Bai 1 BTTL goc oxyz

Bai 1 BTTL goc oxyz

Bai 1 BTTL goc oxyz
... tr khác  x   2t x  y  z 1   ng th ng (d ) :  y  1  t ; (d ') :  2 x  3z   z   t  Tính sin c a góc nh n gi a d d’? A 15 1 15 4 B 15 0 15 4 C 15 2 15 4 D áp án khác Tìm u ki n tham ... y  z   x  y z 1 ng th ng d1 :  Tìm m đ d1  d ; d2 :   x y z     m m    13 Câu 12 Cho đ   x  y  2z  B   x  y z 1  2 Hình t a đ Oxyz 71 B  3  13 D m   x  y  ...  13 B a  4  14 : C a  2 D a  2  11 ng d ng vào toán hình h c Oxyz Câu 14 Trong h tr c t a đ Oxyz cho b n m A(3, 1, 0); B(0, 7,3); C (2 ,1, 1) ; D(3, 2,6) Câu sau đúng? A ABCD m t t...
 • 5
 • 23
 • 0

Bài 1: Nguồn gốc qua trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài 1: Nguồn gốc qua trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
... tưởng Hồ Chí Minh BÀI I KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GIẢNG VIÊN: Trần Thò Hương Giang Tài liệu tham khảo Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu họa tập tưởng Hồ ... trình hình thành tưởng Hồ Chí Minh III Ý nghóa việc học tập nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh Thời gian: tiết (4 tiết giảng, tiết xêmina) 11 I KHÁI NIỆM, HỆ THỐNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Khái niệm ... HỘI, NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ – XÃ HỘI 1.1 Xã hội Việt Nam cuối kỷ XIX đầu kỷ XX 1.2 Quê hương, gia đình 1.3 Thời đại NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH...
 • 81
 • 1,147
 • 6

Chương I - Bài 1: Hai góc đối đỉnh

Chương I - Bài 1: Hai góc đối đỉnh
... Vậy hai đờng thẳng cắt tạo thành đ i đỉnh hai góc đ i đỉnh GV: Cho x0y em vẽ góc đ i đỉnh v i HS: lên bảng thực hiện, nêu cách vẽ x0y ? GV HD: Hãy vẽ hai đờng thẳng cắt đặt tên cặp góc đ i đỉnh ... HS: Không hai góc có đ i đỉnh không ? B i 1(sgk) B i 4(sgk) GV: Cho HS làm tập 1;4 (SGK tr 82 HS: lên bảng làm tập,nêu rõ cách vẽ góc đ i đỉnh v i góc IV ý kiến rút kinh nghiệm sau tiết dạy ... ( Hai góc kề bù) 03 + 02 = 1800 ( Hai góc kề GV đa vào tính chất hai góc kề bù học bù) lớp gi i thích 01 = 03 => 01 + 02 = 03 + 02 => 01 = 03 Hoạt động : Củng cố GV: Hai góc đ i đỉnh...
 • 2
 • 1,587
 • 2

Bài 1: HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH

Bài 1: HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
... VUÔNG GÓC Bài 1: HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH 1/ Thế hai góc đối đỉnh? *Hai góc đối đỉnh hai góc mà cạnh góc tia đối xmột cạnh góc y' ¶ Cặp góc đối đỉnh O1 ¶ O O4 y ¶ O3 ; ¶ O x' 2/ Tính chất: *Hai góc đối đỉnh ... đỉnh *Hai góc đối đỉnh hai góc mà cạnh góc tia đối Bài 2: Cho hình vẽ cạnh góc *Hai góc đối đỉnh Các cặp góc đánh dấu hình, cặp góc đối đỉnh? b) a) c) d) e) *Hai góc đối đỉnh hai góc mà cạnh góc ... Bài 1: HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH 1/ Thế hai góc đối đỉnh? Cho gócthướcNêugócc đo *Dùng xAt đo cá , bước vẽ góccặp góc đối iđỉnh.xAt đối đỉnh vớ góc *Rút nhận xét? z *Hai góc đối đỉnh hai góc mà cạnh góc...
 • 18
 • 307
 • 0

BÀI GIẢNG CÂY ĐẶC SẢN VÙNG - Bài 1 NGUỒN GỐC, PHÂN LOẠI, GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA CÂY TIÊU pot

BÀI GIẢNG CÂY ĐẶC SẢN VÙNG - Bài 1 NGUỒN GỐC, PHÂN LOẠI, GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA CÂY TIÊU pot
... Nam Khác 19 95 19 ,4 01 24,324 36,094 9,829 2,278 17 ,900 2 ,11 0 11 1,936 19 96 20, 710 40,940 19 ,15 0 13 ,946 2,987 25,300 1, 926 12 4,959 19 97 19 98 12 ,9 61 16,070 37, 513 31, 984 11 ,388 21, 1 61 19,054 14 ,043 ... 25,300 15 1,865 19 97 13 ,9 61 37, 816 33, 011 24,808 3,279 23,500 14 1,767 19 98 17 ,250 32 ,15 4 38, 311 18 ,699 5,493 22,000 13 5,729 19 99 19 , 615 45 ,15 6 35,227 21, 534 3,754 28,000 15 8,267 2000 20,385 21, 108 ... 1, 403 10 9,098 22,300 834 11 1,585 19 99 17 ,735 45,004 11 ,657 16 ,057 3,754 28,000 1, 520 12 3,727 2000 19 ,385 21, 039 29,682 20,978 4,855 36,465 1, 285 13 3,689 20 01 34,785 21, 312 23,654 23 ,11 7 3 ,16 1...
 • 9
 • 198
 • 0

Bai 1 nguồn gốc dầu mỏ, thành phần và phân loại thanh 2012

Bai 1 nguồn gốc dầu mỏ, thành phần và phân loại  thanh 2012
... N.G Phần I: NGUỒN GỐC, THÀNH PHẦN CỦA DẦU MỎ VÀ KHÍ Nguồn gốc Thành phần nguyên tố Thành phần hydrocacbon Thành phần phi hydrocacbon Thành phần chưng cất phân đoạn Phân loại dầu mỏ VAI TRÒ CỦA DẦU ... HỌC Phần I: NGUỒN GỐC, THÀNH PHẦN CỦA DẦU MỎ VÀ KHÍ  Nguồn gốc, phân loại dầu mỏ khí  Thành phần hydrocacbon  Các thành phần phi hydrocacbon  Thành phần chưng cất phân đoạn Phần II: HÓA HỌC ...  Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn – Thanh Hóa, Long Sơn – BRVT 10 Nhu cầu nguồn lượng khác giới Dạng lượng 19 00 19 80 19 90 2000 2020 Dầu 3,7 43,5 37,6 36,0 21, 2 Khí 1, 1 18 ,8 20,8 19 ,0 19 ,0 Nhiên liệu...
 • 95
 • 386
 • 0

Bai 1 BTTL

Bai 1 BTTL
... D 20,95 .10 23 C 1, 50 .10 23 D 1, 80 .10 23 Câu 17 l n n tích nguyên t |e| = 1, 6 .10 19 C, n tích c a h t nhân 10 5 B A 5e B 10 e C 10 e D –5e Po Câu 18 H t nhân pôlôni 210 có n tích 84 A 210 e B 12 6e C ... = 1, 0073u, mn = 1, 0087u, 1u = 9 31, 5 MeV/c A E = 2,7 .10 13 J B E = 2,7 10 16 J 10 C E = 2,7 .10 J D E = 2,7 .10 19 J Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 19 00 58-58 -12 ... 1, 762 .10 –27 kg B mp = 1, 672 .10 –27 kg C mp = 16 ,72 .10 –27 kg D mp = 16 7,2 .10 –27 kg Câu 24 Kh i l ng n tron mn = 1, 008665u Khi tính theo đ n v kg A mn = 0 ,16 74 .10 –27 kg B mn = 16 ,744 .10 –27 kg C mn = 1, 6744 .10 –27...
 • 5
 • 111
 • 0

Bai 1 BTTL

Bai 1 BTTL
... B 03 D 04 C 05 D 06 D 07 C 08 A 09 D 10 C 11 C 12 A 13 A 14 D 15 C 16 C 17 B 18 A 19 A 20 C 21 A 22 B 23 A 24 A 25 B 26 B 27 D 28 A 29 B 30 C 31 A 32 A 33 B 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A ... v n t c v2 H th c liên h gi a chi t su t v n t c ánh sáng A n2/n1 = 2v1/v2 B n2/n1 = v2/v1 C n2/n1 = v1/v2 D n2/n1 = 2v2/v1 Câu 21: Phát bi u sau sai ? A Chi t su t t đ i c a m t môi tr ng b ng ... n: 19 00 58-58 -12 - Trang | - Luy n thi Qu c gia PEN - C: Môn V t Lí ( Th y ng Vi t Hùng) Lí thuy t v tán s c ánh sáng (P1) ÁP ÁN TR C NGHI M 01 C 02 B 03 D 04 C 05 D 06 D 07 C 08 A 09 D 10 C 11 ...
 • 5
 • 132
 • 0

Bai 1 BTTL DA

Bai 1 BTTL  DA
... 300 ÁP ÁN TR C NGHI M 01 C 02 B 03 D 04 C 05 D 06 D 07 C 08 A 09 D 10 C 11 C 12 A 13 A 14 D 15 C 16 C 17 B 18 A 19 A 20 C 21 A 22 B 23 A 24 A 25 B 26 B 27 D 28 A 29 B 30 C 31 A 32 A 33 B 34 A 35 ... 48,50 V y đáp án A n1 Câu 38: Ta có: n1 sin i  n2 s inr  s inr  n1 sin i sin 300   r  19 , 470 áp án A n2 3/ Câu 39: Ta có: n1 sin i  n2 sinr  n1  n2 sinr sin 600   1, 73 áp án A sin ... Vi t Hùng) Lí thuy t v tán s c ánh sáng (P1) n2 0,577 (****) T (***) (****) ta tìm đ c: r = 380 áp án A  n3 0,82 Câu 31: n1 sin i  n2 sinr  sinr  n1 sin i  sin 450  r  70,50 V y góc l...
 • 2
 • 149
 • 0

Bai 1 BTTL ham so va dao ham

Bai 1 BTTL ham so va dao ham
...  a Câu 10 Cho y  2x 1 : x  x 1 d M t k t qu khác 20 x2  10 x  x2  x  b c  d  sin x  2cos x  M nh đ sau ? sin x  cos x  a max y = , y = -2 b max y= , y = -1 c y= , y = -1 d C a ...   5, 4 d   6, 6 Câu 13 Ch n k t lu n Hàm s y  lg(3x2  x  5) có t p giá tr  10  a lg ,      11  b lg ,      12  c lg ,      14  d lg ,     Hocmai.vn ... b , c đ u sai Câu 11 GTNN GTLN c a hàm s l nl   c I    ;   3 y  sin x  sin3 x c.os x  sin x.cos2 x  sin x.cos3 x  cos x t : a 1 , 4 b 5 , 4 c , 4 d 5 , 4 Câu 12 Hàm s y  x  ...
 • 5
 • 22
 • 0

Bai 1 BTTL thiet dien

Bai 1 BTTL thiet dien
... OO1 1 D1 G i O O1 tâm c a hai đáy cho O1 I  Thi t di n t o b i m t ph ng   qua I   song song v i AC1 B1 D v i hình OO1 h p hình ? A.T giác B.Hình thang C Hình bình hành D.Ng giác Câu 19 ... ABC 1 D1 G i M, N m c nh AA1 ,CC1 cho AM  , AA1 C1 N  Thi t di n t o b i m t ph ng   qua MN song song v i BD hình h p hình gì? CC1 A.T giác B.Hình thang C.Hình bình hành D.Ng giác Câu 13 ... hình chóp S.ABCD theo thi t di n hình di n tích c a thi t di n A.T giác, S  11 30 72 B Hình thang, S  11 30 36 11 30 11 30 D Hình thang cân, S  72 36 Câu 25 Cho t di n S.ABC có ABC tam giác đ...
 • 5
 • 24
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Công tác quản lý các khu chung cư tại Hà Nội hiện nay Thực trạng và giải phápVận dụng lý thuyết quản trị chiến lược vào chiến lược kinh doanh của Tổng công ty sành sứ thủy tinh Công NghiệpHoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH thương mại và Dịch vụ Tin học cannyPhân tích tình hình, lập kế hoạch ứng phó và phòng ngừa thảm họa lấy trẻ em làm trọng tâmHoàn thiện một số hoạt động quản trị nhân lực tại công ty phát hành biểu mẫu thống kêGiải pháp công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp sinh học phù hợp với điều kiện Việt NamÁp dụng tính chất của tỷ lệ thức vào giải toánĐỀ KHẢO sát học SINH GIỎI lớp 9 (4)So sánh chẩn mực kế toán Việt Nam VAS với chuẩn mực ké toán quốc tế ISABìa tập hàm số chất lượngĐánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Thương mại xi măngQuản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện kinh môn, tỉnh hải dương theo chuẩn nghề nghiệpĐề cương ôn tập cấu kiện điện tử ĐTVT BKHNQuản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo Chuẩn nghề nghiệp (LV thạc sĩ)Đồ án Nghiên cứu thiết kế áo váy dành cho phụ nữ cho con bú, Ứng dụng thiết kế một sản phẩm. Xây dựng tài liệu kĩ thuật cho sản phẩm đã thiết kếQuy trình thiết kế LED trái tim báo cáo nhập môn ĐTVTLựa chọn tag SNP dựa vào phương pháp tối ưu đàn kiến (LV thạc sĩ)Thực trạng và 1 số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa ở huyện Quỳnh Phụ Tỉnh Thái BìnhThiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy giấy Tân Mai – Đồng Nai công suất 1000 m3ngày.đêmBáo cáo thực tập nhận thức FPT software
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập