slide tài chính tiền tệ (2)

ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2.doc

ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2.doc
... động vào cung cầu quỹ cho vay nào? ĐỀ 11 Đề thi môn Tiền tệ Ngân Hàng 2008-2009 Câu 1: Hãy nghiệp vụ tài sản nợ ngân hàng thương mại Nếu muốn tăng quy mô nghiệp vụ tài sản nợ ngân hàng thương mại ... năm thứ trái phiếu ĐỀ 1/ Phân tích mức cung tiền tệ theo phép đo M2 Ngân hàng trung ương bán 200 tỷ (đơn vị tiền tệ) tín phiếu kho bạc thị trường mở tác động đến mức cung tiền tệ nào? Các biện ... 20%.Tỷ lệ cho vay tiền mặt tiền gửi 10% Yêu cầu: - Lập bảng mở rộng tiền gửi NH - Tính hệ số tạo tiền hệ thống NHTM - Dựa vào bảng mở rộng tiền gửi phân tích điều kiện tạo tiền tối đa NHTM -...
 • 8
 • 8,234
 • 116

tài chính tiền tệ 2

tài chính tiền tệ 2
... động nguồn tài từ người có vốn người cần vốn vay +Làm môi giới mua bán tài sản tài theo uỷ quyền khách hàng +Mua bán tài sản tài để kiếm lời cho công ty +Tham gia vào hđ đầu tư tài sản tài cho nhà ... nước ngòai lĩnh vực tiền tệ tín dụng, NH: ký kết hiệp định tiền tệ tín dụng, Nh với nc Đại diện cho NN tổ chức tchính quôc tế mà nc thành viên Công cụ để thực thi sách tiền tệ: a) Nghiệm vụ thị ... CHƯƠNG IV: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH KHÁI NIỆM - Kn1:Thị trường tài nơi mà ng cung ng cầu vốn thông qua phưong thức thị trg thực hvi giao lưu, trao đổi vốn tiền tệ, M B công cụ tài chính, tổng hòa phương...
 • 5
 • 288
 • 2

Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ 2

Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ 2
... 1 Bộ đề thi hết môn thuyết Tài Tiền tệ Bộ đề thi hết môn thuyết Tài Tiền tệ Phần I: Câu hỏi lựa chọn Chương 2: Tài doanh nghiệp ... ngoại tệ Đồng Việt Nam áp dụng nước ta kể từ: a) tháng 7 /20 01 tháng 6 /20 02 b) tháng 7 /20 02 tháng 7 /20 03 c) tháng 7 /20 01 tháng 7 /20 02 d) tháng 7 /20 02 tháng 7 /20 03 TL: a) 139 Cơ quan quản hoạt ... lưu thông tiền tệ điều kiện kinh tế thị trường Đáp án: 1- Vai trò lưu thông tiền tệ yêu cầu phải quản lưu thông tiền tệ: • Khái niệm lưu thông tiền tệ: Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ kinh...
 • 68
 • 791
 • 0

trắc nghiệm tài chính tiền tệ 2 (có đáp án)

trắc nghiệm tài chính tiền tệ 2 (có đáp án)
... Bath 20 .VN áp dụng đơn vị vị tiền là: a Bản vị vàng b Bản vị vàng bạc c Bản vị hàng hóa d Cả ba sai 21 .Cung tiền tệ (tiền phát hành bút tệ) ngân hàng định a NHTW b NHTM c THTW NHTM d Kho bạc 22 .“Đồng ... trường tài chính: A Nhà nước đạo B Quy luật bỏ phiếu theo số đông C Công khai:thông tin tài kết kinh doanh D Phân phối E Tất Các giấy tờ sau giấy tờ lưu hành thò trường tiền tệ Trang :2/ 10 12/ 2 /20 13 ... trường Tài không : A Thò trường tiền tệ B Thò trường vàng, ngoại tệ Trang:3/10 12/ 2 /20 13 C thò trường vốn D A C 16.Trong đơn vị sau đây, đơn vị khơng thuộc định chế tài chánh phi ngân hàng: a Cty tài...
 • 10
 • 1,742
 • 0

Tài liệu Đề thi Trắc nghiệm tài chính tiền tệ 2.2 docx

Tài liệu Đề thi Trắc nghiệm tài chính tiền tệ 2.2 docx
... Đề thi trắc nghiệm môn tài tiền tệ 2.2 Tỷ lệ dự trữ mức Câu Trong thuật ngữ sau đây, thuật ngữ phù hợp với khái niệm tiền tệ nhà kinh tế Tiền học phí Tiền gửi toán Sec Câu ... Thương Mại Đề thi trắc nghiệm môn tài tiền tệ 2.2 Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư Chỉ số tăng GDP Câu 30 Trong thuật ngữ sau đây, thuật ngữ phù hợp với khái niệm tiền tệ nhà kinh tế Tiền học phí Tiền ... giá tối thi u nhà nước Giá thị trường Trường Đh Thương Mại Đề thi trắc nghiệm môn tài tiền tệ 2.2 Giá hợp đồng Cả Câu 40 Tín dụng thuộc loại Quan hệ tài hoàn trả có điều kiện Quan hệ tài có hoàn...
 • 10
 • 377
 • 7

ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2 (ĐH 23KT05) pdf

ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2 (ĐH 23KT05) pdf
... gia tăng tiền tệ theo phép đo cung tiền hẹp (M1) phép đo cung tiền rộng (M2) Hệ số gia tăng tiền tệ theo M1 M2 thay đổi dân chúng có khuynh hướng chuyển từ tiền gửi không kỳ hạn sang tiền gửi ... chiết khấu đến mục tiêu hoạt động mục tiêu trung gian sách tiền tệ Liên hệ thực tiễn với lãi suất tái chiết khấu VNam vận dụng kinh tế 20 08 (3.5đ) Chứng minh NHTW ngân hàng ngân hàng Tại nói NHTW...
 • 2
 • 645
 • 6

Nhập môn Tài chínhTiền tệ 2.1 pdf

Nhập môn Tài chính – Tiền tệ 2.1 pdf
... toán tỉ lệ tiền mặt tiền gửi (dự trữ NH) để đ/ứng nhu cầu KH có tỉ lệ tiền mặt tiền gửi an toàn tối thiểu Tạo môi trường cho việc thực sách tiền tệ NHTW Việt Nam Do vậy, với lượng tiền sở định: ... trữ tiền mặt bổ sung  số nhân tiền tệ giảm  làm giảm lượng cung tiền lưu thông  L/suất chiết khấu =< l/suất thị trường  NHTM giảm tỉ lệ dự trữ tiền mặt xuống mức tối thiểu  số nhân tiền tệ ... việc thực sách tiền tệ NHTW Việt Nam”  Chính sách tiền Nhà nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng ktế, kiểm soát lạm phát, giảm tỉ lệ thất nghiệp cân cán cân thương mại Việc thực sách tiền tệ NHTW thể...
 • 37
 • 746
 • 0

Bộ đề thi trắc nghiệm Lý thuyết Tài chính Tiền tệ-2 potx

Bộ đề thi trắc nghiệm Lý thuyết Tài chính Tiền tệ-2 potx
... việc nghiên cứu quản tài sản dài hạn tài sản ngắn hạn doanh nghiệp nhằm: a Tìm biện pháp quản lý, sử dụng để thực khấu hao tài sản cố định nhanh chóng b Tìm biện pháp để quản tăng nhanh vòng ... tăng Tiền sở bao gồm: a tiền mặt lưu thông khoản vay chiết khấu NHTW b dự trữ ngân hàng chứng khoán phủ c tiền mặt lưu thông chứng khoán phủ d tiền mặt lưu thông giấy bạc NHTW phát hành e tiền ... đầu tư với giá trị tài sản ròng chúng a mở b đóng c loại quỹ Khi gửi chủ tài khoản, muốn, hưởng dịch vụ toán ngân hàng cung cấp a tiền gửi không kỳ hạn b tiền gửi tiết kiệm c tiền gửi có kỳ hạn...
 • 6
 • 1,663
 • 50

slide tài chính tiền tệ Chương 3 ppt

slide tài chính tiền tệ Chương 3 ppt
... Nội dung 3. 1 Những vấn đề chung NSNN 3. 2 Thu NSNN 3. 3 Chi NSNN 3. 4 Bội chi NSNN 3. 1 Những vấn đề chung NSNN 3. 1.1 Khái niệm NSNN 3. 1.2 Đặc điểm NSNN 3. 1 .3 Vai trò NSNN 3. 1.1 Khái niệm ... đảm bảo công xã hội 3. 2 Thu NSNN 3. 2.1 Khái niệm thu NSNN 3. 2.2 Phân loại thu NSNN 3. 2 .3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu NSNN 3. 2.4 Các nguyên tắc thiết lập hệ thống thu NSNN 3. 2.1 Khái niệm thu ... 3. 2 .3 Các nguyên tắc thiết lập hệ thống thu NSNN     Nguyên tắc ổn định lâu dài Nguyên tắc đảm bảo công Nguyên tắc rõ ràng chắn Nguyên tắc đơn giản 3. 3 Chi NSNN 3. 3.1 Khái niệm chi NSNN 3. 3.2...
 • 24
 • 189
 • 0

Trắc nghiệm nhập môn tài chính tiền tệ 2

Trắc nghiệm nhập môn tài chính tiền tệ 2
... chức tiền tệ giới d) Tất (A, B, C) 65 Các hình thái tiền tệ phát triển theo trình tự: a) Hóa tệ; Tín tệ; Bút tệ b) Tiền tệ phi kim loại; Tiền giấy; Tiền tín dụng; Bút tệ; Tiền điện tử c) Tiền tệ ... trị b) Cơ sở tiền tệ, Đơn vị tiền tệ, Chế độ đúc in tiền, Các công cụ lưu thông tín dụng, Chế độ phát hành, Việc thực thi sách tiền tệ c) Cơ sở tiền tệ, Đơn vị tiền tệ, Chế độ đúc in tiền, Các công ... kim loại; Tiền giấy; Tiền tín dụng; Bút tệ; Thẻ toán d) Tất (A, B, C) 66 Các yếu tố cấu thành chế độ độ lưu thông tiền tệ: a) Cơ sở tiền tệ, Đơn vị tiền tệ, Chế độ tiền đúc lưu thông tiền đúc,...
 • 29
 • 2,316
 • 0

slide tài chính tiền tệ

slide tài chính tiền tệ
... Tài hệ thống tài Hệ thống Tài (1a) Tài Nhà Nước (2a) (2b) X1 Tài dân cư (4b) X2 Thị trường Tài X4 X3 (1b) Tài tiền tệ 18 19 Tài doanh nghiệp (3b) (3a) Tài tiền tệ Tài TGTC (4a) 20 Chương 1: Tài ... ngược lại Tài tiền tệ Bản chất tiền lương giá sức lao động 5 Chương 1: Tài hệ thống tài 1.4 Tiền đề đời, tồn phát triển tài Kinh tế hàng hóa tiền tệ phát triển  tiền đề tiên Tài tiền tệ janvier ... nhà nước  tiền đề định hướng - Bao gồm: * Phân phối lần đầu * Phân phối lại Tài tiền tệ Tài tiền tệ Chương 1: Tài hệ thống tài Chức vai trò tài - Xét tính chất dòng chu chuyển tiền tệ phân thành...
 • 7
 • 107
 • 0

Giáo trình tài chính tiền tệ 2: Thị trường tài chính

Giáo trình tài chính tiền tệ 2: Thị trường tài chính
... vốn • Thị trường tài phân loại thành: thị trường nợ thị trường vốn cổ phần, thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp, thị trường tập trung thị trường phi tập trung, thị trường tiền tệ thị trường ... vay 2.2 Cấu trúc thị trường tài 2.2.1 Thị trường tiền tệ thị trường vốn Căn vào kỳ hạn toán công cụ tài chính, thị trường tài phân loại thành thị trường tiền tệ (money market) thị trường vốn (capital ... thực thị trường tài Việt Nam nào? 2.1.3 26 Vai trò thị trường tài v1.0 Bài 2: Thị trường tài Từ chức mà thị trường tài đảm nhận thấy vai trò quan trọng thị trường tài kinh tế • Thị trường tài...
 • 22
 • 2,197
 • 0

slide tài chính tiền tệ

slide tài chính tiền tệ
... Nội dung Sự phát triển tiền tệ Tiền HH thông thường Tiền vàng Tiền đúc KL giá Tiền giấy Tiền chuyển khoản Tiền hàng hóa thông thường - Điều kiện đáp ứng: Những ... “đồng”, ký hiệu quốc gia “đ”, ký hiệu quốc tế "VND" Hệ thống tiền tệ Việt Nam lưu hành bao gồm loại tiền : tiền giấy tiền kim loại A Tiền Giấy - Polymer   Giấy bạc 500.000 đồng Ngày phát hành ... phủ Nhược điểm: -Tiền giấy thường không bền -Có thể bị làm giả -Dễ rơi vào tình trạng bất ổn 5 Tiền chuyển khoản Tiền chuyển khoản thực chất số ghi tài khoản ngân hàng Ngày nay, tiền chuyển khoản...
 • 20
 • 1,609
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu môn tài chính tiền tệ 2câu hỏi trắc nghiệm tài chính tiền tệ 2 2câu hỏi trắc nghiệm tài chính tiền tệ 2câu hỏi tài chính tiền tệ 2câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ 2tài chính tiền tệ 2trắc nghiệm nhập môn tài chính tiền tệ 2trắc nghiệm tài chính tiền tệ 2chính sách tài chính tiền tệ 2011đề thi nhập môn tài chính tiền tệ 2giáo trình tài chính tiền tệ 2đề thi trắc nghiệm tài chính tiền tệ 2khủng hoảng tài chính tiền tệ 2008đề thi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ 2đề thi nhập môn tài chính tiền tệ 2 2Matlab image processing tutorialPhân tích cấu trúc xúc xính heo bằng máy TA.XTplusGiáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 17Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 21Đề tài: Đời sống tinh thần của nữ công nhân nhập cư ở khu công nghiệp tại Trà VinhTài liệu tiếng Anh về ô tôThể lệ hội thi Bí thư chi bộ giỏiTHAM LUẬN CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆNBÀI THAM LUẬN VỀ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC HỌC SINHPhân tích chương trình marketing cho sản phẩm xe máy air blade 125cc và wave alpha 100cc của công ty honda việt namKế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia Mẫu giáo Thạnh LợiPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC của Hiệu trưởng trường Mẫu giáoĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ THẠNH LỢI HUYỆN THÁP MƯỜI TỈNH ĐỒNG THÁPTÀI LIỆU THAM KHẢO tâm lý học NHỮNG vấn đề cơ bản của tâm lý học NHÂN CÁCHTIỂU LUẬN một số mô HÌNH cấu TRÚC NHÂN CÁCH TIỂU BIỂU TRONG tâm lý học và vấn đề xây DỰNG mô HÌNH NHÂN CÁCH NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAYTIỂU LUẬN tâm lý học cái tôi TRONG NHÂN CÁCH và VAI TRÒ xã hội của cá NHÂNTÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn THI môn tâm lý học văn hóa SAU đại họcTIỂU LUẬN tâm lý học NHỮNG ĐÓNG góp của l x VƯGỐTXKI đối với sự HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN tâm lý học mác xítĐẶC điểm NGÔN NGỮ báo CHÍ TRUYỀN HÌNH tiểu luận cao họcĐánh giá thực trạng sử dụng thuật ngữ chuyên ngành kinh tế trên báo mạng điện tử hiện nay tiểu luận cao học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập