lam quen voi chu cai M, N, L

Fritjof Capra
Fritjof Capra(11589 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 1635
7
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 19 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2013, 01:27

Mô tả: Nhiệt liệt chào mừng Các cô giáo về dự hội giảng Tiết học Làm quen chữ cáI: m n l Chủ điểm: Tết và mùa xuân Người thực hiện: Nguyễn Thị Luân Lớp 5 tuổi Trường Mầm non Thái Thuỷ Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi mïa xu© n l¹i vÒ m n l Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu bµi míi m m m m n . Nhiệt liệt chào mừng Các cô giáo về dự hội giảng Tiết học L m quen chữ cáI: m n l Chủ điểm: Tết và mùa xuân Người thực hiện: Nguyễn Thị Luân L p 5 tuổi. n l i vÒ m n l Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu bµi míi m m m m n §Æc ®iÓm cña ch÷ n n n n m n So s¸nh m, n Gièng nhau: Kh¸c nhau: Gièng nhau: l l

— Xem thêm —

Xem thêm: lam quen voi chu cai M, N, L, lam quen voi chu cai M, N, L, lam quen voi chu cai M, N, L

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu lam-quen-voi-chu-cai-m-n-l

Đăng ký

Generate time = 0.146041870117 s. Memory usage = 18.41 MB