HÓA SINH chuyển hóa hemoglobin cô chi

HÓA SINH chuyển hóa hemoglobin chi

HÓA SINH chuyển hóa hemoglobin  cô chi
... chì SINH TỔNG HỢP GLOBIN • Tương tự trình sinh tổng hợp protein • Các chuỗi α, β sau tổng hợp xong gắn với tạo dimer (α, β) tạo thành tetramer (α2β2) RỐI LOẠN SINH TỔNG HỢP GLOBIN • Bệnh hemoglobin ... thành Hem Globin – Hem thoái hóa thành bilirubin – Globin thoái hóa thành acid amin • Tổng hợp Hb tổng hợp Hem globin – Tổng hợp hem – Tổng hợp globin THOÁI HOÁ HEMOGLOBIN Hồng cầu già Đại thực ... thoái hoá hemoglobin giải thích tượng vàng da Trình bày bệnh rối loạn tổng hợp Hem sai sót tổng hợp globin NỘI DUNG BÀI GIẢNG Sự thoái hoá hemoglobin ý nghĩa lâm sàng 1.1 Sự thoái hoá hemoglobin...
 • 25
 • 22
 • 0

Bài giảng chuyển hóa hemoglobin BS chi mai

Bài giảng chuyển hóa hemoglobin  BS chi mai
... già Lách, tủy xương, tế bào Kupfer gan Gan Đại thực bào Thoái hóa Hemoglobin Thoái hóa hem  Bilirubin sản phẩm thoái hóa hem Thoái hóa hem HEME O2 + NADPH Heme oxygenase (ER) H2O + NADP+ exhaled ... phân thành Hem Globin Hem thoái hóa thành bilirubin Globin thoái hóa thành acid amin Tổng hợp Hb tổng hợp Hem globin   Tổng hợp hem Tổng hợp globin Thoái hóa hemoglobin Hồng cầu già Lách, tủy ...    Trình bày sơ đồ thoái hóa hemoglobin Trình bày nguyên nhân, đặc điểm hóa sinh hội chứng vàng da Trình bày bệnh lý rối loạn tổng hợp Hem globin Mở đầu   Hb chi m 34% lượng protein hồng...
 • 27
 • 517
 • 1

chuyen de song co chi tiet hay

chuyen de song co chi tiet hay
... uM = Acos( t+ ± ) = Acos( + ± ) = Acos( ± ) = cm T λ T 2 λ 3 13π π => Acos( ) = Acos( ) = (cm) => A= 4/ cm Chọn C 6 5π => Acos( ) = (cm) => A < (Loại) Biểu thức sóng M cách O d = OM: uM = Acos( ... Dinhvanquy95@gmail.com Trang 49 Giải:Hai nguồn ∆ giống d1 nhau, có dλ1=+3cm d nên uM = 2.4 cos π ⇒ uM uM cos(ω t − π ); u M = 2.4cos π ∆d d ' + d '2 cos(ωt − π ); d1 + d = d '1 + d '2 λ λ λ λ cos π∆d / λ cos ... d’1 – d’2 = AM − BM = 3,5 cm π π π π cos 3,5 cos (3 + ) cos(π + ) cos uM λ = =− = − ⇒ u = − 3u = −3 = = Nên ta có tỉ số: M2 M1 π π π π uM cos cos cos cos λ 3 c Hai nguồn vuông pha: Bài 14: Ở mặt...
 • 87
 • 80
 • 0

Nâng cao năng lực tự học cho học sinh chuyên Hoá học bằng tài liệu tự học hướng dẫn theo modun

Nâng cao năng lực tự học cho học sinh chuyên Hoá học bằng tài liệu tự học có hướng dẫn theo modun
... II PHNG PHP T HC Cể HNG DN THEO MODUN I VI HC SINH CHUYấN HểA II.1 Modun [9],[19] II.1.1 Khỏi nim modun Modun l n v k thut c lp, cú kh nng lp rỏp ( hoc thỏo g) vi tu theo mc ớch s dng Vớ d nh ... quyt MODUN 2: Bi v nng lc t sỏng to Cu trỳc ca modun bi tp: Cỏc bi c xp ln lt theo tng phn kin thc tng ng vi modun lý thuyt Sau mi bi u cú hng dn hc sinh tham kho NI DUNG CC MODUN Lí THUYT: MODUN ... cú m l ngi nh hng, t chc cho hc sinh t khỏm phỏ, t tỡm tri thc" Trong dy hc ly hc sinh lm trung tõm, phng phỏp dy hc coi trng vic rốn luyn cho hc sinh phng phỏp t hc, hc sinh t chu trỏch nhim v...
 • 162
 • 544
 • 8

Thiết kế hệ thống bài tập hóa hữu cho học sinh chuyên hóa lớp 11 - THPT

Thiết kế hệ thống bài tập hóa hữu cơ cho học sinh chuyên hóa lớp 11 - THPT
... HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN HÓA HỮU CƠ CHO HỌC SINH CHUYÊN HÓA LỚP 11 THPT 31 2.1 Nguyên tắc xây dựng BTHH dùng cho học sinh chuyên hóa học 31 2.2 Hệ thống tập hóa hữu cho HS chuyên hóa lớp ... nghiên cứu đề tài: Thiết kế hệ thống tập hóa hữu cho học sinh chuyên hóa lớp 11 THPT Mục đích nghiên cứu Thiết kế hệ thống tập hóa hữu cho học sinh chuyên hóa lớp 11 THPT Khách thể nghiên ... CHCOOH Bài Viết công thức khai triển hợp chất sau đây: a (Z )-2 ,3-Dicloropent-2-en e (2E,4Z)-hexa-2,4-dien b (E )-2 -Phenylbut-2-en f (E )-2 -Bromopent-2-en c (E )-4 -Metyloct-3-en g (Z )-3 -Bromohexa-1,3-dien...
 • 147
 • 3,086
 • 51

Giaáoán sinh học 8 mẫu - soạn chi tiết + hình minh họa năm 2009

Giaáoán sinh học 8 mẫu - soạn chi tiết + Có hình minh họa năm 2009
... GV:Nguyễn Giáo án Sinh Học Trường Sinh 3/ Chuẩn bò HS : - Đọc trước nhà - Kẻ trước bảng 20 SGK vào BT III/ Họat động dạy học : 1/ Ổn đònh lớp : ( ‘) GV kiểm tra só ... hấp ? vai trò đời sống người ? hôm tìm hiểu :  GV ghi bảng a/ Hoạt động : ( 15 ‘) Hoạt động Giáo Viên Tìm hiểu hô hấp Hoạt động Học sinh Nội dung ghi GV:Nguyễn Trường Sinh Giáo án Sinh Học ... • Ý nghóa thở ? + Thông khí phổi GV:Nguyễn Giáo án Sinh Học Trường Sinh b/ Hoạt động : ( 20 ‘) Tìm hiểu quan hô hấp người chức hô hấp chúng Hoạt động Giáo Viên Hoạt động Học Sinh – GV treo tranh...
 • 6
 • 239
 • 0

Một số biện pháp nâng cao chất lượng quản lý học sinh sinh viên ở các sở đào tạo nghề trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí minh tại tỉnh thanh hoá

Một số biện pháp nâng cao chất lượng quản lý học sinh  sinh viên ở các cơ sở đào tạo nghề trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí minh tại tỉnh thanh hoá
... việc quản HSSV sở đào tạo nghề - Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa - Chương 3: Một số biện pháp nâng cao chất lượng quản HSSV sở đào tạo nghề - Trường Đại học Công ... cứu: Công tác quản HSSV sở đào tạo nghề -Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh tỉnhThanh Hóa 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp nâng cao chất lượng quản HSSV sở đào tạo nghề ... công tác quản HSSV sở đào tạo nghề - Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa 5.3 Đề xuất biện pháp đổi công tác quản HSSV trình đào tạo sở đào tạo nghề - Trường Đại...
 • 99
 • 349
 • 1

Xây dựng và sử dựng hệ thống lí thuyết, bài tập hóa học dùng trong dạy học lớp chuyên hóa và bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học phổ thông ( phần hóa hữu lớp 12) luận văn thạc sỹ giáo dục học

Xây dựng và sử dựng hệ thống lí thuyết, bài tập hóa học dùng trong dạy học lớp chuyên hóa và bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học phổ thông ( phần hóa hữu cơ lớp 12) luận văn thạc sỹ giáo dục học
... O H+ (To B: (CH3)2C = CH CH2COOH H3C LiAlH4 = O + [H] H3C B> (CH3)2 C CH2CH2CH2OH (B1) O OH H3PO4 (CH3)2 C CH2CH2CH2OH OH H3C H3C + H2O (B2) O (CH3)2C = CHCH2CH2OH (B3) H3C = O + HCl H3C (CH3)2 ... H3CO OCH3 H3C CH3I K2CO3 (E) H3CO Ozon phân COOCH3 + Li/ NH3 (F) H3C COOCH3(J) (H) OCH3 H3C H3CO H3CO COOCH3 O (I) OCH3 COOCH3 (K) H3C OCH3 KNH2/NH3 H3C H3CO (G) OCH3 (H) CHO - CH2 - CH2 - COOCH3 ... COOCH3 (L) 45 1.OH 2.H+ OCH3 COOCH3 H3C H3CO OCH3 to COOCH3 (M) H3C O O H3C (N) O NaBH4 OCH3 H3C OCH3 O H3C O O H3CO (1 ) H3CO O (C O) Vì C loại nhóm metyl D có liên kết hidro nội phân tử C (1 )...
 • 144
 • 576
 • 3

Xây dựng hệ thống lí thuyết, bài tập phần hóa hữu dùng trong bồi dưỡng học sinh giỏi hóa trung học phổ thông không chuyên

Xây dựng hệ thống lí thuyết, bài tập phần hóa hữu cơ dùng trong bồi dưỡng học sinh giỏi hóa trung học phổ thông không chuyên
... nghiên cứu: hệ thống thuyết, tập hóa học biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi phần hóa học hữu THPT Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: chun đề trọng tâm phần hóa học hữu dùng bồi dưỡng học sinh giỏi - ... giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 1.2.4 Thực trạng cơng tác bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học trường THPT 1.2.5 Phát học sinh trở thành học sinh giỏi hóa học TIỂU KẾT CHƢƠNG Trong chương ... mặt luận: xây dựng hệ thống kiến thức lý thuyết – tập (trắc nghiệm tự luận trắc nghiệm khách quan) phần hóa học hữu dùng cho bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học - Về mặt thực tiễn: xây dựng hệ thống...
 • 25
 • 546
 • 1

Chuyên đề hoá bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá lớp 9

Chuyên đề hoá vô cơ bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá lớp 9
... chất hoá học điển hình Y ? Viết ph-ơng trình phản ứng minh hoạ Chuyên đề 11 Chuyên đề 12 dung dịch điện li Chuyên đề 13 Nguyễn Hồng Quân phản ứng ôxi hoá khử điện phân dung dịch 34 Hoá- Sinh ... Nguyễn Hồng Quân Hoá- Sinh 21 Tr-ờng THCS Đông Tiến Hoá Chuyên đề - Bài toán dự đoán t-ợng -Thực sơ đồ chuyển hoá- điều chế chất A-Mối liên hệ loại hợp chất toán thực sơ đồ chuyển hoá : *Mối quan ... Chuyên đề - GiảI toán hoá học cách lập ph-ơng trình hệ ph-ơng trình I-Xác định nguyên tố hoá học hợp chất : Là dạng toán xác định tên nguyên tố công thức hợp chất biết kiện liên quan đến hoá...
 • 34
 • 1,476
 • 6

nghiên cứu giảng dạy môn võ taekwondo vào giờ ngoại khóa cho học sinh trường trung học sở thị trấn chi nê – lạc thủy – hòa bình

nghiên cứu giảng dạy môn võ taekwondo vào giờ ngoại khóa cho học sinh trường trung học cơ sở thị trấn chi nê – lạc thủy – hòa bình
... Chi Lạc Thủy Hòa Bình * Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng chủ thể: ứng dụng giảng dạy môn Taekwondo vào ngoại khóa cho học sinh trường Trung học sở thị trấn Chi Lạc Thủy Hòa Bình ... nhằm nâng cao thể lực cho học sinh THCS thị trấn Chi Lạc Thủy Hòa Bình 3.2.1 sở lựa chọn giảng dạy môn Taekwondo vào ngoại khóa cho học sinh trường THCS thị trấn Chi Nê: Bảng 3.6: Kết vấn ... GDTC cho học sinh trường THCS thị trấn Chi Lạc Thủy Hòa Bình - Mục tiêu 2: Nghiên cứu hiệu ứng dụng giảng dạy môn Taekwondo ngoại khoá nhằm nâng cao thể lực cho học sinh THCS thị trấn Chi...
 • 24
 • 764
 • 2

Nghiên cứu một số tính chất sinh lý, sinh hóa của vi khuẩn chuyển hóa nitơ khả năng tạo màng sinh học (biofilm) để ứng dụng trong công nghệ xử lý nước nhiễm amoni

Nghiên cứu một số tính chất sinh lý, sinh hóa của vi khuẩn chuyển hóa nitơ có khả năng tạo màng sinh học (biofilm) để ứng dụng trong công nghệ xử lý nước nhiễm amoni
... hóa Ở nƣớc ta nghiên cứu màng sinh học nhóm vi khuẩn mẻ Vì vậy: đề xuất đề tài: Nghiên cứu số tính chất sinh lý, sinh hoá vi khuẩn chuyển hoá nitơ khả tạo màng sinh học (biofilm) để ứng dụng ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC -oOo - HOÀNG THỊ HOA DIỄM NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT SINH LÝ, SINH HÓA CỦA VI KHUẨN CHUYỂN HÓA NITƠ CÓ KHẢ NĂNG TẠO MÀNG SINH HỌC (BIOFILM) ĐỂ ... sinh học (Biofilm) vi sinh vật tạo Tại Vi t Nam, năm gần công nghệ loại bỏ hợp chất chứa nitơ biện pháp sinh học đƣợc quan tâm Một số công nghệ ứng dụng hình thành màng sinh học nhóm vi khuẩn nitrate...
 • 70
 • 146
 • 0

Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi Hóa 9 lời giải chi tiết.

Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi Hóa 9 có lời giải chi tiết.
... Bồi dưỡng hoá học THCS - Đề thi HS giỏi Hoá học tỉnh năm 199 8 đề thi học sinh giỏi Môn thi: Hoá học Thời gian làm bài: 150 phút Đề Câu (4,5 điểm): Một hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu chia làm phần A, ... thừa thi n – huế Đề thức Số báo danh kỳ thi chọn hsg cấp Tỉnh Năm học: 2008 - 20 09 Môn thi: Hoá Học – THCS Ngày thi: 20 – 03 – 20 09 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu ... GD&ĐT Nghệ An Đề thức Số báo danh kỳ thi chọn hsg cấp Tỉnh Năm học: 2008 - 20 09 Môn thi: Hoá Học – THCS Ngày thi: 20 – 03 – 20 09 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (4,5...
 • 52
 • 299
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề thi Tiếng anh vào lớp 10 THPT cả ngheA Noncanonical RNA Silencing Pathway Promotes mRNA Degradation in Basal FungiPhương pháp thu thập bằng chứng khi thực hiện kiểm toán số dư năm đầu tiên tại công ty TNHH grant thornton việt namĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý bảo vệ rừng của ban quản lý rừng phòng hộ nam đông, tỉnh thừa thiên huếTổ chức công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại cty TNHH kiểm toán TV rồng việtGiáo trình khoa học điều tra hình sự dùng cho các trường đại học, cao đẳng luật, an ninh, cảnh sát, học viện tư pháp)Giáo trình miễn dịch dị ứng học cơ sởGiáo trình tư duy thơ hiện đại việt namGiáo trình kỹ thuật thủy khíChương trình đào tạo ngành Tiếng anh sư phạm (Đại học Ngoại ngữ)Chương trình đào tạo ngành Tiếng nga sư phạm (Đại học Ngoại ngữ)Quản trị rủi ro tín dụng NH TMCP phát triển TP HCMgiáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 9giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 10Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về hoạt động tiền gửi tại ngân hàng TMCP công thương việt nam PGD lakaigiáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 34Chương trình đào tạo ngành Tiếng Ả rập phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)Chương trình đào tạo ngành Tiếng nhật sư phạm (Đại học Ngoại ngữ)Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống dân cư tại các chung cư cao tầng tại thành phố hồ chí minhNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của nhân viên tại công ty lưới điện cao thế miền nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập