Làm quen với chữ cái i.t.c

Robert Boyle
Robert Boyle(11479 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 4596
15
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 35 | Loại file: PPT
2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 01:26

Mô tả: Tr­êng mÇm non Tr­êng mÇm non 25 - 10 S DNG CNTT H TR DY HC Môn học Làm quen chữ cái S DNG CNTT H TR DY HC Môn học Làm quen chữ cái Bi : Làm quen chữ cái i, t, c Chủ điểm : Thế giới động vật Giáo viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Đơn vị : Trường mầm non 25-10. Học viện Chính trị quân sự . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Kiến thức: Trẻ nhận biết và phát âm đúng các chữ cái: i, t, c 2. Kỹ năng: - Trẻ tìm đúng chữ cái : i, t, c trong các từ chỉ tên các con vật - Biết sử dụng các kỹ năng vẽ, vận động, chơi trò chơi để nhận biết và phát âm đúng các chữ cái đã học. 3. Giáo dục: - Giáo dục trẻ biết yêu quý và tham gia bảo vệ các con vật có ích. CHUẨN BỊ • Giáo án đi n t ệ ử • B ng đ a nh c có ghi bài ă ĩ ạ hát: “V t con h c ch ”, “Gà ị ọ ữ tr ng, mèo con và cún con”, ố “Tôm cá cua thi tài” • Hai tranh v c nh các con ẽ ả v t s ng trong r ng và ậ ố ừ trong gia đình Hoạt động I - Trò chuyện Cho trẻ hát bài:Gà trống, mèo con và cún con Đàm thoại với trẻ về các con vật mà trẻ biết(nơi sống, sinh sản,) Giíi thiÖu ch÷ míi Ho¹t ®éng 2 Vịt bơi giỏi Vịt bơi giỏi . C U 1. Kiến th c: Trẻ nhận bi t và ph t âm đúng c c chữ c i: i, t, c 2. Kỹ năng: - Trẻ t m đúng chữ c i : i, t, c trong c c t chỉ t n c c con v t - Bi t. và c n con Đàm tho i v i trẻ về c c con v t mà trẻ bi t( n i sống, sinh sản,) Gi i thiÖu ch÷ m i Ho t ®éng 2 V t b i gi i V t b i gi i i i i Cho trẻ

— Xem thêm —

Xem thêm: Làm quen với chữ cái i.t.c, Làm quen với chữ cái i.t.c, Làm quen với chữ cái i.t.c

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu lam-quen-voi-chu-cai-i-t-c

Đăng ký

Generate time = 0.0740940570831 s. Memory usage = 18.41 MB