Vai trò của phụ nữ dân tộc Dao trong xóa đói giảm nghèo ở huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

vai trò của phụ nữ dân tộc dao trong xóa đói giảm nghèo huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

vai trò của phụ nữ dân tộc dao trong xóa đói giảm nghèo ở huyện phú lương, tỉnh thái nguyên
... tích, đánh giá thực trạng vai trò phụ nữ dân tộc Dao XĐGN huyện Phú Lƣơng - tỉnh Thái Nguyên năm qua - Tìm hiểu yếu tố ảnh hƣởng đến vai trò khả đóng góp phụ nữ dân tộc Dao hoạt động XĐGN - Đề ... có vai trò vô quan trọng hoạt động XĐGN, nghiệp đổi phát triển kinh tế (PTKT) nông thôn tiến hành nghiên cứu đề tài: Vai trò phụ nữ dân tộc Dao xóa đói giảm nghèo huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên ... (CNH-HĐH) Dân tộc Dao dân tộc ngƣời, chiếm 2,08% dân số toàn tỉnh đứng thứ dân tộc tỉnh Thái Nguyên[ 31], nguồn thu nhập họ từ sản xuất (SX) nông lâm nghiệp Cũng nhƣ dân tộc ngƣời khác phụ nữ dân tộc Dao...
 • 132
 • 340
 • 1

Đánh giá tác động của các chương trình, dự án phát triển nông thôn tới xóa đói giảm nghèo huyện võ nhai tỉnh thái nguyên

Đánh giá tác động của các chương trình, dự án phát triển nông thôn tới xóa đói giảm nghèo ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
... Trong đánh giá dự án có cá nội dung đánh giá sau: - Đánh giá tính thích hợp dự án - Đánh giá kết dự án - Đánh giá hiệu dự án - Đánh giá tác động dự án - Đánh giá tính bền vững dự án - Đánh giá ... đánh giá tác động chương trình, dự án phát triển nông thôn đến xóa đói, giảm nghèo 55 Chƣơng THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHƢƠNG TRÌNH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỚI XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI HUYỆN ... so sánh vùng có dự án vùng dự án, sai khác vùng dự án so với vùng dự án coi kết tác động dự án 1.1.6 Đánh giá tác động chương trình dự án 1.1.6.1 Khái niệm đánh giá tác động Đánh giá tác động...
 • 143
 • 424
 • 5

NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỚI XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỚI XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN
... chương trình, dự án phát triển nông thôn đến xóa đói, giảm nghèo 55 Chƣơng THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHƢƠNG TRÌNH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỚI XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI HUYỆN VÕ NHAI, THÁI ... trình dự án phát triển ̣ ̣ ̉ nông thôn tới xóa đói giảm nghèo huyện Nhai, Thái Nguyên Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực chương trình, dự án phát triển nông thôn gắn với giảm nghèo ... cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho người dân - Đánh giá kết thực ảnh hưởng chương trình, dự án phát triển nông thôn triển khai đến xóa đói, giảm nghèo huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 3 - Đề...
 • 143
 • 354
 • 2

Nghiên cứu kết quả thực hiện của các chương trình, dự án phát triển Nông thôn tới xóa đói giảm nghèo huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu kết quả thực hiện của các chương trình, dự án phát triển Nông thôn tới xóa đói giảm nghèo ở huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên
... dự án THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHƢƠNG TRÌNH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỚI XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO phát triển nông thôn đến xóa đói, giảm nghèo TẠI HUYỆN VÕ NHAI, THÁI NGUYÊN + Đánh giá chương trình, ... trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn tới xóa đói, giảm nghèo huyện Nhai Chƣơng CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CÁC CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỚI XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Đối tƣợng ... UNDP, "Nghiên cứu kết thực chương trình, dự án phát triển nông WB, WWF,… tổng hợp thành chương trình mục tiêu quốc gia và được cụ thôn tới xóa đói giảm nghèo huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên ...
 • 74
 • 121
 • 0

Phát triển cộng đồng đối với người dân tộc Dao trong xóa đói giảm nghèo từ thực tiễn xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Phát triển cộng đồng đối với người dân tộc Dao trong xóa đói giảm nghèo từ thực tiễn xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
... quan đến phát triển cộng đồng xóa đói giảm nghèo Đánh giá thực trạng hoạt động phát triển cộng đồng xóa đói giảm nghèo người dân tộc Dao từ thực tiễn Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Đánh ... cộng đồng xóa đói giảm nghèo người dân tộc Dao từ thực tiễn Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu sẽ góp phần bổ sung thêm sở lý luận phát triển cộng đồng người dân tộc Dao xóa đói giảm nghèo ... phát triển cộng đồng xóa đói giảm nghèo 36 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN TỘC DAO TRONG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI XÃ HỒ THẦU, HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU...
 • 107
 • 153
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " TÁC ĐỘNG CỦA VỐN VAY TÍN DỤNG ĐỐI VỚI XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO HUYỆN HƯƠNG THUỶ - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... 2.1 Mức vốn vay tổ chức tín dụng cho vay Kết điều tra hộ nghèo vay vốn tín dụng huyện Hương Thuỷ cho thấy mức vốn vay bình quân/hộ nghèo khoảng 8,1 triệu đồng, hộ vay triệu đồng hộ vay nhiều ... vốn vay tín dụng hộ nghèo trình xóa đói, giảm nghèo nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương pháp hồi quy tương quan với kiểm định thống kê phù hợp tính toán phần mềm SPSS EVIEWS KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ... sâu Rõ ràng, vốn tín dụng tác động tích cực đồng biến việc tăng thu nhập Khi vay vốn tín dụng đại đa số hộ nghèo thừa nhận có tăng lên thu nhập với mức thay đổi khác Với mức vay bình quân...
 • 15
 • 229
 • 0

Thực trạng và giải pháp xoá đói giảm nghèo huyện đoan hùng tỉnh phú thọ

Thực trạng và giải pháp xoá đói giảm nghèo ở huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
... giải pháp xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2001 - 2005 huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ 3.1 Quan điểm xoá đói giảm nghèo Bàn công tác xoá đói giảm nghèo có nhiều quan điểm khác số quan điểm xoá đói giảm ... 14,9% Xoá đói giảm nghèo chương trình lớn huyện Đoan Hùng Công tác xoá đói giảm nghèo địa bàn huyện cần thiết nạn đói nghèo luôn đe doạ, ám ảnh thường trực bên sống hộ dân cư Hơn nữa, xoá đói giảm ... hộ nghèo thoát đói nghèo Cụ thể : + Năm 1997 có 192 hộ nghèo vượt lên khá, xoá 570 hộ đói tổng số 4.712 lượt hộ nghèo đói vay vốn xoá đói giảm nghèo + Năm 1998 xoá 54 hộ đói, giảm 218 hộ nghèo...
 • 64
 • 105
 • 0

Vấn Đề Xoá Đói Giảm Nghèo Và Tầm Quan Trọng Của Chính Sách Tạo Việc Làm Trong Xoá Đói Giảm Nghèo Việt Nam Hiện Nay

Vấn Đề Xoá Đói Giảm Nghèo Và Tầm Quan Trọng Của Chính Sách Tạo Việc Làm Trong Xoá Đói Giảm Nghèo Ở Việt Nam Hiện Nay
... phải làm công việc có thu nhập thấp, đủ sống muốn tìm thêm việc làm để bổ sung Vai trò sách việc làm xoá đói giảm nghèo + Để xoá đói giảm nghèo tất yếu phải giải vấn đề lao động hộ nghèo đói, ... hệ thống sách giải pháp cho vấn đề việc làm, tạo điều kiện hội tìm kiếm việc làm cho đối tợng nghèo đói, để xoá đói, giảm nghèo biện pháp quan trọng Chính phủ trực tiếp cho ngời đói nghèo đợc ... tật) Chính sách việc làm cho đối tợng tệ nạn xã hội, giải nguyên gốc rễ tệ nạn xã hội nguyên nhân đói nghèo Chơng II Phân tích trạng vấn đề việc làm xoá đói, giảm nghèo I Thực trạng vấn đề việc làm...
 • 23
 • 340
 • 0

Mô tả công nghệ sử dụng đất của hệ thống canh tác nương rẫy của đồng bào dân tộc Dao tại xóm Cáp xã Bình thanh Huyện Cao phong tỉnh Hoà Bình

Mô tả công nghệ sử dụng đất của hệ thống canh tác nương rẫy của đồng bào dân tộc Dao tại xóm Cáp xã Bình thanh Huyện Cao phong tỉnh Hoà Bình
... sống nhân dân hạn chế đợc việc khai thác rừng bừa bãi Tôi "mô tả công nghệ sử dụng đất hệ thống canh tác nơng rẫy đồng bào dân tộc Dao xóm Cáp Bình Thanh huyện Cao phong tỉnh Hoà bình" nêu ... nạn hội khai thác gỗ, lâm sản bừa bãi 4.3 Nội dung tả công nghệ sử dụng đất đai hệ thông canh tác nơng rẫy đồng bào dân tộc Dao xóm Cáp Bình Thanh huyện Cao Phong tỉnh Hoà Bình - Chọn đất ... nghệ sử dụng đất hệ thống canh tác nơng rẫy đồng bào dân tộc Dao xóm Cáp Bình Thanh huyện Cao Phong tỉnh Hoà Bình - ý kiến đề xuất công nghệ sử dụng đất có hiệu từ phát triển bền vững khu vực...
 • 38
 • 169
 • 0

ĐỀ TÀI " ĐIỀU TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH PHỦ XANH ĐẤT TRỐNG ĐỒI NÚI TRỌC HUYỆN ĐỒNG HỶ - TỈNH THÁI NGUYÊN " pptx

ĐỀ TÀI
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM -  - CHU THỊ HỒNG HUYỀN ĐIỀU TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH PHỦ XANH ĐẤT TRỐNG ĐỒI NÚI TRỌC HUYỆN ĐỒNG HỶ - TỈNH THÁI NGUYÊN ... trạng đất trống đồi trọc huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên Điều tra thống kê phân loại hình Đánh giá hiệu kinh tế - sinh thái số hình Đề xuất giải pháp phủ xanh đất trống đồi trọc Ý nghĩa đề ... phục rừng để phủ xanh vùng đất trống trọc cần thiết Xuất phát từ lý tiến hành chọn đề tài: " iều tra, đánh giá hiệu số hình phủ xanh đất trống đồi trọc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên" Mục đích...
 • 109
 • 259
 • 0

cải thiện sinh kế cho người dân trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu huyện định hóa - tỉnh thái nguyên

cải thiện sinh kế cho người dân trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ở huyện định hóa - tỉnh thái nguyên
... trị Kinh doanh , Khoa Sau đại học, thực đề tài: “CẢI THIỆN SINH KẾ CHO NGƢỜI DÂN TRƢỚC ẢNH HƢỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HUYỆN ĐỊNH HÓA - TỈNH THÁI NGUYÊN” Sau thời gian thực tập khẩn trƣơng nghiêm ... học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn + Đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội Huyện Định Hóa Tỉnh Thái nguyên + Thực trạng sinh kế ngƣời dân Huyện Định Hóa Tỉnh Thái nguyên dƣới tác động biến đổi ... sống nhân dân, tạo điều kiện thực sách Nhà nƣớc * Mục tiêu cụ thể 1- Tổng kết khái quát vấn đề sinh kế, biến đổi khí hậu 2- Đánh giá tình hình sinh kế ngƣời dân Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái nguyên...
 • 135
 • 185
 • 0

Nâng cao vai trò nhà nước trong xóa đói giảm nghèo Lạng Sơn

Nâng cao vai trò nhà nước trong xóa đói giảm nghèo ở Lạng Sơn
... tục nâng cao vai trò Nhà nước hoạt động xóa đói giảm nghèo Lạng Sơn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƢỚC TRONG HOẠT ĐỘNG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 1.1 Nghèo đói xóa đói giảm nghèo ... hướng nâng vai trò Nhà nước hoạt động xóa đói giảm nghèo Lạng Sơn 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao vai trò Nhà nƣớc hoạt động xóa đói giảm nghèo Lạng Sơn 3.2.1 Hoàn thiện chương trình, mục tiêu xóa đói ... NHẰM TIẾP TỤC NÂNG CAO VAI TRÒ NHÀ NƢỚC TRONG HOẠT ĐỘNG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO LẠNG SƠN 3.1 Bối cảnh kinh tế định hƣớng nâng cao vai trò Nhà nƣớc hoạt động xóa đói giảm nghèo Lạng Sơn 3.1.1 Bối...
 • 123
 • 325
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vai trò của phụ nữ trong xóa đói giảm nghèotư tưởng hồ chí minh về vai trò của đoàn kết dân tộc ít người trong cách mạng việt nambài tập câu 1 em hãy rút ra nguyên nhân dẫn tới chiến tranh thế giới thứ hai câu 2 e m có nhận xét gì vai trò của anh mỹ và liên xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít nêu tính chất của chiến tranhchuyên đề vai trò của tài chính vi mô trong xóa đói giảm nghèonghiên cứu sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình nông thôn mới tại huyện phú lương tỉnh thái nguyênvai trò của trong xóa đói giảm nghèovai trò của công tác xã hội trong xoá đói giảm nghèo nghiên cứu trường hợp tại xã hải phong huyện hải hậu tỉnh nam địnhvai trò của nhân viên công tác xã hội trong xóa đói giảm nghèothực trạng vai trò của nhà nước trong hoạt động xóa đói giảm nghèo ở lạng sơnđánh giá chung về vai trò của nhà nước trong hoạt động xóa đói giảm nghèo ở lạng sơnbối cảnh kinh tế mới và định hướng nâng cao vai trò của nhà nước trong hoạt động xóa đói giảm nghèo ở lạng sơnđịnh hướng nâng cao vai trò của nhà nước trong hoạt động xóa đói giảm nghèo ở lạng sơngiải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước trong hoạt động xóa đói giảm nghèo ở lạng sơnsự cần thiết và vai trò của lồng ghép giới trong xóa đói giảm nghèoluận văn thạc sĩ về ảnh hưởng của các khu công nghiệp đến đời sống hộ nông dân ở huyện phổ yên tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ GIS và viễn thám đánh giá xói mòn đất trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp nêu vấn đề và sử dụng tình huống trong dạy học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Kinh tế, văn hóa huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái nửa đầu thế kỉ XIX (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá đặc điểm, điều kiện môi trường sinh thái vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Sơn La (LV thạc sĩ)Hiệu quả sản xuất nghề mây tre đan tại các làng nghề xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Bồi dưỡng năng lực Toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh trong dạy học môn Toán THPT ban cơ bản (LV thạc sĩ)Câu hỏi trong tác phẩm của Nam Cao (LV thạc sĩ)Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát, xử lý các nguồn nước thải trước khi xả thải vào sông lô, đoạn qua thành phố tuyên quangQuản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường trung học cơ sở trưng vương, uông bí, quảng ninhVăn học dân gian dân tộc thái ở mai châuĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất phù hợp tại huyện yên minh, tỉnh hà giangLearning guides in speaking english in in class and out of class activities for vietnamese freshman students in the thai nguyen university systemCHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2018: TÂY TIẾNĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai triển vọng tại huyện bắc sơn, tỉnh lạng sơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập