de hoc sinh gioi hoa 9 cap truong

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HÓA 9 CẤP TRƯỜNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HÓA 9 CẤP TRƯỜNG
... OAI Câu HD CHẤM ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN: HÓA HỌC (Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề) NỘI DUNG Điểm Gọi p, n, e số proton, nơtron electron X I Theo đề ta có: 2p + ... 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,0 mA = 316 6,25%= 19, 75 gam 2M(HCO3)n + nH2SO4 → M2(SO4)n + (gam) 19, 75 16,5 ⇒ 16,5(2M + 2.61n) = 19, 75(2M +96 n) ⇒ M = 18n Ta có n M 18 36 54 Kết luận NH4 Loại ... 0,02.80 +0,02.232 =12,36 gam 0, 06.102 %Al2O3= 12,36 100%= 49, 51% 0, 02.232 %Fe3O4 = 12,36 100%= 37,54% %CuO = 100% - ( 49, 51% + 37,54%)=12 ,95 % c, CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O (mol) 0,02 → 0,02 Fe3O4...
 • 7
 • 168
 • 3

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TRƯỜNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TRƯỜNG
... −1 0.5 Vậy: Sn = 2(3n – 1) Vậy ta có phương trình: 2(3n -1) = 6000 ⇒ 3n = 299 9 Ta thấy 37 = 2187; 38 = 6561, nên ta chọn n = Quãng đường động tử nhóm thời gian là: 2.2186 = 4372 m Quãng đường ... HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HSG LỚP NĂM HỌC 2010 – 2011 Môn: Vật lý Đáp án Bài 1: (3,5 đ) Gọi thể tích khối gỗ V; Trọng lượng riêng...
 • 4
 • 204
 • 3

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TRƯỜNG môn sinh hay

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TRƯỜNG môn sinh hay
... PHÒNG GD&ĐT H.SÔNG HINH HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THCS TỐ HỮU KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC: 2013 – 2014 Nội dung trả lời câu hỏi Điểm Câu (3,0 điểm) ... quan môi trường thông qua hệ tuần hoàn Câu (4,0 điểm) a) Cơ thể có chế sinh lý để đảm bảo tính ổn định môi trường thể: Các tế bào thể tắm đẫm môi trường (máu, nước mô) nên đổi thay môi trường có ... lấy O2 từ môi trường cung cấp cho hệ quan thải CO môi 0,5 trường thông qua hệ tuần hoàn - Hệ tiêu hóa lấy thức ăn từ môi trường biến đổi chúng thành chất dinh 0,5 dưỡng để cung cấp cho tất hệ...
 • 4
 • 257
 • 0

3 de hoc sinh gioi hoa 9-2010

3 de hoc sinh gioi hoa 9-2010
... điểm t 3Fe + 2O2  Fe3O4 → Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + 2NaCl FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH )3 + 3NaCl 4Fe(OH)2↓ + O2 + H2O → 4Fe(OH )3 t0 → 2Fe(OH )3  Fe2O3 + 3H2O ... O 30 ,6 + 2.0 ,3. 36,5 = mclorua + 0 ,3. 44 + 18.0 ,3 mclorua = 33 ,9 gam 0,5 0,5 0,25 điểm - Cho CO qua A nung nóng : t0 → Fe3O4 + 4CO  3Fe + 4CO2 t0 → CuO + CO  Cu + CO2  Chất rắn B : Al2O3 , ... MgCl2 → Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag n(Al2(SO4 )3) = 0,01 mol n(Al(OH )3) = 0,01 mol * Trường hợp 1: Al2(SO4 )3 dư Al2(SO4 )3 + 6NaOH → 2Al(OH )3 + 3Na2SO4 0,005 0, 03 0,01 (mol) ⇒ CM = 0, 03: 0,05 = 0,6...
 • 5
 • 38
 • 0

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2005-2006 môn hóa học doc

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2005-2006 môn hóa học doc
... trong dung dịch lại l 0,1M Coi thể tích dung dịch không thay đổi v lợng Ag sinh bám ho n to n v o kim loại Xác định kim loại M 2/ Thanh thứ hai đợc nhúng v o 460 gam dung ... cacbon 2/ Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau lọc bỏ kết tủa Cho H= 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; I...
 • 2
 • 338
 • 4

Đề thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Quận Long Biên năm học 2012 - 2013 môn hóa

Đề thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Quận Long Biên năm học 2012 - 2013 môn hóa
... 4,4g 2,52g H20 Hgy xflc d w gi6 crEa m 21 Cho h8n hqp A ~ r n C2& vii C& Lhy2 ,96 8 h6n hqp A d dbt chhy h o h t h thi m o thu duqc mlgarn C 2vA mz gam H20 0,6 161 A (dktc) cho tAc dyng vdi luqng ... v&iH218 12 Tim CTPT cic hidrocacbon dPL cho vP tInh % thd tich c8c t m g X.GiB ,thi& c p h h h g xAy hob tab b Ha , ( HQC sinh nap lai d& thu btli) ...
 • 2
 • 156
 • 0

Đề thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Quận Long Biên năm học 2012 - 2013 môn Hóa

Đề thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Quận Long Biên năm học 2012 - 2013 môn Hóa
... 4,4g 2,52g H20 Hgy xflc d w gi6 crEa m 21 Cho h8n hqp A ~ r n C2& vii C& Lhy2 ,96 8 h6n hqp A d dbt chhy h o h t h thi m o thu duqc mlgarn C 2vA mz gam H20 0,6 161 A (dktc) cho tAc dyng vdi luqng ... v&iH218 12 Tim CTPT cic hidrocacbon dPL cho vP tInh % thd tich c8c t m g X.GiB ,thi& c p h h h g xAy hob tab b Ha , ( HQC sinh nap lai d& thu btli) ...
 • 2
 • 62
 • 0

De thi Hoc sinh gioi hoa 9

De thi Hoc sinh gioi hoa 9
... thu 6 ,99 g chất rắn Phần II : Cho tác dụng với Na2CO3 sau phản ứng hoàn toàn thu 896 ml khí điều kiện tiêu chuẩn.Xác đònh nồng độ axít trước sau trộn Gv: Phạm Thanh Quốc Trường THCS Lộc Thi n Môn ... Trường THCS Lộc Thi n Môn : Hoá Học BÀI KIỂM TRA SỐ Thời gian làm : 120 phút Phần I: Trắc nghiệm ( 3đ ) Câu 1: Hãy khoanh tròn vào chữ Đ cho , sai khoanh tròn vào chữ S Nội dung ... lọ bò nhãn nứơc khí cácbônic Câu 9: Cho 44,2g hỗn hợp muối sunfát kim loại A (I) kim loại B (II) tác dụng vừa đủ với dung dòch chứa BaCl2 Sau phản ứng thu 69, 9g chất kết tủa dung dòch Z chứa...
 • 10
 • 729
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi khu vực phía BắcIUH MAR TAI SO GD 1 NH DT PT VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần CAVICO Việt Nam khai thác mỏ và xây dựngHoàn thiện kế toán chi phí sản xuấtvà tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phí trong các doanh nghiệp cơ khí thuộc Tổng cục công nghiệp quốc phòng.IUH PHI NUOC THAI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH TANG TRUONG KT VA XOA DOI GIAM NGHEO DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH CHAT LUONG SP TAI TONG CTY DET MAY VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH TUYEN DUNG DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Hà NộiIUH XUC TIEN BAN HANG DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH TUAN HOAN VA CHU CHUYEN TB DOI VOI VIEC SU DUNG NGUON VON TRONG NUOC DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHSÁCH KINH điển tập 55 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANIUH XU HUONG PHAT TRIEN TRONG XK HANG THUY SAN VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH TAC DONG TRAN CUA FDI DOI VOI KHU VUC KT TRONG NUOC DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH TT THUY SAN MI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH LAP KE HOACH TRONG DN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH TAC DONG CUA FDI DEN CAC KHU VUC KT TRONG NUOC DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH XNK UY THAC DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH PHAT TRIEN NHAN LUC TRONG CAC TO CHUC DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH TT XE MAY VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập