TRAC NGHIEM 12 CHUONG i phan 1

Bộ đề thi trắc nghiệm giải tích 12 chương I (Phần I)

Bộ đề thi trắc nghiệm giải tích 12 chương I (Phần I)
... h i trắc nghiệm chương I gi i tích 12 ơn thi THPT năm 2016 -2017 ( Có hướng dẫn đáp án) A f (x) đạt cực đ i x = -2 B M (0;1) i m cực tiểu C M (−3;−2) i m cực đ i D f (x) có giá trò cực đ i ... THPT Quỳnh Lưu 4, Nghệ An Bơ câu h i trắc nghiệm chương I gi i tích 12 ơn thi THPT năm 2016 -2017 ( Có hướng dẫn đáp án) B Đáp án hướng dẫn gi i I Tính đơn i u hàm số Câu 1: D Câu 2: A Câu 3: ... h i trắc nghiệm chương I gi i tích 12 ơn thi THPT năm 2016 -2017 ( Có hướng dẫn đáp án) Câu 32: Cho hàm số: y = x − mx + (2m − 1) x − m + Có cực đ i, cực tiểu hồnh độ i m cực trị dương tập giá...
 • 11
 • 373
 • 0

TRẮC NGHIỆM 11MỚI CHƯƠNG I

TRẮC NGHIỆM 11MỚI CHƯƠNG I
...  tiêu hoá ngo i bào b/ Tiêu hoá ngo i bào  Tiêu hoá n i bào kết hợp v i ngo i bào  tiêu hoá n i bào c/ Tiêu hoá n i bào  tiêu hoá ngo i bào Tiêu hoá n i bào kết hợp v i ngo i bào d/ Tiêu ... tiêu hoá theo kiểu: a/ Tiêu hoá ngo i bào b/ Một số tiêu hoá n i bào, l i tiêu hoá ngo i bào c/ Tiêu hoá n i bào d/ Tiêu hoá n i bào ngo i bào Câu 242: Mang có diện tích trao đ i khí lớn gi i ... nuclêic, ATP, phốtpholipit, côenzim; cần cho nở hoà, đậu quả, phát triển rễ d/ Thành phần diệp lục, hoạt hoá enzim Câu h i trắc nghiệm sinh học theo chương Giáo viên: Nguyễn Đức T i Sở GD  ĐT Ninh...
 • 31
 • 152
 • 0

Cau hoi trac nghiem on chuong I

Cau hoi trac nghiem on chuong I
... hai i m phân biệt A B i u kiện để i m I trung i m đoạn thẳng AB là: A IA = IB uu uu r r B IA = IB uu r uu r C IA = −IB uur uu r D AI = BI Câu 27 Cho tam giác ABC có G trọng tâm, I trung i m ... hành tâm O Khi OA −OB = A CD B AB C OC − OD D OC +OB Câu 56: i u kiện sau i u kiện cần đủ để I trung i m đoạn thẳng AB A IA + IB = B IA = IB C IA − IB = D IA = IB Câu 57: Cho i m A, B, C khơng ... vị trí P ( P i m tuỳ ý).(1đ) b) G i I trung i m MN CMR: IA + IB + IC + ID = (1.5đ) c) G i G trọng tâm tam giác ADC Chứng minh ba i m B, I, G thẳng hàng.(1,5 đ) d) CMR: giá hai vectơ ( MB +...
 • 9
 • 215
 • 0

ON TẬP TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG CƠ PHẦN 1

ON TẬP TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG CƠ PHẦN 1
... 05 32 59 06 33 60 07 34 61 08 35 62 09 36 63 10 37 64 11 38 65 12 39 66 13 40 67 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 10 11 ... 13 40 67 14 15 16 41 42 43 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : DAO DONG0 81 Đề số : 01 28 55 02 29 56 03 30 57 04 31 ... A C Câu 10 : A C Câu 11 : A C Câu 12 : A Câu 13 : A Câu 14 : A C Câu 15 : A C Câu 16 : A C Câu 17 : A Câu 18 : A Câu 19 : Cht im cú ly x = + A B Cht im qua...
 • 11
 • 488
 • 8

40 BÀI TRẮC NGHIÊM HAY CHƯƠNG I VÀ II LỚP 12NC

40 BÀI TRẮC NGHIÊM HAY CHƯƠNG I VÀ II LỚP 12NC
... Tinh bột có lo i liên kết α–[1,4]–glicozit α–[1,6]–glicozit D Xenlulozơ có liên kết β–[1,4]–glicozit 38)Có dung dịch sau : nước èp táo xanh, nước ép táo chín, dung dịch KI Thuốc thử để phân biệt ... 32)Có trieste glixerol chứa lo i gốc axit gốc axit C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH, C15H31COOH ? A 18 B C 24 D.12 33)Đun hỗn hợp gồm glixerol n axit đơn chức v i xúc tác axit thu t i đa trieste ... tích O2 i u kiện Este là: A Etyl axêtat B Vinyl axêtatC Vinylformiat D Mêtylformiat 20) i u i u sau: A Các chất gluxit hợp chất đơn chức B Các chất gluxit hợp chất đa chức C Các chất gluxit hợp...
 • 4
 • 208
 • 2

Bài tập trắc nghiệm 11 - Chương I

Bài tập trắc nghiệm 11 - Chương I
... A Giữa hai kim lo i sứ B Giữa hai kim lo i khơng khí C Giữa hai kim lo i nước v i D Giữa hai kim lo i nước tinh khiết Câu 109: Đặt vào hai đầu tụ i n hiệu i n 10V tụ tích i n lượng 20nC i n ... i m N i n trường A hiệu cường độ i n trường hai i m M N Trang Trắc nghiệm vật lý 11 Chương I: i n tích – i n trường Andrysheva_kiev B độ chênh lệch i n hai i m M N C hiệu i n hai i m ... 66: T i i m khơng có i n trường? A Ở bên ng i, gần cầu nhựa nhiễm i n B Ở bên cầu nhựa nhiễm i n C Ở bên ng i gần cầu kim lo i nhiễm i n D Ở bên cầu kim lo i nhiễm i n Trang Trắc nghiệm vật...
 • 10
 • 278
 • 3

30 Câu trắc nghiệm Hình Chương I Toán 10

30 Câu trắc nghiệm Hình Chương I Toán 10
... =(4;3) b =(3;4) nhau; II, i u kiện cần đủ để I trung i m AB IA + IB = ; a, I đúng, II sai ; b, I sai, II ; c, I đúng, II ; d, I sai, II sai 24, i u kiện d i để O trung i m cảu đoạn thẳng AB? ... i m AB, AC 1, Chỉ phơng án sai? Chỉ phơng án đúng? I : MN = BC ; II: CM + NB = 3CB A: I đúng, II đúng; B: I sai, II sai C: I sai, II ; D: I , II sai 29, Cho hai vectơ a b ( a , b ) thoả i u ... + (II), vectơ k a hớng v i vectơ a a, I đúng, II ; b, I đúng, II sai c, I sai, II ; d, I sai, II sai NP = NQ 12, Cho lục giác ABCDEF, tâm O Chỉ phơng án sai? a, AB + BC + CD = AF + FE + EC b,...
 • 9
 • 206
 • 6

BT ôn chương I.phần 1

BT ôn chương I.phần 1
... 45 15 6 – (x + 61) = 82 6.(x + 35) = 330 (x + 60) – 16 0 = 2 31 - (x – ) =13 39 :13 (25 – x ) = 60 (x - 20) : 20 = 40 10 .5.(x – 10 ) = 11 (x -10 ) : 10 = 20 12 .10 (x - 20) = 10 13 10 + 2x = 45 : 43 14 .12 (x ... 24:{300: [ 375 - (15 0 + 15 5)] } 10 14 49 :{[( 216 + 18 4 : 8).9] } 11 (5346 – 2808) : 54 + 51 12 36 : 34 + 22 13 (478 + 209) - 278 14 47 12 3 + 53 77 Đề Tìm x: (15 8 - x) :7 = 20 2.x – 13 8 = 23 32 70 ... 2x = 45 : 43 14 .12 (x - 1) = 15 .936 -(x + 24) = 72 16 .5.( x + 35) = 515 17 . (15 8 - x) : = 20 18 .(x - 28) 13 = 19 218 + (97 - x) = 313 20 2436 : x = 12 Đề Viết số 629 dạng lũy thừa 10 Cần dùng chữ...
 • 2
 • 166
 • 1

câu hỏi trắc nghiệm 12 chương 3,4

câu hỏi trắc nghiệm 12 chương 3,4
...  TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG IV: POLIME – VẬT LIỆU POLIME Câu 1: Cho hợp chất sau: [-CO – (CH2)4 – CO – NH – (CH2)6 – NH -]n Hợp chất thuộc loại polime sau đây? A Chất dẻo B Cao su C Tơ nilon D Len Câu ... NH2 HOOC – CH2 – COOH Câu 11: Qua nghiên cứu thực nghiệm cho thấy cao su thiên nhiên polime monome A butađien-1,4 B butađien-1,3 C butađien-1,2 D 2-metylbutađien-1,3 Câu 12: Monome dùng để điều ... CH3NHCH3 Câu 22: Số đồng phân amin bậc có CTPT C4H11N là? A B C D Câu 23: Để tổng hợp protein từ aminoaxit, người ta dùng phản ứng? A Trùng hợp B Trùng ngưng C Trung hòa D este hóa Câu 24: Để...
 • 5
 • 778
 • 21

Câu hỏi trắc nghiệm ôn chương I: Đạo hàm pot

Câu hỏi trắc nghiệm ôn chương I: Đạo hàm pot
... 3x2 + 6x - Câu 77 : Đạo hàm hàm số y = x x : x A /2 B x ln12 Câu 78: Đạo hàm hàm số y = A ln dương x  sin 2 x ,x ≠  Câu 79 : Đạo hàm hàm số f(x) ... − Câu 67 : Đạo hàm hàm số y = (x-2) (2x-3) (3x-4) x0 = : A -60 B -26 C 26 D 60 Câu 68: Đạo hàm hàm số y = - x – + dương : A x < -2 hay x > B x > C x > D -2 < x < Câu 69: Số giá trị x để đạo hàm ... +∞) Câu 35: Cho hàm số y = Số tiệm cận đồ thị hàm số x−2 Câu 34: Hàm số y = A.0 B.1 Tổ toán trường THPT Châu Thành C.2 D.3 Trang 11 Một số câu hỏi trắc nghiệm -Năm học 2007-2008 Câu 36: Cho hàm...
 • 24
 • 378
 • 4

Trắc nghiệm môn Vật lí - Phần 1 potx

Trắc nghiệm môn Vật lí - Phần 1 potx
... trình: π x = 2sin( 10 πt + ) cm Độ lớn lực phục hồi cực đại là: A 4N B 6N C 2N D 1N - ÁP ÁN D C C B C B B D C 10 B 11 B 12 D 13 A 14 C 15 D 16 B 17 D 18 A 19 D 20 C 21 B 22 A 23 C 24 A 25 ... 26,5 cm buông nhẹ, lấy g = 10 m/s2 Động vật lúc lò xo dài 25 cm là: A 24,5 .1 0-3 J B 22 .1 0-3 J D 12 .1 0-3 J C 16 ,5 .1 0-3 J Câu 24 : Một lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu có vật m Chọn gốc tọa độ vò trí ... 24 .1 0-3 J B 32 .1 0-2 J 24 .1 0-2 J D Tất sai C 16 .1 0-3 J 12 .1 0-3 J Câu 23: Một lò xo chiều dài tự nhiên 20cm Đầu cố đònh, đầu có vật 12 0g Độ cứng lò xo 40 N/m Từ vò trí cân bằng, kéo vật thẳng đứng, xuống...
 • 13
 • 147
 • 0

Trắc nghiệm quang hình học - Phần 1 pdf

Trắc nghiệm quang hình học - Phần 1 pdf
... khúc xạ r = 300 Cho vận tốc ánh sáng không khí c = 10 8m/s Vận tốc ánh sáng chất lỏng là: A 1, 73 10 8m/s B 1, 73 10 8Km/s C 2 ,13 10 8 m/s D 1, 73 10 5 m/s Câu 35 Ảnh vật võng mạc mắt có tính chất ? ... C D Câu 65 Một hệ quang học gồm thấu kính mỏng có tiêu cự f1 f2 đặt đồng trục ghép sát Tiêu cự f quang hệ xác định công thức A f = f1 + f B f = f1 f C f = f1 f2 1 = + f f1 f D Câu 66 Khẳng ... điều tiết phải đeo sát mắt thấu kính có độ tụ A -1 ,67 điôp B -2 điôp C - 1, 5 điôp D -2 ,52 điôp Câu 26 Một tia sáng từ thuỷ tinh có chiết suất 1, 41 sang không khí có tia phản xạ góc tới thoả mãn...
 • 10
 • 208
 • 3

500 câu trắc nghiệm có đáp án phần 1 pptx

500 câu trắc nghiệm có đáp án phần 1 pptx
... Ia  0,5m1a R2 m  m  0,5m1  15  2,5 suy a    0,225 m/s2 (m  m1 )g 10 0 m2g – m2a – m1 a – m1g = T1 = m1(a+g)=5 .1, 225 = 6 ,12 5N T2 = m2 (g – a) = 15 .9,775= 14 6,625N Kim đồng hồ chiều ... cung cấp cho bánh đà công suất trung bình bánh đà HD: L  Mt  M  L   0,4 Nm t 10 L1=I 1 1= 1rad/s; L2=I2  2= 5rad/s 2= 1+ t    42 2  1  0,4 rad/s2 t  =1. 10+0,4 .10 2=50 rad b ...  I1 0 I2 B   I2 0 I1 C   I2 0 I1  I2 HD: Ad định luật bảo toàn momen động lượng: I10 + 0= (I1+I2);   20 21 22 23 24 26 27 I1 0 I1  I2 I1 0 I1  I2 Momen lực độ lớn 10 Nm...
 • 10
 • 213
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN CHƯƠNG I ppsx

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN CHƯƠNG I ppsx
...  ; (D ) AG  Câu 47 G ?i AM trung tuy?n c?a tam giác ABC, I trung di?m c?a AM Ð?ng th?c du ?i dây dúng?             ( A)2 IA  IB  IC  0; (B)  IA  IB  IC  0;    ...  Câu 28 Cho tam giác ABC vuơng t ?i A, AB= 3, AC = Khi dĩ, giá tr? AB  AC b?ng bao nhiêu? (A) ; (B) ; (C) 25 ; (D) 49 Câu 29 Cho tam giác ABC vuơng t ?i A, BC = 15, G tr?ng tâm tam giác Khi ... AB  AC Câu 35 Cho di?m B n?m gi?a hai di?m A C v ?i AB = 2a, CB = 5a Ð? d i vécto   AC b?ng bao nhiêu? ( A ) 7a ; (B)3a ; 5a ; (D )10a Câu 36 Cho b?n di?m A, B, C, D Ð?ng th?c du ?i dây dúng?...
 • 7
 • 68
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trac nghiem sinh chuong itrac nghiem quoc phong hoc phan 1toán trắc nghiệm 12 chương 2đề trắc nghiệm lý chương 1 lớp 12trac nghiem sinh hoc 12 chuong itrắc nghiệm sinh học 10 phần 3 chương 1Hoàn thiện chính sách sản phẩm tại công ty thông tin di động mobifone (tt)Quản lý vốn cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội việt nam chi nhánh tỉnh thái nguyêncâu nói hay về tình bạn10 đề THI TIẾNG ANH THEN CHỐT vào lớp 10 có đáp ánHệ thống bản đồ tư duy học tập môn địa lí lớp 8 full link đầy đủ bản power poin ở trang cuốiHỒ SƠ TÌNH HUỐNG Dùng cho các lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư Phần 4Cảm hứng biển đảo trong thơ việt nam từ 1986 đến nayNghiên cứu các dạng văn hóa doanh nghiệp và phân tích thực trạng và phát triển văn hóa doanh nghiệp của Công ty Thông tin di động – Chi nhánh Thông tin di động Cà MauPhân tích chi tiết tác phẩm Sóng (Xuân Quỳnh)Phân tích chi tiết tác phẩm Tràng Giang (Huy Cận)Tiểu luận chuyên viên chính chế độ BHXH của người lao động giải quyết chưa thoả đáng trách nhiệm thuộc về aiĐánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động trả trước của mạng di động mobifone trên địa bàn thành phố đà nẵng (tt)Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại trường chính trị tỉnh hậu giang (tt)Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn áp dụng tại trà vinh (tt)Bài giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý phổ thông Chuyên đề 6Bai 1 lien ket trong van bantiểu luận cao học vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong quá trình đổi mới kinh tế ở thanh hóa hiện nayquan điểm của ph ăngghen về chế độ tư hữu trong tác phẩm “nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nướcQuản lý hoạt động bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh phổ thông ở trung tâm văn hóa thông tin thể thao thành phố thái nguyênTiểu luận lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý phổ thông 2017 PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC TẠI TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN TÂN HIỆP HUYỆN TÂN HIỆP TỈNH KIÊN GIANG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập