Hãy tìm vị trí giá trị âm nhỏ nhất trong mảng các số thực nếu mảng không có số âm thì trả về 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập