Nghiên cứu ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển giống chè Trung du búp tím thời kì kiến thiết cơ bản tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển giống chè Trung du búp tím thời kiến thiết bản tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển giống chè Trung du búp tím thời kì kiến thiết cơ bản tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
... cứu ảnh hƣởng tổ hợp phân bón đến sinh trƣởng phát triển chè Trung du búp tím thời KTCB Từ đƣa tổ hợp phân bón hợp lý nhằm tăng khả sinh trƣởng phát triển chè Trung du búp tím thời kỳ KTCB, ... khoa Nông học - Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển giố ng chè Trung du búp tím thời KTCB ... hưởng tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển giố ng chè Trung du búp tím thời KTCB Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên” Nhằm xác định đƣợc tổ hợp phân bón phù hợp cho chè Trung du búp...
 • 65
 • 212
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng cây Máu chó lá to (Knema pierrei Warb) tại Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng cây Máu chó lá to (Knema pierrei Warb) tại Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN HẢI NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY MÁU CHÓ LÁ TO (KNEMA PIERREI WARB) TẠI TRUNG TÂM KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VÙNG ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN HẢI NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY MÁU CHÓ LÁ TO (KNEMA PIERREI WARB) TẠI TRUNG TÂM KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VÙNG ... Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Ban Chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp, giúp đỡ Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ - Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số loại...
 • 46
 • 54
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng của một số dòng cây ăn quả múi tại huyện thanh hà hải dương

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng của một số dòng cây ăn quả có múi tại huyện thanh hà hải dương
... di n tích ăn qu múi t i huy n Thanh Hà, ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u nh hư ng c a m t s lo i phân bón ñ n sinh trư ng c a m t s dòng ăn qu múi t i huy n Thanh - H i Dương 1.2 ... Quy trình bón phân cho múi: + Căn c tu i ñ bón phân: + Căn c tu i su t ñ bón phân: - Cây t 1-3 tu i: Phân chu ng 25 - 30 kg /cây; phân lân nung ch y ho c photphat nghi n 200-500g /cây; phân urê: ... Cách bón phân c th cho múi: Cây múi giai ño n ki n thi t b n - Bón lót: bón cho m i h trư c tr ng: 10 - 15 kg phân h u + 0,5 kg lân Ð u Trâu - Bón thúc: giai ño n ki n thi t b n múi có...
 • 137
 • 407
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa hương việt 3 tại gia lâm, hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa hương việt 3 tại gia lâm, hà nội
... 114 P2M4 32 22 45 30 32 32 30 30 139 114 P3M1 32 22 45 30 32 32 30 30 139 114 P3M2 32 22 45 30 32 32 30 30 139 114 P3M3 32 22 45 30 32 32 30 30 139 114 P3M4 32 22 45 30 32 32 30 30 139 114 Trư ... 30 139 114 P1M3 32 22 45 30 32 32 30 30 139 114 P1M4 32 22 46 30 32 32 30 30 139 114 P2M1 32 22 44 29 32 32 30 30 138 1 13 P2M2 32 22 45 30 32 32 30 30 139 114 P2M3 32 22 45 30 32 32 30 30 139 ... P2M3 P2M4 P3M1 P3M2 P3M3 P3M4 Lsd0,05(M) Lsd0,05(P) Lsd0,05(M&P) CV% VX 36 ,75 36 ,12 35 ,27 35 ,97 36 ,71 36 , 43 36,21 35 ,28 37 , 03 36 ,34 36 ,17 36 ,28 VM 55,55 55 ,31 54,42 54,87 55,98 55,76 55, 73 55,11...
 • 84
 • 248
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa tẻ râu tại Phong Thổ - Lai Châu

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa tẻ râu tại Phong Thổ - Lai Châu
... dung nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng mức mật độ mức phân bón đến sinh trưởng giống lúa Tẻ râu Nghiên cứu ảnh hưởng mức mật độ mức phân bón đến suất giống lúa Tẻ râu Nghiên cứu ảnh hưởng mức mật độ ... Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ phân bón đến sinh trưởng, phát triển suất giống lúa Tẻ râu Phong Thổ - Lai Châu Mục đích, yêu cầu 2.1 Mục đích Nghiên cứu tìm lượng phân bón mật độ cấy thích hợp cho giống ... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN HỢP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA TẺ RÂU TẠI PHONG THỔ - LAI CHÂU Ngành: Khoa học trồng Mã số:...
 • 85
 • 196
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển giống ngô VS36 tại tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển giống ngô VS36 tại tỉnh thái nguyên
... phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 2.3 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ phân bón đến khả sinh trưởng, phát triển giống ngô VS36 Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón mật độ đến đến khả chống ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng mật độ phân bón đến sinh trưởng, phát triển giống ngô VS36 3.1.1 Ảnh hưởng mật độ phân bón đến giai đoạn sinh trưởng giống ngô VS36 Thời gian sinh ... VÀ THẢO LUẬN 31 3.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng mật độ phân bón đến sinh trưởng, phát triển giống ngô VS36 31 3.1.1 Ảnh hưởng mật độ phân bón đến giai đoạn sinh trưởng giống ngô VS36...
 • 116
 • 149
 • 2

nghiên cứu ảnh hưởng của một số dạng phân bón đến sinh trưởng và năng suất của hai giống lúa hq19 và bắc thơm số 7 trên đất gia lâm hà nội

nghiên cứu ảnh hưởng của một số dạng phân bón đến sinh trưởng và năng suất của hai giống lúa hq19 và bắc thơm số 7 trên đất gia lâm  hà nội
... Ảnh hưởng dạng phân bón đến động thái đẻ nhánh giống lúa giống HQ19 Bắc Thơm số 3.2 47 Ảnh hưởng dạng phân bón đến tiêu sinh hai giống lúa HQ19 Bắc Thơm số 3.2.1 53 Ảnh hưởng dạng phân bón đến ... VĂN TUÂN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ DẠNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA HAI GIỐNG LÚA HQ19 VÀ BẮC THƠM SỐ TRÊN ĐẤT GIA LÂM – HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC CÂY TRỒNG MÃ SỐ: 60.62.01.10 ... bệnh hại hai giống lúa HQ19 Bắc Thơm số 3.4 62 Ảnh hưởng dạng phân bón đến yếu tố cấu thành suất suất hai giống lúa HQ19 Bắc Thơm số 3.5 64 Ảnh hưởng dạng phân bón đến suất sinh vật học hệ số kinh...
 • 117
 • 174
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng của cây tông (toona sinensis a juss m roem) giai đoạn v ườn ươm tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng của cây tông dù (toona sinensis a juss m roem) giai đoạn v ườn ươm tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG L M HOÀNG THỊ HỒNG TH M “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG C A M T SỐ LOẠI PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG C A CÂY TÔNG DÙ (TOONA SINENSIS A. JUSS M. ROEM ) GIAI ĐOẠN V ỜN Ư M ... Thái Nguyên, tháng 05 n m 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG L M HOÀNG THỊ HỒNG TH M “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG C A M T SỐ LOẠI PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG C A CÂY TÔNG DÙ (TOONA SINENSIS A. JUSS ... nghiệp v i đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân bón đến sinh trưởng Tông (Toona sinensis A. Juss M. Roem) giai đoạn v ờn ư m trường Đại học Nông L m Thái Nguyên Để hoàn thành kh a luận...
 • 69
 • 88
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng cây sa mộc dầu (cunninghamia konishii hayata) giai đoạn vườn ươm tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng cây sa mộc dầu (cunninghamia konishii hayata) giai đoạn vườn ươm tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... hƣởng đến sinh trƣởng sa mộc dầu dƣới ảnh hƣởng công thức phân bón qua rễ 4.1.1 Kết ảnh hưởng đến sinh trưởng sa mộc dầu ảnh hưởng công thức bón phân qua rễ Kết ảnh hưởng đến sinh trưởng Sa mộc dầu ... Kết ảnh hƣởng đến sinh trƣởng Sa mộc dầu dƣới ảnh hƣởng công thức phân bón qua 4.2.1 Kết ảnh hưởng đến sinh trưởng sa mộc dầu ảnh hưởng công thức phân bón qua Kết sinh trưởng Sa mộc dầu ảnh hưởng ... tài: Nghiên cứu ảnh hƣởng số loại phân bón đến sinh trƣởng Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii Hayata) giai đoạn vƣờn ƣơm Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định loại...
 • 75
 • 229
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng, phát triển của hoa lily yelloween trong vụ hè thu 2014 tại thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng, phát triển của hoa lily yelloween trong vụ hè thu 2014 tại thái nguyên
... Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân bón đến sinh trưởng, phát triển hoa lily Yelloween vụ Thu 2014 Thái Nguyên Đề tài tiến hành Khu công nghệ cao - khoa Nông học - Trường Đại học Nông lâm Thái ... hưởng phân bón đến động thái hoa lily Yelloween 38 Bảng 4.5: Ảnh hưởng phân bón đến tốc độ hoa lily Yelloween 40 Bảng 4.6: Ảnh hưởng phân bón đến số tiêu hình thái hoa lily Yelloween ... Ảnh hưởng phân bón đến yếu tố cấu thành suất 45 Bảng 4.8: Ảnh hưởng công thức phân bón đến số hoa 46 Bảng 4.9: Ảnh hưởng phân bón đến độ bền hoa lily Yelloween 48 Bảng 4.10: Ảnh hưởng phân...
 • 71
 • 92
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách, lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô NK67 vụ hè thu tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách, lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô NK67 vụ hè thu tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
... ñóng b p gi ng ngô NK67 t i huy n Mai Sơn, t nh Sơn La 59 B ng 4.14 nh hư ng c a kho ng cách lư ng ñ m bón ñ n kh ch ng ch u c a gi ng ngô NK67 t i huy n Mai Sơn, t nh Sơn La ... sinh trư ng phát tri n c a gi ng ngô NK67 v thu năm 2012 t i huy n Mai Sơn, t nh Sơn La ðánh giá nh hư ng c a kho ng cách lư ng ñ m ñ n kh ch ng ch u sâu b nh h i c a gi ng ngô NK67 v thu ... huy n Mai Sơn, t nh Sơn La 1.4.2 Ý nghĩa th c ti n K t qu nghiên c u c a ñ tài làm s khoa h c ñ hoàn thi n quy trình thâm canh cho gi ng ngô NK67 v thu t i huy n Mai Sơn, t nh Sơn La, góp ph...
 • 96
 • 232
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ, lượng lân bón đến sinh trưởng, năng suất của giống lúa ht6 và hương việt 3 tại gia lâm hà nội

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ, lượng lân bón đến sinh trưởng, năng suất của giống lúa ht6 và hương việt 3 tại gia lâm hà nội
... giá ảnh hưởng mật ñộ cấy lượng lân bón khác ñến tiêu sinh trưởng, phát triển giống lúa HT6 Hương Việt - ðánh giá yếu tố cấu thành suất, suất mật ñộ, lượng lân bón khác ñến giống lúa HT6 Hương Việt ... hưởng mật ñộ, lượng lân bón ñến yếu tố cấu thành suất suất giống HT6 58 Bảng 4.21: Ảnh hưởng mật ñộ, lượng lân bón ñến yếu tố cấu thành suất suất giống Hương Việt 59 Bảng 4.22: Ảnh hưởng mật ... hai giống thí nghiệm 32 4 .3 Ảnh hưởng mật ñộ lượng lân bón ñến ñộng thái ñẻ nhánh số nhánh hữu hiệu hai giống thí nghiệm 37 4 .3. 1 Ảnh hưởng tương tác mật ñộ lượng lân bón 37 4 .3. 2 Ảnh...
 • 100
 • 80
 • 0

Ảnh hưởng của các liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của một số giống bắp cải trong vụ đông xuân 2014 2015 tại thành phố vinh, tỉnh nghệ an

Ảnh hưởng của các liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của một số giống bắp cải trong vụ đông xuân 2014  2015 tại thành phố vinh, tỉnh nghệ an
... 3.11 Năng suất lý thuyết, suất thực thu giống bắp cải mức phân vụ Đông Xuân 2014- 2015 thành phố Vinh 63 3.12 Các tiêu chất lượng giống bắp cải mức phân bón vụ Đông Xuân 2014 2015 thành phố ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH - - NGUYỄN THỊ HỒNG QUYỀN ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG BẮP CẢI TRONG VỤ ĐÔNG ... Ảnh hưởng phân bón đến yếu tố cấu thành suất giống bắp cải vụ Đông Xuân 2014- 2015 thành phố Vinh.62 Bảng 3.11 Năng suất lý thuyết suất thực thu giống bắp cải mức phân vụ Đông Xuân thành phố Vinh...
 • 124
 • 184
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy và các tổ hợp phân bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa Tẻ Râu vụ Mùa 2014 và vụ Xuân 2015 tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy và các tổ hợp phân bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa Tẻ Râu vụ Mùa 2014 và vụ Xuân 2015 tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
... mật độ cấy tổ hợp phân bón đến sinh trưởng suất giống lúa Tẻ Râu vụ Mùa 2014 vụ Xuân 2015 thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu Mục đích, yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích Xác định mật độ cấy mức phân bón ... hưởng tổ hợp phân bón giống lúa Tẻ Râu Lai Châu 60 3.2.1 Ảnh hưởng tổ hợp phân bón cấy đến thời gian sinh trưởng giống lúa Tẻ Râu 60 3.2.2 Ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến chiều cao giống ... HỌC NÔNG LÂM TRƯƠNG THANH NAM NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ CẤY VÀ PHÂN BÓN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA TẺ RÂU TẠI THÀNH PHỐ LAI CHÂU - TỈNH LAI CHÂU Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG...
 • 174
 • 66
 • 0

Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón với hữu tới sinh trưởng, phát triên của cây dưa chuột trong hệ thống canh tác lúa tại huyện yên định thanh hóa

Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón vô cơ với hữu cơ tới sinh trưởng, phát triên của cây dưa chuột trong hệ thống canh tác lúa tại huyện yên định thanh hóa
... ng canh tác dưa chu t ñ a bàn nghiên c u Cây dưa chu t ñư c ñưa vào h th ng canh tác Yên Trung 15 năm Hi n nay, dưa chu t ñang ñư c tr ng h th ng canh tác lúa v i công th c luân canh ch y u dưa ... p phân bón h u khác ñ n sinh trư ng phát tri n c a dưa chu t 36 3.1.1 nh hư ng c a t h p phân bón h u khác ñ n th i gian sinh trư ng c a dưa chu t .36 3.1.2 nh hư ng c a t h p phân ... ,2011) Dưa chu t có th i gian sinh trư ng ng n, l i ñòi h i m t lư ng phân bón l n ñ tăng su t V i dưa chu t vi c bón phân hóa h c s mang l i hi u qu t c so v i phân h u cơ, phân h u sau bón vào...
 • 88
 • 214
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm lân kali đến sinh trưởng phát triển năng suất và chất lượng của giống ngô chất lượng protein cao có triển vọng tại thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của auxin naa và gibberellin ga3 đến sinh trưởng phát triển của giống lúa bc 15 trên hai nền phân đạm khác nhau tại huyện kỳ sơn hòa bìnhnghiên cứu ảnh hưởng của các ion photphat và sunphat đến hiệu quả xử lý các hợp chất nitơnghiên cứu ảnh hưởng của độ hiếu khí lên khả năng sinh trưởng và tạo enzym của các chủng vỉ khuẩnnghiên cứu ảnh hưởng của các loại giá thể trồng đến khả năng sinh trưởng của hai giống hoa chuông in vitro giai đoạn vườn ươmnghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến năng suất và chất lượng giống lúa khang dân 18 tại gia lâm hà nội3 10 ảnh hưởng của các công thức phân bón đến số quả thu được quả câyảnh hưởng của các công thức phân bón đến thời gian sinh trưởng của giống lúa pc6nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố khí tượng tới độ ẩm vật liệu cháy dưới tán rừng tại vườn thực nghiệm tây bắc – thành phố sơn langhiên cứu ảnh hưởng của các hợp chất chiết tách từ củ tỏi có khả năng kìm hãm sự phát triển của nấm tạo váng trong lên men rau quảnghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố biến đổi khí hậu đến các công trình bảo vệ bờnghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố dinh dưỡng n p đến hiệu quả hấp thu và sinh trƣởng của dƣơng xỉnghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tổ môi trường lên khả năng sinh trưởng và tạo enzym của các chủng vi khuẩnnghien cuu anh huong cua các che do chieu sang khác nhau len kha nang sinh truong cua 1 so cay nuoi cay monghiên cứu ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi protein và lysine khác nhau đến sức sản xuất của vịt cv super m nuôi thịt trong điều kiện chăn nuôiLựa chọn một mặt hàng Xuất khẩu của Việt Nam và đánh giá tình hình xuất khẩu mặt hàng đó sang một thị trường tiêu biểu trong thời gian quaLL_Trần THị Phương_ Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra ở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc GiangKhảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung tỷ lệ phần trăm bột cám gạo, cám bắp đến sự phát triển sợi tơ của nấm rơm (volvarielle volvacea)LL-Nguyễn Thị Hà Phương-Các chức năng của nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamLL-Phạm Anh Tuấn-Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiệnLL-Trần Ngọc Duy-Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam hiện nayNên mua hay không nên mua hệ thống tưới nhỏ giọtLLVLS_Doãn Thị Vân Anh_Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đỗi với hợp tác xã ở Việt Nam hiện nayLLVLS_Nguyễn Thị Lợi_Tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân tỉnh qua thực tiễn tỉnh Nghệ AnLQT_Nguyễn Thị Hương_Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng háo quốc tế trogn điều kiện hội nhân kinh tế quosco tếLQT-Hoàng Tùng-Thách thức do cắt giảm thuế quan khi Việt Nam tham gia tổ chức thương mại thế giớiĐặc điểm tinh thể khoáng vật học, phổ quang học và nguồn gốc thành tạo zircon vùng mỏ krông năng, đắk lắk, việt namMô hình hóa hiện tượng SPR của các hạt nano kim loạiCHIẾN LƯỢC MARKETING ONLINE TĂNG DOANH SỐ BÁN HÀNG ĐỘT BIẾNSM j320h DS UM SEA lollipop vie rev 1 1 160205DE ANH CHUNG chính thức 16 17 LSđể phát âm tiếng anh chuẩn xácQuan điểm của hồ chí minh về sự ra đời và vai trò của đảng cộng sản việt namThể chế, năng suất các yếu tố tổng hợp và tăng trưởng kinh tế nghiên cứu các quốc gia đang phát triển (tt)Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập