Nghiên cứu sự tác động của chính sách marketing mix đến ý định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng việt nam thịnh vượng VPBank chi nhánh huế giai đoạn 2011 2013

Nghiên cứu sự tác động của chính sách xã hội tới hộ nghèo trong quá trình đổi mới hiện nay

Nghiên cứu sự tác động của chính sách xã hội tới hộ nghèo trong quá trình đổi mới hiện nay
... nghèo dối với hộ nghèo tỉnh Lai châu Chính sách hỗ trợ gia đình đặc biệt khó khăn Chính sách cứu trợ, hỗ trợ mặt hàng thiết yếu Chương trình 135 Dự án định canh, định cư Sự tác động sách hội ... định canh, định c sử dụng sách Tín dụng cho ngời nghèo Chính sách thực công tác dân số Chăm sóc sức khoẻ Hoạt động công tác hội Phân tầng hội (ngời giàu, ngời nghèo) Phần 2: NộI DUNG Chơng ... ng) Vn lng ghộp 3.2 Đối tợng nghiên cứu Nghiờn cu s tỏc ng ca chớnh sỏch xó hi i vi h nghốo Tnh Lai Chõu 3.3 khách thể nghiên cứu Nghiờn cu ngi nghốo Tnh Lai Chõu 3.4 Phạm vi nghiên cứu Phng phỏp...
 • 40
 • 244
 • 0

nghiên cứu sự tác động của các yếu tố tổng thu thuế, tiêu dùng chính phủ, xuất khẩu hàng hóa, lạm phát và gdp bình quân đầu người đến tổng thu ngân sách nhà nước năm 2006 của 33 quốc gia được chọn ngẫu nhiên

nghiên cứu sự tác động của các yếu tố tổng thu thuế, tiêu dùng chính phủ, xuất khẩu hàng hóa, lạm phát và gdp bình quân đầu người đến tổng thu ngân sách nhà nước năm 2006 của 33 quốc gia được chọn ngẫu nhiên
... ngân sách mà nhóm chưa đưa vào kiểm định nên dẫn đến kết thiếu xác X- Ý KIẾN CỦA NHÓM VÀ KẾT LUẬN: - Xuất hàng hóa, tiêu dùng phủ GDP bình quân đầu người có ảnh hưởng đến thu ngân sách Nhà nước ... thời nước sử dụng tỷ giá cố o định nước có tỷ giá thả Lạm phát xuất nước thâm hụt ngân sách nước thặng dư ngân sách  Bản chất: Lạm phát có tính hai mặt: - Nếu lạm phát mức vừa phải (lạm phát ... β5^: Khi yếu tố khác không đổi lạm phát tăng giảm 1% thu nhập ngân sách tăng giảm 16687.17 triệu USD β6^: Khi yếu tố khác không đổi GDP bình quân đầu người tăng giảm USD thu nhập ngân sách giảm...
 • 24
 • 152
 • 0

nghiên cứu sự tác động của các yếu tố tổng thu thuế, tiêu dùng chính phủ, xuất khẩu hàng hóa, lạm phát và gdp bình quân đầu người đến tổng thu ngân sách nhà nước năm 2006 của 33 quốc gia được chọn ngẫu nhiên

nghiên cứu sự tác động của các yếu tố tổng thu thuế, tiêu dùng chính phủ, xuất khẩu hàng hóa, lạm phát và gdp bình quân đầu người đến tổng thu ngân sách nhà nước năm 2006 của 33 quốc gia được chọn ngẫu nhiên
... tổng thu thuế, chi tiêu phủ, xuất hàng hóa, lạm phát GDP bình quân đầu người đến tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2006 33 quốc gia chọn ngẫu nhiên. ” II THIẾT LẬP MÔ HÌNH: Biến phụ thu c: Y : Thu ... 5: Khi yếu tố khác không đổi lạm phát tăng giảm 1% thu nhập ngân sách tăng giảm 16687.17 triệu USD ^ β 6: Khi yếu tố khác không đổi GDP bình quân đầu người tăng giảm USD thu nhập ngân sách giảm ...  Xuất có ảnh hưởng đến thu nhập ngân sách • Prob(β5) = 0.9691 > = 0.05  Lạm phát không ảnh hưởng đến thu nhập ngân sách • Prob(β6) = 0.0069 < = 0.05  GDP bình quân đầu người có ảnh hưởng đến...
 • 25
 • 193
 • 0

Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố giá dầu, công suất bình quân tàu thuyền, mùa vụ đến sản lượng khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ tháng 012007 đến tháng 112.doc

Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố giá dầu, công suất bình quân tàu thuyền, mùa vụ đến sản lượng khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ tháng 012007 đến tháng 112.doc
... nhóm chọn đề tài: "Nghiên cứu tác động yếu tố: giá dầu, công suất bình quân tàu thuyền, mùa vụ đến sản lượng khai thác thủy sản địa bàn thành phố Đà Nẵng từ tháng 01/2007 đến tháng 11/2009" PHẦN ... vào công suất tàu thuyền Nghĩa tàu công suất lớn khai thác nhiều sản lượng tàu công suất nhỏ Công suất bình quân tàu thuyền: Để tính lực khai thác thủy sản, dùng đến đại lượng công suất bình ... PHẦN III KẾT LUẬN Trên nghiên cứu bước đầu ứng dụng mô hình kinh tế lượng nghiên cứu yếu tố tác động đến sản lượng khai thác thủy sản địa bàn thành phố Đà Nẵng từ tháng 01/2007 đến tháng 11/2009...
 • 12
 • 876
 • 9

Nghiên cứu sự tác động của các ngành kinh tế tới GDP của nền kinh tế Singapo.doc

Nghiên cứu sự tác động của các ngành kinh tế tới GDP của nền kinh tế Singapo.doc
... tác động ngành kinh tế tới thu nhập quốc dân kinh tế Singapo V Tài liệu tham khảo: - Nguyễn Quang Cường (2007) “Giáo trình Kinh tế lượng” ĐH Duy Tân - Nguyễn Quang Đong(2005),Bài giảng Kinh Tế ... a.Phương pháp tính theo luồng sản phẩm cuối cùng: GDP= Tổng khoản chi tiêu để mua hàng hóa dịch vụ tác nhân kinh tế GDP = C+I+G + X -IM Trong đó: GDP: Tổng sản phẩm quốc nội C: Tiêu dùng hộ gia ... Đong(2002),Bài Tập Kinh Tế Lượng với trợ giúp phần mềm Eviews,nhà xuất khoa học kĩ thuật,Hà nội - Ths Hoàng Ngọc Nhâm(chủ biên)2007,Bài tập kinh tế lượng với trợ giúp Eview,Trường đại học kinh tế Tp.HCM,Hồ...
 • 16
 • 667
 • 5

Nghiên cứu sự tác động của chi phí mua điện đầu nguồn đến hoạt động kinh doanh tại công ty điện lực I

Nghiên cứu sự tác động của chi phí mua điện đầu nguồn đến hoạt động kinh doanh tại công ty điện lực I
... hoạt động kinh doanh Công ty i n lực I 2.1 N i dung, chất chi phí sản xuất kinh doanh chi phí mua i n đầu nguồn 2.1.1 Kh i niệm chi phí chi phí sản xuất kinh doanh Có nhiều quan i m bàn chi phí ... đ i tợng khác Ngo i chất quản trị chi phí kinh doanh đợc thể thông qua nhiệm vụ 2.1.3 Bản chất chi phí mua i n đầu nguồn Công ty i n lực I Chi phí mua i n đầu nguồn Công ty i n lực I Chi phí ... thực tế chủ yếu chi phí mua i n đầu nguồn hàng năm Công ty i n lực I chủ yếu chi phí mua i n từ l i i n Tổng Công ty i n lực Việt Nam, nhiên chi phí mua i n l i nh chi phí dịch Đặng Anh...
 • 73
 • 244
 • 0

Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố: giá dầu, công suất bình quân tàu thuyền, mùa vụ đến sản lượng khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ tháng 01/2007 đến tháng 11/2009

Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố: giá dầu, công suất bình quân tàu thuyền, mùa vụ đến sản lượng khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ tháng 01/2007 đến tháng 11/2009
... chọn đề tài: "Nghiên cứu tác động yếu tố: giá dầu, công suất bình quân tàu thuyền, mùa vụ đến sản lượng khai thác thủy sản địa bàn thành phố Đà Nẵng từ tháng 01/2007 đến tháng 11/2009" PHẦN I ... III KẾT LUẬN Trên nghiên cứu bước đầu ứng dụng mô hình kinh tế lượng nghiên cứu yếu tố tác động đến sản lượng khai thác thủy sản địa bàn thành phố Đà Nẵng từ tháng 01/2007 đến tháng 11/2009 Mô ... vào công suất tàu thuyền Nghĩa tàu công suất lớn khai thác nhiều sản lượng tàu công suất nhỏ Công suất bình quân tàu thuyền: Để tính lực khai thác thủy sản, dùng đến đại lượng công suất bình...
 • 12
 • 325
 • 0

NGHIÊN CỨU SỰ TÁC ĐỘNG CỦA NGÔN NGỮ @ LÊN TIẾNG MẸ ĐẺ

NGHIÊN CỨU SỰ TÁC ĐỘNG CỦA NGÔN NGỮ @ LÊN TIẾNG MẸ ĐẺ
... theo xuất của" ngôn ngữ chat", "ngôn ngữ @" II Kết nghiên cứu Thực trạng 271 Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ Đại học Đà Nẵng - 2008 Hiện nay, ngôn ngữ @ niềm say ... ngôn ngữ @ thứ ngôn ngữ biến dạng, thay đổi chi tiết chữ tiếng Việt, qua kết hợp nhiều loại ký hiệu khác Ngôn ngữ @ thực chất ngôn ngữ mạng, thường giới trẻ sử dụng chat room, diễn đàn blog Sự ... nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ Đại học Đà Nẵng - 2008 B Nội dung nghiên cứu I Cơ sở lí luận Khái niệm ngôn ngữ Giống phạm trù khác, ngôn ngữ có nhiều khái niệm: - "Ngôn ngữ hệ thống...
 • 5
 • 324
 • 2

Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư đến tổng thu nhậpquốc nội (GDP)của Việt Nam từ năm 1988 đến năm 2007

Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư đến tổng thu nhậpquốc nội (GDP)của Việt Nam từ năm 1988 đến năm 2007
... nhân tố tác động đến tiêu quan trọng nước khác Vì vậy, nhóm chọn đề tài: Nghiên cứu tác động yếu tố xuất nhập khẩu, đầu đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) Việt Nam vòng 20 năm (1988 2007) ... Các nhân tố tác động đến đầu tư:  Phụ thu c vào nhu cầu thị trường sản phẩm mà đầu tạo  Xem xét yếu tố thu c chi phí đầu  Kỳ vọng đầu 3.Thiết lập mô hình: a) Biến phụ thu c: Y : Tổng ... 0.446902 0.660587 Từ mô hình ta kết luận tổng sản phẩm quốc nội GDP Việt Nam chịu tác động, ảnh hưởng yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu Nhưng mức độ tác động, ảnh hưởng yếu tố lại khác Ý nghĩa...
 • 19
 • 469
 • 2

Nghiên cứu sự tác động của chi phí mua điện đầu nguồn đến hoạt động kinh doanh tại Công ty Điện lực I

Nghiên cứu sự tác động của chi phí mua điện đầu nguồn đến hoạt động kinh doanh tại Công ty Điện lực I
... hoạt động kinh doanh Công ty i n lực I 2.1 N i dung, chất chi phí sản xuất kinh doanh chi phí mua i n đầu nguồn 2.1.1 Kh i niệm chi phí chi phí sản xuất kinh doanh Có nhiều quan i m bàn chi phí ... đ i tợng khác Ngo i chất quản trị chi phí kinh doanh đợc thể thông qua nhiệm vụ 2.1.3 Bản chất chi phí mua i n đầu nguồn Công ty i n lực I Chi phí mua i n đầu nguồn Công ty i n lực I Chi phí ... thực tế chủ yếu chi phí mua i n đầu nguồn hàng năm Công ty i n lực I chủ yếu chi phí mua i n từ l i i n Tổng Công ty i n lực Việt Nam, nhiên chi phí mua i n l i nh chi phí dịch Đặng Anh...
 • 73
 • 170
 • 0

Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP)của Việt Nam từ năm 1988 đến năm 2007

Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP)của Việt Nam từ năm 1988 đến năm 2007
... đề tài: Nghiên cứu tác động yếu tố xuất nhập khẩu, đầu đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) Việt Nam vòng 20 năm (1988 2007) SVTH:Nhóm 5-K13KKT3  Trang Báo cáo nghiên cứu môn kinh tế lượng ... 0.446902 0.660587 Từ mô hình ta kết luận tổng sản phẩm quốc nội GDP Việt Nam chịu tác động, ảnh hưởng yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu Nhưng mức độ tác động, ảnh hưởng yếu tố lại khác Ý nghĩa ... Tổng sản phẩm quốc nội GDP quốc gia từ năm 1988 2007 (đơn vị tính: USD) b) Biến độc lập: X2 : Xuất Việt Nam (EX) X3 : Nhập Việt Nam (IM) X4 : Đầu Việt Nam (I) c) Nguồn liệu cách thu thập liệu:...
 • 19
 • 259
 • 1

Nghiên cứu sự tác động của các ngành kinh tế tới GDP của nền kinh tế Singapo

Nghiên cứu sự tác động của các ngành kinh tế tới GDP của nền kinh tế Singapo
... hi vọng đề tài nêu lên cách nhìn tổng quan tác động ngành kinh tế tới thu nhập quốc dân kinh tế Singapo V Tài liệu tham khảo: - Nguyễn Quang Cường (2007) “Giáo trình Kinh tế lượng” ĐH Duy Tân - ... 0.3145637685 thu nhập ngành kinh tế thu nhập quốc nội đạt giá trị thấp 0.3145637685 triệu đôla singapo + giá trị β2 = 0.9710504412 nông nghiệp khai khoáng singapo tăng giảm 1triệu đôla singapo thu nhập ... Từ mô hình ta kết luận tổng sản phẩm quốc nội Singapo chịu tác động yếu tố nông nghiệp khai khoáng,thương nghiệp, tài ngành khác Nhưng mức độ tác động ảnh hưởng yếu tố khác nhau, biến TN,TC có...
 • 16
 • 189
 • 0

Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nông nghiệp, xuất nhập khẩu, dân số và nợ nước ngoài đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) năm 2007 của 30 nước được chọn ngẫu nhiên.

Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nông nghiệp, xuất nhập khẩu, dân số và nợ nước ngoài đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) năm 2007 của 30 nước được chọn ngẫu nhiên.
... Đề tài : Nghiên cứu tác động yếu tố nông nghiệp, xuất nhập khẩu, dân số nợ nước đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) năm 2007 30 nước chọn ngẫu nhiên NÔI DUNG CHÍ NH Giới thiệu đề tài: Tất quốc gia ... NK ta kết luận tổng sản phẩm quốc nội GDP quốc gia chịu tác động, ảnh hưởng yếu tố nông nghiệp, xuất khẩu, nhập khẩu, lạm phát, dân số nợ nước Nhưng mức độ tác động, ảnh hưởng yếu tố lại khác Trong ... trưởng quốc gia giới Đồng thời nhằm mục đích tìm hiểu nhân tố tác động đến tiêu quan trọng nước khác Vì vậy, nhóm chọn đề tài: Nghiên cứu tác động yếu tố nông nghiệp, xuất nhập khẩu, lạm phát dân số...
 • 32
 • 219
 • 1

Nghiên cứu sự tác động của các nhân tố đến GDP của thành phố Đà Nẵng 2001 – 2010

Nghiên cứu sự tác động của các nhân tố đến GDP của thành phố Đà Nẵng 2001 – 2010
... từ sản xuất 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến GDP: GVHD: Nguyễn Khánh Bình (MBA) Đề tài :Nghiên cứu tác động nhân tố đến GDP thành phố Đà Nẵng 2001 2010 Cho đến có nhiều nghiên cứu thực nghiệm công ... Khánh Bình (MBA) Đề tài :Nghiên cứu tác động nhân tố đến GDP thành phố Đà Nẵng 2001 2010 Đà Nẵng thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm quận nội thành, huyện ngoại thành huyện đảo Tổng cộng ... tài :Nghiên cứu tác động nhân tố đến GDP thành phố Đà Nẵng 2001 2010 Với vấn đề quan trọng tốc độ tăng trưởng kinh tế vấn đề quan tâm hàng đầu nhà kinh tế nhà hoạch định sách Đà Nẵng thành phố...
 • 15
 • 249
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: DẠY TIẾNG ANH CHO TRẺ THEO CHỦ đểÔN tập môn SINH học CHUẨN bị THPT QUỐC GIAPhương pháp chia miền đối với phương trình song điều hòa (LV thạc sĩ toán)Ôn tập môn vật lý chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia của vũ thanh khiết, nguyễn trọng sửuGiải pháp nâng cao giá trị thương hiệu Đường Biên Hòade kiem tra chuong halogen bo 6 deTìm hiểu về phần mềm MATLAB và ứng dụng của MATLAB trong giải mạch điệnPhác đồ điều trị và quy trình một số kỹ thuật trong thực hành nội khoa bệnh phổiTRIỆU TRỨNG HỌC THẦN KINHSỔ TAY LÂM SÀNG NỘI TIẾTan toàn trong bảo quản, xếp dỡ,vận chuyển hàng rờiCác yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học Bách khoa – đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí MinhĐề thi học sinh giỏi môn toán 9 thành phố buôn ma thuột đăk lăk năm học 2016 2017(có đáp án)QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNGChính sách xóa đói giảm nghèo và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế- xã hội miền Tây Nghệ An hiện nayTÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA hệ THỐNG CHÍNH TRỊ cơ sở TỈNH GIA LAI TRONG đấu TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH HIỆN NAYNâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu họcSự khác nhau hiến pháp 1980 và 2013MỘT số kỹ THUẬT độc đáo GIẢI bài tập PEPTITTÀI LIỆU THAM KHẢO tư TƯỞNG TRIẾT HỌC hồ CHÍ MINH về CHIẾN TRANH NHÂN dân VÀ ý NGHĨA TRONG sự NGHIỆP BẢO vệ tổ QUỐC VIỆT NAM XÃ hội CHỦ NGHĨA HIỆN NAY
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập