Reading test 2 1

KIỂM TRA ANH VĂN TEST 2 (1) pdf

KIỂM TRA ANH VĂN TEST 2 (1) pdf
... Full name: ……………………………… Class : 12 …………………… WRITTEN TEST (2) English 12 I Which is not correct ? Câu 1: Either (A)you or (B)she have to (C)clean the (D)class Câu 2: Everybody (A) was (B) surprised ... passed the driving test !” A I congratulated Jerry on passing her driving test B I told that Jerry had passed her driving test C I told Jerry she had done well in her driving test. D I congratulated ... lie D sit V.Read the following passage and choose correct answers below :( From 32 to 36 ) On Monday, May 12, 20 08 a violent earthquake, measuring 8.0 on the Richter scale, happened in southwestern...
 • 4
 • 180
 • 0

IELTS general reading test philbiggerton (1)

IELTS general reading test philbiggerton (1)
... - 80 General Reading Practice Test 82 - 94 General Reading Practice Test 95 - 107 General Reading Practice Test 108 - 118 General Reading Practice Test 119 - 130 General Reading Practice Test ... real test However, they will teach you the skills that you need to get a good grade in the actual test The five practice tests at the back of the book are very similar to the actual General IELTS ... candidate Final Score 20 _ / 18 UNIT THREE Reading Passages 1, and This unit will look more closely at the general approach needed to take the IELTS reading test Although there are many types of questions,...
 • 162
 • 372
 • 3

Unit test 2 1

Unit test 2 1
... 3 Don’t bag Grammar Space Beginner B2 Unit 01 ...
 • 2
 • 21
 • 0

E11 UNIT 1 TEST 2

E11 UNIT 1 TEST 2
... A B had my phone number change (changed) C D 27 During a curfew it is not possible walking on the streets after a specified A B C D hour (to walk) 28 Clay that has been heated or fired in a kiln ... passage Dear Jane, I'm sorry for not ( 31) to you for two months In my postcard sent to you when I was on vacation in July, I told you about a new friend of ( 32) , Lisa Moran, who lives near ... been doing with your school work? Please write soon Best wishes Ann Maxfield 31 a write b to write c writing d wrote 32 a I b me c my d mine 33 a looking b like c seen d similar 34 a slightly b...
 • 3
 • 670
 • 7

test unit 1 - 2

test unit 1 - 2
... clothe d clothing a were made only by b were made only of c were made only in d were made only them 10 a any b many c a little d much VI Rewrite the sentences, beginning with words given or using...
 • 2
 • 449
 • 0

The 45-minute test (unit 1, 2, 3)

The 45-minute test (unit 1, 2, 3)
... Give the correct form of the word in brackets 26 Nobody I the office had received an…………………… to the party (invite) 27 I have a…………………….suspicion that ... she’s telling us (sneak) 28 The wine had made him…………………of thinking clearly (capable) 29 We were delighted by the wonderful……………………of the local people (hospitable) 30 My father is an…………………man (honour) ... Reading: FRIENDS To many people, their friends are the most important in their life Really good friends always (36) joys and sorrows with you and never turn their backs on you Your best friend...
 • 2
 • 436
 • 9

THE FOURTH TEST (B2 )1.2

THE FOURTH TEST (B2 )1.2
... There are fourteen students in her class She has Maths on Monday and Friday She likes Music She does not go to school on Saturday and Sunday Bi 6: Circle A, B, C or D before the word having the ... are you. ? I am in the class A to B on C now D in you like Music? Because I like to sing songs A Where B How C Why D What C one D seventeen C I am D I There are pencils in the box A eleven B ... student There are fourteen students in her class She has Maths on Monday and Friday She likes Music She does go to school on Saturday and Sunday Bi 6: Circle A, B, C or D before the word having the...
 • 4
 • 152
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ielts reading test 2 bakeliteielts reading test 2 answersielts reading test 2toeic reading test part 1tactics for toeic listening and reading test part 1ielts general reading test part 1road to ielts academic reading test practice 1 answersroad to ielts general training reading test practice 1 answerscambridge ielts 4 reading test 2 answersielts book 4 reading test 2 answersielts on track academic reading test 2 answerscambridge ielts 6 reading test 2 answerscambridge ielts 4 reading test 2 answer keyielts on track academic reading test 2cambridge ielts 9 reading test 2Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây lắp và cơ khí cầu đường (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH gỗ Hoàng Giang (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại Thanh Hoàn (LV tốt nghiệp)Phân tích tình tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Hải (LV tốt nghiệp)Ảnh hưởng một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống lúa Thiên ưu 8 vụ Mùa 2015 và vụ Xuân 2016 tại Hoành Bồ, Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của một mặt hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường EU từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (LA tiến sĩ)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam (LA tiến sĩ)Thiết kế hệ tự chỉnh trong hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước và khoảng cách mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển lúa Séng Cù tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Phát hiện ảnh giả mạo dạng lồng ghép trên miền tần số và sai phân cấp hai (LV thạc sĩ)Thuật toán nén tệp thực thi BDC và ứng dụng (LV thạc sĩ)Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Vai trò của tư vấn trong QLXD compatibility modeDÒNG TIỀN dự án xây DỰNGLOB hoach dinh tuyen tinh va lap laiTăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)tiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật (đề tài quá trình hình thành của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam)Nghiên cứu tác động kích thích internet marketing tới hành vi người tiêu dùng – trường hợp công ty cổ phần phát hành sách thành phố hồ chí minh (FAHASA)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập