Đo dự trữ lưu lượng vành trong hội chứng vành cấp có lợi gì không

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHÂN SUẤT dự TRỮ lưu LƯỢNG ĐỘNG MẠCH VÀNH TRONG CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHÂN SUẤT dự TRỮ lưu LƯỢNG ĐỘNG MẠCH VÀNH TRONG CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA
... điểm nghiên cứu chưa có công trình nghiên cứu phân suất dự trữ lưu lượng động mạch vành hướng dẫn can thiệp động mạch vành công bố 1.7 Một số ứng dụng FFR 1.7.1 Bệnh nhiều nhánh động mạch vành ... TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu ứng dụng phân suất dự trữ lưu lượng động mạch vành hướng dẫn can thiệp động mạch vành bị hẹp trung gian Mục tiêu chuyên biệt: Xác định tỷ lệ động mạch ... lượng động mạch vành Có ba số sử dụng để định lượng dự trữ lưu lượng ĐMV tuyệt đối, tương đối, phân suất dự trữ lưu lượng ĐMV 23 Dự trữ lưu lượng tuyệt đối (absolute coronary flow reserve: CFR) Dự...
 • 166
 • 202
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đo phân suất dự trữ lưu lượng mạch vành để đânhs giá và huwongs dẫn can thiệp các tổn thương phức tạp trên chụp mạch vành

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đo phân suất dự trữ lưu lượng mạch vành để đânhs giá và huwongs dẫn can thiệp các tổn thương phức tạp trên chụp mạch vành
... NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát Ứng dụng Phân Xuất Dự Trữ Lưu Lượng Mạch Vành (FFR) định can thiệp tổn thương phức tạp chụp mạch cản quang Mục tiêu chuyên biệt Xây dựng quy trình đo phân suất dự ... dự trữ lưu lượng mạch vành (dựa y văn) Đánh giá tính an toàn, tính hiệu kỹ thuật đo FFR bệnh nhân có tổn thương phức tạp (được định nghĩa tổn thương hẹp 40 – 70% QCA) ĐỐI TƯỢNG VÀ PP NGHIÊN CỨU ... yêu cầu nghiên cứu Tiêu chuẩn loại bệnh: •Không đồng ý tham gia nghiên cứu •Không đủ kiện lâm sàng cận lâm sàng Can thiệp FFR hướng dẫn •Chất lượng hình ảnh chụp mạch vành không đạt •Chất lượng...
 • 26
 • 58
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng phân suất dự trữ lưu lượng động mạch vành trong can thiệp động mạch vành qua da

Nghiên cứu ứng dụng phân suất dự trữ lưu lượng động mạch vành trong can thiệp động mạch vành qua da
... thời điểm nghiên cứu chưa có công trình nghiên cứu phân suất dự trữ lưu lượng động mạch vành hướng dẫn can thiệp động mạch vành công bố 1.7 Ứng dụng FFR 1.7.1 Bệnh nhiều nhánh động mạch vành Với ... TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu ứng dụng phân suất dự trữ lưu lượng động mạch vành hướng dẫn can thiệp động mạch vành bị hẹp trung gian Mục tiêu chuyên biệt: Xác định tỷ lệ động mạch ... lượng động mạch vành Có ba số sử dụng để định lượng dự trữ lưu lượng ĐMV tuyệt đối, tương đối, phân suất dự trữ lưu lượng ĐMV 23 Dự trữ lưu lượng tuyệt đối (absolute coronary flow reserve: CFR) Dự...
 • 166
 • 46
 • 0

Nghiên cứu hẹp động mạch vành mức độ trung gian bằng siêu âm nội mạch và phân suất dự trữ lưu lượng ở bệnh nhân bệnh mạch vành mạn tính (FULL TEXT)

Nghiên cứu hẹp động mạch vành mức độ trung gian bằng siêu âm nội mạch và phân suất dự trữ lưu lượng ở bệnh nhân bệnh mạch vành mạn tính (FULL TEXT)
... qua động mạch vành bình thường [92] Dựa định luật Ohm, lưu lượng động mạch vành áp lực động mạch vành chia cho trở kháng động mạch vành Áp lực động mạch vành hiệu số áp lực động mạch vành áp lực ... phân suất dự trữ lưu lượng bệnh nhân bệnh mạch vành mạn tính với mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm hình thái học tổn thương mạch vành mức độ trung gian qua chụp mạch, siêu âm nội mạch phân suất dự trữ ... máu động mạch vành {(Pa – Pv)/trở kháng (Resistance 1: R1)} Trong trường hợp hẹp động mạch vành lưu lượng tưới máu động mạch vành hiệu số áp lực đoạn xa động mạch vành hẹp (Pd) với áp lực tĩnh mạch...
 • 166
 • 56
 • 1

Nghiên cứu hẹp động mạch vành mức độ trung gian bằng siêu âm nội mạch và phân suất dự trữ lưu lượng ở bệnh nhân bệnh mạch vành mạn tính (TT)

Nghiên cứu hẹp động mạch vành mức độ trung gian bằng siêu âm nội mạch và phân suất dự trữ lưu lượng ở bệnh nhân bệnh mạch vành mạn tính (TT)
... lượng bệnh nhân bệnh mạch vành mạn tính với mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm hình thái học tổn thương mạch vành mức độ trung gian qua chụp mạch, siêu âm nội mạch phân suất dự trữ lưu lượng So sánh ... đầu nghiên cứu chung với FFR Vì vậy, IVUS bị hạ bậc hướng dẫn lâm sàng Do đó, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu hẹp động mạch vành mức độ trung gian siêu âm nội mạch phân suất dự trữ lưu lượng bệnh ... thương trung gian chụp mạch vành định lượng (QCA) khảo sát thêm Siêu âm nội mạch (IVUS) và/ hoặc Phân suất dự trữ lưu lượng (FFR), rút kết luận sau: Đặc điểm tổn thương động mạch vành mức độ trung gian: ...
 • 32
 • 28
 • 0

LA20 036 nghiên cứu ứng dụng phân suất dự trữ lưu lượng động mạch vành trong can thiệp động mạch vành qua da

LA20 036 nghiên cứu ứng dụng phân suất dự trữ lưu lượng động mạch vành trong can thiệp động mạch vành qua da
... điểm nghiên cứu chưa có công trình nghiên cứu phân suất dự trữ lưu lượng động mạch vành hướng dẫn can thiệp động mạch vành công bố 1.7 Một số ứng dụng FFR 1.7.1 Bệnh nhiều nhánh động mạch vành ... TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu ứng dụng phân suất dự trữ lưu lượng động mạch vành hướng dẫn can thiệp động mạch vành bị hẹp trung gian Mục tiêu chuyên biệt: Xác định tỷ lệ động mạch ... lượng động mạch vành Có ba số sử dụng để định lượng dự trữ lưu lượng ĐMV tuyệt đối, tương đối, phân suất dự trữ lưu lượng ĐMV 23 Dự trữ lưu lượng tuyệt đối (absolute coronary flow reserve: CFR) Dự...
 • 166
 • 52
 • 0

Luận án nghiên cứu hẹp động mạch vành mức độ trung gian bằng siêu âm nội mạch và phân suất dự trữ lưu lượng ở bệnh nhân bệnh mạch vành mạn tính

Luận án nghiên cứu hẹp động mạch vành mức độ trung gian bằng siêu âm nội mạch và phân suất dự trữ lưu lượng ở bệnh nhân bệnh mạch vành mạn tính
... trở kháng động mạch vành Áp lực động mạch vành hiệu số áp lực động mạch vành áp lực tĩnh mạch (Pv), Pv tính áp lực nhĩ phải Khi không hẹp động mạch vành, áp lực động mạch vành hiệu số áp lực động ... dự trữ lưu lượng bệnh nhân bệnh mạch vành mạn tính với mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm hình thái học tổn thương mạch vành mức độ trung gian qua chụp mạch, siêu âm nội mạch phân suất dự trữ lưu lượng ... lại 1.2 ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH BẰNG PHÂN SUẤT DỰ TRỮ LƯU LƯỢNG VÀ SIÊU ÂM NỘI MẠCH 1.2.1 Đánh giá thiếu máu tim phân suất dự trữ lưu lượng Có nhiều phương pháp xâm lấn không xâm lấn...
 • 166
 • 49
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu hẹp động mạch vành mức độ trung gian bằng siêu âm nội mạch và phân suất dự trữ lưu lượng ở bệnh nhân bệnh mạch vành mạn tính

Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu hẹp động mạch vành mức độ trung gian bằng siêu âm nội mạch và phân suất dự trữ lưu lượng ở bệnh nhân bệnh mạch vành mạn tính
... siêu âm nội mạch phân suất dự trữ lưu lượng So sánh giá trị tương quan kỹ thuật chụp động mạch vành phối hợp siêu âm nội mạch và/ phân suất dự trữ lưu lượng đánh giá tổn thương mạch vành mức độ trung ... trung gian siêu âm nội mạch phân suất dự trữ lưu lượng bệnh nhân bệnh mạch vành mạn tính với mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm hình thái học tổn thương mạch vành mức độ trung gian qua chụp mạch, siêu ... 1.2 ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH BẰNG PHÂN SUẤT DỰ TRỮ LƯU LƯỢNG VÀ SIÊU ÂM NỘI MẠCH 1.2.1 Đánh giá thiếu máu tim FFR FFR phương pháp xâm lấn dùng để đánh giá chức tổn thương nhánh mạch vành...
 • 32
 • 48
 • 0

nghiên cứu ứng dụng phân suất dự trữ lưu lượng động mạch vành trong can thiệp động mạch vành qua da

nghiên cứu ứng dụng phân suất dự trữ lưu lượng động mạch vành trong can thiệp động mạch vành qua da
... ĐMV Trong nghiên cứu chúng tương quan nghịch mức độ trung bình với FFR có ý nghĩa thống kê 4.3.2 Sự tương quan mức độ hẹp ĐMV đo QCA FFR có đến 26,9% bệnh nhân bệnh nhánh LMCA đo QCA, Trong nghiên ... ước lượng mắt có 4.3.3 Tương quan đường kính ĐMV bị hẹp FFR tương quan với FFR Mặc dù tương quan với FFR từ yếu đến trung bình Trong nghiên cứu ghi nhận có tương quan thuận thông số thước đo ... 6,5 40 66 VEA-PDS (%) 66,0 ± 10,5 40 90 3.3 Đo phân suất dự trữ lưu lượng động mạch vành 3.3.1 Kết đo phân suất dự trữ lưu lượng ĐMV Bảng 3.11 Phân loại ĐMV bị hẹp có ảnh hưởng chức FFR 3.2 Đặc...
 • 14
 • 88
 • 0

Tài liệu Dự báo lưu lượng cho một số dịch vụ trong mạng B-ISDN pdf

Tài liệu Dự báo lưu lượng cho một số dịch vụ trong mạng B-ISDN pdf
... tác dịch vụ đàm thoại Các dịch vụ tơng tác gồm có: dịch vụ đàm thoại , dịch vụ nhắn tin, dịch vụ truy tìm Các dịch vụ phân phối gồm có: dich vụ quảng bá, dịch vụ chu trình (cyclical services) ... luận Qua trình nghiên cứu đề tài Dự báo lu lợng cho số dịch vụ mạng B-ISDN nhóm chủ trì bớc đầu đa số công thức tính toán cho việc dự báo lu lợng mạng B-ISDN Tuy nhiên, với thời gian nghiên cứu có ... đề tài nghiên cứu khoa học HS-SV X: Dữ liệu Biến đổi không yêu cầu Kết nối định hớng liệu Bảng 2.1.1 Các dịch vụ B-ISDN đợc chia thành hai loại gồm có: dịch vụ tơng tác dịch vụ đàm thoại Các dịch...
 • 6
 • 163
 • 0

Cải thiện chất lượng kết nối vô tuyến bằng chế độ dự trữ dùng tần số kép ppt

Cải thiện chất lượng kết nối vô tuyến bằng chế độ dự trữ dùng tần số kép ppt
... với dùng tần số Nếu kết nối tuyến không thành công hệ thống mạng phía sau khách hàng bị ngắt Hình Cấu hình chế độ dự trữ dùng tần số kép Kiến trúc truyền thông sử dụng tần số kép: cách tiếp ... hai tần số thiết bị Moxa có hỗ trợ giao thức đặc biệt với thời gian chuyển mạch cực nhỏ, coi không Nếu ứng dụng bạn không cần dự trữ kết nối tuyến dự trữ kết nối Ethernet (Ethernet kết nối ... dụng kết nối tần số kép hoạt động mạng, điểm truy nhập (AP) AWK-5000/6000 kết nối hai loại khách hàng với mạng Ethernet Hình mô tả việc nhập SSID (Moxa_1_1) hang thứ cho điểm truy nhập để kết nối...
 • 5
 • 130
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách đo công suất lưu lượng hơi thoát ra để nâng cao hiệu quả kinh tế phần 10 pot

Giáo trình hướng dẫn cách đo công suất lưu lượng hơi thoát ra để nâng cao hiệu quả kinh tế phần 10 pot
... tợng cần đo - Nhiệt độ đo đợc phơng pháp gọi nhiệt độ sáng TS hỏa kế quang học đợc chia độ theo xạ vật đen tuyệt đối nên đo thực tế ta đợc nhiệt độ thấp nhiệt độ thật TS < Tt Trong thực tế đo nhiệt ... cần đo, điều chỉnh kính vật - 63 - ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG để ảnh thật vật nằm mặt phẳng dây tóc bóng đèn, điều chỉnh kính mắt để nhìn rõ ảnh vật dây tóc bóng đèn Sau điều chỉnh biến trở để độ ... tuyệt đối nhng đo đo vật thật nên từ công thức ta có quan hệ : 1 = + ln = > TT = f(TS , ) TT TS C TS nhiệt độ cờng độ xạ vật đen tuyệt đối cờng độ xạ Eo vật đo =1 So sánh mắt thủ công nhng vẫnđảm...
 • 5
 • 99
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách đo công suất lưu lượng hơi thoát ra để nâng cao hiệu quả kinh tế phần 9 ppt

Giáo trình hướng dẫn cách đo công suất lưu lượng hơi thoát ra để nâng cao hiệu quả kinh tế phần 9 ppt
... đồng to Vậy dùng NK thủy tinh để đo môi chất chảy ống mà ống bảo vệ phần ống, cặp nhiệt tốt sai số nhỏ 2.5.2 Đo nhiệt độ gần ống đo có vách lạnh Trong thực tế ta thờng đo nhiệt độ dòng môi chất mà ... Mội số NKKĐ phơng pháp đo gần đợc dùng phổ biến để đo nhiệt độ khí lò công nghiệp P3 Xả P2 P1,T1 G = et BĐC h Nhiệt kế khí động, dùng đo nhiệt độ khí lò công nghiệp 1- lò công nghiệp, 2- tiết lu, ... lợng bên - 59 - ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG khí Luu luợng kế Hơi nuớc Nhiệt kế khí động Trong thực tế ngời ta nghiên cứu phơng pháp đo nhiệt độ kiểu tiếp xúc không dùng phận nhạy cảm để tránh sai...
 • 5
 • 107
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách đo công suất lưu lượng hơi thoát ra để nâng cao hiệu quả kinh tế phần 8 ppt

Giáo trình hướng dẫn cách đo công suất lưu lượng hơi thoát ra để nâng cao hiệu quả kinh tế phần 8 ppt
... điện không cân đợc công cụ đo có nhiều tính tốt loại tỷ số kế đơn giản để dùng công nghiệp R2 E R4 R3 i R Rk Rk d c Rp i'1 i''1 R1 R6 RKT Rl Rl KT Rt D b RKT dùng để kiểm tra xác ban đầu lôgômmét ... vào biến đổi tham số cần đo - Thực phép đo tự động - Sơ đồ mắc dây cho phép loại bỏ điện trở dây dẫn - Có thêm KĐĐT động thuận nghịch - Khó đo đợc điện trở nhỏ - 53 - ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG Lôgômmét ... - 51 - ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG Rt = R + r1 R R + r2 Nhợc: - Phải điều chỉnh biến trở tay sau phải tính toán kết - Sơ đồ sau xác nhng tốn dây dẫn Cầu không cân bằng: Khi đo ta đóng cầu...
 • 5
 • 115
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách đo công suất lưu lượng hơi thoát ra để nâng cao hiệu quả kinh tế phần 7 ppsx

Giáo trình hướng dẫn cách đo công suất lưu lượng hơi thoát ra để nâng cao hiệu quả kinh tế phần 7 ppsx
... lắm, đo độ chênh nhiệt độ không lớn đạt xác tới 0,005 oC Cách đo cho phép dễ dàng thỏa mãn yêu cầu đa số xa đo nhiều điểm đo nhiệt độ thấp, phạm vi ứng dụng 200 oC ữ 1000C 2.4.1 Nguyên lý đo nhiệt ... có cấu tạo: 1- Vật bán dẫn 2- Nắp tiếp mạch 3- Dây nối ( thờng = Cu ) 4- Vỏ kim loại bảo vệ 5- Chất cách điện (thủy tinh) 6- Thiếc 7- Sơn êmay cách điện 2.4.3 Các cách đo điện trở Rt 1- Dùng ... dẫn có độ nhạy cao, kích thớc đầu nhiệt kế điện trở nhỏ nên đợc sử dụng ngày nhiều Nhợc: Khi cấu tạo đòi hỏi nguyên chất cao (vì tránh sai số lớn) Sử dụng công nghiệp cha nhiều Các chất bán dẫn...
 • 5
 • 107
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hội chứng thận hư có nguy hiểm khôngbệnh hội chứng thận hư có nguy hiểm khôngnghiên cứu ứng dụng phân suất dự trữ lưu lượng động mạch vành trong can thiệp động mạch vành qua damáy đo hàm lượng cồn trong hơi thởchỉ có chức năng dự trữ năng lượng và chứa thông tin di truyền thường không do protein thực hiệnmáy đo lưu lượng nước trong đường ống kíncả kỳ dự trữ số lượng hàng tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳbiểu đồ 6 1 biểu đồ giao động lưu lượng nước thải các giờ trong ngàydự đoán lưu lượng trong mạng sử dụng ewmatạo ra một ngân hàng cho việc dự trữ năng lượng từ trước đó9 tắc nghẽn lưu lượng khí thở hồi phục hen phế qun do không phi là copddự báo choáng tim trong hội chứng mạch vành cấpdự báo choáng tim trong hội chứng mạch vành cấp có st dự báo choáng tim trong hội chứng mạch vành cấp không có st biểu đồ biểu diễn lưu lượnggerund in english grammarĐảng cộng sản việt nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại thời kỳ 1986 1996Đề tài Các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ Trung Quốcđánh giá tính bền vững của Du lịch nông thôn tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa BìnhEnglish 4 unit 7 lesson1Văn bản hướng dẫn nghị định 07Đề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ phức hợp giữa các chính sách quản lý vốn và khẩu vị rủi ro của ngân hàngĐề tài nghiên cứu khoa học Ảnh hưởng của thiết kế bao bì thực phẩm tới sự kỳ vọng của người tiêu dùng về thực phẩm chất lượngĐề tài nghiên cứu khoa học Các giải pháp đồng bộ phát triển nhà ở người thu nhập thấp tại các đô thị Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt bằng chứng tại các công ty Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Phú ThọĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện Nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơĐề tài Nghiên cứu Khoa học Tách chiết collagen từ da cá tra bằng phương pháp hoá sinhĐề tài nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu tủ gốc đến sinh trưởng và năng suất của giống chè TRI777 trong vụ Xuân năm 2012 tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái NguyênĐề tài Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển cầu rải Công Ty Xi Măng Hoàng ThạchĐề tài Nghiên cứu phương pháp thành lập một số ứng dụng của mô hình cao DEMĐề tài Nghiên cứu và thiết kế máy chẻ tre công nghiệpĐề tài Nguyên lý và thiết bị trong nhà máy điệnĐề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thiết bị của khoa công nghệ thông tinĐề tài Phân vùng với tách ngưỡng tự động
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập