Những câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính hay gặp có lời giải phần 1

Kiểm toán báo cáo tài chính công ty cổ phần Sadico Cần Thơ

Kiểm toán báo cáo tài chính công ty cổ phần Sadico Cần Thơ
... Cụng ty c phn Xi mng Cn Th Cụng ty Xi mng Nghi Sn Cụng ty c phn Xi mng H Tiờn - Kiờn Giang Cụng ty c phn Xi mng H Tiờn Cụng ty c phn Vt liu Xõy dng 720 Cụng ty c phn Xi mng Kiờn Giang Cụng ty c ... Cụng ty TNHH Xi mng Bu Long Cụng ty Xi mng H Tiờn Cụng ty c phn tm lp v vt liu xõy dng ng Nai Cụng ty sn xut Vt liu xõy dng v Xõy lp Bỡnh nh Cụng ty c phn Xi mng H Tiờn- Kiờn Giang Cụng ty liờn ... Cụng ty Xi mng Phng Hi Cụng ty Xi mng Kim nh thuc on Xi mng LUKS (Hng Kụng) T ngy thnh lp n nay, Sadico Cn Th ó cung cp trờn th trng hn 72 t ng - Th trng cnh tranh: Cụng ty c phn sadico l cụng ty...
 • 248
 • 484
 • 2

Đánh giá hệ thống kiểm toán nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính công ty cổ phần kiểm toán Thăng Long thực hiện

Đánh giá hệ thống kiểm toán nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính công ty cổ phần kiểm toán Thăng Long thực hiện
... trình kiểm toán cho giai đoạn sau Nhận thức đợc tầm quan trọng công tác đánh giá HTKSNB kiểm toán báo tài em chọn đề tài Đánh giá hệ thống kiểm soát nội kiểm toán báo cáo tài Công ty cổ phần kiểm ... châu công ty cổ phần kiểm toán thăng long hợp tác với 18 công ty kiểm toán có uy tín thuộc 13 quốc gia khác kể từ năm 2006 công ty cổ phần kiểm toán Thăng Long vinh hạnh đợc hiệp hội công ty kế toán ... Nam, Công ty Korman, Công ty sơn mài mới, Công ty thức ăn chăn nuôi, Công ty Long Khánh, Công ty liên doanh đá quý Kiểm toán báo cáo tài t vấn thuế cho khoảng 100 công ty TNHH công ty cổ phần : Công...
 • 83
 • 216
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán

Câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán
... TỔ CHỨC KIỂM TOÁN Dấu hiệu khác kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội là: a Phương pháp sử dụng để kiểm toán b Phạm vi hoạt động mục đích kiểm toán c Các chuẩn mực kiểm toán áp ... Vì lập KH kiểm toán ko xuất phát từ yêu cầu kiểm toán nhằm chuẩn bị điều kiện công tác kiểm toán, cho kiểm toán mà nguyên tắc công tác kiểm toán quy định thành chuẩn mực đòi hỏi kiểm toán viên ... trưng Kiểm toán Nhà nước là: a Kiểm toán tuân thủ b Kiểm toán hoạt động c Kiểm toán tài d Lĩnh vực khác CHƯƠNG VI: TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP Lựa chọn câu trả lời phù hợp: 17 Kiểm...
 • 31
 • 677
 • 4

Câu hỏi trắc nghiệm an toàn bảo mật

Câu hỏi trắc nghiệm an toàn bảo mật
... 802.11b ? A 128 bit B 40 bit C 28 bit D 16 bit 36/ Cơ cấu bảo mật mạng không dây sau an toàn ? A VPN B Mã hóa WEP 40 bit C Bảo mật định danh mạng D Mã hóa WEP 128 bit 37/ Bộ lọc địa MAC định nghĩa ... đĩa cứng cục bộ, làm để bảo đảm bảo mật ? A Cần bảo vệ mật B Lưu trữ liệu lưu vào đĩa mềm C Lưu trữ bì thư D Lưu trữ thư mục tương tự khóa công khai 72/ Cách sau coi an toàn để lưu trữ khóa cá ... mật mã ? A Bảo mật B Xác thực C Toàn vẹn D Truy cập 140/ PKC thực cách sử dụng chức ? A Chuyển giao khóa công khai an toàn B Chuyển giao khóa cá nhân an toàn C Bảo mật liệu hai đầu mút D Sử dụng...
 • 20
 • 4,108
 • 50

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: KIỂM TOÁN (+ ĐÁP ÁN)

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: KIỂM TOÁN (+ ĐÁP ÁN)
... quốc gia Câu 27 Sự khác biệt kiểm toán độc lập kiểm toán nội là: a Kiểm toán độc lập người bên đơn vị thực hiện, kiểm toán nội người đơn vị tiến hành b Kiểm toán độc lập có thu phí, kiểm toán nội ... khi: a Bắt đầu kiểm toán b Cuối niên độ kiểm toán c Sát nhập hay giải thể đơn vị d Câu B C Câu 24 Mục đích kiểm toán báo cáo tài để tăng độ tin cậy báo cáo tài kiểm toán a Đúng b Sai Câu 25 Việc ... thu thập chứng kiểm toán b Thước đo chất lượng công việc kiểm toán viên c Các mục tiêu kiểm toán phải tuân thủ d câu Câu 13 Do thiếu kiểm tra thông tin trợ lý thu thập nên kiểm toán viên độc lập...
 • 15
 • 1,171
 • 0

Những ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp Nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp Nhà nước .pdf

Những ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp Nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp Nhà nước .pdf
... yêu cầu nói trên, đề tài " Những ảnh hởng chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài Doanh nghiệp Nhà nớc yêu cầu hoàn thiện nội dung Quy trình kiểm toán báo cáo tài Doanh nghiệp Nhà ... luận ảnh hởng Chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài doanh nghiệp Nhà nớc Kiểm toán Nhà nớc thực Chơng 2: Những giải pháp để hoàn thiện nội dung Quy trình Kiểm toán Báo cáo tài doanh ... nội dung Quy trình kiểm toán Báo cáo tài DNNN Kiểm toán nhà nớc 2.1- Hoàn thiện nội dung Quy trình kiểm toán Báo cáo tài doanh nghiệp Nhà nớc Kiểm toán Nhà nớc 2.1.1- Sự cần thiết phải hoàn thiện...
 • 94
 • 2,147
 • 3

Những ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán NN.pdf

Những ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán NN.pdf
... Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài Doanh nghiệp Nhà nớc yêu cầu hoàn thiện nội dung Quy trình kiểm toán báo cáo tài Doanh nghiệp Nhà nớc Kiểm toán Nhà nớc " nhằm đa giải pháp hoàn thiện ... sau: - Xác định ảnh hởng CMKT Việt Nam đến kiểm toán Báo cáo tài DNNN Kiểm toán Nhà nớc thực - Đề xuất giải pháp hoàn thiện nội dung Quy trình Kiểm toán Báo cáo tài DNNN Kiểm toán Nhà nớc thực Đối ... cứu Đề tài đợc kết cấu thành chơng (ngoài phần mở đầu kết luận): Chơng 1: Những vấn đề lý luận ảnh hởng Chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài doanh nghiệp Nhà nớc Kiểm toán Nhà nớc...
 • 5
 • 1,218
 • 0

Những chuẩn mực của kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp nhà nước của kiểm toán nhà nước

Những chuẩn mực của kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp nhà nước của kiểm toán nhà nước
... đề tài " Những ảnh hởng chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài Doanh nghiệp Nhà nớc yêu cầu hoàn thiện nội dung Quy trình kiểm toán báo cáo tài Doanh nghiệp Nhà nớc Kiểm toán Nhà ... Chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài Doanh Nghiệp Nhà Nớc Kiểm Toán Nhà Nớc thực 1.1- Những vấn đề lý luận chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán qui trình kiểm toán báo cáo tài 1.1.1- ... nội dung Quy trình kiểm toán Báo cáo tài DNNN Kiểm toán nhà nớc 2.1- Hoàn thiện nội dung Quy trình kiểm toán Báo cáo tài doanh nghiệp Nhà nớc Kiểm toán Nhà nớc 2.1.1- Sự cần thiết phải hoàn thiện...
 • 94
 • 542
 • 1

37 Những ảnh hưởng của chuẩn mực Kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nhà nước

37 Những ảnh hưởng của chuẩn mực Kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nhà nước
... yêu cầu nói trên, đề tài " Những ảnh hởng chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài Doanh nghiệp Nhà nớc yêu cầu hoàn thiện nội dung Quy trình kiểm toán báo cáo tài Doanh nghiệp Nhà ... luận ảnh hởng Chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài doanh nghiệp Nhà nớc Kiểm toán Nhà nớc thực Chơng 2: Những giải pháp để hoàn thiện nội dung Quy trình Kiểm toán Báo cáo tài doanh ... nội dung Quy trình kiểm toán Báo cáo tài DNNN Kiểm toán nhà nớc 2.1- Hoàn thiện nội dung Quy trình kiểm toán Báo cáo tài doanh nghiệp Nhà nớc Kiểm toán Nhà nớc 2.1.1- Sự cần thiết phải hoàn thiện...
 • 94
 • 282
 • 0

82 Những chuẩn mực của kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp nhà nước của kiểm toán nhà nước

82 Những chuẩn mực của kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp nhà nước của kiểm toán nhà nước
... đề tài " Những ảnh hởng chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài Doanh nghiệp Nhà nớc yêu cầu hoàn thiện nội dung Quy trình kiểm toán báo cáo tài Doanh nghiệp Nhà nớc Kiểm toán Nhà ... Chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài Doanh Nghiệp Nhà Nớc Kiểm Toán Nhà Nớc thực 1.1- Những vấn đề lý luận chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán qui trình kiểm toán báo cáo tài 1.1.1- ... nội dung Quy trình kiểm toán Báo cáo tài DNNN Kiểm toán nhà nớc 2.1- Hoàn thiện nội dung Quy trình kiểm toán Báo cáo tài doanh nghiệp Nhà nớc Kiểm toán Nhà nớc 2.1.1- Sự cần thiết phải hoàn thiện...
 • 94
 • 237
 • 0

Tăng cường vận dụng hiệu quả công việc các trắc nghiệm kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụTư vấn Kế toánKiểm toán (AASC) thực hiện

Tăng cường vận dụng hiệu quả công việc các trắc nghiệm kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụTư vấn Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện
... tốn tài t m i quan h ch th -khách th ki m tốn i tư ng ki m tốn tài B ng khai tài B ph n quan tr ng c a nh ng b ng khai Báo cáo tài Theo chu n m c ki m tốn Vi t Nam s 200: Báo cáo tài h th ng báo ... d ng i v i Báo cáo tài h p nh t, Báo cáo tài c a ơn v thành viên ho c t ng thơng tin riêng l c a Báo cáo tài Tr c nghi m phân tích có th áp d ng giai o n khác c a m t cu c ki m tốn: Trong l p ... trình ki m tốn báo cáo tài c a AASC AASC ã xây d ng tri n khai bư c th c hi n cu c ki m tốn báo cáo tài theo cách sau: 44 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Sơ 5: Quy trình ki m tốn báo cáo tài t i AASC...
 • 75
 • 226
 • 0

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆMGIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG VIỆC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HUY ĐỘNG VÀ HOÀN TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO AASC THỰC HIỆN

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG VIỆC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HUY ĐỘNG VÀ HOÀN TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO AASC THỰC HIỆN
... trình huy động hoàn trả xảy kiểm toán viên chủ yếu sử dụng phơng pháp kiểm toán thử nghiệm nội dung kiểm toán chu trình huy động hoàn trả, đồng thời kiểm toán diễn thòng kiểm toán toàn diện Điều hoàn ... biệt quan trọng kiểm toán chu trình hoạt động hoàn trả quy định pháp lý cho việc huy động kiểm toán hoàn trả vốn chặt chẽ Thực tế cho thấy kiểm toán viên AASC quan tâm thích đáng đến trình này, văn ... với lý luận kiểm toán chu trình huy động hoàn trả đợc đề cập đến chuyên gia kiểm toán Tuy nhiên hạn chế mà kiểm toán viên Công ty cha tập trung giải là: -Do thời gian tiến hành kiểm toán thờng...
 • 11
 • 354
 • 2

Tăng cường vận dụng hiệu quả công việc các trắc nghiệm kiểm toántrong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Kế toánKiểm toán (AASC) thực hiện

Tăng cường vận dụng hiệu quả công việc các trắc nghiệm kiểm toántrong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện
... thành: Công ty Dịch vụ vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) Theo Quyết định AASC không cung cấp dịch vụ kế toán mà cung cấp dịch vụ kiểm toán, dịch vụ vấn thuế, tài chính, dịch vụ đào tạo công ... tục kiểm toán áp dụng cho phận riêng lẻ PHẦN II THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CÁC TRẮC NGHIỆM KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY AASC I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) ... triển Công ty Dịch vụ vấn Kế toán Kiểm toán Công ty Dịch vụ vấn Tài Kế toán Kiểm toán có tên giao dịch quốc tế là: Auditing & Accounting Financial Consultance Service Company (AASC) Công ty...
 • 80
 • 176
 • 0

Những ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính DN.pdf

Những ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính DN.pdf
... toán báo cáo tài Doanh Nghiệp Nhà Nớc Kiểm Toán Nhà Nớc thực 1.1- Những vấn đề lý luận chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán qui trình kiểm toán báo cáo tài 1.1.1- Chuẩn mực kế toán Việt Nam ... trên, đề tài " Những ảnh hởng chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài Doanh nghiệp Nhà nớc yêu cầu hoàn thiện nội dung Quy trình kiểm toán báo cáo tài Doanh nghiệp Nhà nớc Kiểm toán ... Chuẩn mực chung (3 chuẩn mực) + Chuẩn mực thực hành (10 chuẩn mực) + Chuẩn mực báo cáo (1 chuẩn mực) - Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán Nhà nớc áp dụng hoạt động Kiểm toán Nhà nớc: lập kế hoạch kiểm...
 • 94
 • 485
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm kiểm toán báo cáo tài chínhde thi trac nghiem kiem toan bao cao tai chinhtrắc nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính có đáp ánbai tap trac nghiem kiem toan bao cao tai chinhkinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chínhcâu hỏi trắc nghiệm an toàn bảo mật thông tincâu hỏi trắc nghiệm kiểm toán có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm kiểm toán 2câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm kiểm toán tiềncâu hỏi trắc nghiệm kiểm toán ngân hàngcâu hỏi trắc nghiệm kiểm toán nội bộcâu hỏi trắc nghiệm kiểm toán tài chínhcâu hỏi trắc nghiệm kiểm toán căn bảncâu hỏi trắc nghiệm kiểm toán cơ bảnNgôn ngữ học đối chiếuNGỮ âm học (trong NNHDC)đề bài 50 câu dao động cơ điểm 9 trong tầm tayâm vị học thực hành và âm vị học tiếng việtstructural lingui 00harrcourse in generall00 sausNâng cao hiệu quả hoạt động Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt NamCHƯƠNG 1 NGUYÊN tử, BẢNG TUẦN HOÀN các NGUYÊN tố hóa học 1TRỌN BỘ 900 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11Tự học ngữ văn 11 Trịnh Quỳnh BiênLý THUYẾT hữu cơ và PHƯƠNG PHÁP GIẢI các DẠNG bài tậpngữ pháp tiếng anhThẩm quyền của tòa án cấp sơ thẩm đối với việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại (tt)Những nhân tố ảnh hướng đến lòng trung thành của người dân đối với các phòng khám tư trên địa bàn thành phố trà vinh (tt)Nghiên cứu đa dạng dinh học và các giá trị dịch vụ hệ sinh thái rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên bắc hướng hóa, tỉnh quảng trị6 CHUYÊN đề hóa hữu cơ 11521 câu hỏi trắc nghiệm sinh học 11Bí kíp tổ hợp xác suất (tuyệt chiêu)Casio giải nhanh lượng giácNghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc quản lý rừng bền vững tại công ty lâm nghiệp đắc tô và vùng tây nguyên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập