Xác định mật độ ương ấu trùng tôm càng xanh thích hợp cho quy trình nước trong hở kết hợp sử dụng ozone

xác định mật độ ương ấu trùng tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii) thích hợp cho quy trình nước trong hở kết hợp sử dụng ozone

xác định mật độ ương ấu trùng tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii) thích hợp cho quy trình nước trong hở kết hợp sử dụng ozone
... ảnh hưởng mật độ đến hiệu ương ấu trùng tôm xanh theo quy trình nước hở kết hợp sử dụng ozone bể ương 50l - Xác định mật độ ương ấu trùng hiệu cho quy trình nước kết hợp sử dụng ozone CHƯƠNG LƯỢC ... sang sử dụng quy trình nước hở hay quy trình kết hợp khác Theo Lương Thị Bảo Thanh (2009), quy trình nước hở kết hợp sử dụng ozone (NTH – Ozone) ương với mật độ cao (200 – 250 ấu trùng/ l) cho ... đề cho nghiên cứu để tăng mật độ ương cho quy trình NTH – Ozone bể ương tích lớn, việc thực đề tài ‘ Xác định mật độ ương ấu trùng tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii) thích hợp cho quy trình nước...
 • 32
 • 342
 • 0

Mật số vi khuẩn vibrio sp , bacillus sp và ký sinh trùng hiện diện trong ương ấu trùng tôm càng xanh quy trình nước trong kín và nước xanh cải tiến

Mật số vi khuẩn vibrio sp , bacillus sp và ký sinh trùng hiện diện trong ương ấu trùng tôm càng xanh quy trình nước trong kín và nước xanh cải tiến
... 2 6,5 2 6,0 2 6,5 2 6,0 2 6,5 2 6,0 2 6,5 2 5,0 2 5,0 2 5,5 2 5,5 2 6,0 2 6,0 2 5,0 2 5,0 2 5,0 2 5,5 2 5,5 2 5,0 2 6,0 2 5,5 2 5,5 2 6,0 2 6,0 2 6,5 2 6,0 2 5,5 2 6,0 2 6,0 2 6,5 2 6,0 2 6,5 2 6,0 2 6,5 2 6,5 2 6,5 2 7,0 2 6,5 2 6,0 ... 2 6,5 2 6,5 2 6,0 2 6,0 2 7,0 2 7,0 2 6,5 2 6,5 2 7,0 2 6,5 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,5 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,5 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,5 2 7,5 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,5 2 8,0 2 6,5 2 7,0 2 6,5 2 6,5 2 7,0 ... 2 7,5 2 6,5 2 7,0 2 6,5 2 6,0 2 6,5 2 6,0 2 7,0 2 7,5 2 7,0 2 7,0 2 7,5 2 7,5 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,5 2 7,5 2 8,0 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,5 2 7,5 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,5 2 7,5 2 8,0 2 7,5 2 7,0 2 7,0 2 6,5 2 7,0 2 7,5 2 7,0 2 7,0 ...
 • 81
 • 40
 • 0

sử dụng chế phẩm sinh học bio bacter for shrimp trong ương ấu trùng tôm càng xanh theo quy trình nước trong kín

sử dụng chế phẩm sinh học bio bacter for shrimp trong ương ấu trùng tôm càng xanh theo quy trình nước trong kín
... cần thay nước trình ương nuôi ấu trùng tôm xanh Đề tài Sử dụng chế phẩm sinh học Bio Bacter For Shrimp ương ấu trùng tôm xanh mô hình nước kín đặt để đánh giá ảnh hưởng chế phẩm sinh 11 học sản ... ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MÃ NGÀNH : 304 SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC BIO BACTER FOR SHRIMP TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH ... khuôn khổ đề tài Sử dụng chế phẩm sinh học Bio Bacter For Shrimp ương ấu trùng tôm xanh theo quy trình nước kín kết chưa dùng cho luận văn cấp khác Ngày 22 tháng 07 năm 2010 Sinh viên thực HOÀNG...
 • 55
 • 272
 • 0

sử dụng chế phẩm sinh học ecomarine trong ương ấu trùng tôm càng xanh theo quy trình nước trong kín

sử dụng chế phẩm sinh học ecomarine trong ương ấu trùng tôm càng xanh theo quy trình nước trong kín
... tôm xanh thành công với quy trình như: quy trình nước hở, quy trình nước kín, quy trình nước xanh quy trình nước xanh cải tiến, quy trình sản xuất theo mô hình nước hở quy trình lựa chọn sử dụng ... nồng độ tốt chế phẩm sinh học Ecomarine lên yếu tố môi trường trình ương ấu trùng tôm xanh CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm sinh học tôm xanh 2.1.1 Phân loại phân bố tôm xanh Tôm xanh phân ... sử dụng chế phẩm sinh học hạn chế phát triển vi khuẩn Vibrio (Rico-Mora, 1998) Kết thí nghiệm chứng tỏ sử dụng chế phẩm sinh học Ecomarine hạn chế phát triển Vibrio spp bể ương ấu trùng tôm xanh...
 • 50
 • 294
 • 1

5 thực nghiệm ương ấu trùng tôm càng xanh từ bố mẹ tự nhiên trên sông hậu theo qui trình nước xanh cải tiến trần ngọc khuê, 2013 (1)

5 thực nghiệm ương ấu trùng tôm càng xanh từ bố mẹ tự nhiên trên sông hậu theo qui trình nước xanh cải tiến trần ngọc khuê, 2013 (1)
... SỐ: 52 620301 THỰC NGHIỆM ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH TỪ BỐ MẸ TỰ NHIÊN TRÊN SÔNG HẬU THEO QUI TRÌNH NƯỚC XANH CẢI TIẾN Sinh viên thực Trần Ngọc Khuê Lớp: NTTS 04 MSSV: 0 953 0400 15 Cần Thơ, 2013 ... ương cao nhất hiện đang là một yêu cầu để nhằm nâng cao nâng suất ương ấu trùng và hiệu quả kinh tế. Xuất phát từ vấn đề đó, đề tài  Thực nghiệm ương ấu trùng tôm càng xanh từ bố mẹ tự nhiên trên sông Hậu theo qui trình nước xanh cải tiến   được tiến hành nhằm tìm ra nguồn gốc tôm mẹ tự nhiên trên sông Hậu cho chất  ... SỐ: 52 620301 THỰC NGHIỆM ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH TỪ BỐ MẸ TỰ NHIÊN TRÊN SÔNG HẬU THEO QUI TRÌNH NƯỚC XANH CẢI TIẾN Hướng dẫn đề tài: Sinh viên thực hiện: ThS NGUYỄN LÊ HOÀNG YẾN Trần Ngọc...
 • 21
 • 263
 • 0

thực nghiệm ương ấu trùng tôm càng xanh từ bố mẹ tự nhiên trên sông hậu theo qui trình nước xanh cải tiến. trần ngọc khuê, 2013.

thực nghiệm ương ấu trùng tôm càng xanh từ bố mẹ tự nhiên trên sông hậu theo qui trình nước xanh cải tiến. trần ngọc khuê, 2013.
... ương cao nhất hiện đang là một yêu cầu để nhằm nâng cao nâng suất ương ấu trùng và hiệu quả kinh tế. Xuất phát từ vấn đề đó, đề tài  Thực nghiệm ương ấu trùng tôm càng xanh từ bố mẹ tự nhiên trên sông Hậu theo qui trình nước xanh cải tiến”  được tiến hành nhằm tìm ra nguồn gốc tôm mẹ tự nhiên trên sông Hậu cho chất  ... 52620301 THỰC NGHIỆM ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH TỪ BỐ MẸ TỰ NHIÊN TRÊN SÔNG HẬU THEO QUI TRÌNH NƯỚC XANH CẢI TIẾN Hướng dẫn đề tài: Sinh viên thực hiện: ThS NGUYỄN LÊ HOÀNG YẾN Trần Ngọc Khuê ... NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MÃ SỐ: 52620301 THỰC NGHIỆM ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH TỪ BỐ MẸ TỰ NHIÊN TRÊN SÔNG HẬU THEO QUI TRÌNH NƯỚC XANH CẢI TIẾN Sinh viên thực Trần Ngọc Khuê Lớp: NTTS 04 MSSV: 0953040015...
 • 21
 • 156
 • 0

Nghiên cứu sử dụng dịch trùn quế promin trong ương ấu trùng tôm càng xanh theo qui trình nước trong

Nghiên cứu sử dụng dịch trùn quế promin trong ương ấu trùng tôm càng xanh theo qui trình nước trong
... trùn quế thức ăn giàu đạm, chứa nhiều acid amin, vi sinh vật có sẵn trùn quế có khả kiểm soát mầm bệnh, đề tài Nghiên cứu sử dụng dịch trùn quế Promin ương ấu trùng tôm xanh theo qui trình nước ... HỌC ỨNG DỤNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MÃ SỐ: 52620301 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG DỊCH TRÙN QUẾ PROMIN TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH THEO QUY TRÌNH NƯỚC TRONG KÍN ... Phương, (2000) nghiên cứu sản xuất giống tôm xanh theo mô hình nước xanh cải tiến Theo kết nghiên cứu mật độ ương ấu trùng thích hợp 60 con/lít, nghiên cứu cho thấy ấu trùng có nguồn gốc từ tôm...
 • 48
 • 95
 • 0

Sử dụng dịch chiết bạch hoa xà trong ương ấu trùng tôm càng xanh

Sử dụng dịch chiết bạch hoa xà trong ương ấu trùng tôm càng xanh
... cứu sử dụng dịch chiết Bạch hoa ương ấu trùng tôm xanh nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng dịch chiết lên quy trình ương, đồng thời xác định phương pháp tách lấy dịch chiết liều lượng sử dụng ... liều lượng sử dụng khác Tóm lại, việc sử dụng dịch chiết Bạch hoa ương ấu trùng tôm xanh việc cải thiện môi trường nước ương có tác dụng phòng ngoại ký sinh xuất trình ương tôm xanh hiệu 4.3.Giai ... vậy, sử dụng dịch chiết Bạch hoa mang lại hiệu tích cực, tỷ lệ sống ấu trùng nâng cao, giúp ổn định môi trường nước ương, góp phần tăng suất PL ương ấu trùng tôm xanh Từ khóa: bạch hoa xà, ...
 • 84
 • 62
 • 0

Khảo sát qui trình sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo mô hình nước trong hở tại trại sản xuất giống Mỹ Thạnh Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Khảo sát qui trình sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo mô hình nước trong hở tại trại sản xuất giống Mỹ Thạnh Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
... only KHẢO SÁT QUI TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii de Man 1879) THEO MÔ HÌNH NƯỚC TRONG HỞ TẠI TRẠI SẢN XUẤT GIỐNG MỸ THẠNH THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG thực ... Tình Hình Sản Xuất Giống Tôm Càng Xanh An Giang Giới Thiệu Về Trại Giống Mỹ Thạnh Các Hình Sản Xuất Giống Tôm Càng Xanh Hệ thống nước hở Hệ thống nước kín Hệ thống nước xanh Hệ thống nước xanh ... “KHẢO SÁT MÔ HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH THEO QUY TRÌNH NƯỚC TRONG HỞ” 1.2 Mục Tiêu Khảo sát thực tế hoạt động trại, tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giống Tôm Càng Xanh theo quy trình nước hở...
 • 61
 • 1,008
 • 5

khảo sát qui trình sản xuất giống tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii) theo mô hình nước trong hở tại trại sản xuất giống mỹ thạnh thành phố long xuyên, tỉnh an giang

khảo sát qui trình sản xuất giống tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii) theo mô hình nước trong hở tại trại sản xuất giống mỹ thạnh thành phố long xuyên, tỉnh an giang
... NỘI DUNG TRANG Hình 1.1 Hình 3.1 Hình 4.1 Hình 4.2 Hình 4.3 Hình 4.4 Hình 4.5 Hình 4.6 Hình 4.7 Hình 4.8 Hình 4.9 Hình 4.10 Hình 4.11 Hình 4.12 Hình thái bên cá lăng hầm Giai thí nghòêm nuôi cá ... Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh 3.6 Chăm Sóc Cho Ăn 3.6.1 Chăm sóc 30 Trong trình thí nghiệm thường xuyên theo dõi cá khảo sát yếu tố thủy lý hoá nước ao Các yếu tố thủy lý hóa khảo sát trình thí ... quan chiều dài trọng lượng cá lăng hầm TRANG 11 nghiệm thức VI Đồ thò 4.11 44 Tỉ lệ sống (%) cá lăng hầm thí nghiệm 46 DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH HÌNH NỘI DUNG TRANG Hình 1.1 Hình 3.1 Hình 4.1 Hình...
 • 76
 • 292
 • 0

Xác định mật độ ương nuôi giống baba hoa (trionyx sinensis) trong hệ thống lọc sinh học hoàn lưu

Xác định mật độ ương nuôi giống baba hoa (trionyx sinensis) trong hệ thống lọc sinh học hoàn lưu
... hệ thống hoàn lưu lọc sinh học sử dụng ương nuôi hệ thống thiết bị tự động bán tự động, đưa nước thải sau nuôi vào bể lọc sinh học cung cấp nước sau lọc làm trở lại hệ thống bể nuôi Cứ tuần hoàn ... 12 2.4 Hệ thống hoàn lưu lọc sinh học ứng dụng NTTS 14 2.4.1 Lọc sinh học 14 2.4.2 Hệ thống hoàn lưu .15 2.4.3 Ứng dụng hệ thống hoàn lưu lọc sinh học NTTS ... nghệ lọc sinh học 4.1.6.1 Hiệu ương nuôi Qua trình thực thí nghiệm ương nuôi mật độ khác nhau, ta thấy dùng công nghệ lọc sinh học hoàn toàn ương nuôi với mật độ cao Đối với giai đoạn ương baba...
 • 80
 • 140
 • 0

Tìm hiểu và thực hiện qui trình ương nuôi ấu trùng tôm thẻ chân trắng từ giai đoạn nauplius lên giai đoạn postlarvae có sử dụng chế phẩm CP bio plus ở công ty cổ phần chăn nuôi CP việt nam tại bình định

Tìm hiểu và thực hiện qui trình ương nuôi ấu trùng tôm thẻ chân trắng từ giai đoạn nauplius lên giai đoạn postlarvae có sử dụng chế phẩm CP bio plus ở công ty cổ phần chăn nuôi CP việt nam tại bình định
... cho ấu trùng tôm thẻ chân trắng 3.2 Thực qui trình sử dụng chế phẩm CP- Bioplus ương nuôi ấu trùng tôm thẻ chân trắng từ giai đoạn Nauplius lên Postlarvae công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam Bình ... tài Tìm hiểu thực qui trình ương nuôi ấu trùng tôm thẻ chân trắng từ giai đoạn Nauplius lên giai đoạn Postlarvae sử dụng chế phẩm CP- Bio plus công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam Bình Định. ” Mục ... cứu Ấu trùng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei, Boone,1931) giai đoạn ấu trùng 3.Nội dung nghiên cứu - Tìm hiểu qui trình ương nuôi ấu trùng tôm thẻ chân trắng từ giai đoạn Nauplius lên giai...
 • 62
 • 264
 • 0

THỬ NGHIỆM DÙNG HORMON ĐỰC Ở GIÁP XÁC THUỘC BỘ MƯỜI CHÂN DECAPODA ĐỂ ĐỰC HÓA HẬY ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH

THỬ NGHIỆM DÙNG HORMON ĐỰC Ở GIÁP XÁC THUỘC BỘ MƯỜI CHÂN DECAPODA ĐỂ ĐỰC HÓA HẬY ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH
... nghiệm dùng hormon đực giáp xác thuộc mười chân Decapoda để đực hố hậu ấu trùng tơm xanh Macrobrachium rosenbergii de Man” Chương I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.2 Phân loại phân bố Tơm xanh có tên khoa học ... gốc chân bò thứ Tại gốc chân bò thứ Phần phụ sinh dục (Appendage masculina) chân bơi thứ Khơng có Tơm xanh trưởng thành có màu xanh thân, đực có đơi to màu xanh đậm, có đơi nhỏ Tơm xanh trưởng ... Hình 11: Buồng trứng tơm xanh đực bị cắt tuyến đực 18 Hình 12: Tơm xanh dùng thí nghiệm 24 Hình 13: Cua đồng dùng thí nghiệm 25 MỞ ĐẦU Tơm xanh có thịt ngon, giá...
 • 23
 • 218
 • 0

nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học trong ương nuôi ấu trùng tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii) qui trình nước trong

nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học trong ương nuôi ấu trùng tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii) qui trình nước trong
... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THUỶ SẢN BỘ MÔN KỸ THUẬT NUÔI HẢI SẢN CÙ VĂN THÀNH NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG ƯƠNG NUÔI ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) QUI TRÌNH NƯỚC TRONG ... tục nghiên cứu đồng ý thầy cô Khoa Thủy sản - Trường đại học Cần Thơ, đề tài: Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học ương ấu trùng tôm Càng Xanh (Macrobrachium rosenbergii) qui trình nước trong ... hơn, ấu trùng phát triển nhanh tỷ lệ sống cao nghiệm thức sử dụng chế phẩm sinh học so với nghiệm thức không sử dụng chế phẩm sinh học Sử dụng chế phẩm sinh học góp phần tích cực quản lý môi trương...
 • 43
 • 423
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực hành ương ấu trùng tôm càng xanh theo mô hình nước trong hởkhảo sát qui trình sản xuất giống tôm càng xanh macrobrachium rosenbergii theo mô hình nước trong hở tại trại sản xuất giống mỹ thạnh thành phố long xuyên tỉnh an giangtài liệu nghiên cứu khả năng thay thế artemia bằng moina macrocopa trong sản xuất giống tôm càng xanh macrobrachium rosenbergii theo qui trình nước xanh cải tiến potxmật độ nuôi ấu trùngcà phê hoà tan xác định mật độ khối chảy tự dophương pháp xác định mật độ quần thểphương pháp xác định mật độ tảophương pháp xác định mật độ tế bàophương pháp xác định mật độ vi khuẩnđo vẽ diện tích các bãi đá lăn xác định mật độ phân bố đá lăntiến hành đo od ở bước sóng 600nm xác định mật độ vk tại mỗi nồng độ crp6 pxác định mật độ protoplast và khả năng sống sótmột số nghiên cứu xác định mật độ trồng đối với cây dược liệuxác định mật độ bằng phù kếxác định mật độ trồng xen phù hợp không ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển mức độ nhiễm sâu bệnh hại năng suất và hiệu quả kinh tế của cây ngôTheory MIXED GRAPHSTỔNG HỢP BÀI TẬP GIẢI TÍCH ÔN THI CỰC HAYCHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP HÌNH HỌC GIẢI TÍCH CỰC HAYTÀI LIỆU ÔN THI TÔT NGHIỆP ĐỊA LÝTÀI LIỆU ÔN THI TÔT NGHIỆP ĐỊA LÝtích phân phổ thông trung họcHoChiMinh city university of transportTÀI LIỆU ÔN THI TIẾNG ANH CỰC HAYSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM (NĂM HỌC 2016 – 2017) BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 4 5 TUỔI YÊU THÍCH MÔN VĂN HỌCSKKN SKKN: Nâng cao chất lượng giờ dạy qua phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực ở trường THCS.SKKN SKKN: Lồng ghép trò chơi trong các tiết dạy Tiếng Anh nhằm gây hứng thú cho học sinh khối 6,7,8 ở trường THCS Nâm Nung.BÀI tập GIẢI TÍCH 12 ôn THI cực HAYSKKN: Ứng dụng một số phần mềm tăng kết quả học tập môn tiếng anh lớp 8TÀI LIỆU VẬT LÝ BẰNG TIẾNG ANH CỰC QUÝ GIÁSKNN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI : MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GÓCNghiên cứu các giải pháp multihosting an toàn và bảo mật cho các dịch vụ hỗ trợ virtual hostCác cấu trúc dữ liệu và giải thuật hiệu quả cho bài toán tìm kiếmCác phương pháp ra quyết định đa thuộc tính với thông tin mờĐịnh tuyến đa đường trong mạng cảm biến không dâyGiải pháp thực tế của điện toán đám mây và ứng dụng trong giảng dạy đại học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập