Nghiên cứu khả năng kháng rầy nâu và đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa tại thừa thiên huế

Nghiên cứu khả năng kháng rầy nâu đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa tại thừa thiên huế (TT)

Nghiên cứu khả năng kháng rầy nâu và đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa tại thừa thiên huế (TT)
... cao giống lúa cần khai thác Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài: Nghiên cứu khả kháng rầy nâu đặc điểm nông sinh học số giống lúa Thừa Thiên Huế Mục tiêu nghiên cứu Trên sở đánh giá khả kháng rầy ... rầy nâu số giống lúa, phân tích đặc điểm nông sinh học (thời gian sinh trưởng, khả đẻ nhánh, suất, chất lượng ) giống lúa kháng rầy nâu, phân tích đặc điểm sinh học phân tử giống kháng rầy nâu ... trồng chủ yếu tỉnh Thừa Thiên Huế nhiễm rầy nâu Do vậy, việc di nhập giống lúa kháng rầy nâu từ vùng miền khác để trồng đánh giá khả kháng rầy nâu đặc điểm nông sinh học Thừa Thiên Huế việc thiết...
 • 54
 • 293
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa địa phương tại vùng đất nhiễm mặn tỉnh Nam Định

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa địa phương tại vùng đất nhiễm mặn tỉnh Nam Định
... tài: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số giống lúa địa phƣơng vùng đất nhiễm mặn tỉnh Nam Định giải pháp quan trọng cấp thiết góp phần ổn định cải tiến suất lúa cho vùng nhiễm mặn tỉnh Nam Định ... gen lúa 10 2.2.5 Đánh giá đặc điểm nông sinh học liên quan đến chịu mặn nguồn gen lúa 2.2.6 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật canh tác giống lúa chịu mặn vùng đất mặn Nam Định 2.3 Phương pháp nghiên ... tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Xác định đặc tính nông sinh học đa dạng di truyền giống lúa địa phương để giới thiệu số giống lúa chịu mặn tốt cho công tác chọn tạo giống lúa chịu mặn 2.2...
 • 27
 • 225
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa địa phương tại vùng đất nhiễm mặn tỉnh Nam Định

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa địa phương tại vùng đất nhiễm mặn tỉnh Nam Định
... tài: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số giống lúa địa phƣơng vùng đất nhiễm mặn tỉnh Nam Định giải pháp quan trọng cấp thiết góp phần ổn định cải tiến suất lúa cho vùng nhiễm mặn tỉnh Nam Định ... gen lúa 10 2.2.5 Đánh giá đặc điểm nông sinh học liên quan đến chịu mặn nguồn gen lúa 2.2.6 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật canh tác giống lúa chịu mặn vùng đất mặn Nam Định 2.3 Phương pháp nghiên ... tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Xác định đặc tính nông sinh học đa dạng di truyền giống lúa địa phương để giới thiệu số giống lúa chịu mặn tốt cho công tác chọn tạo giống lúa chịu mặn 2.2...
 • 27
 • 151
 • 0

Luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa địa phương tại vùng đất nhiễm mặn tỉnh nam định

Luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa địa phương tại vùng đất nhiễm mặn tỉnh nam định
... NễNG NGHIP V PTNT VIN KHOA HC NễNG NGHIP VIT NAM DNG TH HNG MAI Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số giống lúa địa ph-ơng vùng đất nhiễm mặn tỉnh Nam Định Chuyờn ngnh: Khoa hc cõy trng Mó s: 62 ... khụ Nam Trung B, Tõy Nguyờn, Nam B li gim khong 13 22% Lng ma cỏc thỏng cao im ca ma tng 12 19% phớa Bc v Nam Trung B, cũn Tõy Nguyờn v Nam B ch vo khong 2% [141] iu ú cho thy Vit Nam l ... hu phớa Nam l 2,40C; Nam Trung B l 2,10C; Tõy Nguyờn l 2,60C Kộo theo ú l lng ma tng khong 10% Tõy Bc, ụng Bc; 10% ng bng Bc B, Bc Trung B; % Nam Trung B v khong 2% Tõy Nguyờn, Nam B Lng...
 • 153
 • 250
 • 2

nghiên cứu ảnh hưởng của tia gamma (co60) đến một số đặc điểm nôngsinh học của một số giống lúa nếp

nghiên cứu ảnh hưởng của tia gamma (co60) đến một số đặc điểm nông – sinh học của một số giống lúa nếp
... Gamma (Co60) đến số đặc điểm nông sinh học số giống lúa nếp 2 Mục đích nghiên cứu đề tài _ Nghiên cứu ảnh hưởng tia gamma (Co60) đến số đặc điểm nông sinh học số giống lúa nếp: Từ Liêm, ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM Nguyễn Hồng Tiến NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TIA GAMMA (Co60) ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA NẾP Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: 60 ... biến sinh trưởng phát triển 81 3.2.3 .Ảnh hưởng tia gamma (Co60) đến số tính trạng sinh hóa giống thể đột biến 89 3.3 .Đặc điểm nông sinh học thể Từ Liêm đột biến M 96 3.3.1 Đặc điểm...
 • 133
 • 134
 • 0

Đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số giống vải chín sớm nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá tới năng suất, chất lượng của giống vài chín sớm phúc hòa

Đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số giống vải chín sớm và nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá tới năng suất, chất lượng của giống vài chín sớm phúc hòa
... điểm nông sinh học số giống vải chín sớm nghiên cứu ảnh hưởng phân bón tới suất, chất lượng giống vải chín sớm Phúc Hòa " 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Trên sở đánh giá đặc điểm nông sinh ... Hòa 48 4.2.3 Ảnh hưởng số loại phân bón đến suất giống vải Phúc Hòa, năm 2013 50 4.2.4 Ảnh hưởng số lọai phân bón đến chất lượng giống vải Phúc Hòa, năm 2013 51 4.2.5 Ảnh hưởng số loại phân bón ... phân bón đến suất giống vải sớm Phúc Hòa năm 2013 50 4.18 Ảnh hưởng số loại phân bón đến chất lượng giống vải sớm Phúc Hòa năm 2013 52 4.19 Ảnh hưởng số loại phân bón đến hiệu kinh tế giống vải sớm...
 • 86
 • 188
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ tia γ (co 60 ) trên chè đặc điểm nông sinh học của một số dòng chè đột biến mới được tuyển chọn

nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ tia γ (co 60 ) trên chè và đặc điểm nông sinh học của một số dòng chè đột biến mới được tuyển chọn
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHAN CHÍ NGHĨA NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA BỨC XẠ TIA γ (Co6 0) TRÊN CHÈ VÀ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ DÒNG CHÈ ĐỘT BIẾN MỚI ĐƢỢC TUYỂN CHỌN Chuyên ... nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng xạ tia γ (Co6 0) chè đặc điểm nông sinh học số dòng chè đột biến tuyển chọn" 1.2 Mục tiêu đề tài Bước đầu xác định hiệu tác nhân gây đột biến xạ γ (Co6 0) ... xạ γ (Co6 0) chè + Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng xử lý tia γ (Co6 0) đến trình mọc chè + Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng xử lý tia γ (Co6 0) đến biến dị số đặc trưng hình thái chè + Nghiên cứu ảnh...
 • 93
 • 149
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống đậu rồng triển vọng sử dụng làm rau an toàn cho hà nội các vùng phụ cận

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống đậu rồng triển vọng sử dụng làm rau an toàn cho hà nội và các vùng phụ cận
... ph n ña d ng hóa lo i hình rau xanh an toàn, ch t lư ng cao cho nhân dân thành ph N i vùng ph c n tình hình hi n nay, ñã th c hi n ñ tài “ Nghiên c u ñ c ñi m nông sinh h c c a m t s gi ng ñ ... ng làm rau an toàn cho N i vùng ph c n” M c tiêu yêu c u c a ñ tài 2.1 M c tiêu: Tuy n ch n 1-2 gi ng ñ u r ng tri n v ng, có su t, ch t lư ng cao, ch ng ch u sâu b nh h i, làm rau an toàn ... n/năm, nhiên thành ph N i m i ch cung ng ñư c 60% nhu c u rau xanh c a ngư i dân, l i 40% lư ng rau t ñ a phương khác nh p v Theo Chi c c BVTV N i, t ng s 12.041 canh tác rau, toàn thành ph...
 • 130
 • 288
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống lan bản địa (trần mộng, hoàng vũ, mạc biên, cẩm tổ) một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc giống lan trần mộng tại gia lâm hà nội

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống lan bản địa (trần mộng, hoàng vũ, mạc biên, cẩm tổ) và một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc giống lan trần mộng tại gia lâm  hà nội
... C VÀ ðÀO T O B NÔNG NGHI P VÀ PTNT H C VI N NÔNG NGHI P VI T NAM ********* ðOÀN KIM NGÂN NGHIÊN C U ð C ðI M NÔNG SINH H C C A M T S GI NG LAN B N ð A (TR N M NG, HOÀNG VŨ, M C BIÊN, C M T ) VÀ ... s loài ñ a lan ki m b n ñ a 44 2.2.2 Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t chăm sóc gi ng lan Tr n M ng 44 2.3 ð A ðI M VÀ TH I GIAN NGHIÊN C U 44 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U ... 2.4.1 Phương pháp nghiên c u ñ c ñi m th c v t h c, kh sinh trư ng phát tri n c a m t s loài ñ a lan ki m b n ñ a 44 2.4.2 Phương pháp nghiên c u bi n pháp k thu t chăm sóc gi ng lan Tr n M...
 • 110
 • 187
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống xoài áp dụng biện pháp kỹ thuật tăng tỷ lệ đậu quả cho giống xoài vân du

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống xoài và áp dụng biện pháp kỹ thuật tăng tỷ lệ đậu quả cho giống xoài vân du
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - TRẦN MINH HOÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ GIỐNG XOÀI VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TĂNG TỶ LỆ ĐẬU QUẢ CHO GIỐNG XOÀI VÂN ... thời gian hoa giống xoài Vân Du Ảnh hưởng số biện pháp kỹ thuật đến số lượng tỷ lệ loại hoa Ảnh hưởng số bịên pháp kỹ thuật đến tỷ lệ đậu giống xoài Vân Du Ảnh hưởng số biện pháp kỹ thuật đến suất ... giá đặc điểm nông sinh học số giống xoài triển vọng Phú Thọ - Xác định số biện pháp kỹ thuật tăng tỷ lệ đậu cho giống xoài Vân Du Phú Thọ Từ đề xuất giống tốt biện pháp kỹ thuật thích hợp cho...
 • 130
 • 65
 • 1

Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Bức Xạ Tia Γ (CO60) Trên Chè Đặc Điểm Nông Sinh Học Của Một Số Dòng Chè Đột Biến Mới Được Tuyển Chọn

Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Bức Xạ Tia Γ (CO60) Trên Chè Và Đặc Điểm Nông Sinh Học Của Một Số Dòng Chè Đột Biến Mới Được Tuyển Chọn
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHAN CHÍ NGHĨA NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ TIA γ (Co60) TRÊN CHÈ VÀ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ DÒNG CHÈ ĐỘT BIẾN MỚI ĐƯỢC TUYỂN CHỌN Chuyên ... nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng xạ tia γ (Co60) chè đặc điểm nông sinh học số dòng chè đột biến tuyển chọn" 1.2 Mục tiêu đề tài Bước đầu xác định hiệu tác nhân gây đột biến xạ γ (Co60) ... 4.1.4 Ảnh hưởng liều lượng xử lý tia γ (Co60) đến kích thước hình 47 thái chè 4.2 Đặc điểm nông sinh học số dòng chè đột biến tuyển 50 chọn 4.2.1 Đặc điểm hình thái dòng chè đột biến tuyển chọn...
 • 92
 • 65
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số gíống chuối tiêu triển vọng tại phú thọ

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số gíống chuối tiêu triển vọng tại phú thọ
... hành ñ tài: Nghiên c u ñ c ñi m nông sinh h c c a m t s gi ng chu i tiêu tri n v ng t i Phú Th ” M c ñích yêu c u c a ñ tài 2.1 M c ñích Nghiên c u m t cách h th ng ñ c ñi m nông sinh h c c a ... + Công th c 1: Tiêu H ng + Công th c 2: Tiêu Lào Cai + Công th c 3: Tiêu v a Phú Th + Công th c 4: Tiêu B n Tre + Công th c 5: Tiêu ðài Loan + Công th c 6: Tiêu 8818 * Các ch tiêu phương pháp ... h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 33 B ng 3.1: ð c ñi m thân gi c a gi ng chu i tiêu tri n v ng t i vư n t p ñoàn chu i VN1 Gi ng Tiêu H ng Tiêu Lào Cai Tiêu Phú Th Tiêu...
 • 109
 • 410
 • 1

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA LAI TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA LAI TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG
... ng t r lên l n S lư ng r lúa lai th i kỳ sinh trư ng u nhi u lúa thu n, lông hút c a r lúa lai nhi u dài lúa thu n (0,1- 0,25mm lúa lai lúa thu n 0,01- 0,13mm) R lúa lai ăn dài ăn sâu t i 22-23 ... n n sinh trư ng, phát tri n c a lúa 3.2 K t qu nghiên c u m t s c tính nông sinh h c c a gi ng lúa lai 3.2.1 Th i gian sinh trư ng Th i gian sinh trư ng c a lúa t ng th i gian c a giai o n sinh ... u Lúa lai có kh thích ng r ng v i i u ki n nhi t h u khác nhau, tr ng c m i chân , t ai, khí t lúa Th i kỳ m non lúa lai ch u l nh t t lúa thu n Lúa lai ch u ng p úng, ch u h n lúa thu n b r lúa...
 • 109
 • 314
 • 0

nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống bưởi đặc sản được trồng tại huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống bưởi đặc sản được trồng tại huyện phú lương, tỉnh thái nguyên
... tài: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số giống bưởi đặc sản trồng huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích đề tài Xác định đặc điểm nông sinh học số giống bưởi đặc sản: Da Xanh, Phúc ... 5.1.1 Đặc điểm hình thái đặc điểm sinh trưởng giống bưởi đặc sản 5.1.1.1 Đặc điểm hình thái 5.1.1.2 Đặc điểm sinh trưởng 5.1.2 Đặc điểm hoa, giống bưởi đặc sản 5.1.3 Mối tương quan C/N giống bưởi ... năm 2005 - 2009 Một số đặc điểm thân cành giống bưởi đặc sản Đặc điểm hình thái giống bưởi đặc sản Đặc điểm hoa giống bưởi đặc sản Thời gian bắt đầu hoa, lộc Thời gian lộc giống bưởi (Tháng - tháng...
 • 128
 • 393
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của một số giống lúa lai tại tỉnh Đăk Nông

Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của một số giống lúa lai tại tỉnh Đăk Nông
... ng t r lên l n S lư ng r lúa lai th i kỳ sinh trư ng u nhi u lúa thu n, lông hút c a r lúa lai nhi u dài lúa thu n (0,1- 0,25mm lúa lai lúa thu n 0,01- 0,13mm) R lúa lai ăn dài ăn sâu t i 22-23 ... n n sinh trư ng, phát tri n c a lúa 3.2 K t qu nghiên c u m t s c tính nông sinh h c c a gi ng lúa lai 3.2.1 Th i gian sinh trư ng Th i gian sinh trư ng c a lúa t ng th i gian c a giai o n sinh ... HƯNG NGHIÊN C U M T S C AM TS C TÍNH NÔNG SINH H C GI NG LÚA LAI T I T NH ĂK NÔNG Chuyên ngành: Tr ng tr t Mã s : 60.62.01 LU N VĂN TH C SĨ NÔNG NGHI P NGƯ I HƯ NG D N KHOA H C: TS TR N VĂN TH...
 • 109
 • 197
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc tính nông sinh học của một số mẫu giống cây họ gừng trồng tại gia lâm hà nộinghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống bưởi sa điền trung quốc tại một số vùng sinh thái miền núi phía bắc việt nambước đầu nghiên cứu đặc điểm thực vật học của một số mẫu giống giảo cổ lam gynostemma pentaphyllum thu thập tại sapa – lào cainghiên cứu khả năng kháng khuẩn của cao chiếtnghiên cứu khả năng hấp phụ cadimi và chì trong đất ô nhiễm bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiênnghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa thuộc loài phụ japonica trong điều kiện vụ xuân 2010 và vụ xuân 2011 tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quangnghien cuu kha nang khang khuan cua chitosan phân tử thấpnghiên cứu khả năng kháng khuẩn của chitosan từ xương mực đối với vi khuẩn erwinia sp gây bệnh thối ướt trên cà chua nguyên liệu sau thu hoạchbước đầu phân lập và nghiên cứu đặc tỉnh sinh học của một số chủng vi khuẩn có khả năng tạo màng sinh vật biofilmnghiên cứu khả năng kết hợp riêng và tuyển chọn các tổ hợp lai ưu túnghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nộinghiên cứu khả năng tiếp cận các dịch vụ khuyến nông của hộ nông dân huyện gia lâm thành phố hà nộiphân lập nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng vi sinh vật có khả nảng tạo màng sinh vật biofilm phân lập ở việt namđánh giá đặc điểm nông sinh học và khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp tự phốinghiên cứu đặc điểm sinh trưởng năng suất phẩm chất của một số giống lúa chất lượng cao tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúcChất lượng công chức ngành lao động phúc lợi xã hội thủ đô viêng Chăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay (LV thạc sĩ)Hoạt động của văn phòng tỉnh Bolykhamxay nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ (LV thạc sĩ)Bài tập lớn môn Hệ chuyên gia Xây dựng chương trình Dự báo thời tiết sử dụng Cây quyết định và thuật toán ID3Khóa luận năm 2017VCU.EDU.VNKể chuyện Bác Hồ, câu chuyện: Bác đến thăm các cháu thiếu nhi mồ côi ở Trại Kim đồngTạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt đại tràng nội soi điều trị ung thư đại tràng trái (TT)Nghiên cứu hiệu quả điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên (TT)Bài giảng công tác tư tưởngĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sởhuawei instruction C80216h 06 023r1Guide to multi carrier CDMA2000 BTS3606 20050922 a 2 10Installation method of DDF for BSS equipmentOMD101010 HUAWEI BSC6000 hardware structureOME201102 HUAWEI BTS3012 hardware structure ISSUE1 0OWL000100 imanager m2000 v2 system overview ISSUE 2 1Tìm hiểu một vài luật tục của người mườngỨng dụng hệ phân tán để tối ưu thời gian xử lý cho máy tìm kiếm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập