MIỄN DỊCH bài 3 MHC và sự trình diện kháng nguyên ths huy

MIỄN DỊCH bài 3 MHC sự trình diện kháng nguyên ths huy

MIỄN DỊCH bài 3  MHC và sự trình diện kháng nguyên  ths huy
... tiêu Trình bày đợc vai trò MHC đáp ứng miễn dịch Trình bày đợc cấu trúc khái quát phân tử MHC lớp I MHC lớp II Phân biệt kháng nguyên MHC- I MHC- II trình diện Phân biệt tế bào trình diện kháng nguyên ... Các tế bào trình diện KN nội bào cho Tc - Hầu hết TB có nhân biểu lộ MHC- I nên chúng APC trình diện KN nội sinh cho Tc Sự TRìNH DIệN CáC KN PROTEiN NGOạI BàO KếT HợP Với CáC PHÂN Tử MHC LớP II ... hoá MHC chuột nhắt (H2) - Gen MHC mã hoá cho KN MHC, ngời NST 6, chuột NST 17 - KT chống KN HLA: Tìm cụm gen mã hoá chúng định vị đợc gen NST Cụm gen MHC 2.2 Sự tổ chức gen MHC Cụm gen MHC 2.3...
 • 20
 • 201
 • 1

hệ thống miễn dịch của cơ thể chương trình tiêm chủng mở rộng

hệ thống miễn dịch của cơ thể và chương trình tiêm chủng mở rộng
... phải chủng ngừa Việt Nam  Nêu lịch chủng ngừa cho trẻ em  Trình bày điểm cần lưu ý chủng ngừa   Hệ thống miễn dịch thể Hệ thống không đặc hiệu  Hệ thống đặc hiệu  chế tạo miễn dịch ... miễn dịch vaccin  Chương trình tiêm chủng quốc gia  Hệ thống không đặc hiệu  Là hệ thống đề kháng không phân biệt tác nhân  Bao gồm hệ thống Hệ thống da-niêm mạc  Hệ thống thông qua tế ... Suppressor T cell: “kiểm soát viên”  Hệ thống đặc hiệu  Miễn dịch tế bào:  Tiêm chủng tạo miễn dịch chủ động  Lịch tiêm chủng quốc gia Lịch chủng mở rộng Việt Nam 2010 VACCIN TUỔI tháng tháng...
 • 32
 • 637
 • 3

Luận văn : Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán part 3 pps

Luận văn : Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán part 3 pps
... thường 26 3. 3.5 Phƣơng pháp miễn dịch khuếch tán kép (Immunodiffusion) Đây kỹ thu t đơn giản nhằm phát khả ngưng kết đặc hiệu kháng nguyên kháng thể Ta sử dụng protein tiết từ sán làm kháng nguyên, ... nguyên, phát kháng thể đặc hiệu huyết bệnh nhân bị nhiễm bệnh Sau so sánh với kháng nguyên thân F gigantica xem loại kháng nguyên đặc hiệu với kháng thể Fasciola sp Kháng nguyên thân F gigantica ... nở thành 3, 5 ml gel) rửa dung dịch HCl mM, pH = (200 ml/ g gel) nhằm làm tan dextran, lactose bảo vệ nhóm –CN+  Cộng hợp kháng nguyên tiết – Sepharose 4B: Cho dung dịch kháng nguyên tiết pha...
 • 9
 • 142
 • 0

MIỄN DỊCH bài 3 kháng nguyên TS đô

MIỄN DỊCH bài 3  kháng nguyên  TS đô
... huyết Kháng -B Kháng -A Kháng- A, Kháng -B Kháng nguyên tự thân Giải phóng KN bị cô lập Thuy đổi cấu trúc phân tử mô Kháng nguyên khối u  Kháng nguyên đặc hiệu u (TSA) Chỉ biểu lộ tế bào u  Kháng ... miễn dịch Cơ sở cho chẩn đoán điều trị miễn dịch Phản ứng chéo VI Phân loại KN Theo tính sinh miễn dịch: Kháng nguyên  Hapten Theo tính chất phụ thuộc vào tế bào T KN gây đáp ứng miễn dịch dịch ... chất kháng nguyên Trình bày yếu tố ảnh hưởng đến tính sinh MD kháng nguyên Nêu cách phân loại kháng nguyên, đặc điểm loại Trình bày cách xử lý trình diện kháng nguyên I Định nghĩa Kháng nguyên: ...
 • 47
 • 214
 • 0

Thu thập dịch tiết từ fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán

Thu thập dịch tiết từ fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán
... gan Fasciola gigantica ó c Cobbold phỏt hin t nm 1855 Bnh sỏn lỏ gan F gigantica gõy gi l bnh sỏn lỏ gan, bnh ph bin vựng Chõu v Phi Chõu Theo E Brumpt, dờ, cu, trõu, bũ v c ngi cng nhim F gigantica ... vi khỏng th ca Fasciola sp 4.4 Kt qu tinh ch khỏng th khỏng Fasciola sp t huyt bnh nhõn T 4ml huyt ban u ca bnh nhõn b nhim Fasciola sp qua giai on ta khỏng th Sau o OD280 ta thu c nng khỏng ... Fasciola sp [11] 37 PHN 5: KT LUN V NGH 5.1 Kt lun Sau thu thp dch tit t Fasciola gigantica v xỏc nh nng protein dch tit bng phng phỏp Bradford, ta thu c xp x 6,5 mg protein tit/ sỏn/ 24 gi Dch tit...
 • 45
 • 253
 • 0

Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán (Khóa luận hoàn chỉnh)

Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán (Khóa luận hoàn chỉnh)
... gan Fasciola gigantica ó c Cobbold phỏt hin t nm 1855 Bnh sỏn lỏ gan F gigantica gõy gi l bnh sỏn lỏ gan, bnh ph bin vựng Chõu v Phi Chõu Theo E Brumpt, dờ, cu, trõu, bũ v c ngi cng nhim F gigantica ... vi khỏng th ca Fasciola sp 4.4 Kt qu tinh ch khỏng th khỏng Fasciola sp t huyt bnh nhõn T 4ml huyt ban u ca bnh nhõn b nhim Fasciola sp qua giai on ta khỏng th Sau o OD280 ta thu c nng khỏng ... Fasciola sp [11] 37 PHN 5: KT LUN V NGH 5.1 Kt lun Sau thu thp dch tit t Fasciola gigantica v xỏc nh nng protein dch tit bng phng phỏp Bradford, ta thu c xp x 6,5 mg protein tit/ sỏn/ 24 gi Dch tit...
 • 45
 • 208
 • 0

Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán (Mục lục)

Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán (Mục lục)
... tài: Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên chẩn đoán Các kết thu được: • Số lượng sán thu thập cho nghiên cứu 17 80 ml dịch tiết • Xác định nồng độ protein dịch tiết ... QUỲNH NGA, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 8/2005 THU THẬP DỊCH TIẾT TỪ FASCIOLA GIGANTICA VÀ SỬ DỤNG LÀM KHÁNG NGUYÊN TRONG CHẨN ĐOÁN” Hội đồng hướng dẫn: PGS.TSKH NGUYỄN LÊ TRANG TSKH ... 33 4.4 Kết tinh chế kháng thể kháng Fasciola sp từ huyết bệnh nhân 33 4.5 Giải hấp kháng thể từ cột sắc ký lực tạo với kháng nguyên tiết .35 4.6 Kết phát kháng nguyên tiết huyết bệnh nhân phương...
 • 8
 • 171
 • 0

thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chuẩn đoán

thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chuẩn đoán
... gan Fasciola gigantica ó c Cobbold phỏt hin t nm 1855 Bnh sỏn lỏ gan F gigantica gõy gi l bnh sỏn lỏ gan, bnh ph bin vựng Chõu v Phi Chõu Theo E Brumpt, dờ, cu, trõu, bũ v c ngi cng nhim F gigantica ... vi khỏng th ca Fasciola sp 4.4 Kt qu tinh ch khỏng th khỏng Fasciola sp t huyt bnh nhõn T 4ml huyt ban u ca bnh nhõn b nhim Fasciola sp qua giai on ta khỏng th Sau o OD280 ta thu c nng khỏng ... Fasciola sp [11] 37 PHN 5: KT LUN V NGH 5.1 Kt lun Sau thu thp dch tit t Fasciola gigantica v xỏc nh nng protein dch tit bng phng phỏp Bradford, ta thu c xp x 6,5 mg protein tit/ sỏn/ 24 gi Dch tit...
 • 45
 • 144
 • 0

Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoánAN HOAN CHINH

Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoánAN HOAN CHINH
... gan Fasciola gigantica ó c Cobbold phỏt hin t nm 1855 Bnh sỏn lỏ gan F gigantica gõy gi l bnh sỏn lỏ gan, bnh ph bin vựng Chõu v Phi Chõu Theo E Brumpt, dờ, cu, trõu, bũ v c ngi cng nhim F gigantica ... vi khỏng th ca Fasciola sp 4.4 Kt qu tinh ch khỏng th khỏng Fasciola sp t huyt bnh nhõn T 4ml huyt ban u ca bnh nhõn b nhim Fasciola sp qua giai on ta khỏng th Sau o OD280 ta thu c nng khỏng ... Fasciola sp [11] 37 PHN 5: KT LUN V NGH 5.1 Kt lun Sau thu thp dch tit t Fasciola gigantica v xỏc nh nng protein dch tit bng phng phỏp Bradford, ta thu c xp x 6,5 mg protein tit/ sỏn/ 24 gi Dch tit...
 • 45
 • 101
 • 0

BẮT GIỮ, XỬ LÝ TRÌNH DIỆN KHÁNG NGUYÊN (Kỳ 3) pdf

BẮT GIỮ, XỬ LÝ VÀ TRÌNH DIỆN KHÁNG NGUYÊN (Kỳ 3) pdf
... 8.5: Các tế bào trình diện kháng nguyên trình diện chéo kháng nguyên vi sinh vật nhiễm vào tế bào túc chủ cho tế bào T Các tế bào trình diện kháng nguyên chuyên nghiệp tham gia vào việc khởi động ... nhận diện (Hình 8.5) Quá trình gọi trình diện chéo (cross-presentation) hay gọi mẫn cảm chéo kỳ đầu (cross-priming) để việc loại tế bào (tế bào trình diện kháng nguyên chuyên nghiệp) trình diện kháng ... nữ” lại đáp ứng với kháng nguyên bên tế bào bị nhiễm? Một chế giải thích cho tượng tế bào trình diện kháng nguyên chuyên nghiệp nuốt tế bào bị nhiễm sau trình diện kháng nguyên bên tế bào bị...
 • 5
 • 170
 • 1

Luận văn : Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán part 5 pot

Luận văn : Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán part 5 pot
... 17 http://www.med-chem.com/ 18 http://sbio.uct.ac.za/Sbio/documentation/Bradford%20assay.html 41 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Môi trƣờng nuôi sán gan Fasciola gigantica để thu đƣợc kháng nguyên tiết Môi ... responses in cattle naturally exposed to Fasciola hepatica Vet Parasit 200 0:9 3:1 2 1:1 24 40 Internet 15 http://www.med.cmu.ac.th/dept/parasite/trematode/Fga.html 16 http://www.ruf.rice.edu/~bioslabs/studies/sds-page/gellab2.html ... Phụ lục 2: Hình cột sắc ký lực để tinh chế kháng thể đặc hiệu với kháng nguyên tiết sán gan lớn 44 Phụ lục 3: Máy đo quang phổ hấp thụ Spectrophotometer U 3310 Hitachi (Japan) Phụ lục 4: Máy đọc...
 • 9
 • 159
 • 0

Luận văn : Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán part 4 pdf

Luận văn : Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán part 4 pdf
... tử xấp xỉ khoảng từ 27 – 29 kDa 4. 3 Kết miễn dịch khuếch tán kép kiểm tra độ đặc hiệu kháng nguyên tiết dịch tiết sán gan lớn so với kháng nguyên thân Kháng nguyên tiết kháng nguyên thân sán gan ... nguyên tiết kháng thể bệnh nhân bị nhiễm bệnh rõ nét Cho thấy độ đặc hiệu kháng nguyên tiết cao kháng nguyên thân so với kháng thể Fasciola sp 4. 4 Kết tinh chế kháng thể kháng Fasciola sp từ huyết ... vào giếng tương ứng Ta có kết sau: 33 Kháng nguyên tiết Kháng nguyên thân Hình 4. 3 – Kết miễn dịch khuếch tán kép phát kháng thể đặc hiệu huyết bệnh nhân Kết cho thấy đường tủa kháng nguyên tiết...
 • 9
 • 125
 • 0

Luận văn : Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán part 2 pptx

Luận văn : Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán part 2 pptx
... thấy sau điều trị lượng kháng nguyên tiết giảm cách từ từ thể ký chủ Do hiệu điều trị đánh giá nhanh chóng [6, 5, 11, 12] 2. 6 .2 Hoạt động protease Thành phần chủ yếu dịch tiết cysteine-protease ... dung dịch dùng miễn dịch khuếch tán kép: Dung dịch gel agarose 1% pha đệm PBS 1X để làm phản ứng miễn dịch khuếch tán kép thạch Dung dịch nhuộm đỏ Ponceau S 0 ,2% Các dung dịch dùng sắc ký lực: Gel ... Dung dịch Tris-HCl 0,1M; NaN3 0,05%; NaCl 0,5M; pH = 7,4 (dd6) Dung dịch glycine 0,1M, pH = 2, 5 Các dung dịch dùng kỹ thu t ELISA: Đệm carbonate Na2CO3; pH = 9, 6: NaHCO3 0,075M (pH = 8; 1 ,26 g/ 20 0...
 • 9
 • 143
 • 0

Luận văn : Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán part 1 pptx

Luận văn : Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán part 1 pptx
... thực đề tài: Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên chẩn đoán để xây dựng quy trình tạo kháng thể cho mục đích chẩn đoán y học nghiên cứu chế ký sinh sán gan 1. 2 Mục ... hoạt động kháng nguyên thành phần dịch tiết Xây dựng quy trình tạo kháng thể đặc hiệu với kháng nguyên tiết Dùng kháng thể bệnh nhân đặc hiệu với kháng nguyên tiết tạo kỹ thu t chẩn đoán Khảo ... cystein-protease dịch tiết 1. 3 Yêu cầu Thực kỹ thu t miễn dịch liên quan đến bệnh sán lớn gan: Thu thập sán dịch tiết Xác định nồng độ protein dịch tiết sán gan lớn (Fasciola gigantica) phương...
 • 9
 • 121
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bắt giữ xử lý và trình diện kháng nguyên kỳ 5bắt giữ xử lý và trình diện kháng nguyên kỳ 10trình diễn kháng nguyênbai tap protein va qua trinh dich macó bệnh phối hợp tim phổi gan thận mãn đtđ nghiện rượu suy giảm miễn dịch hoặc suy tủy hoặc sử dụng ks trước đó 3 thángmục đích phát hiện nhanh chóng sự xuất hiện của nguyên nhân gán được để khảo sát và hiệu chỉnh quá trình triệt bỏ biến thiên quá trìnhbài giảng máy và lập trình cncbài giảng nhện và sự đa dạng của lớp hình nhệnbài 25 nhện và sự đa dạng của lớp hình nhệnbài 3 giải hệ phương trình bằng phương pháp thếtiết 3 bài 3 thực hành xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kếgiải bài 3 một số phương trình lượng giác thường gắpbài 3 một số phương trình lượng giác thường gắpdich bai 3 tieng anh lop 12sinh hoc 7 bai 25 nhen va su da dangCHUYÊN đề SAU đại học KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm hồ CHÍ MINH về sự bóc lột, bạo lực của CHỦ NGHĨA THỰC dânTÀI LIỆU THAM KHẢO NHỮNG vấn đề NGHIÊN cứu dự THI CAO học CHUYÊN NGÀNH xây DỰNG ĐẢNG và CHÍNH QUYỀN NHÀ nướcTham luận Một số kinh nghiệm trong việc chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng dạy học và học sinh làm đồ dùng học tập sáng tạo ở một trường Tiểu học vùng nông thôn khó khănPhối hợp gia đình nhà trường xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống học sinh sinh viênTHAM LUẬN nâng cao chất lượng giáo dục đạo đứchọc sinhBáo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở Thạnh LợiMẫu hợp đồng lao động xác định thời hạnTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ tác PHẨM bàn về cái gọi là vấn đề THỊ TRƯỜNG, ý NGHĨA đối với VIỆC PHÁT TRIỂN, bảo vệ CHỦ NGHĨA mác lê NIN TRONG THỜI đại NGÀY NAYGIÁO TRÌNH Kỹ thuật lập trình mô phỏng thế giới thực (Nguyễn Văn Huân Cb)Vai trò của quản trị nhân lực trong tổ chức ngày naynghiên cứu bệnh teo gan trên tôm sú (penaeus monodon) nuôi thương phẩm tại ninh thuận vè đề xuất giải pháp phòng bệnh tổng hợpGIÁO TRÌNH Lý thuyết điều khiển tự động (Ths. Trần Quang Thuận)LUẬN văn THẠC sĩ bộ đội địa PHƯƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH dân tộc ở TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAYNâng cao chất lượng công tác dân vận trong vùng dân tộc miền núi tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 20152020Tăng cường công tác quản lý thuế Tài nguyên tại Chi cục Thuế Qùy Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 2020Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc của Văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, giai đoạn 20172021Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 – 2020”Dự kiến thời gian thực hiện chủ đề Mẫu giáoMÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN đô THỊ ở một số nước TRÊN THẾ GIỚI và NHỮNG gợi mở CHO VIỆT NAM TIỂU LUẬN CAO HỌCBáo chí chính luận tiểu luận cao học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập