Chapter 8 phân tích rủi ro dự án

Chapter 8 phân tích rủi ro dự án

Chapter 8 phân tích rủi ro dự án
... thuyết rủi ro, cách phản ứng với rủi ro 8. 1 Lý thuyết rủi ro Phân tích rủi ro Rủi ro xác đình khía cạnh:  Mức độ rủi ro (G)  Tần suất xuất rủi ro (P)  Giá trị P x G phản ánh độ lớn rủi ro  ... trung đánh giá rủi ro lớn  Các dự án lớn dự án có xác suất (P) lớn G ảnh hưởng lớn, lớn  Phân tích rủi ro cuối giai đoạn chuẩn bị có dự án Phân tích mang tính chủ quan Cần phân tích rủi ro nhóm ... rủi ro trung bình : P x G lớn  Độ rủi ro lớn : P x G lớn 11 Phân tích rủi ro 12 Phân tích rủi ro 13 Các nguyên tắc phương pháp Làm việc theo nhóm  Phân tích rủi ro không lập danh sách rủi ro...
 • 32
 • 53
 • 0

THỜI GIAN HOÀN VỐN PBP VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN ppt

THỜI GIAN HOÀN VỐN PBP VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN ppt
... : rủi ro liên quan đến chi phí dự án, thời gian chất lượng dự án 2.3 Phân tích rủi ro dự án 2.3.1 Khái niệm Phân tích rủi ro bước quan trọng trình quản lý rủi ro dự án đầu tư Phân tích rủi ro ... khả thi phương án tính toán dự kiến chủ động có biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro 2.4 Các phương pháp phân tích rủi ro dự án phương pháp phân tích rủi ro : Phân tích tất định phân tích ... để dự án đầu tư cụ thể thu hồi số vốn bỏ ra? sở để chấp nhân dự án dựa tiêu chuẩn thời gian hoàn vốn thời gian hoàn vốn phải thấp thời gian hoàn vốn yêu cầu hay gọi ngưỡng thời gian hoàn vốn...
 • 18
 • 11,067
 • 22

Phân tích rủi ro dự án đầu tư pptx

Phân tích rủi ro dự án đầu tư pptx
... d ng phân tích r i ro tài d án - Phân tích nh y - Phân tích tình hu ng - Phân tích mô ph ng tính toán (Monte Carlo) 1/7/2013 PHÂN TÍCH NH Y Phân tích nh y - Phân tích tác ng n k t qu d án thay ... EXCEL PHÂN TÍCH R I RO Phân tích tình hu ng 17 S D NG B NG TÍNH EXCEL PHÂN TÍCH R I RO Phân tích tình hu ng 18 1/7/2013 S D NG B NG TÍNH EXCEL PHÂN TÍCH R I RO Phân tích mô ph ng tính toán (Monte ... ng - V n nh ng r i ro, b t kh khác khác mà không bi t trư c 14 1/7/2013 S D NG B NG TÍNH EXCEL PHÂN TÍCH R I RO Phân tích nh y 15 S D NG B NG TÍNH EXCEL PHÂN TÍCH R I RO Phân tích nh y 16 1/7/2013...
 • 10
 • 184
 • 1

Chuyên đề 5 PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN pptx

Chuyên đề 5 PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN pptx
... Chuyên ngành TCDN CFt )2 (1 k ) t Ho ch nh NS v n ut 20 PHÂN TÍCH R I RO D A TRÊN XÁC SU T 2.000 2 .50 0 3.000 3 .50 0 4.000 4 .50 0 5. 000 Dòng ti n 50 0 750 1.000 1. 250 1 .50 0 1. 750 2.000 Xác su t 5% ... PHÂN TÍCH NH Y NPV t ng ng v i m c doanh thu giá tr thu h i ( n v tính: 1.000 USD) 2.000 2 .50 0 3.000 3 .50 0 4.000 4 .50 0 5. 000 1.000 -2.484 -1 .53 6 -58 8 359 1.307 2. 255 3.202 3.000 -1.242 -294 654 ... MONTE-CARLO 2.000 2 .50 0 3.000 3 .50 0 4.000 4 .50 0 5. 000 5% 10% 20% 30% 20% 10% 5% Giá tr thu h i 1.000 3.000 Xác su t 40% 60% T s bi n phí 0,4 0 ,5 0,6 Xác su t 25% 50 % 25% Doanh thu Xác su t Chuyên ngành...
 • 20
 • 97
 • 0

Công tác thẩm định và phân tích rủi ro dự án đầu tư tại ngân hàng công thương đống đa

Công tác thẩm định và phân tích rủi ro dự án đầu tư tại ngân hàng công thương đống đa
... du lịch địa phơng ( ngoại ứng tích cực ) II Rủi ro dự án cần thiết phải phân tích rủi ro thẩm định DAĐT Rủi ro dự án phân loại rủi ro Trong hoạt động kinh tế, rủi ro đợc coi tổn thất mà nhà doanh ... chất, dự án luôn chịu tác động hai loại rủi ro nêu Trong công tác lập dự án thẩm định dự án, đặc biệt kỹ thuật phân tích rủi ro ngời ta thờng tập trung nghiên cứu giải nhóm rủi ro phi hệ thống, rủi ... trị phân tích dự án có hiệu cao nh Microsoft Project, Project Analysis đợc nhà đầu t xây dựng áp dụng rộng rãi 3.3 Vấn đề ngời công tác phân tích rủi ro dự án Xét cho cùng, việc phân tích rủi ro...
 • 82
 • 159
 • 0

báo cáo khoa học 'phương pháp phân tích rủi ro dự án'

báo cáo khoa học 'phương pháp phân tích rủi ro dự án'
... công cụ phân tích rủi ro dự án, sau tổng quan phơng pháp phân tích rủi ro dự án đợc đề cập Các phơng pháp phân tích đợc tập trung theo hai nhóm phơng pháp phân tích định tính phơng pháp phân tích ... toàn dự án Đối với dự án đơn giản áp dụng phơng pháp phân tích định tính để xác định rủi ro Ngoài ra, có số dự án áp dụng phơng pháp phân tích định lợng việc phân tích định tính để xác định rủi ro ... phơng pháp tỉ suất chiết khấu điều chỉnh theo độ rủi ro, phơng pháp phân tích độ nhậy, phơng pháp xác suất, phơng pháp định, phơng pháp mô Sau trình bầy cụ thể số phơng pháp phân tích rủi ro theo...
 • 10
 • 303
 • 0

phân tích rủi ro dự án

phân tích rủi ro dự án
... TABLE 5.3 Phân tích rủi ro (Risk Analysis) a Phân tích rủi ro theo phương pháp giải tích Phân tích rủi ro phân tích mô tả ảnh hưởng độ đo hiệu kinh tế phương án đầu tư điều kiện rủi ro Mô hình ... toán phân tích rủi ro Giả sử ta có m phương án Ai (i = 1,m) mang tính loại trừ lẫn có n trạng thái Sj (j = 1,n) Nếu ta chọn phương án Ai trạng thái xảy Sj ta có kết Rij Trong phân tích rủi ro, ... tích mô tả tượng có chứa yếu tố ngẫu nhiên (như rủi ro dự án) nhằm tìm lời giải gần đúng.Mô sử dụng phân tích rủi ro việc tính toán cách giải tích phức tạp, chí không thực – chẳng hạn: chuỗi...
 • 5
 • 179
 • 0

Báo cáo khoa học: "Lý thuyết xác suất áp dụng trong phân tích rủi ro dự án" pps

Báo cáo khoa học:
... làm sở số liệu Vì nói xác suất khách quan áp dụng việc phân tích rủi ro dự án Chỉ xem kinh nghiệm học khứ từ dự án tơng tự làm sở cho việc xác định xác suất chủ quan Xác suất chủ quan quan trọng ... đa xác suất chủ quan khác Chính khác biệt đóng vai trò quan trong trình định, sở để điều chỉnh xác định giá trị xác suất chủ quan cách hợp lý Xác suất chủ quan đợc xác định giai đoạn trình phân ... Các công thức xác định xác suất Xác suất kiện nằm khoảng [0,1] Xác suất kiện xảy 0, xác suất kiện tất yếu Nếu A1, A2 dãy kiện xung khắc đôi thuộc A P(A) = P(Ak) với k =1ữn Xác suất kiện A tổng...
 • 6
 • 184
 • 0

bài giảng phân tích rủi ro dự án

bài giảng phân tích rủi ro dự án
... thiệu rủi ro Rủi ro gì? ♦ Tại phải phân tích rủi ro? ♦ Các loại rủi ro: Rủi ro có tính hệ thống  Rủi ro đa dạng hoá • Rủi ro tính hệ thống  Rủi ro đa dạng hoá A Giới thiệu rủi ro Rủi ro ... thiệu rủi ro Rủi ro gì? ♦ Tại phải phân tích rủi ro? ♦ Các loại rủi ro Rủi ro A Giới thiệu rủi ro Rủi ro gì? Rủi Ro khả xảy khác biệt kết thực tế kết kỳ vọng theo kế hoạch A Giới thiệu rủi ro ... ro Rủi ro gì? ♦ Tại phải phân tích rủi ro? ♦ Các loại rủi ro: Rủi ro kinh doanh • Rủi ro tài • Rủi ro có tính chiến lược A Giới thiệu rủi ro RỦI RO KINH DOANH Rủi ro kinh doanh liên quan đến...
 • 18
 • 216
 • 0

BÀI 3 PHÂN TÍCH rủi RO dự án đầu tư

BÀI 3  PHÂN TÍCH rủi RO dự án đầu tư
... Rủi ro giai đoạn thực đầu t Rủi ro giai đoạn khai thác dự án Phơng pháp phân tích tính toán rủi ro Phân tích rủi ro DAĐT Phân tích rủi ro dự án độc lập Phơng pháp tính toán gần Phân tích rủi ro ... đến dự án Phân loại theo mức độ khống chế rủi ro Rủi ro khống chế đợc (bất khả kháng) Rủi ro khống chế đợc Phân loại theo giai đoạn đầu t Rủi ro giai đoạn chuẩn bị đầu t (chủ yếu định) Rủi ... định kết Rủi ro kết Bất định Phân Loại rủi ro Phân loại theo chất: Các rủi ro tự nhiên Các rủi ro công nghệ tổ chức Các rủi ro kinh tế-tài cấp vi mô vĩ mô Các rủi ro trị-xã hội Các rủi ro thông...
 • 20
 • 91
 • 0

Phân tích rủi ro dự án trong giai đoạn thi công bằng mô phỏng monte carlo

Phân tích rủi ro dự án trong giai đoạn thi công bằng mô phỏng monte carlo
... Harvard University 1996 Merrow E.W., Yarossi M.E., Assessing project cost and Schedule Risk ACCE Internationals profestional practice guide to risk, ACCE Transactions 1990 Nystrom Paul C, Ramamurthy ... khu v c tp.H Chớ Minh 4.3- Gi thi t chung: Cỏc y u t mụi tr ng chớnh sỏch, thi n nhiờn khụng cú s thay i l n, t ng t nh h ng n ti n v chi phớ c a nh th u Trong quỏ trỡnh xõy d ng khụng ... tỏc ng v phõn tớch r i ro V i s li u nh trờn, cựng v i n giỏ thi cụng, nh m c v t li u ( thộp, xi m ng) cho t ng cụng tỏc t ng ng, c n c theo mụ hỡnh mụ ph ng Monte- Carlo v i s h tr c a ph...
 • 5
 • 26
 • 0

CÁC PHƯƠNG PHÁP cơ bản PHÂN TÍCH rủi RO dự án

CÁC PHƯƠNG PHÁP cơ bản PHÂN TÍCH rủi RO dự án
... xét: + Dự án A B có trị số kỳ vọng toán học tiêu NPV + Độ lệch chuẩn dự án A nhỏ dự án B Vậy tiêu NPV dự án A phân tán so với dự án B hay dự án A bất trắc dự án B Vì thế, nên chọn dự án A để ... số phương pháp bản, là: phương pháp độ lệch chuẩn, phương pháp phân tích độ nhạy, phương pháp tình phương pháp mô Nhóm Page I Phương pháp độ lệch chuẩn Khái niệm: - Phương pháp độ lệch chuẩn phương ... hai dự án có giá trị NPV kỳ vọng thấp + Thông thường, phương pháp áp dụng để so sánh độ biến thiên tiêu hiệu dự án khác nhau; trong thực tế, phải thẩm định dự án độc lập II Phương pháp phân tích...
 • 16
 • 175
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp phân tích rủi ro dự ánphân tích rủi ro dự án phần mềmphân tích rủi ro dự án đầu tưbài tập phân tích rũi ro dự ánphân tích rủi ro dự án xây dựngthẩm định phân tích rủi ro dự án đầu tư  phân tích rủi ro dự áncác phương pháp sử dụng trong phân tích rủi ro dự ánphân tích rủi ro dự án 2 1 các vấn đề cơ bản của phân tích rủi ro dự ántính chất của các phương pháp phân tích rủi ro dự ánbài 3 phân tích rủi ro dự án đầu tưchú trọng trong phân tích rủi ro dự án xây dựngphân loại rủi ro dự ánphân tích rủi ro risk analysis8 quản lý rủi ro dự án risk managementNgôn ngữ Truyền thông Xã hội tiếng Việt qua các thông điệp Truyền thông Phát triển Cộng đNgười đại diện theo pháp luật trong Luật doanh nghiệp 2005NHỮNG TRỤC CHÍNH TÂM CỦA ĐÔ THỊ THĂNG LONG HÀ NỘINonlinear Analysis on Flutter of FGM Plates Using Ilyushin Supersonic Aerodynamic TheoryPháp luật giải quyết tranh chấp kết nối viễn thông tại Việt NamViệc làm ở nông thôn Việt Nam hiện nayTÁN XẠ ĐÀN HỒI CÁC NUCLEON NĂNG LƯỢNG CAO TRONG MÔ HÌNH EIKONALỨNG CỬ VIÊN VẬT CHẤT TỐI TRONG MÔ HÌNH PHÁ VỠ SIÊU ĐỐI XỨNGNGHIÊN CỨU KẾT CẤU, QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHANH ABS XE SONATA G2.0Nghiên cứu và phục hồi hệ thống bôi trơn, làm mát của động cơ opelNghiên cứu xây dưng quy trình kiểm tra chẩn đoán, sửa chữa hệ thống âm thanh, hệ thống hỗ trợ lùiXây dựng mô hình hệ thống hộp số tự độngỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG ỨNG SUẤT TÁC DỤNG LÊN CỤM GẦU ĐÀO MÁY ĐÀO BÁNH LỐPThiết kế tính toán cầu chủ động xe tải 3 tấnThiết kế chế tạo mô hình hệ thống phanh thủy lực và bảo dưỡng, sửa chữa cơ cấu phanh bánh xe loại tang trống trên xe Toyota corollaThiết kế chế tạo hệ khung và vỏ cho xe tự chế tham dự cuộc thi xe tiết kiệm nhiên liệu do hãng Honda tổ chứcGROUP 1 STRUCTURE AND FUNCTIONGROUP 4 DISASSEMBLY AND ASSEMBLYGROUP 3 TESTS AND ADJUSTMENTS6-41GROUP 2 OPERATIONAL CHECKS AND TROUBLESHOOTING
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập