Beyond languageCrosscultural communication. Deena R. levine, MA. Mara B. Adelman, Ph.D

Beyond languageCrosscultural communication. Deena R. levine, MA. Mara B. Adelman, Ph.D

Beyond languageCrosscultural communication. Deena R. levine, MA. Mara B. Adelman, Ph.D
... Data Levine, Deena R Beyond language Bibliography: p English language—Textbooks for foreigners English language-United States Readers-United States Intercultural communication I Adelman, Mara ... aid successful communication by providing an integrated curriculum of language and culture Deena R Levine Mara B Adelman Acknowledgments To our parents and to our foreign students for having enriched ... manuscript into its polished form Finally, a special thanks to Michael Lipsett, Deena' s husband Our appreciation goes beyond language xi To the Teacher The following guidelines outlining the text's...
 • 239
 • 1,029
 • 0

Đề thi TOEIC năm 2009 mã đề B

Đề thi TOEIC năm 2009 mã đề B
... 117 To be - for the job, an applicant must be a college graduate (A) eligible (B) considerate (C) regarded (D) liable 125 Verixon Telecom does not distribute private information ... resilience of our company This is the positive result of the changes we - 151 (A) are making (B) have been making (C) would have been making (D) will be made Production costs for Bahati Company have ... evaluation - (A) form (B) receipt (C) bill (D) claim 119 Mr Han should hire IT support staff that are available for any possible technical issues (A) accurately (B) precisely (C) readily...
 • 4
 • 181
 • 0

KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 Môn: Vật lý - Mã đề B ppsx

KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 Môn: Vật lý - Mã đề B ppsx
... điểm A B cách 7,8cm Biết b ớc sóng 1,< /b> 2cm Số < /b> điểm có biên độ dao động cực đại nằm đoạn AB A 14< /b> B 13< /b> C 12< /b> D 11< /b> Câu 13< /b> : Trong giao thoa sóng mặt nước hai nguồn kết hợp, pha, điểm dao động với biên ... = 0, ± 1,< /b> ±, …) A d2 – d1 = 2k B d2 – d1 = k C d2 – d1 = (k + ) D d2 – d1 = k  Câu 14< /b> : Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách hai nút sóng liên tiếp A phần tư b ớc sóng B bước sóng ... trí cân vật < /b> tăng B Khi vật < /b> dao động vị trí cân động hệ lớn C Khi động vật < /b> tăng tăng D Khi vật < /b> chuyển động vị trí biên động vật < /b> tăng Câu 28: Một vật < /b> dao động điều hoà với biên độ A, tần số < /b> góc...
 • 4
 • 135
 • 0

KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 Môn: Vật lý - Mã đề B pot

KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 Môn: Vật lý - Mã đề B pot
... điểm A B cách 7,8cm Biết b ớc sóng 1,< /b> 2cm Số < /b> điểm có biên độ dao động cực đại nằm đoạn AB A 14< /b> B 13< /b> C 12< /b> D 11< /b> Câu 13< /b> : Trong giao thoa sóng mặt nước hai nguồn kết hợp, pha, điểm dao động với biên ... = 0, ± 1,< /b> ±, …) A d2 – d1 = 2k B d2 – d1 = k C d2 – d1 = (k + ) D d2 – d1 = k  Câu 14< /b> : Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách hai nút sóng liên tiếp A phần tư b ớc sóng B bước sóng ... 5cos10t (cm) x 2=5cos (10< /b> t +  ) (cm) Phương trình dao động tổng hợp vật < /b>  ) (cm)  C x = cos (10< /b> t + ) (cm) B x = cos (10< /b> t + A x = 5cos (10< /b> t + D x = 5cos (10< /b> t +  ) (cm)  ) (cm) Câu 25: Pht biểu...
 • 3
 • 158
 • 0

Beyond WSE 3.0 - Looking Ahead to Windows Communication Foundation (WCF)

Beyond WSE 3.0 - Looking Ahead to Windows Communication Foundation (WCF)
... CHAPTER ■ BEYOND WSE 3.0: LOOKING AHEAD TO WINDOWS COMMUNICATION FOUNDATION (WCF) WCF contains built-in support for many of the tasks that are currently handled by WSE 3.0 In a sense, WSE 3.0 is ... 7/14/06 5:41 PM Page 221 CHAPTER ■ BEYOND WSE 3.0: LOOKING AHEAD TO WINDOWS COMMUNICATION FOUNDATION (WCF) Table 9-3 Feature Comparison of WSE 3.0 and WCF Feature WSE 3.0 WCF Hosting IIS/ASP.NET (.asmx) ... PM Page 213 CHAPTER ■ BEYOND WSE 3.0: LOOKING AHEAD TO WINDOWS COMMUNICATION FOUNDATION (WCF) the WS-Federation specification, which allows you to set up and manage trusted communications across...
 • 20
 • 206
 • 0

Đề tài R-D cấp bộ : Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số thực phẩm chức năng và chế phẩm saponin từ cây rau má phục vụ cho công nghiệp dược phẩm

Đề tài R-D cấp bộ : Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số thực phẩm chức năng và chế phẩm saponin từ cây rau má phục vụ cho công nghiệp dược phẩm
... tiêu đề tài Xây dựng quy trình công nghệ tách chiết tinh hoạt chất saponin từ rau để ứng dụng sản xuất dược phẩm sản xuất số thực phẩm chức 1.3 Nôi dung nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu đề ... trường giới Sản phẩm chiết tách từ rau – Trên giới Sản phẩm chiết tách từ rau – Tại Việt Nam Hình 3. 8: Một số sản phẩm sản xuất từ rau 1.4.4 Công nghệ thu nhận tách chiết saponin 1.4 ... tinh chế saponin từ rau Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm cháo ăn liền đồ uống tan nhanh chức sử dụng saponin từ rau 1.4 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước 1.4.1 Giới thiệu chung rau...
 • 79
 • 1,776
 • 12

Chuyên đề nghiên cứu sinh ứng dụng lý thuyết ma trận r tính toán tiết diện bắt bức xạ nơtron trong vùng năng lượng cộng hưởng phân giải được

Chuyên đề nghiên cứu sinh ứng dụng lý thuyết ma trận r tính toán tiết diện bắt bức xạ nơtron trong vùng năng lượng cộng hưởng phân giải được
... TẮT thuyết ma trận- R áp dụng để phát triển chương trình tính toán số liệu tiết diện bắt xạ nơtron phân tích tham số cộng hưởng vùng lượng cộng hưởng phân giải Chương trình tính toán phát triển ... hạt nhân, chuyên đề thực với mục tiêu nghiên cứu ứng dụng thuyết ma trận- R (hay gọi thuyết tán xạ hạt nhân) để tính toán số liệu tiết diện bắt xạ nơtron vùng lượng cộng hưởng phân giải Để ... nơtron IV KẾT LUẬN Mục tiêu đặt sở thuyết ma trận- R, tính toán số liệu tiết diện bắt xạ nơtron vùng lượng cộng hưởng phân giải thực với thành công bước đầu nội dung nghiên cứu chuyên đề Giải...
 • 27
 • 206
 • 0

Dạng 9: XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỰC ĐẠI CỦA ĐIỆN ÁP HIỆU DỤNG KHI THAY ĐỔI L(HOẶC C, HOẶC f ) MÀ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG HƯỞNG. C L R pps

Dạng 9: XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỰC ĐẠI CỦA ĐIỆN ÁP HIỆU DỤNG KHI THAY ĐỔI L(HOẶC C, HOẶC f ) MÀ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG HƯỞNG. C L R pps
... gồm điện trở R, cuộn c m c độ tự c m H 5 tụ điện c điện dung C thay đổi Điều chỉnh điện dung tụ điện để điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt giá trị c c đại Giá trị c c đại U Điện trở R A 20  ... π/4)V Khi C = Co điện áp hiệu dụng hai tụ đạt giá trị c c đại UCmax A UCmax = 100 V B UCmax = 36 V C UCmax = 120V D UCmax = 200 V C u 9: Một mạch điện xoay chiều gồm tụ điện C nối tiếp với cuộn dây ... C u 7: Cho đoạn mạch điện xoay chiều AN B ,đoạn AN chứa R C thay đổi ,đoạn NB Chứa H Biết f= 50HZ ,người ta thay đổi C cho U AN c c đại U AB Tìm R C:  A Z C =200  ; R= 100  B Z C =100  ; R= 100...
 • 2
 • 888
 • 8

tiểu luận vấn đề mà chủ nghĩa hành vi cổ điển bỏ qua, tức là nghiên cứu xem có cái gì xảy ra giữa S và R

tiểu luận vấn đề mà chủ nghĩa hành vi cổ điển bỏ qua, tức là nghiên cứu xem có cái gì xảy ra giữa S và R
... lý Virginia Axline vi phộp tr liu bng tr chi cho tr em; Frederick Perls vi phộp tr liu Gestal trung vo kinh nghim hin ti v nõng cao nhn thc ca i tng l nhng lý thuyt c nghiờn cu v ng dng rng r i ... phỏt trin ca tham hng nghip gn lin vi tờn tui Frank Parsens ó to s phỏt trin n r ca cỏc cng trỡnh nghiờn cu sau Quỏ trỡnh tham hng nghip ny l nhng tin cn thit cho tham i Trong quỏ trỡnh tin ... tỏc ng ca nhiu yu t: Trong phong tro i mi tr giỳp xó hi vo nhng nm cui ca th k XIX vi phng phỏp lm vic vi cỏ nhõn (case work), ngi ta ó chỳ trng s dng vic trao i trc tip vi cỏ nhõn nhm tỡm hiu...
 • 125
 • 213
 • 0

viễn thông mã hóa( coded communication)

viễn thông mã hóa( coded communication)
... viễn thông hóa( coded communication) Lý thứ hai cho nhấn mạnh lần viễn thông hoá digital thay đổi qui cách tín hiệu thông tin Nhiều năm trước đây, tín hiệu tín hiệu thông tin ... Bên trái ngõ vô Bên phải, ngõ Những đường ngang thu bit, đường chéo bit - error 2/4 viễn thông hóa( coded communication) Hình 7.14:Kênh nhị phân Trên đường ta xác xuất Pij xác xuất thu nhận ... thời gian truyền ta gửi nhận Đó cách xử lý bit error Vì PR(1) + PR(0) = Ta có: 3/4 viễn thông hóa( coded communication) Pe = P [ PR1(1) ] + P [ PR(0) ] = P (7.2) Bây giả sử P không cao Một...
 • 4
 • 138
 • 0

Hạng của ma trận.pdf

Hạng của ma trận.pdf
... đổi sơ cấp dòng Như vậy, muốn tìm hạng ma trận A, ta dùng phép biến đổi sơ cấp để đưa A dạng bậc thang, nhận xét (1), hạng A hạng ma trận bậc thang, ta biết hạng ma trận bậc thang số dòng khác không ... bước cho ma trận B Cần ý ma trận B có ma trận A dòng cột Do đó, sau số hữu hạn bước lặp, B ma trận không ma trận bậc thang Khi đó, thuận toán kết thúc 3.4 3.4.1 Ví dụ Ví dụ Tìm hạng ma trận  ... cột ma trận 3.3 Tìm hạng ma trận phương pháp sử dụng phép biến đổi sơ cấp Nội dung phương pháp dựa hai nhận xét đơn giản sau Các phép biến đổi sơ cấp không làm thay đổi hạng ma trận Một ma trận...
 • 9
 • 28,188
 • 585

Giải bài tập hạng của ma trận.pdf

Giải bài tập hạng của ma trận.pdf
... 15) Tìm hạng ma trận:   A=  5     Giải   d1↔d2 A −−→  −−  5    d2→−2d1+d2  − − − −  −−−→  d3→−3d1+d3  ... 0 1 2 0 0 0 2  −3   −2  −5 0     0 Vậy rank A = 16) Tìm hạng ma trận:     A=    1 1 1 1 1 1 1         Giải:    đổi dòng  A −− −  − −→       d3→2d2+d3  − − ...  0  0  1 1 −1 −1 −1   0   0 −6   0 0  0 0 Vậy rank A = 17) Tìm hạng ma trận :   a A=   1 4 10   17  Giải:   1 đổi cột  10 a  d2→−4d1+d2  − − − −  A −−→  −−  −−−→ 17...
 • 5
 • 25,676
 • 747

Xem thêm

Từ khóa: greco ph d university of missouri st louis erin r barnett ma university of missouri st louis kerstin k blomquist ms vanderbilt university and anik gevers ba university of missouri st louisrogers ma university of mississippi amy r murrell ph d university of north texas catherine adams ma university of mississippi and kelly g wilson ph d university of mississippiphương pháp mã hóa thực thể mang dữ liệubổ sung thiết bị mới mà không cần phải khởi động lại máyđăng ký mã số sản xuất hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường hoa kỳmã lực ở vòng quay định mứcmã số bí mật của điện thoạimã số xuất nhập khẩu đã được thu hồiphân loại áp mã mặt hàng hương liệu dùngmá ơi con không ngủ đượcphương pháp ma trận môi trường trong đtmmã số bí mật của điện thoại nokiamã số bí mật của điện thoại lgmã số bí mật của điện thoại iphonemã số bí mật của điện thoại trung quốcLập trình c++ cho WinCC v712 đề đại cương dạo động cơBí quyết cân bằng PTHH nhanh và chính xácAnalysis of korean students international mobility by 2 d modelTổng quan CDIO trong thực hành giảng dạyBTL CN chế tạo thiết bị điện và công nghệ chế tạo máy điện quayAdvanced Grammar Test (2)Excercise on REPORTED SPEECHlaser rắn và laser NeodymTổng hợp code các bài thực hành matlabBài 1 Dao Động Điều HòaUnit 1 English 7 new Exercise period 1.Bài 8 giao thoa sóngKỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1995 2001 (viện pasteur nha trang)Kỷ yếu tóm tắt báo cáo khoa học hội nghị khoa học tim mạch toàn quốc lần thứ XI 20 21 22112006English Morphology Hình thái học tiếng Anh (Tô Minh Thanh ĐHQG TP.HCM)Ôn tập toán 7 lên lớp 8VNUEPT speaking chủ đề và bài soạn (1)TÀI LIỆU ôn THI môn dược lý đại CƯƠNG NGÀNH y dượctổng quan cây dừa cạn
Đăng ký
Đăng nhập