Hồi quy tuyến tính đơn và đa biến

CHƯƠNG 9: Tương quan hồi quy tuyến tính đơn.doc

CHƯƠNG 9: Tương quan và hồi quy tuyến tính đơn.doc
... thiết hệ số góc α đường thẳng hồi quy lý thuyết Y X khác Bài 9.3 Phân tích tương quan phi tuyến Như ta biết, hệ số tương quan dùng để đo mức độ phụ thuộc tuyến tính hai BNN Như vậy, chưa có tiêu ... X gọi sai số tiêu chuẩn đường hồi quy, cho ta số đo phân tán đám mây điểm (xi, yi) xung quanh đường thẳng hồi quy Ví dụ 12 Hãy tính sai số tiêu chuẩn đường hồi quy SY , X ví dụ 11 vừa nêu Giải ... đồng Một vấn đề quan trọng phải kiểm tra xem hệ số hồi quy lý thuyết có hay không Nếu hệ số hồi quy lý thuyết E(Y)=β- số, không phụ thuộc vào X Người ta chứng minh hệ số hồi quy mẫu a có độ lệch...
 • 23
 • 5,120
 • 22

Mô hình hồi quy tuyến tính đơn

Mô hình hồi quy tuyến tính đơn
... pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng Chương 3: hình hồi quy tuyến tính đơn Các Giả Thiết Hình Hồi Quy Tuyến Tính Đơn Biến 3.1 hình hồi quy đường thẳng với ẩn số hệ ... hình hồi quy phi tuyến tính mà tập trung vào hình có tham số có tính tuyến tính mà Những hình tuyến tính bao gồm số hạng phi tuyến tính biến giải thích (Chương 6) Để nghiên cứu sâu ... Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng Chương 3: hình hồi quy tuyến tính đơn không bò ảnh hưởng Tóm lại, hình hồi quy tuyến tính, thang đo biến độc lập thay đổi hệ số hồi quy sai số...
 • 70
 • 471
 • 5

Hồi quy tuyến tính đơn

Hồi quy tuyến tính đơn
... Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN Y Y HỒI QUY ĐƠN TUYẾN TÍNH HỒI QUY ĐƠN PHI TUYẾN Yi  a1X i yi X xi Y X yi x2 x1 X2 HỒI QUY BỘI ... Hồi quy tuyến tính đơn 11 KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi quy tuyến tính đơn TỔNG QT  HỒI QUY TUYẾN TÍNH  HỒI QUY PHI TUYẾN HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN PGS TS Nguyễn Thống 10 KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi ... 3: Hồi quy tuyến tính đơn HỒI QUY TUYẾN TÍNH  Hồi quy tuyến nh đơn Hồi quy tuyến nh bội Hãy cho ví dụ tượng (kinh tế, xã hội,…) có tính NHÂN QUẢ PGS TS Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: Hồi...
 • 22
 • 345
 • 1

Bài giảng dự báo kinh doanh chương 4 hồi quy tuyến tính đơn giản

Bài giảng dự báo kinh doanh  chương 4 hồi quy tuyến tính đơn giản
... hình hồi quy tuyến tính đơn giản Mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản y = β0 + β1x + ε Phương trình hồi quy tuyến tính đơn giản E(y) = β0 + β1x Phương trình hồi quy tuyến tính đơn giản ước lượng ... Công nghệ Sài Gòn Mô tả phương trình hồi quy tuyến tính đơn giản Đồ thò hồi quy Y Yi { } Sai số: εi Phương trình hồi quy tuyến tính đơn giản mối liên hệ tuyến tính xác giá trò kỳ E[y]=β0 + β1 x ... ngẫu nhiên: X Yi = E[yi] + εi = β0 + β1 xi + εi Quy trình ước lượng hồi quy tuyến tính đơn giản Mô hình hồi quy y = β0 + β1x +ε Phương trình hồi quy E(y) = β0 + β1x Các tham số β0, β1 b0 b1 đưa...
 • 64
 • 580
 • 2

Chương 1: Mô hình hồi quy tuyến tính đơn - những vấn đề cơ bản pot

Chương 1: Mô hình hồi quy tuyến tính đơn - những vấn đề cơ bản pot
... tuyến tính hiểu theo hai nghĩa: Tuyến tính tham số tuyến tính biến Thí dụ: E(Y/Xi) = β1 + β2Xi2 hàm tuyến tính tham số phi tuyến biến E(Y/Xi) = β1 + β23 Xi hàm tuyến tính biến không tuyến tính ... 1/5 1/7 1/6 1/7 - 1/6 - 1/7 1/6 1/6 - 1/7 1/6 1/7 - - - 1/7 - - - 1/7 - 1/7 65 77 89 101 113 125 137 149 161 173 Thành Thái Introductory Econome 14 III.Hàm hồi qui hai biến 1.Hàm hồi qui tổng thể: ... 157 175 180 - 88 - 113 125 140 - 160 189 185 Tổng 65 - - 115 - 162 - - - 191 325 462 445 707 678 750 685 1043 966 1211 Thành Thái Introductory Econome 11 III.Hàm hồi qui hai biến 1.Hàm hồi qui tổng...
 • 24
 • 961
 • 2

Hồi quy tuyến tính đơn ( Chuong 8 Giáo trình Xác suất thống kê Nguyễn Đình Huy)

Hồi quy tuyến tính đơn ( Chuong 8 Giáo trình Xác suất thống kê Nguyễn Đình Huy)
... Ta có đường hồi quy mẫu Y theo X hình vẽ 8. 2.2 Đường hồi quy tuyến tính mẫu 1- Phương trình đường hồi quy tuyến tính mẫu Đường hồi quy tuyến tính mẫu Y theo X đường thẳng có phương trình: y = ... 6.7.23  6 .8. 7  7.7.4  7 .8. 8  7.9.3  8. 8.3  8. 9.2)  38, 05 từ đó: B 38, 05  5,64.6,53  0, 98 ; A  6,53  0, 98. 5,64  1,00 1,25 Đường hồi quy tuyến tính mẫu Y theo X là: y = 0,98x + 1,00 ... có đường hồi quy tuyến tính mẫu X theo Y Ví dụ 8. 3 Với số liệu ví dụ 8. 2, tìm đường hồi quy tuyến tính Y theo X Giải Ta có: x x  (3 .3  4.12  5. 28  6.37  7.15  8. 5)  5,64 100 (3 2.3  2.12...
 • 11
 • 347
 • 0

Tài liệu hướng dẫn thống kê y học sử dụng SPSS - HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN

Tài liệu hướng dẫn thống kê y học sử dụng SPSS - HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN
... tung OY giá trị bo, với hệ số góc b1 (nếu có y u tố dự báo b1 hệ số dự báo) bo X Mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản có biến số, gọi hồi quy đơn biến : Y = bo + bx + ε Mô hình hồi quy tuyến tính ... pearson) dẫn nguồn gốc chung mô hình hồi quy tuyến tính 2 2.1 Quy trình phân tích hồi quy đa biến SPSS Mục tiêu: Lọc biến số độc lập có quan hệ mạnh với biến số Y Thăm dò biến số Thăm dò mô hình hồi ... 3 3.9 Đa cộng tuyến cách phát Vấn đề đa cộng tuyến: Đa cộng tuyến (Multi collinearity) x y có quan hệ tuyến tính mạnh y u tố dự báo (biến số X) mô hình Điều không tốt, theo lý thuyết y u tố...
 • 63
 • 262
 • 1

Mở rộng mô hình hồi quy tuyến tính hai biến

Mở rộng mô hình hồi quy tuyến tính hai biến
... A CÁC MÔ HÌNH M MÔ HÌNH H I QUY TUY N TÍNH HAI BI N Trình bày m t s áp d ng c a hình h i quy n tính hai bi n m r ng 5 CHƯƠNG MÔ HÌNH H I QUY TUY N TÍNH C ĐI N 1.1 KHÁI NI M HÀM H I QUY ĐÁM ... CHƯƠNG M T S ÁP D NG C A CÁC MÔ HÌNH M R NG T MÔ HÌNH H I QUY TUY N TÍNH ngh ch ñ o, hình có d ng n tính theo β1 β v y hình hình h i quy n tính. (11) hình có ñ c ñi m: X ti n d n t ... i hình quy c lư ng b ng h i quy OLS Do tính ch t n tính này, hình Do ñ c ñi m c a hình, ta c n r t c n th n s d ng th ñư c g i hình log-log, log kép, hay n tính log hình h i quy...
 • 13
 • 810
 • 1

Tài liệu MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN pot

Tài liệu MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN pot
... 2 3i 3i i 2i i 2i i 3i i 3i i 3i 2i 3i 1/2/20 13 I MƠ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH BiẾN ˆ 2   ˆ 3  Kết ví dụ chạy Eviews sau :  ˆ 1  ˆ Yi  ? ? X 2i  ? X 3i Vậy I MƠ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH ... => Bài tập I MƠ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BiẾN Hệ số xác định mơ hình I MƠ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH BiẾN Hệ số xác định mơ hình Ví dụ : Tính hệ số xác định mơ hình hồi quy theo số liệu ví dụ trước ... )   ˆ I MƠ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH BiẾN Phương sai hệ số hồi quy  ˆ     x32i ˆ    2   x2i  x3i   x2i x3i     2 ˆ se(  )   ˆ I MƠ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH BiẾN Phương sai...
 • 14
 • 697
 • 6

mô hình hồi quy tuyến tính 1 biến

mô hình hồi quy tuyến tính 1 biến
... 10 8,0 11 0,0 10 9,0 10 9,3 10 8,9 11 3,0 11 4,5 11 8,4 11 2,4 39 Fited 80,5 82,6 85,6 90,5 95,4 97,9 10 1,7 10 3,3 10 4,9 10 4,5 10 2 ,1 100,4 10 1,9 10 3,2 10 2,2 10 0,6 10 3,8 10 5,9 10 9,4 11 3,2 11 6,6 12 0,7 12 4,8 13 1,0 ... hồi qui tuyến tính đơn 14 0,2 14 9,2 15 2 ,1 154 ,1 156,8 15 9 ,1 162,8 16 4,9 16 6,6 15 5,4 -19 ,6 -22 ,1 -19 ,1 -14 ,3 -4,9 7,2 13 ,9 13 ,5 20,6 24,0 -16 ,25 17 ,39 14 ,36 10 ,23 3,23 4,33 7,87 7,57 11 ,00 12 ,67 ... error abspcerr; (in giá trị dạng bảng) OBS 19 60 19 61 1962 19 63 19 64 19 65 19 66 19 67 19 68 19 69 19 70 19 71 1972 19 73 19 74 19 75 19 76 19 77 19 78 19 79 19 80 19 81 1982 19 83 Ramu Ramanathan R&D 57,94 60,59 64,44...
 • 53
 • 370
 • 0

MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH K BiẾN ppt

MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH K BiẾN ppt
... MƠ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH K BiẾN 1- Hàm hồi quy tổng thể Yi = β + β X2i + β 3X3i + + β kXki + Ui β – Hệ số tự β cho biết giá trò TB biến phụ thuộc (Y) tất biến độc lập Xj (j = 2, 3, k) ... I MƠ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BiẾN Hàm hồi quy tổng thể:  E(Y/X2 , X3) = β1 + β2X2 + β3X3   Y: Biến phụ thuộc (Biến giải thích) X2 , X3 : Các biến độc lập (Biến giải thích)  ... hình cần thiết 27 6- Khoảng tin cậy hệ số hồi qui Với độ tin cậy 1-α , KTC β j (j = 1, 2, …, k) là: ˆ ± tα/2(n -k) .se (β ) ˆ βj j 28 đó: tα /2(n -k) giá trò T ∼ T(n -k) thỏa k: P[T > tα /2(n -k) ]=α...
 • 39
 • 356
 • 0

HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA THAM SỐ doc

HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA THAM SỐ doc
... giả thuyết H2 Vậy hai hệ số phương trình hồi quy ý nghĩa thống kê Kết luận:Yếu tố thời gian không liên quan tuyến tính với hiệu suất phản ứng tổng hợp Phương trình hồi quy Yx2=2,73+0,04X2 R2 = ... giả thuyết H2 Vậy hai hệ số phương trình hồi quy có ý nghĩa thống kê Kết luận:Yếu tố nhiệt độ có liên quan tuyến tính với hiệu suất phản ứng tổng hợp Phương trình hồi quy : Yx1,x2=-12,7+0,04X1+0,13X2 ... thuyết H2 • • Vậy hai hệ số phương trình hồi quy có ý nghĩa thống kê.Nói cách khác,phương trình hồi quy thích hợp Kết luận:Hiệu suất phản ứng tổng hợp có liên quan tuyến tính với hai yếu tố thời...
 • 6
 • 313
 • 2

Chương 7: Tương quan hồi quy tuyến tính pdf

Chương 7: Tương quan và hồi quy tuyến tính pdf
... i =1 Tính chất -1≤ρ≤1 • ρ = + : X, Y tương quan tuyến tính dương tuyệt đối • ρï = - : X, Y tương quan tuyến tính âm tuyệt đối • ρï = : X, Y không tương quan tuyến tính 7.2.4 Hệ số tương quan ... - ĐN < r ≤ : gọi tương quan tuyến tính thuận (X↑, Y↑) -1 ≤ r ≤ : gọi tương quan tuyến tính nghòch (X↑, Y↓) • r ước lượng ρ Ví dụ Tính hệ số tương quan biến X, Y cho bảng tương quan sau: X Y Giải ... biến Y X có tương quan nghòch Gv Cao Hào Thi 7.3 HỒI QUI TUYẾN TÍNH ĐƠN GIẢN (Simple Linear Regression) 7.3.1 Khái niệm hồi qui tuyến tính đơn giản 7.3.1.1 Mô hình hồi qui tuyến tính đơn giản...
 • 10
 • 828
 • 14

NHÓM HÀM VỀ TƯƠNG QUAN HỒI QUY TUYẾN TÍNH pptx

NHÓM HÀM VỀ TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH pptx
... mảng Phương trình đường cong hồi quy tuyến tính đơn là: Phương trình đường cong hồi quy tuyến tính bội là: Trong đó, trị phụ thuộc y hàm trị độc lập x, trị m hệ số tương ứng với giá trị x, b số ... dùng cho phương pháp hồi quy tuyến tính đơn hồi quy tuyến tính bội phụ Cú pháp: = LINEST(known_y's, known_x's, const, stats) Known_y's : Một tập hợp giá trị y biết, mối quan hệ y = mx + b - Nếu ... thống kê hồi quy phụ, mảng trả có dạng: Thống kê hồi quy phụ sau: Bảng minh họa sau cho biết thứ tự thống kê hồi quy phụ trả về: Lưu ý: · Đồ thị liệu giống đường cong hàm mũ, đường tính giống...
 • 17
 • 464
 • 11

tương quan hồi quy tuyến tính

tương quan và hồi quy tuyến tính
... Chng TNG QUAN VÀ H I QUI TUY N TÍNH 161 quan n giá tr khác c a h s tương quan t ng th , ký hi u ρ, d a phân ph i m u c a h s tương quan m u R 2.1 Ki m nh gi thi t: H0: ... s tương quan t ng th 2.3 Thí d D a vào m u ng u nhiên c 18 c ch n t t ng th (X,Y) có phân ph i chu n chi u, ngư i ta tính c giá tr h s tương quan m u r = 0,32 m c ý nghĩa 5%, có s tương quan ... TNG QUAN VÀ H I QUI TUY N TÍNH 169 (b) Có tài li u cho r ng trung bình ch tiêu X 6,5% Hãy cho nh n xét v tài li u m c ý nghĩa 5% (c) Tính giá tr h s tương quan m u c a X Y (d) X Y có th c s tương...
 • 12
 • 302
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mô hình hồi quy tuyến tính đơn biếnhồi quy tuyến tính đơn biếnmô hình hồi quy tuyến tính đơnhồi quy tuyến tính đơnbài tập mô hình hồi quy tuyến tính đơnmô hình hồi quy tuyến tính đơn giảnhàm hồi quy tuyến tính đơnlap mo hinh hoi quy tuyen tinh donluan van hoi quy tuyen tinh donvi du hoi quy tuyen tinh donhồi quy tuyến tính đơn giảnbài tập về hàm hồi quy tuyến tính đơnphương trình hồi quy tuyến tính đơnbài tập hồi quy tuyến tính đơnmô hình hồi quy tuyến tính đơn những vấn đề cơ bảnNghiên cứu phương pháp khôi phục tiếng nói truyền trong xương (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)happy street student book (dạy thêm tiểu học)happy street Workbook 1 (dạy thêm tiếng anh)THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNGGiáo dục văn hóa giao tiếp cho học sinh tiểu học qua môn Tiếng Việt ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (LV thạc sĩ)THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONGTHỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VIỆC DẠY VÀ HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA MỘT SỐ PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẬN (HUYỆN) TẠI TP. HỒ CHÍ MINHGrammar book starterLập kế hoạch truyền thông đại chúng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tay chân miệng240 vocabulary words g1Nghiên cứu tình hình quảng cáo về công ty TNHH Anh Lê CườngPhân tích sự tác động của các phương tiện truyền thông đến sự phát triển của các doanh nghiệp hiện nayXây dựng chiến lược truyền thông cổ động cho sản phẩm dầu nành của công ty dầu Tường AnGiải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ công chức ở tỉnh hậu giang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcHọc thuyết mác lênin và tư tưỏng hồ chí minh về đảng và xây dựng đảngphuong thuc lanh dao cua dang doi voi kinh teTăng cường quản lý vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Những tư tưởng của hồ chí minh về đảng cộng sản việt namQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh lưu xá
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập