Bài tập chất khí vật lý 10

PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập CHẤT KHÍ vật10

PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập CHẤT KHÍ vật lí 10
... Chuyên đề tập chất khí vật 10 mol 28 m m =>  = = 28g  n khí khí nitơ Mặt khác: n = Bài 12:Cho 10g khí oxi áp suất 3at, nhiệt độ 10oC, người ta đun nóng đẳng áp khối khí đến 10 lít Tính thể ... Bình Chuyên đề tập chất khí vật 10 Một khối khí tích 50 lít, áp suất 105 Pa Nén khối khí với nhiệt độ không đổi cho áp suất tăng lên 2 .105 Pa thể tích khối khí là: ĐS 25 lít Nén khí đẳng nhiệt ... p2V2 = p1V1 => 5 .104 V2 = 104 10 => V2 = 2lít Bài 16: Một bình có dung tích 10 lít chứa chất khí áp suất 20at Cho thể tích chất khí ta mở nút bình Coi nhiệt độ khí không đổi áp suất khí 1at Hướng...
 • 14
 • 377
 • 0

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thí nghiệm nhằm phát triển tư duy học sinh trong dạy học chương chất khí vật 10 THPT

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thí nghiệm nhằm phát triển tư duy học sinh trong dạy học chương chất khí vật lý 10 THPT
... giới hạn chương chất khí Vật 10 GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu xây dựng sử dụng có hiệu hệ thống tập thí nghiệm dạy học chương Chất khí Vật lớp 10 phát triển dạy học Vật cho học sinh trung ... phát triển vật cho học sinh, nâng cao hiệu trình dạy học Chương 27 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THÍ NGHIỆM CHƯƠNG “ CHẤT KHÍ” VẬT LÝ LỚP 10 NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO HỌC SINH 2.1 ... CỨU Xây dựng sử dụng hệ thống tập thí nghiệm Vật dạy học chương chất khí nhằm phát triển cho học sinh 10 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối ng nghiên cứu tập thí nghiệm Vật - Phạm...
 • 105
 • 195
 • 3

luận văn thạc sĩ, soạn thảo bài tập chương chất khí vật 10

luận văn thạc sĩ, soạn thảo bài tập chương chất khí vật lý 10
... BTVL phổ thông Chương Soạn thảo hệ thống tập hướng dẫn hoạt động giải BTVL chương Chất khí - vật 10 Chương Thực nghiệm sư phạm CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DẠY GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ PHỔ ... học chương Chất khí * Việc lựa chọn tập GV - Đa số GV soạn số tập để HS củng cố sau tiết dạy, soạn vài tập cho tiết tập chương Chất khí GV chưa soạn thảo hệ thống tập để giảng dạy - Một số GV soạn ... khảo hệ thống tập hướng dẫn giải tập chương Chất khí Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn trình bày ba chương: Chương Cơ sở luận thực tiễn...
 • 154
 • 88
 • 0

Phát huy tính tích cực học tập của học sinh với sự hỗ trợ của máy vi tính trong dạy học chương chất khí vật 10 trung học phổ thông luận văn thạc sỹ vật

Phát huy tính tích cực học tập của học sinh với sự hỗ trợ của máy vi tính trong dạy học chương chất khí vật lý 10 trung học phổ thông luận văn thạc sỹ vật lý
... Phát huy tinh tích cực học tập học sinh với hỗ trợ máy vi tính dạy học Chương "Chất khí" Vật 10 THPT" Mục đích nghiên cứu Phát huy tính tích cực học tập HS với hỗ trợ MVT dạy học Chương "Chất ... dụng MVT dạy học nói chung hỗ trợ học sinh phát huy tính TCNT dạy học vật 28 CHƯƠNG DẠY HỌC "CHẤT KHÍ" THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY VI TÍNH 2.1 ... tinh tích cực học tập HS với hỗ trợ MVT dạy học Chương "Chất khí" Vật 10 chương trình nâng cao Giả thuyết khoa học Nếu sử dụng MVT hỗ trợ dạy học chương "Chất khí" Vật lớp 10 tạo hứng thú học...
 • 55
 • 492
 • 2

Sử dụng đa phương tiện để thiết kế bài giảng điện tử chườn '' chất khí'' vật 10 chương trình chuẩn

Sử dụng đa phương tiện để thiết kế bài giảng điện tử chườn '' chất khí'' vật lý 10 chương trình chuẩn
... thiết bị đa phương tiện dạy học vật lựa chọn đề tài: Sử dụng đa phương tiện để thiết kế giảng điện tử chương Chất khí ” vật 10 chương trình chuẩn ” nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng ... Dung: Chương 1: Đa phương tiện dạy học Vật trường THPT Chương 2: Sử dụng đa phương tiện để thiết kế giảng điện tử dạy học chương Chất khí ” Vật 10 THPT Chương 3: Thực nghiệm sư phạm + Kết ... dạy vật trường phổ thông Mục đích nghiên cứu Sử dụng thiết bị đa phương tiện để thiết kế BGĐT chương Chất khí ” -11 - vật lớp 10 THPT chương trình chuẩn, đồng thời đề xuất phương án sử dụng...
 • 52
 • 293
 • 0

skkn kinh nghiệm sử dụng bài toán đồ thị giúp học sinh ghi nhớ và vận dụng kiến thức chương chất khí vật 10 nâng cao

skkn kinh nghiệm sử dụng bài toán đồ thị giúp học sinh ghi nhớ và vận dụng kiến thức chương chất khí vật lý 10 nâng cao
... chng cht khớ cho hc sinh lp 10 nõng cao Nghiờn cu c tin hnh trờn hai lp tng ng l lp 10A4 v lp 10A3 ca trng THPT Yờn nh Lp 10A3 l lp thc nghim, lp 10A4 l lp i chng Lp thc nghim 10A3 c dy s dng bi ... nõng cao cht lng hc b mụn vt GIA THIấT NGHIấN CU S dng bi th cht khớ s lm nõng cao cht lng hc chng cht khớ cho hc sinh lp 10 ban KHTN III PHNG PHAP KHACH THấ NGHIấN CU Tụi la chn hc sinh lp 10A3 ... :Ap dng nguyờn I nhit ng lc hc cho khớ lớ tng -sỏch giỏo khoa vt lớ 10 nõng cao -nhiu em hc sinh li gp khú khn hn ú cng chớnh l tụi chn v thc hin ti: S dng bi th nõng cao kt qu hc chng...
 • 32
 • 363
 • 1

định hướng cho học sinh tự lực học tập trong dạy học chương -chất khí- vật 10 nâng cao

định hướng cho học sinh tự lực học tập trong dạy học chương -chất khí- vật lý 10 nâng cao
... hớng học sinh tự lực học tập 1.2.1 Tại dạy học phải định hớng học sinh tự lực học tập? Theo từ điển tiếng việt [26]: Tự lực: Tự sức lm lấy, không dựa dẫm nhờ vả ngời khác Tự học: Tự học lấy, ... hớng dẫn HS học tập hiệu quả, phù hợp với điều kiện trờng phổ thông v yêu cầu việc đổi giáo dục chọn đề ti: Định hớng cho học sinh tự lực học tập dạy học chơng Chất khí vật 10 nâng cao Mục tiêu ... tâm - giáo dục, cách định hớng hnh động dạy học v thiết kế quy trình dạy học giúp HS tự lực học tập trình dạy học môn vật lí trờng phổ thông Vận dụng quy trình thiết kế hoạt động dạy học để...
 • 129
 • 315
 • 0

Thiết kế phương án dạy học một số bài học ở chương chất khí - Vật 10 THPT theo hình thức tổ chức hoạt động nhóm nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ và bồi dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh

Thiết kế phương án dạy học một số bài học ở chương chất khí - Vật lý 10 THPT theo hình thức tổ chức hoạt động nhóm nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ và bồi dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh
... đề tài: Thiết kế phương án dạy học số học chương '' Chất khí " - Vật 10 THPT theo hình thức tổ chức hoạt động nhóm nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ bồi dưỡng lực sáng tạo học sinh Mục tiêu ... luận dạy học đại việc tổ chức hoạt động nhận thức học sinh dạy học Vật dạy học theo hình thức tổ chức hoạt động nhóm để thiết kế phương án dạy học số học chương " Chất khí " - Vật 10 THPT nhằm ... Giả thuyết khoa học Tổ chức dạy học theo hình thức hoạt động nhóm có tác dụng phát huy tính tích cực, tự chủ học sinh Thiết kế phương án dạy học chương " Chât khí " - Vật 10 THPT theo hình thức...
 • 112
 • 202
 • 0

phát huy tính tích cực học tập của học sinh khi áp dụng các phương pháp nhận thức khoa học trong giảng dạy chương chất khí, vật 10 nâng cao

phát huy tính tích cực học tập của học sinh khi áp dụng các phương pháp nhận thức khoa học trong giảng dạy chương chất khí, vật lý 10 nâng cao
... nhận thức khoa học áp dụng dạy học vật  Nghiên cứu PP dạy học vật đổi phƣơng pháp dạy học Vật  Nghiên cứu phƣơng pháp thực nghiệm nhầm phát huy tính tích cực dạy học vật  Vận dụng ... Vật 10 nâng cao Giả thuyết khoa học Vận dụng luận đại, áp dụng số PPNT khoa học nhằm phát huy tích tích cực học tập học sinh giảng dạy vật 10 NC Nhiệm vụ nghiên cứu  Nghiên cứu sở ... lƣợng DH vật trƣờng phổ thông, em định chọn đề tài nghiên cứu: “ phát huy tính tích cực học tập học sinh áp dụng phƣơng pháp nhận thức khoa học giảng dạy chƣơng Chất khí, Vật 10 nâng cao Luận...
 • 85
 • 49
 • 0

áp dụng một số phương pháp nhận thức khoa học khi giảng dạy chương 6 chất khí vật 10 nâng cao nhằm kích thích hứng thú học tập của học sinh

áp dụng một số phương pháp nhận thức khoa học khi giảng dạy chương 6 chất khí vật lý 10 nâng cao nhằm kích thích hứng thú học tập của học sinh
... Vật 25 2.2.2 Biểu hứng thú học tập môn Vật 25 2.2.3 Các biện pháp kích thích hứng thú học tập môn Vật 25 Chương MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NHẬN THỨC KHOA HỌC TRONG DẠY HỌC ... triển hứng thú nhận thức cho HS nhiệm vụ cần thiết 2.2 Hứng thú học tập môn Vật 2.2.1 Khái niệm hứng thú học tập môn Vật Hứng thú học tập môn vật loại đặc biệt hứng thú học tập nhằm vào ... Thanh Chương KÍCH THÍCH HỨNG THÚ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Hứng thú nói chung hứng thú nhận thức 2.1.1 Khái niệm hứng thú Thuật ngữ hứng thú sử dụng...
 • 86
 • 49
 • 0

Bài giảng bài cấu tạo chất thuyết động học phân tử chất khí vật 10 (3)

Bài giảng bài cấu tạo chất thuyết động học phân tử chất khí vật lý 10 (3)
... I CẤU TẠO CHẤT: Những điều học cấu tạo chất: (SGK) - Các chất cấu tạo từ hạt riêng biệt phân tử - Các phân tử chuyển động không ngừng - Các phân tử chuyển động nhanh nhiệt độ vật cao Lực ... lần lượt dao động xung quanh vị trí cân bằng khác → kết luận (SGK) III THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ: Nội dung thuyết động học phân tử chất khí: - Chất khí cấu tạo từ phân tử riêng rẽ, ... Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng, chuyển động nhanh nhiệt độ chất khí cao - Khi chuyển động hỗn loạn phân tử khí va chạm vào va chạm vào thành bình, lực tác dụng phân tử khí vào...
 • 8
 • 89
 • 0

Bài giảng bài cấu tạo chất thuyết động học phân tử chất khí vật 10 (4)

Bài giảng bài cấu tạo chất thuyết động học phân tử chất khí vật lý 10 (4)
... dung I Tính chất chất khí II Cấu trúc chất khí III.Lượng chất, mol I IV.Một vài lập luận để hiểu cấu trúc phân tử V Thuyết động học phân tử VI Cấu tạo phân tử chất I Tính chất chất khí -Tính bành ... tạo phân tử chất Chất Đặc tính Lực tương tác phân tử Chuyển động nhiệt phân tử Thể tích, hình dạng Chất rắn Chất lỏng Chất khí Mạnh Yếu Rất yếu Các phân tử Các phân tử Các phân tử chỉ dao động ... khí cấu tạo từ nguyên tử - Các nguyên tử tương tác với tạo thành phân tử - Mỗi chất khí tạo từ phân tử giống -Mỗi phân tử bao gồm nhiều nguyên tử Phân tử gồm nguyên tử: He, Ar, Ne… Phân tử gồm...
 • 14
 • 90
 • 0

Bài giảng bài cấu tạo chất thuyết động học phân tử chất khí vật 10 (5)

Bài giảng bài cấu tạo chất thuyết động học phân tử chất khí vật lý 10 (5)
... bình chứa II Thuyết động học phân tử chất khí Nội dung thuyết động học chất khí + Chất khí cấu tạo từ phân tử có kích thước nhỏ so với khoảng cách chúng + Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn ... Chương V: CHẤT KHÍ Chương VI: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC Chương VII: CHẤT RẮN & CHẤT LỎNG SỰ CHUYỂN THỂ Chương V CHẤT KHÍ  Cấu tạo chất Thuyết động học phân tử chất khí Khí tưởng  ... thái khí tưởng định luật tương ứng  Phương trình trạng thái khí tưởng I Cấu tạo chất Những điều học cấu tạo chất • Các chất cấu tạo từ hạt riêng biệt gọi phân tử • Các phân tử chuyển động...
 • 18
 • 82
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập chất khí vật lý 10 có đáp ánbài tập chất khí vật lý 10 có lời giảibài tập về chất khí vật lý 10bài tập trắc nghiệm vật lý 10 chương chất khíbài tập chương 5 chất khí vật lý 10giải bài tập chương 5 chất khí vật lý 10 bài định lý sác lơ nhiệt độ tuyệt đốibài tập trắc nghiệm chương chất khí vật lý 10ôn tập chương chất khí vật lý 10bai giang chuong chat khi vat ly 10 nang caobài tập trắc nghiệm vật lý 10 cơ bảnbài tập trắc nghiệm vật lý 10bài tập trắc nghiệm vật lý 10 chương 4bài tập va chạm vật lý 10bài tập định tính vật lý 10bài tập trắc nghiệm vật lý 10 nâng caoQuản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – CN sở giao dịch IIIsản phẩm Newgi 5 dùng trị mụnBáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành cầu đường tại công trường tuyến đường đông tây 1sinh viên với công việc làm thêm , thực trạng và giải phápĐánh giá rủi ro và xây dựng chương trình kiểm soát rủi ro cho công đoạn phun sơn của nhà máy chế biến gỗ Forimex IIcac bai toan nang cao lop 5LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIA TĂNG KHÁCH HÀNG TRÊN ITNERNET - NGHIÊM VĂN HÙNGđồ án QHSDD xã Giao Lạc, huyen Giao Thủy, tỉnh Nan ĐịnhNghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắcTuyen tap 10 de thi tiếng anh đại học cao đẳngĐánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của hỗn hợp chủng vi khuẩn khử sulfate nhằm ứng dụng xử lý nước thải ô nhiễm chì ở việt namIntermediate test Đề kiểm traGói câu hỏi 1 Đố vui nguyên lý kế toánĐề cương ôn tập học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2016 2017Bài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 1: Em hãy tả quang cảnh một phiên chợ theo tưởng tượng của emBài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 2: Từ bài Lao Xao của Duy Khán, em hãy tả lại khu vườn trong một buổi sáng đẹp trờiVăn mẫu lớp 6: Cảm nhận về thiên nhiên và con người lao động qua văn bản Vượt thác của nhà văn Võ Quảng54 thuc trang quan ly chat thai ran sinh hoat cua cac do thi o VNĐặc tính thủy động lực và môi trường vùng triều ứng dụng cho hệ thống nuôi trồng thủy sản ven biểnHoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập