Khóa luận thiết kế thiết bị cơ giới hóa việc đóng nắp hầm hàng của tàu chở hàng rời

thiết kế thiết bị giới hóa việc đóng mở nắp hầm hàng của tàu chở hàng rời

thiết kế thiết bị cơ giới hóa việc đóng mở nắp hầm hàng của tàu chở hàng rời
... tổng quan kết cấu loại nắp hầm hàng, thiết bị giới hóa việc đóng mở chúng quy trình thiết kế kỹ thuật cụ thể cho loại thiết bị giới hóa việc đóng mở nắp hầm hàng phục vụ cho tàu chở hàng rời vỏ ... hàng tàu 2.4.5 Liệt kê phần tử hệ thống thiết bị giới hóa việc đóng mở nắp hầm hàng số 2.4.6 Nguyên lý hoạt động hệ thống CHƯƠNG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ CƠ GIỚI HÓA VIỆC ĐÓNG MỞ NẮP HẦM HÀNG ... CỦA ĐỀ TÀI Công nghệ nắp hầm hàng, vấn đề Đặc biệt thiết bị giới hóa việc đóng mở nắp hầm hàng lại Tuy nhiên sản phẩm thiết kế có tính khả thi cao lẻ thiết bị hệ thống giới hóa việc đóng mở nắp...
 • 102
 • 488
 • 1

KỸ THUẬT MÁY VÀ THIẾT BỊ GIỚI HOÁ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN

KỸ THUẬT MÁY VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI HOÁ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
... không gian công tác Chương sở thiết kế Robot 5.1 Các thông số kỹ thuật Robot 5.2 Tổ hợp Robot 5.2.1 Các nguyên tắc chung 5.2.2 Các công việc phải làm thiết kế Robot 5.2.3 Thiết kế Robot theo phương ... 1.1 Các khái niệm Robot, Robotics, Robot công nghiệp 1.2 Cấu trúc Robot 1.3 Phân loại Robot Chương Động học tay máy 2.1 sở hình học động học tay máy 2.1.1 Vị trí hướng vật rắn không gian 2.1.2 ... toán hiệu kinh tế sử dụng Robot Tổng số 37 30 Tài liệu tham khảo Đào Văn Hiệp: Kỹ thuật robot, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2004 Lorenzo Sciavicco: Modeling and Control of Robot Manipulators McGraw-Hill,...
 • 43
 • 19
 • 0

nghiên cứu thiết kế hệ thống giới hoá liên hoàn việc nhập và xuất nguyên liệu dạng hạt ở kho dự trữ phẳng

nghiên cứu thiết kế hệ thống cơ giới hoá liên hoàn việc nhập và xuất nguyên liệu dạng hạt ở kho dự trữ phẳng
... BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 2011 Đề tài: “NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ GIỚI HOÁ LIÊN HOÀN VIỆC NHẬP VÀ XUẤT NGUYÊN LIỆU DẠNG HẠT KHO DỰ TRỮ PHẲNG’’ Mã số: ... nạp liệu vào kho Khi cấp tháo liệu trƣờng hợp 24 Đề tài A-2011 - Nghiên cứu, thiết kế hệ thống giới hóa liên hoàn việc nhập xuất nguyên liệu dạng hạt kho dự trữ phẳng Viện nghiên cứu thiết kế ... 2.3 Nguyên lý cấu tạo tổ hợp kết hợp Kho phẳng Silo 19 Đề tài A-2011 - Nghiên cứu, thiết kế hệ thống giới hóa liên hoàn việc nhập xuất nguyên liệu dạng hạt kho dự trữ phẳng Viện nghiên cứu thiết...
 • 96
 • 84
 • 0

Đồ án môn học Thiết kế công nghệ giới hóa công trình cầu theo phương pháp đúc hẫng

Đồ án môn học Thiết kế công nghệ cơ giới hóa công trình cầu theo phương pháp đúc hẫng
... đầu Công tác thi công bêtông công trình cầu theo phơng pháp đúc hẫng có từ lâu, nhng Việt Nam công nghệ mẻ Hiện có nhiều công trình cầu đợc thi công phơng pháp đúc hẫng Thi công công trình cầu theo ... lợng công trình Đồ án môn học giới hoá công tác thi công bêtông công trình cầu theo phơng pháp đúc hẫng đất đồ án chuyên ngành sinh viên Máy xây dựng Trên sở nắm vững vận dụng kiến thức học môn học ... học giới hoá kiến thức khí môn học khác nhằm phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu tìm, hiểu sâu thiết bị công nghệ thi công bêtông công trình cầu theo phơng pháp đúc hẫng Thuyết minh đồ án...
 • 14
 • 51
 • 0

khóa luận tốt nghiệp chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam. bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp việt nam

khóa luận tốt nghiệp chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam. bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp việt nam
... dạng hóa hoạt động kinh doanh Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam - Chương HI: Một số giải pháp nhằm đờy mạnh việc thực chiến lược đa dạng hóa hoạt động Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam học kinh ... Chiến lược đa dạng hóa Ì HI Khái niệm vai trò chiến lược đa dạng hóa hoạt động Ì Khái niệm chiến lược đa dạng hóa hoạt động V a i trò cùa chiến lược đa dạng hóa hoạt động , IV Phân loại chiến lược ... ĐẠI HỌC NGOẠI T H Ư Ơ N G KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TÉ KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP CHIẾN LƯỢC ĐA DẠNG H Ó A HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP Đ O À N DÂU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM BÀI...
 • 135
 • 516
 • 0

nghiên cứu lựa chọn các thông số hợp lý của liên hợp máy phay đất thực hiện giới hóa sản xuất mía. ứng dụng cụ thể cho miền núi tỉnh cao bằng

nghiên cứu lựa chọn các thông số hợp lý của liên hợp máy phay đất thực hiện cơ giới hóa sản xuất mía. ứng dụng cụ thể cho miền núi tỉnh cao bằng
... CÔNG NGHIỆP NGUYỄN THỊ HIÊN NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ HỢP LÝ CỦA LIÊN HỢP MÁY PHAY ĐẤT THỰC HIỆN CƠ GIỚI HOÁ SẢN XUẤT MÍA ỨNG DỤNG CỤ THỂ CHO TỈNH MIỀN NÚI CAO BẰNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ... cứu lựa chọn thông số hợp liên hợp máy phay đất thực giới hóa sản xuất mía. CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN CHỌN DÃY MÁY PHAY PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN CANH TÁC 2.1 Ứng dụng thuyết đồng dạng ... thông số hợp liên hợp máy phay đất thực giới hóa sản xuất mía. *Mục tiêu: Nghiên cứu sở khoa học lựa chọn yếu tố ảnh hƣởng đến khả làm việc liên hợp máy canh tác cho vùng trồng mía Số hóa Trung...
 • 92
 • 243
 • 0

Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế máy chuẩn bị hom sắn giống ứng dụng vào mô hình giới hoá sản xuất sắn

Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế máy chuẩn bị hom sắn giống ứng dụng vào mô hình cơ giới hoá sản xuất sắn
... d ng vào hình gi i hoá s n xu t s n" M c tiêu c a ñ tài M c tiêu nghiên c u c a ñ tài hoàn thi n thi t k máy chu n b hom s n gi ng, ng d ng vi c chu n b hom s n gi ng b ng máy vào hình ... U 1 s th c ti n khoa h c c a ñ tài M c tiêu c a ñ tài CHƯƠNG I T NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN C U MÁY CHU N B HOM S N (MÁY C T HOM S N GI NG) 1.1 ð tv nñ 1.2 Tình hình nghiên c u máy c t hom s ... m ng d ng máy c t hom s n gi ng CBH 3600 ph c v cho máy tr ng hom di n tích hình thâm canh (kh o nghi m l n 2) 65 CHƯƠNG V TÍNH TOÁN HI U QU KINH T C A MÁY CHU N B HOM S N TRÊN MÔ HÌNH KH O...
 • 96
 • 203
 • 0

[Khóa luận]thiết kế bộ điều khiển luật PID điều khiển động DC

[Khóa luận]thiết kế bộ điều khiển luật PID điều khiển động cơ DC
... e(t) u(t) x(t) e(t) PID u(t) uD a) Đối t-ợng điều khiển y(t) b) Hình 3.1 Điều khiển với điều khiển PID 3.1 B iu khin PID liờn tc Bộ điều khiển PID đợc sử dụng rộng rãi để điều khiển hệ thống SISO ... trớc (giảm sai lệch bám) hệ kín độ điều chỉnh hmax a Bộ điều khiển P: Chọn kp = 3b/(10ak) b Bộ điều khiển PI: Chọn kp = 7b/(10ak) TI = 6a/5 c Bộ điều khiển PID: Chọn kp = 3b/(5ak), TI = b TD ... lệch bám) hệ kín độ điều chỉnh hmax không vợt 20% so với h = lim = h(t ) t a Bộ điều khiển P: Chọn kp = 7b/(10ak) b Bộ điều khiển PI: Chọn kp = 6b/(10ak) TI = b c Bộ điều khiển PID: Chọn kp = 19b/(20ak),...
 • 95
 • 342
 • 1

[Khóa luận]thiết kế cung cấp điện cho công ty cổ phần hàng kênh an lão, hải phòng

[Khóa luận]thiết kế cung cấp điện cho công ty cổ phần hàng kênh an lão, hải phòng
... Chơng Quá trình công nghệ, yêu cầu cung cấp điện công ty cổ phần hàng kênh 1.1 Quá trình công nghệ 1.1.1 Giới thiệu nhà máy Công ty cổ phần Hàng Kênh Hải Phòng địa số 124 Nguyễn ... Phơng án cấp điện, sơ đồ nguyên lý dây cho nhà máy 3.1 Phơng án cấp điện cao áp 3.1.1 Yêu cầu sơ đồ cung cấp điện Yêu cầu sơ đồ cung cấp điện nguồn cung cấp đa dạng Nó phụ thuộc vào công suất ... tế Do yêu cầu cung cấp điện xí nghiệp tiêu quan trọng Việc cung cấp điện đợc đảm bảo tuỳ theo tầm quan trọng yêu cầu hộ phụ tải cho: - Đảm bảo cung cấp điện liên tục chất lợng điện - Vận hành...
 • 77
 • 232
 • 0

[Khóa luận]thiết kế cung cấp điện cho nhà tự dùng của công ty cổ phần nhiệt điện phả lại

[Khóa luận]thiết kế cung cấp điện cho nhà tự dùng của công ty cổ phần nhiệt điện phả lại
... nm 2010 Sinh viờn Phng Tho Ch-ơng TổNG QUAN Về CUNG CấP ĐIệN CHO Hệ THốNG Tự DùNG CủA CÔNG TY 1.1 ĐIềU KIệN Tự NHIÊN Và CƠ Sở Hạ TầNG CủA CÔNG TY Nh mỏy Nhit in Ph Li nm trờn a phn Huyn - Chớ ... Thu in Ho Bỡnh Cụng Ty Nhit in Ph Li c t ỳng tm ca mt Cụng ty nhit in ln nht T Quc 1.2 CƠ CấU Tổ CHứC CủA CÔNG TY NHIệT ĐIệN PHả LạI ng u l hi ng qun tr lónh o v mụ ton cụng ty Sau ú l giỏm c úng ... A304-345-4T2 45 10 CHƯƠNG XáC ĐịNH CáC PHụ TảI TíNH TOáN CủA CáC Bộ PHậN TRONG Hệ THốNG Tự DùNG CủA NHà MáY 2.1 GIớI THIệU PHụ TảI ĐIệN CủA TOàN NHà MáY 2.1.1 Cỏc c im ca ph ti in Ph ti in nh mỏy cỏn...
 • 69
 • 222
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghe dong bo thiet bi co gioi hoa khai thaccơ sở vật chất thiết bị cơ giớicác máy móc thiết bị có tần suất sử dụng thấp thường chỉ phục vụ cho một số ít các công trình hoặc trong một giai đoạn ngắn trong toàn bộ quá trình thi công cho một công trìnhnhững thành tựu khoa học công nghểtong lĩnh vực cơ giới hóa trồng chăm sóc và khai thác rừng trong thời kỳ đổi mớicơ giới hóa khai thác than hầm lòhỗ trợ cơ giới hóa tự động hóa đơn giản hóa các công đoạn sản xuấtưu điểm của lên men chìm tiết kiệm diện tích dễ cơ giới hóa tự động hóa hạn chế được tạp nhiễmphải tập trung những phương tiện vận tải và bốc dỡ cơ giới hoá phục vụ vận chuyển hàng dựng vào những công ty lớnluận văn thiết kế thiết bị cô đặc dung dịch nano3thiết kế thiết bị cô đặcđồ án thiết kế thiết bị cô đặcthiết kế thiết bị cô đặc dung dịch nano3 chân không bađồ án thiết kế thiết bị cô đặc chân không một nồi liên tục để cô đặc dung dịch naoh65 trthiết kế hệ thống thiết bị cô đặc có buồng đốt treođề tài thiết kế hệ thống thiết bị cô đặc hai nồi xuôi chiều dung dịch naohNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc cimetidine của màng bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNHỮNG QUAN điểm cơ bản của hồ CHÍ MINH về vắn hóaBài tập tình huống quản trị học 2Bài tập tình huống quản trị họcNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội (LV thạc sĩ)Đánh giá thực hiện công việc của giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (LV thạc sĩ)Mô hình quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay (LA tiến sĩ)huong dan giai mon hoaTiểu luận môn quản trị tài chính phân tích tài chính của công ty cổ phần thép pomina (POM)khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện qui trình phục vụ tại CINNAMON CATHEDRAL hà nộiHoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần sản xuất sông hồngHoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại cơ sở II – chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và sản xuất công nghiệp nhà máy tấm lợp thái nguyênĐào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần May Nam Định (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin h5n1 trên gia cầm tại tỉnh quảng ninhẢnh hưởng của mức xơ và nguồn xơ trong khẩu phần ăn đến phát thải nitơ, photpho, hydro sulfua, ammoniac và khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịtTái cấu trúc thị trường chứng khoánGiao an the duc lop 5 ca namBộ 839 Câu trắc nghiệm Tin học thi công chức năm 2016-201717 câu hỏi và giải đáp môn kiến thức chung chọn lọc- ôn thi công chức 2017Giao an the duc lop 2 ca nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập