Tiểu luận công nghệ CAD CAM CNC

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu, chế tạo trục vít me bi bằng công nghệ CAD/CAM/CNC ppt

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu, chế tạo trục vít me bi bằng công nghệ CAD/CAM/CNC ppt
... n vít me ñai c bi - Công ngh gia công tr c vít me bi máy công c CNC 3.2 Ph m vi nghiên c u - ng d ng ph n m m Proengineer 4.0 thi t k gia công mô ph ng tr c vít me bi - Gia công tr c vít me bi ... u n trình gia công tr c vít me bi máy phay CNC - Thi t k gia công mô ph ng tr c vít me bi máy vi tính - Ch t o m t s tr c m u vít me bi - Ki m tra, ñánh giá ñ xác c a tr c vít me bi ng d ng: K ... t rãnh c n gia công 4.1.1.1 Gia công tr c vít me bi b ng phương pháp ti n ñ nh hình 4.1.1.2 Gia công tr c vít me bi b ng phương pháp phay ñ nh hình 4.1.1.3 Gia công tr c vít me bi b ng phương...
 • 26
 • 718
 • 1

Luận văn: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP VỈ THUỐC BẰNG CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC doc

Luận văn: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP VỈ THUỐC BẰNG CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC doc
... thiết kế gia công khuôn mẫu máy CNC người nghiên cứu chọn đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo khuôn ép vỉ thuốc công nghệ CAD/CAM/CNC MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu thiết kế công nghệ gia công ... nguội vào vùng gia công - Đã thiết kế chế tạo hoàn thành khuôn ép vỉ thuốc Hình 4.19 Bộ khuôn ép vỉ thuốc 24 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO KẾT LUẬN 1) Trên sở nghiên cứu công nghệ ép vỉ thuốc ... khuôn ép vỉ thuốc 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Xây dựng biên dạng khuôn ép vỉ thuốc - Nghiên cứu tính toán thiết kế biên dạng chế tạo khuôn ép vỉ thuốc - Nghiên cứu công nghệ gia công biên dạng khuôn...
 • 26
 • 440
 • 0

Đồ án Công nghệ CAD/CAM/CNC

Đồ án Công nghệ CAD/CAM/CNC
... Đồ án môn học: CN CAD/CAM/CNC GVHD: Trần Đình Sơn sống, suốt trình làm đồ án chúng em tham khỏa nhiều tài liệu liên quan với hướng dẫn thầy giáo Trần Đình Sơn giúp em hoàn thành đồ án Do đồ án ... GVHD: Trần Đình Sơn trang: 19 Đồ án môn học: CN CAD/CAM/CNC Chương III: GVHD: Trần Đình Sơn LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG 3.1) Phân tích khả công nghệ để gia công chi tiết: - Trong dạng sản ... Bùi Đức Hòa - 06CDT2 trang: 29 Đồ án môn học: CN CAD/CAM/CNC GVHD: Trần Đình Sơn 3.4 Lựu chọn dao thông số công nghệ cho bước công nghệ nguyên công: 3.4.1 Nguyên công 1: Bước 1&2: Phay thô tinh...
 • 75
 • 2,110
 • 8

Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC trong gia công các chi tiết trên máy tính

Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC trong gia công các chi tiết trên máy tính
... Để tính toán chọn chế độ cắt gia công phay cho bước nguyên công, ta dùng sơ đồ tính toán cho dạng gia công hình 3.4 Hình 3.4: Sơ đồ tính toán cho dạng gia công (a): Gia công biên dạng, (b): Gia ... CAD/CAM/CNC GVHD: Trần Đình Sơn 2.1/Lựa chọn chi tiết: Chi tiết gia công cần độ xác cao độ bóng bề mặt cao , tích hợp nhiều bước công nghệ nguyên công Phải có hình dạng phức tạp đòi hỏi máy công ... (b): Gia công rãnh, (c): Gia công mặt phẳng biên dạng, (d): Gia công lỗ Vận tốc cắt VC (m/phút) tra bảng ứng với loại vật liệu làm dao, vật liệu gia công, biên dạng cần gia công, dạng gia công (thô,...
 • 32
 • 597
 • 0

Nghiên cứu gia công biên dạng răng của bơm bánh răng bằng công nghệ CAD CAM CNC

Nghiên cứu gia công biên dạng răng của bơm bánh răng bằng công nghệ CAD CAM CNC
... ủú lnh CAD/ CAM/ CNC, gúp ph n phỏt tri n ch t o ph tựng thay th c a v c t ủ ng húa thi t k v s n xu t b ng vi c ỏp d ng cụng ngh th c ti n s n xu t cng nh ủo t o cỏn b k thu t CAD/ CAM/ CNC vo ... nh G-Code ủ gia cụng trờn cỏc phay c u ủ gia cụng biờn d ng rng ủ t ủ c ủ chớnh xỏc gia cụng mỏy CNC cao, kh c ph c ủ c sai s gia cụng b ng dao phay rng mụ ủun Tỡm hi u cụng ngh gia cụng v v ... c t h p lý gia cụng trờn cỏc mỏy CNC ủú S d ng phng phỏp l p trỡnh gia cụng t ủ ng cho cỏc su t p=150(bar)150(kg/cm ) Tuy nhiờn, ủ l p trỡnh gia cụng ủ c trờn cỏc mỏy CNC ủũi mỏy CNC, b ng cỏch...
 • 13
 • 347
 • 1

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo khuôn ép vỉ thuốc bằng công nghệ CAD CAM CNC

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo khuôn ép vỉ thuốc bằng công nghệ CAD CAM CNC
... thiết kế gia công khuôn mẫu máy CNC người nghiên cứu chọn đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo khuôn ép vỉ thuốc công nghệ CAD/ CAM/ CNC MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu thiết kế công nghệ gia công ... nguội vào vùng gia công - Đã thiết kế chế tạo hoàn thành khuôn ép vỉ thuốc Hình 4.19 Bộ khuôn ép vỉ thuốc 24 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO KẾT LUẬN 1) Trên sở nghiên cứu công nghệ ép vỉ thuốc ... mềm CAD/ CAM/ PROENGINEER - Chi tiết khuôn ép vỉ thuốc 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Xây dựng biên dạng khuôn ép vỉ thuốc - Nghiên cứu tính toán thiết kế biên dạng chế tạo khuôn ép vỉ thuốc - Nghiên cứu...
 • 26
 • 492
 • 0

Nghiên cứu, chế tạo trục vít me bi bằng công nghệ CAD CAM CNC

Nghiên cứu, chế tạo trục vít me bi bằng công nghệ CAD CAM CNC
... ñó ñ tài: Nghiên c u, ch t o tr c vít me bi b ng công ngh CAD/ CAM/ CNC ñư c ch n làm ñ tài lu n văn M C ĐÍCH NGHIÊN C U - Nghiên c u ng d ng công ngh CAD/ CAM/ CNC ch t o tr c vít me bi, nh m nâng ... c vít me - ñai c Chương Tính toán, thi t k b truy n vít me - ñai c bi Chương T ng quan v công ngh CAD/ CAM/ CNC Chương Công ngh gia công tr c vít me bi máy CNC CHƯƠNG T NG QUAN V B TRUY N VÍT ME ... quy trình công ngh gia công tr c vít me bi máy phay CNC - Thi t k dao c t tr c vít me bi máy phay CNC - Vi t chương trình ñi u n trình gia công tr c vít me bi máy phay CNC - Thi t k gia công mô...
 • 26
 • 686
 • 1

Thiết kế, chế tạo khuôn ép phun nhựa bảng công nghệ CAD CAM CNC cho công ty nhựa việt úc

Thiết kế, chế tạo khuôn ép phun nhựa bảng công nghệ CAD CAM CNC cho công ty nhựa việt úc
... o khuôn ép phun nh a b ng công ngh CAD/ CAM/ CNC cho Công ty nh a Vi t Úc M C ĐÍCH Đ TÀI: - Thi t k qui trình công ngh gia công khuôn ép phun khay nh a b ng công ngh CAD/ CAM/ CNC - Gia công khuôn ... t chương trình gia công - CHƯƠNG 1: CÔNG NGH VÀ KHUÔN ÉP PHUN + Gia công khuôn máy phay CNC N i dung c a chương gi i thi u v công ngh ép + Đánh bóng b m t khuôn phun ki u khuôn ph bi n - CHƯƠNG ... NGH CAD/ CAM/ CNC N i dung c a chương là: + Mô ph ng quy trình công ngh gia công khuôn khuôn dư i theo t ng nguyên công 7 CHƯƠNG CÔNG NGH VÀ KHUÔN ÉP PHUN 1.1 KHÁI QUÁT V CÔNG NGH ÉP PHUN Là phương...
 • 12
 • 711
 • 1

Ứng dụng công nghệ CAD CAM CNC để thiết kế và gia công khuôn ép phun nhựa của nắp ống

Ứng dụng công nghệ CAD CAM CNC để thiết kế và gia công khuôn ép phun nhựa của nắp ống
... k khuôn - Mô hình khuôn gia công máy công c CNC 8 Chương 1: T NG QUAN CÔNG NGH ÉP PHUN 1.5 Quy trình công ngh ép phun 1.1 Công ngh ép phun gì? M t cách ñơn gi n nh t, công ngh ép phun trình phun ... v thi t k khuôn, tài Chương 2: CÔNG NGH li u v gia công khuôn máy CNC Nghiên c u tài li u v s s n GIA CÔNG KHUÔN TRÊN MÁY CÔNG C CNC ph m b trí khuôn, tính ñ co rút thi t k k t c u khuôn Chương ... T LU N VÀ TRI N V NG C A Đ TÀI K t lu n 1) Nghiên c u công ngh CAD/ CAM/ CNC ñ ng d ng ch t o khuôn ép phun nh a c a n p ng Tìm hi u ki n th c chung v công ngh ép phun nh a, ki u khuôn ép nh a,...
 • 13
 • 412
 • 2

Ứng dụng công nghệ CAD CAM CNC thiết kế chế tạo khuôn dập vỉ thuốc tây kiểu alu alu

Ứng dụng công nghệ CAD CAM CNC thiết kế chế tạo khuôn dập vỉ thuốc tây kiểu alu  alu
... 3.2 CHỌN KIỂU KHUÔN CHO THIẾT KẾ: - Khuôn dập vỉ thuốc kiểu Alu- Alu có nhiều dạng, kích thước khác phụ thuộc vào kiểu dáng viên thuốc đóng vào vỉ - Bộ khuôn dập vỉ Alu Alu gồm khuôn: khuôn dùng ... kế gia công tạo hình theo công nghệ CAD/ CAM Hình 2.2 Qui trình thiết kế gia công tạo hình theo công nghệ CAD/ CAM 2.1.3 Sự cần thiết phải ứng dụng phần mềm CAD/ CAM Pro/Engineer sản xuất khuôn mẫu ... Ứng dụng công nghệ CAD/ CAM/ CNC thiết kế chế tạo khuôn dâp vỉ thuốc kiểu Alumi – Alumi” cần thiết có ý nghĩa thực tế cao Mục tiêu phạm vi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu thiết kế, ...
 • 26
 • 440
 • 1

Công nghệ CAD CAM CNC pot

Công nghệ CAD CAM CNC pot
... hình thay gia công điều khiển số (CAM) Về công nghệ, khác biệt gia công tạo hình theo công nghệ truyền thống công nghệ CAD/ CAM thay tạo hình theo mẫu mô hình hoá hình học 8 C1 CAD- CAM> TONGQUAN ... (CAM) Hình 1.5 - Qui trình thiết kế gia công tạo hình theo công nghệ CAD/ CAM 1.2.3 Thiết kế gia công tạo hình theo công nghệ tích hợp (CIM) Từ công nghệ CAD/ CAM ta dễ dàng thực ý tưởng liên kết ... C1 CAD- CAM> TONGQUAN GVC NGUYỄN THẾ TRANH Chương TỔNG QUAN VỀ CAD/ CAM 1.1 VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA CAD/ CAM TRONG NỀN SX HIỆN ĐẠI 1.1.1 Giới thiệu CAD/ CAM hay CAO/FAO Thiết...
 • 112
 • 210
 • 0

Đồ án Công nghệ CAD/CAM/CNC

Đồ án Công nghệ CAD/CAM/CNC
... tâm gia công (máy công cụ tự động đa chức có trình trao đổi dao tự động, thực nhiều công nghệ khác nh khoan, phay, cắt ren, tiện rộng, ).Tuỳ theo số trục đợc điều khiển đồng thời gia công để ... cách khác điều kiện phụ trợ bớc gia công quy trình công nghệ đợc quan tâm lập trình nh thông số kỹ thuật cắt gọt liệu công nghệ khác Nó đợc đa vào chơng trình gia công theo câu lênh M Việc làm tự ... học muốn tạo đờng dịch chuyển) 2.9 Thông tin công nghệ (Technologual information) Là hệ thống thông tin cho phép máy thực gia công với giá trị công nghệ yêu cầu: Chuẩn hóa gốc tọa độ, chọn chiều...
 • 95
 • 241
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế chế tạo khuôn ép phun nhựa bảng công nghệ cad cam cnc cho công ty nhựa việt úcđồ án công nghệ cad cam cnc đề tài khuôntổng quan về công nghệ cad cam cnccông nghệ cad cam cnccông nghệ cad cam và khả năng ứng dụng trong thiết kế gia công trên máy cncbài giảng công nghệ cad/camtiểu luận công nghê thực phẩmtiểu luận công nghệtiểu luận công nghệ sau thu hoạchtiểu luận công nghệ phần mềmtiểu luận công nghệ chế biếntiểu luận công nghệ thông tintiểu luận công nghệ vật liệu hóa họctiểu luận công nghệ chống oxy hóatiểu luận công nghệ hóa họcHandbook of cellulosic ethanolOptimal control of switched systems arising in fermentation processes 2014Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý và hỗ trợ điều hành hệ thống tưới theo thời gian thực (tóm tắt)Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố từ thực tiễn tại thành phố hà nộiTrình tự thủ tục đấu thầu mua sắm hàng hóa theo pháp luật về đấu thầu từ thực tiễn các đơn vị sự nghiệp công lập ở việt nam hiện nayQuản lý nhà nước về hoạt động xuất bản từ thực tiễn của Nhà xuất bản Công an nhân dânVai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại nghệ anPháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở việt nam hiện nayPháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở việt nam hiện nay (TT)Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống cho loài lan kim tuyến (anoectochilus setaceus blume) trong giai đoạn vườn ươmTrả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố từ thực tiễn tại thành phố hà nộiTest giải phẫu ôn thi nội trú đại học y hà nộiHành vi tham gia giao thông đường bộ của người nhập cư tại thị xã dĩ an, tỉnh bình dươngAn introduction to mathematical statistics and its applications 5th morris marxStatistics for economics accounting and business studies 5th barowStatistics for economics accounting and business studies 7th edtion micheal barrowStatistics for business and economics global edition 8th carlson thormThe essentials of statistics 2e by healeyNghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích ra rễ IBA đến sự hình thành cây homtùng la hán tại đại học nông lâm thái nguyênCác giải pháp thu hút sinh viên việt nam du học tự túc tại nhật bản của công ty CP đt và PT GD an khang việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập