lam quen voi chu cai M, N, L

Fritjof Capra
Fritjof Capra(9714 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 781
6
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 19 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2013, 01:27

Mô tả: Nhiệt liệt chào mừng Các cô giáo về dự hội giảng Tiết học Làm quen chữ cáI: m n l Chủ điểm: Tết và mùa xuân Người thực hiện: Nguyễn Thị Luân Lớp 5 tuổi Trường Mầm non Thái Thuỷ Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi mïa xu© n l¹i vÒ m n l Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu bµi míi m m m m n . Nhiệt liệt chào mừng Các cô giáo về dự hội giảng Tiết học L m quen chữ cáI: m n l Chủ điểm: Tết và mùa xuân Người thực hiện: Nguyễn Thị Luân L p 5 tuổi. n l i vÒ m n l Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu bµi míi m m m m n §Æc ®iÓm cña ch÷ n n n n m n So s¸nh m, n Gièng nhau: Kh¸c nhau: Gièng nhau: l l

— Xem thêm —

Xem thêm: lam quen voi chu cai M, N, L, lam quen voi chu cai M, N, L, lam quen voi chu cai M, N, L

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.097299814224243 s. Memory usage = 17.72 MB