tinh chat của oxi t2

Tiet37- Tinh chat cua oxi

Tiet37- Tinh chat cua oxi
... dùng tay mũi lít nước phẩy nhẹ khí oxi vào mũi Vậy khí oxi khí oxi ? hay tan nư Nhận xét mùi chất tan nhiều ớc? b, Khí oxi nặng hay nhẹ không khí? ( Biết tỉ khối oxi với không khí 32: 29 ) Giải ... khí oxi đậy nút kín Trả lời câu hỏi a, Hãy nhận xét trạng thái, màu sắc khí oxi ? a, 1lít nước 20oC hoà tan 31ml khí oxi CóHãy mở nút lọ dụ amoniac) tan lên gần b, chất khí ( thí đựng khí oxi ... vào ngọnCháy khí oxi mãnh liệt hơn, lửa đèn cồn Nhận xét tượng? Tạomuỗng lưukhí lưu huỳnh đilọ có chứa khí thành huỳnh cháy vào oxit Sau đưa oxi So SO2 hiệngọi làlưu huỳnh cháy oxi sánh ( tượng...
 • 15
 • 344
 • 7

Bài 24. Tính Chất Của Oxi

Bài 24. Tính Chất Của Oxi
... Bài 24 Tiết 37: Tính Chất Của Oxi Một Số Hình Ảnh Về Tính Chất Của Oxi Kí hiệu hóa học: O Công thức hóa học: O2 Nguyên tử khối : ... dạng đơn chất, khí Oxi có nhiều không khí Ở dạng hợp chất, nguyên tố Oxi có nước, đường, quặng, đất đá, thể người, động vật thực vật… Nội Dung Bài Học: I./ Tính chất vật Lý II./ Tính chất hóa ... loại Tác dụng với hợp chất I./ Tính chất vật lý: Khí Oxi chất khí không màu, không mùi, tan nước, nặng không khí Oxi hóa lỏng - 1830C Oxi hóa lỏng có màu xanh nhạt II./ Tính chất Hóa Học: 1./ Tác...
 • 15
 • 566
 • 13

Bài 24. Tính Chất Của Oxi

Bài 24. Tính Chất Của Oxi
... Bài 24: Tính Chất Của Oxi Hoạt động 1: ( 5p ) Tìm hiểu sơ lược nguyên tố oxi - Trả lời câu hỏi mà Giáo Viên nêu phần vào => Trong tự nhiên, oxi có nhiều không khí ( đơn chất ) nước ( hợp chất ... tan nước ? Tính chất vật lí Oxi từ - Oxi hóa lỏng nhiệt độ kết luận nhỏ trên: 1830C có màu xanh nhạt • Oxi chất khí không màu, Hãy nêu kết luận tính không mùi, nặng không chất vật lí oxi khí tan ... thực vật… Hoạt động 2: ( 10p ) Tìm hiểu tính chất vật lí oxi - Chia nhóm tiến hành I./ Tính chất vật lí: làm thí nghiệm theo - Chia nhóm bắt đầu cho • Oxi chất khí không hướng dẫn Giáo Viên Học...
 • 3
 • 2,345
 • 9

Tính Chất của Ôxi - Lưu huỳnh

Tính Chất của Ôxi - Lưu huỳnh
... Đăklăk Tổ : Hóa - Sinh Bài Thực Hành Số Tính Chất Của Oxi - Lưu Huỳnh A- Nội dung thí nghiệm Thí nghiệm 1: Tính oxi hoá Oxi - Tính chất hoá học đặc trưng oxi gì? lấy ví dụ minh hoạ - Cách tiến hành ... nghiệm 3: Tính oxi hoá lưu huỳnh - Lấy ví dụ chứng minh S có tính oxi hoá - Nêu cách tiến hành phản ứng S với Al -Xem phim THÍ NGHIEM - Nêu tượng: - Viết phương trình phản ứng xác đònh vai trò chất ... 4: Tính khử lưu huỳnh - Lấy ví dụ chứng minh S có tính khử - Nêu cách tiến hành phản ứng S với O2 - Quan sát đọan phim THÍ NGHIEM - Nêu tượng: - Viết phương trình phản ứng xác đònh vai trò chất...
 • 13
 • 527
 • 6

Hoi giang Hoa 8 - Tiet 38 - Tinh chat cua oxi

Hoi giang Hoa 8 - Tiet 38 - Tinh chat cua oxi
... học, nguyên tố oxi có hoá trị II  CH4 + 2O2 to SO2 to to 2P2O5 Fe3O4 to CO2 + 2H2O Tiết 38. Tính chất Oxi (tiếp theo) Bài tập:24.6-trang 29-SBT Bài tập 1: a,Tính thể tích khí oxi (đktc) cần ... I ) 2Na2O 5O2 2P2O5 O2 2CO2 + H2O 3O2 8CO2 + 10H2O 2Al2O3 Hoan hô nhóm bạn trả lời ! 3O2 13O2 SD Tiết 38. Tính chất Oxi (tiếp theo) Bài tập:24.6-trang 29-SBT Bài tập1 Bài tập2 Bài tập3 I.Tính ... n = 0,3 = 0,2 (mol) O2 Fe (h) Kết luận (SGK) n Fe3O4 = Fe3O4  Tiết 38. Tính chất Oxi (tiếp theo) Bài tập:24.6-trang 29-SBT Bài tập Bài tập I.Tính chất vật lí II.Tính chất hoá học 1.Tác dụng...
 • 15
 • 309
 • 1

Tiết 37 - Hóa 8: Tính chất của oxi (10-11)

Tiết 37 - Hóa 8: Tính chất của oxi (10-11)
... đến chất nào? Bệnh nhân cấp cứu Tên lửa Thợ lặn Bếp gaz cháy - Oxi tính chất gì? Oxi có vai trò sống? - Sự oxi hóa, cháy gì? - Phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy gì? - Điều chế oxi nào? - Không ... nguyên tố Oxi vỏ trái đất? Sắt 4,7 % Các nguyên tố lại 12,6% Oxi 49,4% Silic 25,8% Oxi nguyên tố hoá học phổ biến (chiếm 49,4 % khối lượng vỏ trái đất) Tiết 37, 24 Tính chất oxi I TÍNH CHẤT VẬT ... Khí oxi nặng không khí Quan sát ống nghiệm đựng khí oxi lỏng hình bên nhận xét màu sắc Oxi lỏng Kết luận: Khí oxi chất khí không màu, không mùi, tan nước, nặng không khí Oxi hóa lỏng - 1830C Oxi...
 • 21
 • 585
 • 2

Bài soạn Bài 24: Tính chất của Oxi

Bài soạn Bài 24: Tính chất của Oxi
... cháy - Oxi tính chất gì? Oxi có vai trò sống? - Sự oxi hóa, cháy gì? - Phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy gì? - Điều chế oxi nào? - Không khí có thành phần nào? Bài 24: TÍNH CHẤT CỦA OXI -Kí ... nghiệm đựng khí oxi lỏng hình bên nhận xét màu sắc Oxi lỏng Oxi lỏng có màu xanh nhạt Bài 24: TÍNH CHẤT CỦA OXI -Kí hiệu hóa học nguyên tố oxi: O Giải thích sao: - Công thức hóa học đơn chất a Khi ... cá? Oxi lỏng có màu xanh nhạt II Tính chất hóa học: Tác dụng với phi kim: a Với lưu huỳnh: Bài 24: TÍNH CHẤT CỦA OXI -Kí hiệu hóa học nguyên tố oxi: O Thí nghiệm: - Công thức hóa học đơn chất...
 • 13
 • 852
 • 4

Gián án tiết 37 Tinh chat cua oxi 1011

Gián án tiết 37 Tinh chat cua oxi 1011
... lọ đựng khí oxi a Hãy nhận xét màu sắc khí oxi? Khí oxi Khí oxi không màu b Mở nút lọ đựng khí oxi Đưa nhẹ lên gần mũi dùng tay phẩy nhẹ khí oxi vào mũi Nhận xét mùi khí oxi? Khí oxi không mùi ... lượng nguyên tố Oxi vỏ trái đất? Sắt 4,7 % Các nguyên tố lại 12,6% Oxi 49,4% Silic 25,8% Oxi nguyên tố hoá học phổ biến (chiếm 49,4 % khối lượng vỏ trái đất) Tiết 37, 24 Tính chất oxi I TÍNH CHẤT ... Khí oxi nặng không khí Quan sát ống nghiệm đựng khí oxi lỏng hình bên nhận xét màu sắc Oxi lỏng Kết luận: Khí oxi chất khí không màu, không mùi, tan nước, nặng không khí Oxi hóa lỏng - 1830C Oxi...
 • 19
 • 189
 • 0

Giáo án Hoá học lớp 8 - TÍNH CHẤT CỦA OXI pot

Giáo án Hoá học lớp 8 - TÍNH CHẤT CỦA OXI pot
... đơn chất hợp chất lượng vỏ trái đất) ? Trong tự nhiên oxi có đâu? - KHHH: O - CTHH: O2 - NTK: 16 - PTK: 32 ? Hãy cho biết ký hiệu, CTHH, NTK, PTK oxi? HS quan sát lọ đựng oxi ? Hãy nêu tính chất ... lý oxi? - chất khí không màu không ? Vậy oxi nặng hay nhẹ không khí? mùi d O2/ kk = 32/ 29 ? 200C 1lit nước hòa tan - Tan nước 31l khí oxi NH3 tan 700l Vậy - Hóa lỏng - 183 0C, oxi lỏng có oxi ... xanh nhạt GV: Oxi hóa lỏng - 183 , oxi lỏng màu xanh nhạt ? Em nêu kết luận tính chất vật lý oxi? Hoạt động 2: Tính chất hóa học: Gv: Làm thí nghiệm đốt lưu Tác dụng với phi kim: huỳnh oxi a Tác...
 • 14
 • 398
 • 1

Giáo án Hoá 8 - Tính chất của oxi pptx

Giáo án Hoá 8 - Tính chất của oxi pptx
... biến chiếm %? (Oxi – chiếm 49,4%) KHHH: O NTK: 16 - KHHH, CTHH oxi? NTK, PTK CTHH: O2 PTK: 32 oxi? - Ở dạng đơn chất, khí oxi có nhiều đâu? (không khí) - Ở dạng hợp chất, ngtố oxi có nhiều đâu? ... nh.xét ssánh cháy P k.khí oxi Viết PTHH Đọc phần quan sát, nhận xét SGK 4) Củng cố: - Hãy viết PTHH Oxi tác dụng với cacbon, hiđro? - Hãy cho biết hóa trị oxi hợp chất trên? - BT trang 84 SGK 5) ... quặng, đất, đá, I/ Tính chất vật lí: thể người, động vật, thực vật…) - Oxi chất khí, ko màu, ko Hoạt động 2: Tính chất vật lí mùi, tan nước, nặng GV: y/cầu hs quan sát lọ chứa khí oxi k.khí  nhxét...
 • 4
 • 151
 • 0

Giáo án Hoá 8 - TÍNH CHẤT CỦA OXI (TT) doc

Giáo án Hoá 8 - TÍNH CHẤT CỦA OXI (TT) doc
... dụng với hợp chất to  2O2(k) Oxit sắt từ 3/ Tác dụng với hợp chất: GV: y/cầu hs đọc phần 3/II  khí O2 Ví dụ: Khí Metan cháy t/dụng với hợp chất nào? Sản phẩm?  k.khí tác dụng với oxi viết PTHH? ... học oxi? HS: Thảo luận nhóm  phát biểu Một hs đọc ghi nhớ (phần 2) III/ Kết luận: SGK 2) Củng cố: BT 1, trang 84 SGK Hướng dẫn giải BT trang 84 SGK 3) Dặn dò: Làm BT vào * Chuẩn bị mới: - Thế oxi ... đoạn 1/ dây sắt, đưa vào lọ chứa oxi Có dấu hiệu 2/ Tác dụng với kim loại: ko? - Thí nghiệm: SGK HS: quan sát TN  phát biểu - PTHH: GV: tiếp tục làm TN  tượng? Chất tạo có CT Fe3O4  Viết PTHH?...
 • 3
 • 177
 • 0

h8 t37 : Tính chất của oxi

h8 t37 : Tính chất của oxi
... Hớng dẫn làm : 4P + O2 = P2O5 ( ) ( mol ) ( mol ) a, Theo ( ) 4mol P cần mol O2 12,4 : 31 = 0,4 ( mol ) P cần 0,4 : = ,5 mol O2 Lợng o xi có bình 17 : 32 = 0,53 ( mol ) chất d o xi : 0,53 - 0,5 ... 0,53 ( mol ) chất d o xi : 0,53 - 0,5 = 0,03 ( mol ) O2 b, Chất tạo thành P2O5 Theo ptp để có mol P2O5 cần có mol P n P2O5 = 1/2 n p = 0,4 : = 0,2 mol m P2O5 = 0,2 142 = 28,4 g - Nghiên cứu nốt...
 • 2
 • 163
 • 0

h8 t38 tính chất của oxi

h8 t38 tính chất của oxi
... hệ thống hoá kiến thức 1/ Hãy kết luận tính chất hoá học oxi Bài tập 1: a) Tính thể tích khí oxi (ở đktc) cần thiết để đốt cháy hết 3,2 gam khí metan b) Tính khối lợng khí cacbonic tạo thành a) ... GV : Kết luận thống nhât Bài ( 84 ) Lợng C nguyên chất 24000 98 : đáp án 100 12 = 1960 ( mol ) C GV : Yêu cầu hs làm / 84 suy 43904 lít khí H2 S...
 • 2
 • 60
 • 0

tính chất của ôxi(tiếp theo)

tính chất của ôxi(tiếp theo)
... 17 g a) Chất d ? md =? b) Chất tạo thành ? mP2O5 = ? - Viết PTHH: 4P + 5O2 t 2P2O5 a) - Tính nP - So sánh với tỉ lệ mol theo PTHH Chất d nd md =? b) Chất tạo thành P2O5 Theo PTHH, tính nP2O5 ... Th I Tính chất vật lý: II Tính chất hoá học: Tác dụng với phi kim: a Tác dụng với lu huỳnh: b Tác dụng với phot pho: Tác dụng với kim loại: Tác dụng với hợp chất: => Ôxi tác dụng với hợp chất ... Trng THCS TT ụng I Tính chất vật lý: II Tính chất hoá học: Tác dụng với phi kim: a Tác dụng với lu huỳnh: b Tác dụng với phốt pho: Tác dụng với kim loại: Tác dụng với hợp chất: 02/03/2010 Th...
 • 57
 • 132
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: CÁC GIAN LẬN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIBỘ câu hỏi ôn tập bào CHẾ IIKHẢ NĂNG SAI LỆCH TRỌNG YẾU TRONG HOẠT ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA RỦI RO THANH KHOẢN ĐỐI VỚI BCTCNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và tối ưu hoá quá trình sản xuất axit photphoric (PA) trong công nghiệp sản xuất phân bón DAPlý thuyết,bài tập số phức nhiều dạngIelts Speaking Mat Clark (2007)đồ án phanh Xây dựng quy trình kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh trên xe tải hạng nặngNghiên cứu công nghệ xử lý vi sinh nước thải sản xuất bột giấy của công ty cổ phần giấy an hòaNgữ pháp tiếng anh Master GrammarNghiên cứu bào chế nano nhũ tương nhỏ mắt Diclophenac và bước đầu đánh giá sinh khả dụng của chế phẩm (LA tiến sĩ)mo dau okbcqg75se 20130128114040 577Nghiên cứu tạo mô sẹo và tái sinh cây dâu tây (fragaria vesca l ) từ mảnh láEffect of previous chilled storage on rancidity development in frozen horse mackerel (trachurus trachurus)Giới thiệu về ILWIS và bộ dữ liệu Yên Báigiáo án Bài 12: Kiểu xâu (t1)Đáp án thi học kì môn đánh giá cảm quan thực phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)bai tap tien cnc 2222222Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kế toán kiểm toánBài tập trắc nghiệm luyện thi chứng chỉ A, B, CPHÂN TÍCH sự KHÁC NHAU GIỮA ĐƯỜNG lối xây DỰNG văn hóa TRƯỚC đổi mới và SAU đổi mới của ĐẢNG TA
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập