Tài liệu về : “Làm quen với chữ cái G, Y

Làm quen với chữ cái G, Y

Làm quen với chữ cái G, Y
... Chu«ng ®ång g g ®«i gi y ®«i gi y y y ...
 • 7
 • 1,431
 • 8

Biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi "làm quen với chữ cái"

Biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi
... đợc làm quen với từng chữ cái có trong nhóm chữ và trẻ đợc lần lợt làm quen các chữ qua vật chất, tranh ảnh mà trong đó có chứa một chữ cái mà chúng ta định cho trẻ làm quen. Ví dụ: Trẻ làm quen ... thoại về m y bay dùng để làm gì? Bay ở đâu? Cô đa m y bay nhựa ra cho trẻ quan sát đàm thoại và ai có thể lên rút cho cô hai chữ cái giống nhau trong từ m y bay và trẻ lên rút chữ Y. Hoặc là ... phải kết hợp nhuần nhuyễn các bộ môn khác vào chi tiết học làm quen chữ cái và phù hợp với chủ điểm. * Tích hợp văn học: Khi vào một tiết học làm quen học làm quen chữ cái tôi thờng tích hợp...
 • 12
 • 7,885
 • 23

lam quen voi chu cai M, N, L

lam quen voi chu cai M, N, L
... Nhiệt liệt chào mừng Các cô giáo về dự hội giảng Tiết học Làm quen chữ cáI: m n l Chủ điểm: Tết và mùa xuân Người thực hiện: Nguyễn Thị Luân Lớp 5 tuổi Trường Mầm non Thái Thuỷ Ho¹t ®éng 1: ... l Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i luyÖn tËp Trß ch¬i 1: ch÷ g× biÕn mÊt m n l Trò chơI 2: tìm chữ đã học trong bài thơ ùa xuâ ấ áp ưa phù hẹ bay khắp chố cỏ c y đâ chồi y ộc mm m m n n n n n l Xin...
 • 19
 • 1,693
 • 7

Làm quen với chữ cai e,ê

Làm quen với chữ cai e,ê
... lµm quen víi ch÷ c¸i e, ª Líp A3 *Chñ ®iÓm: Gia ®×nh *Chñ ®Ò nh¸nh: Nhu cÇu gia ®×nh *H§ cã chñ ®Ých: Lµm quen ch÷ c¸i e, ª *Ng y d y: Thø 7 ng y 01/11/2008 *Thêi gian: 30 35 phót– Mục đích y u ... Kiến thức: - Trẻ nhận biết được chữ cái e, ê - Hiểu được mối quan hệ giữa lời nói với chữ viết, mối quan hệ giữa hình ảnh và các từ Kỹ năng: - Phát âm đúng chữ cái e, ê - Phát triển khả năng ... so sánh các dấu hiệu khác nhau giữa 2 chữ cái e, ê Thái độ: - Tích cực hợp tác thoả thuận cùng bạn trong khi chơi với chữ cái e, ê. - Giáo dục trẻ biết y u quý, tôn trọng người thân trong gia...
 • 36
 • 1,433
 • 7

Làm quen với chữ cái i.t.c

Làm quen với chữ cái i.t.c
... DNG CNTT H TR DY HC Môn học Làm quen chữ cái S DNG CNTT H TR DY HC Môn học Làm quen chữ cái Bi : Làm quen chữ cái i, t, c Chủ điểm : Thế giới động vật Giáo viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Đơn ... ĐÍCH Y U CẦU 1. Kiến thức: Trẻ nhận biết và phát âm đúng các chữ cái: i, t, c 2. Kỹ năng: - Trẻ tìm đúng chữ cái : i, t, c trong các từ chỉ tên các con vật - Biết sử dụng các kỹ năng vẽ, vận động, ... các kỹ năng vẽ, vận động, chơi trò chơi để nhận biết và phát âm đúng các chữ cái đã học. 3. Giáo dục: - Giáo dục trẻ biết y u quý và tham gia bảo vệ các con vật có ích. CHUẨN BỊ • Giáo án đi n...
 • 35
 • 4,678
 • 15

Làm quen với chữ cái p-q

Làm quen với chữ cái p-q
... loại hoa: hoa phăng, phong lan, hoa đỗ quyên, hoa nguyệt quế. 4 đĩa hoa: hoa nguyệt quế, hoa tuy líp, hoa hướng dương, hoa loa kèn + Của trẻ: Bộ thẻ chữ cái p, q, bảng gài, thẻ chữ rỗng p, q, rổ ... mình phải làm gì? - Đ y là đoạn phim về hoa gì? Hoa tuy líp nở như thế nào? - Trong dòng chữ Hoa tuy líp có những chữ cái nào đã học? - Cô đặt các câu hỏi tương tự với clip Hoa quỳnh - Chữ p in ... a. Đồ dùng + Của cô: M y vi tính, m y chiếu, bộ thẻ chữ rỗng p, q, que chỉ, hai bảng gài chữ cái, 4 bảng gài thẻ chữ chơi ghép chữ Các đoạn phim về các loại hoa, hoa tuy líp, hoa quỳnh. Các hình...
 • 33
 • 6,285
 • 8

Giáo án Làm quen với chữ cái lớp Mẫu giáo lớn

Giáo án Làm quen với chữ cái lớp Mẫu giáo lớn
... khỏi cả lớp đ y cái gì? - Bạn nói đ y cái kéo đúng không? - Cái kéo dùng để làm gì v y con? - Đúng rồi cái kéo dùng để cắt vải - Các con nhìn xem cô còn cái gì nữa nè - Đ y là thước ... n y vẽ ai v y? - Bác nông dân đang làm gì? - Bác nông dân đang làm đất ở dâu - Khi làm đất xong bác nông dân phải làm gì nữa - Gieo mạ xong thì bác nông dân làm gì v y? - Bức tranh n y ... hỏi trẻ + Hàng ng y các con đến lớp với ai ?+ Để làm gì ?- Thế ai là người đã d y các con học ?- Cô thường d y các con làm gì?- Ngoài các công việc d y học ra, các cô còn làm công việc gì...
 • 45
 • 8,398
 • 9

LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI

LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI
... Ann jj jj Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe AnTran Minh Khoi truong CDSP Nghe An y y y y Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe AnTran Minh Khoi truong CDSP Nghe Anhh hh ...
 • 37
 • 235
 • 0

Làm quen với chữ cái P - Q

Làm quen với chữ cái P - Q
... cấp cứu, xe spacy, qua sông, xe đạp, xe quân đội, )- Biết được đặc điểm cấu tạo của các chữ p q 2. Kỹ năng- Trẻ biết phát âm rõ ràng, đúng chữ cái p q giúp trẻ làm quen với việc đoc thông ... quen ch÷ c¸iMôc ®Ých y u cÇuChuÈn bÞLµm quen víi ch÷ pLµm quen víi ch÷ q cai pha p ol Lµm quen víi ch÷ q ua ­® ¬ngq ua ­® ¬ngq q lo p qBÐ h y so s¸nh hai ch÷ n y ... nhau của các chữ cái: p q qua đặc điểm cấu tạo các nét chữ. - Trẻ tìm được chữ cái p q trong từ 3. Thái độ - Giáo dục trẻ có ý thức trong giờ học Chuẩn bị- Giáo án điện tử : chữ p q-...
 • 24
 • 3,813
 • 8

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP