Nâng cao hiệu quả công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần giống cây trồng vật nuôi thừa thiên huế

Nâng cao hiệu quả công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần giống cây trồng vật nuôi thừa thiên huế

Nâng cao hiệu quả công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần giống cây trồng vật nuôi thừa thiên huế
... phần đưa biện pháp để hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm thị trường Thừa Thiên Huế công ty, chọn đề tài Nâng cao hiệu công tác tiêu thụ sản phẩm công ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Vật Nuôi Thừa ... tiêu thụ công ty + Đánh giá mức độ đồng ý khách hàng đến công tác tiêu thụ sản phẩm công ty + Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu tiêu thụ sản phẩm công ty 2.1.2 Đối tượng nghiên cứu biện pháp nâng cao ... góp phần nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp 18 Chương II: TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CẤY TRỒNG THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 2.1 Giới thiệu tình hình chung công...
 • 74
 • 38
 • 0

TÌM HIỂU VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI THỪA THIÊN HUẾ 2009-2011

TÌM HIỂU VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI THỪA THIÊN HUẾ 2009-2011
... giá hiệu HĐKD Công ty *Về không gian: Tìm hiểu hoạt động kinh doanh công ty cổ phần giống trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế * Về thời gian :Tìm hiểu hoạt động kinh doanh khoảng thời gian 2009-2011, định ... luận hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Tìm hiểu, phân tích đánh giá thực trạng HĐKD, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh công ty cổ phần giống trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế ... II:PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY I.Tình hình công ty Giới thiệu vê công ty Công ty CP Giống trồng Thừa Thiên Huế Địa chỉ:128 Nguyễn Phúc Nguyên, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện...
 • 46
 • 696
 • 3

Hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần giống cây trồng vật nuôi thừa thiên huế

Hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần giống cây trồng vật nuôi thừa thiên huế
... tiêu hiệu sản xuất kinh doanh lên hàng đầu Xuất phát từ thực tế trên, q trình thực tập cơng ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Vật Ni Thừa Thiên Huế tơi chọn đề tài: Hiệu kinh doanh cơng ty Cổ Phần Giống ... giá hiệu sản xuất kinh doanh cơng ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Vật ni TT Huế giai đoạn 20092011, đề xuất định hướng giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu sản xuất kinh doanh cơng ty Cố Phần Giống Cây Trồng ... kinh tế quốc dân Cơng ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Vật Ni Thừa Thiên Huế doanh cK nghiệp có nhiệm vụ sản xuất loại giống trồng, vật ni phục vụ cho sản xuất nơng nghiệp địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế...
 • 92
 • 34
 • 0

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giống cây trồngvật nuôi thừa thiên huế

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giống cây trồng – vật nuôi thừa thiên huế
... CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG - VẬT NUÔI THỪA THIÊN HUẾ Ế 2.1 Giới thiệu khái quát công ty CP Giống trồng vật nuôi Thừa U Thiên ... sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Đ Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản G phẩm công ty Cổ Phần Giống trồng - vật nuôi Thừa Thiên Huế ... hợp chi phí sản xuất tính giá thành H sản phẩm công ty Cổ Phần Giống trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế IN I.3.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Công ty CP Giống trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế...
 • 96
 • 22
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Duy Tân

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Duy Tân
... sản phẩm doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tình hình hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Duy Tân Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tiêu thụ ... đây, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Duy Tân có cải tiến đáng kể rõ rệt hoạt động thúc đẩy trình tiêu thụ sản phẩm Do công ty công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Duy Tân áp dụng số công ... trình tiêu thụ sản phẩm công ty thương mại Duy Tân Bên cạnh thành tựu mà công ty đạt mặt hạn chế tồn tại, công ty thương mại Duy Tân cố gắng khắc phục hạn chế Tình hình hoạt động tiêu thụ công ty...
 • 51
 • 255
 • 1

bài 2 NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ sản PHẨM tại CÔNG TY cổ PHẦN THIỆN XUÂN

bài 2 NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ sản PHẨM tại CÔNG TY cổ PHẦN THIỆN XUÂN
... lưới tiêu thụ sản phẩm 38 3 .2. 6 Tăng cường công tác quản lý chi phí, nâng cao hiệu tiêu thụ sản phẩm Công ty 40 3 .2. 7 Thực phân tích hiệu tiêu thụ sản phẩm Công ty 40 3 .2. 1.Kiến ... CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN 2. 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 2. 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thiện Xuân ... thương hiệu nước hướng nước 2. 3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN 2. 3.1 Thực trạng sách sản phẩm Chính sách sản phẩm Công ty lựa chọn sách đa dạng hóa sản phẩm...
 • 55
 • 138
 • 0

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ sản PHẨM tại CÔNG TY cổ PHẦN THIỆN XUÂN doc

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ sản PHẨM tại CÔNG TY cổ PHẦN THIỆN XUÂN doc
... doanh, Công ty mạnh dạn mua cổ phần công ty Công ty cổ phần Nam Phát công ty cổ phần điện Lam Sơn - Xác định chất lượng sản phẩm sống Công ty, cán - công nhân viên công ty cổ phần Thiện Xuân lấy tiêu ... hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN 2.1 Khái quát chung công ty 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Tên doanh ... nhằm nâng cao khả tiêu thụ sản phẩm 3.2.7 Thực phân tích hiệu tiêu thụ sản phẩm Công ty Để kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty phải thường xuyên phân tích, đánh giá hiệu tiêu thụ sản...
 • 51
 • 101
 • 0

một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại cát lợi

một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại cát lợi
... 1: Một số vấn đề lí luận hoạt động tiêu thụ sản phẩm Chƣơng : Thực trạng giải pháp tiêu thụ sản phẩm công ty Cổ phần sản xuất thƣơng mại Cát Lợi Chƣơng : Một số giải pháp để tăng khả tiêu thụ sản ... TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI CÁT LỢI 2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI CÁT LỢI 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty Tên công ... .21 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI CÁT LỢI 23 2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI CÁT LỢI 23 2.1.1...
 • 61
 • 179
 • 0

Báo Cáo Thực tập giáo trình tại Công ty cổ phần giống cây trồngvật nuôi TT Huế

Báo Cáo Thực tập giáo trình tại Công ty cổ phần giống cây trồng – vật nuôi TT Huế
... sơ lược sở sản xuất: + Công ty cổ phần giống trồng vật nuôi TT Huế thành lập vào năm 1984 + Nhà máy chế biến hạt giống thuộc công ty cổ phần giống trồng vật nuôi TT Huế, dây chuyền sản xuất ... hạt giống - Thời gian thực tập: 7h30 11h ngày 9/4/2009 - Địa điểm thực tập: Công ty cổ phần giống trồng vật nuôi TT Huế Địa chỉ: 128 Nguyễn Phúc Nguyên xã Hương Long TP Huế - tỉnh TT Huế ... thực tập: Chiều: 1h30 5h ngày 10/4/2009 - Địa điểm thực tập: Công ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế HUWOCO Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Bài - Giới thiệu sơ lược sở sản xuất: + Công ty cổ...
 • 43
 • 457
 • 0

Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo của Công ty thực phẩm miền Bắc

Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo của Công ty thực phẩm miền Bắc
... sản xuất bánh kẹo Công ty thực phẩm Miền Bắc không cạnh tranh với sản phẩm nớc mà phải cạnh tranh với sản phẩm bánh kẹo ngoại Tuy nhiên đơn vị sản xuất bánh kẹo có qui mô, Công ty thực phẩm miền ... đồng Bắc Bộ Mức tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo Công ty thị trờng đồng Bắc Bộ cao so với khu vực Đông Bắc Tây Bắc Tổng sản lợng tiêu thụ loại sản phẩm bánh kẹo Công ty khu vực năm 2005 1027,46 cao ... năm 2005 tiêu thụ 1385,54 sản phẩm bánh kẹo Công ty chiếm 40,2% sản lợng mà Công ty cung cấp cho miền Bắc chiếm 30% sản lợng tiêu thụ miền Tại thị trờng Hà Nội, sản phẩm bánh kem xốp, bánh quy,...
 • 98
 • 279
 • 1

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Thương mại VIC

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Thương mại VIC
... PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIC I Giới thiệu khái quát công ty TNHH Thương mại VIC Công ty TNHH Thương mại VIC doanh nghiệp 100% vốn nước thức ... Khoa: Quản trị kinh doanh CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM I Khái quát hoạt động tiêu thụ sản phẩm Khái niệm hình thức tiêu thụ sản phẩm 1.1 Khái niệm Tiêu thụ sản phẩm giai ... nhằm nâng cao hiệu hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Phạm Thị Phượng Lớp: Thương mại 46B Báo cáo thực tập chuyên đề Khoa: Quản trị kinh doanh CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH...
 • 54
 • 287
 • 4

Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm và 1 số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ san rphaamr tại công ty TNHH TM và dược phẩm hà an.

Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm và 1 số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ san rphaamr tại công ty TNHH TM và dược phẩm hà an.
... 220 19 8 219 209 228 14 4 15 7 (304.550) 64 10 2 13 1 287 12 3 13 1 92 85 13 1 11 1 11 1 11 1 13 0 10 .986 .16 4 12 .560.400 10 .569.800 1. 990.600 14 4.283.226 (4.824.095) 11 .589.500 12 .560.400 8.975.500 10 .569.800 ... doanh Công ty - Phân tích tình hình kết tiêu thụ hàng hoá Công ty - Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh nâng cao hiệu hoạt động tiêu thụ Công ty * Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu ... 2006 Giá trị TT(%) 1. 226. 911 .06 17 ,05 13 9.6 01. 611 1, 94 414 .847.056 5,77 1. 133.855.62 15 ,76 1. 878.926.56 26 ,11 799.557.956 11 ,11 9 51. 3 51. 567 13 ,22 650.907.900 9,05 7 .19 5.959.34 10 0,00 Đvt: đồng...
 • 73
 • 346
 • 1

Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ snr phẩm tại công ty cổ phần taaph đoàn công nghiệp YAMASu

Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ snr phẩm tại công ty cổ phần taaph đoàn công nghiệp YAMASu
... doanh nghip, em mnh dn tỡm tũi nghiờn cu v chn ti Nâng cao hiệu hoạt động quản trị tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp YAMASU Việt Nam lm chuyờn tt nghip ca mỡnh Qua õy em ... CễNG TY C PHN TP ON CễNG NGHIP YAMASU VIT NAM 1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty C phn Tp on Cụng nghip Yamasu Vit Nam Cụng ty C phn on Cụng nghip YAMASU Vit Nam chuyn i t Cụng ty TNHH ... doanh ton Cụng ty phc v cho mc tiờu sn xut kinh doanh t hiu qu cao 1.3 Cỏc c im kinh t k thut ca Cụng ty 1.3.1 c im v sn phm ca Cụng ty Hin Cụng ty CP Tp on YAMASU l mt nhng cụng ty hng u ti Vit...
 • 48
 • 249
 • 0

Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo của Công ty thực phẩm miền Bắc

Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo của Công ty thực phẩm miền Bắc
... sản xuất bánh kẹo Công ty thực phẩm Miền Bắc không cạnh tranh với sản phẩm nớc mà phải cạnh tranh với sản phẩm bánh kẹo ngoại Tuy nhiên đơn vị sản xuất bánh kẹo có qui mô, Công ty thực phẩm miền ... đồng Bắc Bộ Mức tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo Công ty thị trờng đồng Bắc Bộ cao so với khu vực Đông Bắc Tây Bắc Tổng sản lợng tiêu thụ loại sản phẩm bánh kẹo Công ty khu vực năm 2005 1027,46 cao ... tiêu thụ sản phẩm Công ty tơng đối tốt Sản lợng tiêu thụ hầu hết sản phẩm Công ty tăng ( trừ sản phẩm bánh mejji bimbim ), cụ thể là: Bánh quy: sản phẩm sản lợng tiêu thụ lớn cấu tổng sản lợng...
 • 97
 • 215
 • 0

Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm đá trắng xây dựng tại công ty TNHH Long Vũ xã Châu Quang- Huyện Quỳ Hợp- tỉnh Nghệ An

Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm đá trắng xây dựng tại công ty TNHH Long Vũ xã Châu Quang- Huyện Quỳ Hợp- tỉnh Nghệ An
... Phần I: Tổng quan vấn đề nghiên cứu Phần II: Đặc điểm công ty TNHH Long Phần III: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm đá trắng xây dựng công ty TNHH Long Châu Quang -Huyện Quỳ Hợp -Tỉnh ... bị khu công nghiệp Châu Quang- huyện Quỳ Hợp -Tỉnh Nghệ An Mỏ đá công ty Châu Hồng chách công ty km, mỏ đá Châu Đình cách công ty 3km, mỏ đá Hạ Sơn cách công ty 6km Xung quanh khu ... dần 2.8.2 Kết tiêu thụ sản phẩm: 2.8.2.1 Biến động doanh thu sản phẩm theo thời gian: Kinh doanh sản phẩm đá xây dựng công ty TNHH Long vật liệu phục vụ cho công trình xây dựng nên sử dụng nhiều...
 • 26
 • 183
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập