TỶ LỆ TRÂU BÒ TIÊU CHẢY VÀ THIẾU MÁU, VAI TRÒ CỦA SÁN LÁ FASCIOLA TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY VÀ THIẾU MÁU CỦA TRÂU BÒ Ở HUYỆN YÊN SƠN

Tỷ lệ trâu tiêu chảy thiếu máu, vai trò của sán fasciola trong hội chứng tiêu chảy thiếu máu của trâu huyện yên sơn - tỉnh tuyên quang, biện pháp phòng trị

Tỷ lệ trâu bò tiêu chảy và thiếu máu, vai trò của sán lá fasciola trong hội chứng tiêu chảy và thiếu máu của trâu bò ở huyện yên sơn - tỉnh tuyên quang, biện pháp phòng trị
... cứu tỷ lệ trâu, tiêu chảy thiếu máu huyện Yên Sơn Tuyên Quang - Tỷ lệ trâu, mắc tiêu chảy thiếu máu số địa phương huyện Yên Sơn - Tỷ lệ mắc tiêu chảy thiếu máu theo tuổi trâu, - Tỷ lệ ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - VŨ ĐỨC HẠNH “TỶ LỆ TRÂU BÒ TIÊU CHẢY VÀ THIẾU MÁU, VAI TRÒ CỦA SÁN LÁ FASCIOLA TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY VÀ THIẾU MÁU CỦA TRÂU BÒ HUYỆN YÊN SƠN - TỈNH ... Fasciola hội chứng tiêu chảy thiếu máu trâu huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang, biện pháp phòng trị 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Xác định số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy thiếu máu trâu, huyện...
 • 114
 • 465
 • 1

Luận văn: TỶ LỆ TRÂU TIÊU CHẢY THIẾU MÁU, VAI TRÒ CỦA SÁN FASCIOLA TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY THIẾU MÁU CỦA TRÂU HUYỆN YÊN SƠN - TỈNH TUYÊN QUANG, BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ pptx

Luận văn: TỶ LỆ TRÂU BÒ TIÊU CHẢY VÀ THIẾU MÁU, VAI TRÒ CỦA SÁN LÁ FASCIOLA TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY VÀ THIẾU MÁU CỦA TRÂU BÒ Ở HUYỆN YÊN SƠN - TỈNH TUYÊN QUANG, BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ pptx
... cứu tỷ lệ trâu, tiêu chảy thiếu máu huyện Yên Sơn Tuyên Quang - Tỷ lệ trâu, mắc tiêu chảy thiếu máu số địa phương huyện Yên Sơn - Tỷ lệ mắc tiêu chảy thiếu máu theo tuổi trâu, - Tỷ lệ ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - VŨ ĐỨC HẠNH “TỶ LỆ TRÂU BÒ TIÊU CHẢY VÀ THIẾU MÁU, VAI TRÒ CỦA SÁN LÁ FASCIOLA TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY VÀ THIẾU MÁU CỦA TRÂU BÒ HUYỆN YÊN SƠN - TỈNH ... Fasciola hội chứng tiêu chảy thiếu máu trâu huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang, biện pháp phòng trị 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Xác định số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy thiếu máu trâu, huyện...
 • 114
 • 221
 • 0

Tỷ Lệ Trâu Tiêu Chảy Thiếu Máu, Vai Trò Của Sán Fasciola Trong Hội Chứng Tiêu Chảy Thiếu Máu Của Trâu Huyện Yên Sơn - Tỉnh Tuyên Quang, Biện Pháp Phòng Trị

Tỷ Lệ Trâu Bò Tiêu Chảy Và Thiếu Máu, Vai Trò Của Sán Lá Fasciola Trong Hội Chứng Tiêu Chảy Và Thiếu Máu Của Trâu Bò Ở Huyện Yên Sơn - Tỉnh Tuyên Quang, Biện Pháp Phòng Trị
... pháp phòng trị tiêu chảy thiếu máu cho trâu sán Fasciola gây ra, thực đề tài: Tỷ lệ trâu tiêu chảy thiếu máu, vai trò sán Fasciola hội chứng tiêu chảy thiếu máu trâu huyện Yên Sơn tỉnh ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - VŨ ĐỨC HẠNH “TỶ LỆ TRÂU BÒ TIÊU CHẢY VÀ THIẾU MÁU, VAI TRÒ CỦA SÁN LÁ FASCIOLA TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY VÀ THIẾU MÁU CỦA TRÂU BÒ HUYỆN YÊN SƠN - TỈNH ... 4. 1- Tỷ lệ trâu tiêu chảy thiếu máu số xã TRANG 52 huyện Yên Sơn Bảng 4.2 Tỷ lệ trâu tiêu chảy thiếu máu theo lứa tuổi 54 Bảng 4.3 Tỷ lệ tiêu chảy thiếu máu theo loại gia súc (trâu 56 bò) ...
 • 114
 • 22
 • 0

Tỷ lệ rối loạn tình dục các yếu tố liên quan phụ nữ tuổi sinh đẻ tại thành phố hồ chí minh

Tỷ lệ rối loạn tình dục và các yếu tố liên quan ở phụ nữ tuổi sinh đẻ tại thành phố hồ chí minh
... học Y dược TPHCM iv CÁC CƠNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐỀ TÀI Ngơ Thị n, Võ Minh Tuấn (2014) Tỉ lệ rối loạn tình dục yếu tố liên quan phụ nữ tuổi sinh sản TP Hồ Chí Minh 2013 Tạp chí phụ sản,12 (4), 2014, ... bố, tỉ lệ RLTD nữ dao động từ 20% đến 80% Việt nam chưa có số liệu RLTD nữ Đề tài thực với hai mục tiêu nghiên cứu là: Xác định tỉ lệ rối loạn tình dục phụ nữ tuổi sinh đẻ thành phố Hồ Chí Minh ... dụng từ rối loạn tình dục nữ để nói sinh lý bệnh quan sinh dục nữ Từ năm 2006, RLTD nữ trở thành vấn đề sức khỏe thực 1.2 ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI RLTD NỮ 1.2.1 Chu kỳ đáp ứng tình dục nữ: giai...
 • 28
 • 37
 • 1

Khảo sát tỷ lệ rối loạn trầm cảm các yếu tố liên quan bệnh nhân tai biến mạch máu não

Khảo sát tỷ lệ rối loạn trầm cảm và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân tai biến mạch máu não
... “ Khảo sát tỷ lệ rối loạn trầm cảm yếu tố liên quan bệnh nhân tai biến mạch máu não bệnh viện Nguyễn Tri Phương ” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát Khảo sát tỷ lệ rối loạn trầm cảm yếu tố ... 3.5 Trầm cảm bệnh nhân sau tai biến mạch máu não 3.5.1 Tỷ lệ trầm cảm Trong 200 bệnh nhân tai biến mạch máu não đáp ứng tiêu chuẩn chọn mẫu nhóm khảo sát Các bệnh nhân khám đánh giá trầm cảm ... yếu tố liên quan bệnh nhân tai biến mạch máu não bệnh viện Nguyễn Tri Phương Mục tiêu cụ thể Xác định tỉ lệ rối loạn trầm cảm bệnh nhân tai biến mạch máu não điều tri khoa nội thần kinh bệnh viện...
 • 71
 • 227
 • 2

tiểu luận cao học xdd ve to chuc năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các chi bộ thôn huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang hiện nay thực trạng

tiểu luận cao học xdd ve to chuc năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ thôn ở huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang hiện nay thực trạng và
... Chương NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHI N ĐẤU CỦA CÁC CHI BỘ THÔN HUYỆN YÊN SƠN – TỈNH TUYÊN QUANG 2.1 THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHI N ĐẤU CỦA CHI BỘ THÔN HUYỆN YÊN SƠN -TỈNH TUYÊN QUANG ... nhau, lực lãnh đạo chi thôn tốt sở cho sức chi n đấu cao, đồng thời, chi thôn sức chi n đấu cao điều kiện để chi thôn lực lãnh đạo tốt Do đó, sức chi n đấu cao lực lãnh đạo tốt ngược lại Thực ... cần thiết lý luận lẫn thực tiễn Từ lý trên, em chọn đề tài: " Năng lực lãnh đạo sức chi n đấu chi thôn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang nay- thực trạng giải pháp" làm đề tài tiểu luận môn Xây...
 • 26
 • 277
 • 0

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học theo tiếp cận quản lí nguồn nhân lực huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học theo tiếp cận quản lí nguồn nhân lực ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
... pháp phát triển đội ngũ cán quản trường tiểu học huyện huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 4.3 Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ cán quản trường tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo ... phát triển đội ngũ cán quản trường tiểu học theo tiếp cận quản nguồn nhân lực huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cần thiết Vì vậy, chọn đề tài Phát triển đội ngũ cán quản trường tiểu học ... học theo tiếp cận quản nguồn nhân lực huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang với mong muốn cần giải xúc phát triển đội ngũ cán quản nhà trường nói chung phát triển đội ngũ cán quản trường tiểu...
 • 106
 • 245
 • 1

Vai trò của bên VN công ty liên doanh du lịch quốc tế hải phòng thực trạng, bài học giải pháp

Vai trò của bên VN ở công ty liên doanh du lịch quốc tế hải phòng thực trạng, bài học và giải pháp
... chức công đoàn công ty chi Đảng công ty liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng 2.3.2 Vai trò công đoàn công ty Liên doanh Du lịch quốc tế Hải phòng Ngay từ đầu năm 1992, sau dự án công ty liên doanh ... quốc tế Hải Phòng, dới xem xét thêm vai trò tổ chức trị xã hội công ty liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng 2.3 .Vai trò tổ chức trị xã hội công ty liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng 2.3.1 Vài ... Nam công ty Liên doanh du lịch Quốc tế Hải Phòng Vì vậy, em chọn đề tài nghiên cứu Vai trò Bên Việt Nam công ty Liên doanh du lịch Quốc tế Hải Phòng - thực trạng, học giải pháp với đối...
 • 78
 • 125
 • 0

CÔNG TÁC THU CHI QUẢN LÝ QUỸ BHXH TẠI BHXH HUYỆN YÊN SƠN(TUYÊN QUANG) TRONG THỜI GIAN QUA

CÔNG TÁC THU CHI VÀ QUẢN LÝ QUỸ BHXH TẠI BHXH HUYỆN YÊN SƠN(TUYÊN QUANG) TRONG THỜI GIAN QUA
... triển quỹ BHXH - Công tác chi trả BHXH huyện Yên sơn quản tốt, đảm bảo chi đúng, chi đủ, chi kịp thời cho đối tượng hưởng BHXH II Cơ chế chi quản chi BHXH Chi trả trợ cấp BHXH bao gồm chế ... nộp BHXH c) .công tác thu BHXH khối SXKD: BHXH huyện Yên sơn quản thu BHXH doanh nghiệp với 798 lao động Kế hoạch thu BHXH tỉnh giao cho 967 triệu đồng Ngay từ ngày đầu năm BHXH huyện Yên sơn ... cáo đến quan BHXH BHXH quan thu c Chính phủ việc chi quản hành phụ thu c vào NSNN Hàng năm quan BHXH tỉnh, thành phố quận, huyện lập kế hoạch chi cho quản máy năm gửi lên cấp cao Dựa vào báo...
 • 25
 • 96
 • 0

Vai trò của nhà máy xi măng bỉm sơn đối với quá trình hình thành phát triển thị xã bỉm sơn

Vai trò của nhà máy xi măng bỉm sơn đối với quá trình hình thành và phát triển thị xã bỉm sơn
... góp Nhà máy xi măng Bỉm Sơn trình hình thành phát triển thị Đúng nh hiệu hành động Thị uỷ Bỉm Sơn đề ra: "Thị Bỉm Sơn từ xi măng mà lên, xi măng mà phục vụ" Quá trình hình thành phát triển ... chọn đề tài "Vai trò nhà máy xi măng Bỉm Sơn hình thành phát triển thị Bỉm Sơn" , muốn trình bày cách toàn diện có hệ thống trình hình thành, phát triển nhà máy xi măng Bỉm Sơn, thành tựu đạt ... Khái quát điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử- văn hoá, vùng đất ngời Bỉm Sơn Chơng 2: Quá trình hình thành phát triển nhà máy xi măng Bỉm Sơn Chơng 3: Vai trò nhà máy xi măng Bỉm Sơn hình thành...
 • 70
 • 249
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số công thức bón phân đến sinh trưởng, phát triển năng suất cà phê catimor huyện Mai Sơn, Sơn La

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số công thức bón phân đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cà phê catimor ở huyện Mai Sơn, Sơn La
... tích phê Sơn La .36 B ng 4.3 Di n bi n v s n lư ng phê t i Sơn La 37 B ng 4.4: Th c tr ng s d ng phân bón su t phê t i m t s h tr ng phê t i Chi ng Ban Mai Sơn Sơn La ... phê - Xác ñ nh lư ng phân khoáng thích h p (cân ñ i NPK) cho phê chè gi ng Catimor t i huy n Mai Sơn, Sơn La - Xác ñ nh ñư c k thu t bón phân hi u qu nh t cho phê chè t i huy n Mai Sơn, ... ng phê t nh Sơn La 36 4.1.3 Tình hình s d ng phân bón c a h gia ñình tr ng phê t i xã Chi ng Ban – huy n Mai Sơn – t nh Sơn La .37 4.2 Nghiên c u nh hư ng c a lo i phân h u ñ n sinh...
 • 118
 • 143
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tỷ lệ phân bổ đường huyện tương đối đồng đều trên địa bàn toàn tỉnh trong tổng số 5 huyện chỉ có bình lục là có mật độ đường thấp hơn cảvai trò của môn toán ở tiểu họclễ hội ở huyện yên sơncộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con ngườitỷ lệ trâu bò tiêu chảynghiên cứu về đặc điểm của hai dòng bố mẹ tỷ lệ dòng bố mẹ và phun ga3 trong sản xuất hạt f1 tổ hợp bắc ưu 51tỷ lệ duy trì hợp đồng và lương bình quân cán bộ công nhân viên của công tytiêu chí 6 cơ sở vật chất văn hoá và tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn làng văn hoáphân bố tỷ lệ bệnh đái tháo đường và tiền đái tháo đường theo giớiphương pháp xác định tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy theo độ tuổi của lợn conphương pháp xác định tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy lợn con theo lứa đẻ của lợn mẹthử nghiệm ảnh hưởng của tỷ lệ dịch lên men lactic và tỷ lệ dầu đậu nành bổ sung vào thức ăn tổng hợp đến tốc độ tăng trưởng và màu sắc của cá tứ vântỷ lệ phân bố vi khuẩn gram âm và gram dương trong hai nhóm bệnhphương pháp đánh đông hai dòng chảy mủ và dung dịch axit được chảy từ từ vào mương lượng axit tỷ lệ với lượng mủ chảy vào sau đó dùng cào quậy đều axit và mủ trong mương trong khoảng hai lầncâu 34 theo hướng dẫn của ban tổ chức trung ương cần đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ không dưới bao nhiêu trong quy hoạch cấp ủy ban thường vụ cấp ủy và ban lãnh đạo chính quyền các cấpNghiên cứu phát hiện luật kết hợp hiếm và ứng dụngNghiên cứu phát hiện mẫu chất liệu trong ảnhNGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUI TRÌNH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM LUẬNNghiên cứu về khai phá dữ liệu WEB và ứng dụng xây dựng WEBSITE tích hợp thông tinNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÌM KIẾM VIDEO DỰA TRÊN NỘI DUNGPhân cụm đa mục tiêu mờ cho dữ liệu định danhPhương pháp mô hình hóa và kiểm chứng các hệ thống hướng sự kiệnPHƯƠNG PHÁP SAT ENCODING V ÙNG DÖNG TRONG MËT SÈ TRÁ CHÌI LOGIPhương pháp tối ưu đàn kiến và ứng dụngSử dung bộ lọc Kalman trong bài toán bám mục tiêuỨng dụng chuẩn mã hóa nâng cao (AES) trong giao thức đóng gói bảo mật dữ liệu (ESP)Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty điện toán và truyền số liệuVăn hóa doanh nghiệp tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngMô tả kiến thức điều dưỡng viên bệnh viện 354 về phòng và cấp cứu sốc phản vệMô tả kiến thức tự chăm sóc và bảo vệ bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Khoa nội tiết Bệnh viện Bạch Mai năm 2015Mô tả sự hài lòng của người bệnh về thái độ và thực hành chuyên môn của điều dưỡng viên tại bệnh viện Da liễu Trung ương và một số yếu tố liên quan đến năm 2013Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư X.StyleMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Chodai & Kiso - Jiban Việt NamMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại phòng giao dịch Cẩm Phả, ngân hàng đầu tư và phát triển Quảng NinhMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH điện tử Thắng Bắc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập