tiêu bản, khả cho sữa nhóm lai hộ ... tr-ởng đàn lai h-ớng sữa (F1, F2, F3) 3.2.2 khả sản xuất sữa đàn lai h-ớng sữa (F1, F2, F3) 3.3 Ph-ơng pháp nghiên cứu 3.3.1 Khả sinh tr-ỡng lai h-ớng sữa -Khối l-ợng sơ sinh, 12 tháng...
 • 42
 • 201
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luong ty le axit amin gioi han quan trong trong khau phan va cac dang khau phan khac nhau den sinh truong va hieu qua su dung thuc an cua ga tam hoang va kabir nuoi thitmột số giải pháp nhằm tăng cường khả năng thu hút và hiệu quả sử dụng nguồn vốn oda trong ngành giáo dục ở việt nam thời gian tớimột số chỉ tiêu cơ bản đánh giá tình hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vlđ của doanh nghiệpmột số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và hiệu quả sử dụng vốn vay của người dâncác chỉ tiêu chủ yếu đánh giá tình hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vkd trong các doanh nghiệpnghiên cứ hiệu quả sử dụng sản phẩm công ty trong chăn nuôiđánh giá khả năng sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng của một số dòng và con lai thuốc lá tại cao bằngđánh giá khả năng sinh trưởng năng suất của một số giống ớt và biện pháp kỹ thật sản xuất ớt hàn quốc tại phú bình thái nguyênđánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ xuân năm 20122013 tại huyện đồng văn tỉnh hà giangphuong phap danh gia kha nang sinh truong cua vat nuoiluận văn đánh giá khả năng sinh sản và ứng dụng hormone nâng cao năng suất sinh sản trên đàn bò lai hướng sữa nuôi tại ba vì hà nộidnh gia kha nang sinh truong va anh huong cua cay ngo u chuanghiên cứu được tiến hành để đánh giá khả năng sinh trưởng của lợn thịt ♀ ♀landrace x ♂yorkshire x ♂ ♀landrace x ♂durocphương pháp đánh giá khả năng sinh trưởng trên môi trường dịch thểdanh gia kha nang sinh truong phat trien co vetiverKỸ NĂNG QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT MÂU THUẪNKinh nghiệm dạy tích hợp trong giảng dạy văn bản Ngữ văn lớp 9 ở trường THCSMột số biện pháp rèn luyện kĩ năng làm văn biểu cảm nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh lớp 7 ở trường THCSPhương pháp sử dụng sơ đồ trống vào việc củng cố bài học phân môn thường thức mĩ thuật cho học sinh khối lớp 7 trường THCSBiện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công đoànRèn luyện kĩ năng vận dụng và phát triển tư duy cho học sinh lớp 6 qua tiết Bài tập Lịch sử tiết 23 ở trường THCSNÂNG CAO HIỆU QUẢ GIỜ DẠY BẰNG VIỆC SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM ĐỐI CHỨNG TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌCKinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 7 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh trường THCSTích hợp giáo dục môi trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh khi học Địa lí lớp 7 ở trường THCSỨng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Âm nhạc nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh khối 8 trường THCS Nga NhânKinh nghiệm sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn Công nghệ 8 góp phần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh ở trường THCSNghiên cứu ứng dụng mô hình Mike 21 mô đun Ecolab đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của vùng Cửa sông Vu Gia - HànNghiên cứu xác định các thông số quá trình sinh hóa hiếu khí (SBR) phục vụ quá trình vận hành Nhà máy xử lý nước thải Phú Lộc, Thành phố Đà NẵngDạy học chủ đề đạo hàm và ứng dụng ở phổ thông nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh yếu kémĐỀ CHUYÊN ĐHSP hà nộiQuản lý hoạt động dạy học môn ngữ văn ở trường THCS thành phố uông bí, tỉnh quảng ninhWifi ads marketing 103Sách tất tần tật lý thuyết hóa học 12 estePhát triển kinh tế trang trại chăn nuôi tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc GiangPhương trình hàm Cauchy cộng tính và tính ổn định
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập