Tài liệu về : “Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 - 2015

Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 - 2015

Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 - 2015
... Đam Rông V/v Hướng dẫn kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011 - 2015; Nay trường THCS Liêng Trang lập kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của đơn vị như sau: PHẦN ... tham gia chỉ đạo công tác phối hợp hoạt động giáo dục.III/ Đăng ký thời gian công nhận trường chuẩn quốc gia: Năm 2015Trên đây là kế hoạch xây dựng trường đạt tiêu chuẩn quốc gia của trường ... RÔNGTRƯỜNG THCS LIÊNG TRANGSố: 25 /KH - LTRCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh PhúcĐạ Tông, ngày 04 tháng 05 năm 2011KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIAGIAI ĐOẠN 2011...
 • 8
 • 2,390
 • 72

QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011 - 2015”

 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011 - 2015”
... xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011 - 2015; Theo đề nghị của văn phòng nhà trường; QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Nay Thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn ... NGUYỄN GIA MINBT Đoàn TN Thành viênĐiều 2: Ban chỉ đạo Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 Trường THCS Liêng Trang có nhiệm vụ lập kế hoạch, triển khai phấn đấu xây dựng ... lập - Tự do - Hạnh phúc________________________________Số: 25/QĐ-LTR Đạ Tông, ngày 25 tháng 04 năm 2011QUYẾT ĐỊNHV/v Thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011...
 • 2
 • 3,087
 • 37

xây dựng trường THCS chuẩn quốc gia giai đoạn 2006 -2010

xây dựng trường THCS chuẩn quốc gia giai đoạn 2006 -2010
... Kế hoạch Xây dựng trờng thcs chuẩn quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - - Căn cứ vào quy chế công nhận tiêu chuẩn trờng THCS chuẩn quốc gia số 08/2005 ngày ... tạo. - Căn cứ vào kế hoạch vĩ mô phát triển sự nghiệp giáo dục trờng THCS Đồng Khê giai đoạn 2006 - 2010. - Căn cứ vào kế hoạch xây dựng trờng chuẩn quốc gia của Phòng giáo dục Văn Chấn, giao ... giao cho trờng THCS Đồng Khê là chuẩn quốc gia giai đoạn 2006 - 2010. - Trờng THCS Đồng Khê xây dựng kế hoạch phấn đấu từng mục tiêu và các tiêu chí chuẩn quốc gia. Phần một: Đánh giá khái...
 • 8
 • 236
 • 1

Kinh nghiệm chỉ đạo XHH công tác GD xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia

Kinh nghiệm chỉ đạo XHH công tác GD xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia
... Cần xây dựng đơn vị đạt Chuẩn Quốc gia theo các tiêu chuẩn của Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005 của Bộ GD&ĐT v/v ban hành Quy chế công nhận trờng tiểu học đạt Chuẩn Quốc gia. ... của đơn vị trong việc xây dựng trờng đạt Chuẩn Quốc gia. Phần III: kết luận và kiến nghị 1/ Kinh nghiệm cụ thể: Trờng tiểu học nói riêng và mọi trờng học nói riêng về xây dựng CSVC và khuôn viên, ... trờng nhà trờng đồng bộ đáp ứng tiêu chuẩn trờng Chuẩn Quốc gia (Tiêu chuẩn 3, Quyết định 32 của Bộ GD&ĐT) +/ Công tác huy động các nguồn lực tham gia xây dựng CSVC và môi trờng nhà trờng tại...
 • 23
 • 254
 • 0

Tiến trình xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia

Tiến trình xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia
... tiêu chuẩn theo đề nghị của BCĐ xây dựng trờng chuẩn quốc gia của Quận HBT Quận Phòng GD Trờng 1 / 8 / 2008 đến 30 / 8 / 2008 9 Báo cáo Sở GD&ĐT kết quả phấn đấu xây dựng trờng chuẩn quốc gia, ... Tr- ờng 5/ 9 / 2008 đến 30 / 9 / 2008 10 Ban chỉ đạo xây dựng trờng chuẩn quốc gia của TP Hà Nội về trờng kiểm tra Bổ sung, hoàn chỉnh các tiêu chuẩn theo đề nghị của BCĐ xây dựng trờng chuẩn quốc ... trình xây dựng, xét duyệt trờng chuẩn quốc gia TT Công việc Đơn vị thực hiện Thời gian Hoàn thành 1 Thành lập BCĐ xây dựng trờng chuẩn quốc gia (XDTCQG) - Phân công các tiểu ban phụ trách các công...
 • 2
 • 277
 • 4

XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2006-2010

XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2006-2010
... Kế hoạch Xây dựng trờng thcs chuẩn quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - - Căn cứ vào quy chế công nhận tiêu chuẩn trờng THCS chuẩn quốc gia số 08/2005 ngày ... tạo. - Căn cứ vào kế hoạch vĩ mô phát triển sự nghiệp giáo dục trờng THCS Đồng Khê giai đoạn 2006 - 2010. - Căn cứ vào kế hoạch xây dựng trờng chuẩn quốc gia của Phòng giáo dục Văn Chấn, giao ... giao cho trờng THCS Đồng Khê là chuẩn quốc gia giai đoạn 2006 - 2010. - Trờng THCS Đồng Khê xây dựng kế hoạch phấn đấu từng mục tiêu và các tiêu chí chuẩn quốc gia. Phần một: Đánh giá khái...
 • 8
 • 186
 • 3

Một số giải pháp xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 2010 ở huyện nga sơn, tỉnh thanh hoá

Một số giải pháp xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001  2010 ở huyện nga sơn, tỉnh thanh hoá
... về việc xây dựng trờng THCS đạt CQG. - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà trờng, trong đó có kế hoạch xây dựng trờng THCS đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001 - 2010.25 - Tổ chức ... học đạt CQG bằngthực tế xây dựng trờng Trung học đạt CQG đã có một số nghiên cứu về việc xây dựng trờng THCS đạt CQG.Trong bài viết Xây dựng trờng trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia giai đoạn ... Giải pháp xây dựng trờng THCS đạt CQG. Giải pháp xây dựng trờng THCS đạt CQG là phơng pháp giải quyết vấn đề xây dựng trờng THCS đạt CQG.1.3. Tiêu chuẩn trờng THCS đạt CQG.Gồm 5 tiêu chuẩn sau...
 • 84
 • 407
 • 1

Báo cáo sơ kết xây dựng trường TH chuẩn quốc gia

Báo cáo sơ kết xây dựng trường TH chuẩn quốc gia
... tốt kế hoạch đã đề ra. Trong năm học 200 7-2 008 triển khai xây dựng Trường chuẩn quốc gia đã mang lại kết quả thực tế, kết quả đó đã được tỉnh kiểm tra đánh giávà công nhận trường đạt chuẩn quốc ... dục… đã giúp trường thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 200 5- 2010 là xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1. Đây là một kết quả đáng trântrọng, nhất lại là trường thuộc ... 98,3%. Kết luận: Từ những kết quả trên, trường Tiểu học đã đạt cơ bản về 5 chuẩn theo quyđịnh và đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1. Tuy vậy địa phương và nhà trường cần có kế hoạch tiếp tục vận động...
 • 9
 • 223
 • 1

nghiên cứu và phân tích phê phán chiến lược kinh doanh của công ty DHT giai đoạn 2006-2010 từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh DHT giai đoạn 2011-2015

nghiên cứu và phân tích phê phán chiến lược kinh doanh của công ty DHT giai đoạn 2006-2010 từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh DHT giai đoạn 2011-2015
... chính giai đoạn 201 1-< /b> 2015 - Kế hoạch quản lý khách hàng giai đoạn 201 1-< /b> 2015 - Kế hoạch triển khai các quy trình nội bộ giai đoạn 201 1-< /b> 2015 - Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giai ... chương này, kế hoạch thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh đề xuất được trình bày với những phần chính sau: - Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 201 1-< /b> 2015 - Kế hoạch huy ... giai đoạn 2006 >-2 0110 , chiến lược kinh doanh cho công ty giai đoạn 201 1-< /b> 2015 được đề xuất như sau: 5.2 Xác định vị trí cạnh tranh - Mở rộng mạng lưới cạnh tranh. - Mở rộng thị trường ra các...
 • 60
 • 127
 • 1

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP