Bài 17 cuộc khởi nghĩa hai bà trưng (năm 40)

Gián án T19 Bai 17 cuoc khoi nghia Hai Ba Trung nam 40( Thi GV Gioi Ha Noi)

Gián án T19 Bai 17 cuoc khoi nghia Hai Ba Trung nam 40( Thi GV Gioi Ha Noi)
... Âu Lạc từ kØII TCN đến kØ I có đổi thay? Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ a Nguyªn nh©n b DiƠn biÕn HAI BÀ TRƯNG LÀM LỄ TẾ TRỜI ĐẤT RA QUÂN GIẾT GIẶC C¶nh Hai Bµ Tr­ng lµm lƠ tÕ trêi ®Êt tr­íc ... ®äc lêi thỊ Một xin rửa nước thù Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng Ba kẻo oan ức lòng chồng Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh HAI BÀ TRƯNG CHUẨN BỊ KHỞI NGHĨA (Thi n Nam ngũ lục, sử ca dân gian kỉ ... ChØ Luy l©u Chu Nhai Nam H¶i Nhà H¸n gép  Xãa tªn n­íc ta, u L¹c víi biÕn n­íc ta qn cđa Trung Qc thµnh qn, thµnh Ch©u Giao hun cđam­u Trung nh»m ©m Qc g×? §¹m NhÜ Cưu Ch©n NhËt Nam N¨m 111.TCN...
 • 28
 • 981
 • 0

Gián án tiet 19 bai 17 cuoc khoi nghia hai ba trung (nam 40)

Gián án tiet 19 bai 17 cuoc khoi nghia hai ba trung (nam 40)
... Bà i 17 19 tiÕt Cuộc khở i nghóa Hai Bà Trưng ( nă m 40 ) GV :Bïi ThÞ ChÊt Minh Tr­êng THCS Gia Sµng TP Th¸I Nguyªn Bài 17 Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) Nước Âu Lạc từ ... Hán - Thi Sách bị Tơ Định giết chết Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ b Diễn biến : - Mùa xn năm 40 , Hai Bà dựng cờ khởi nghĩa Hát Mơn Lược đồ khởi nghĩa Hai ... khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ b Diễn biến : - Từ Hát Mơn nghĩa qn tiến đánh Mê Linh , Cổ Loa Luy Lâu Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng...
 • 22
 • 916
 • 3

bài giảng lịch sử 6 bài 17 cuộc khởi nghĩa hai trưng (năm 40)

bài giảng lịch sử 6 bài 17 cuộc khởi nghĩa hai bà trưng (năm 40)
... 1 Hai B Trng ó lm gỡ sau ginh li c c lp - Trng Trc lờn ngụi vua, ly hiu l Trng Vng (nm 40) - Xõy dng nn t ch: + nh ụ Mờ Linh + Phong chc tc, ... Nghênh chiến với địch Lãng Bạc - Quân ta lùi giữ Mê Linh Cổ Loa rút Cấm Khê -Ta sức cản địch Hai hy sinh oanh liệt đất Cấm Khê 2 Cuc khỏng chin chng quõn xõm lc Hỏn (42 - 43) d) Kt qu t nc ... quõn thu ca Mó Vin ó i ng vo sụng Bch ng lờn Lc u d Hai B Trng ó nghờnh chin quyt lit vi Mó Vin Lóng Bc ti Cm e Hai B Trng ó hi sinh oanh lit ti Khờ S KT - EM Cể NHN XẫT Gè...
 • 25
 • 843
 • 0

Slide sử 6 BÀI 17 CUỘC KHỞI NGHĨA HAI TRƯNG (NĂM 40) _Thu Hương

Slide sử 6 BÀI 17 CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40) _Thu Hương
... Húa) Ni Hai B Trng ngha: Hng tn cụng ca quõn ta: Ni ngha quõn ta dnh thng li: ng rỳt chy ca quõn gic: ? Vic khp ni u kộo quõn v Mờ Linh núi lờn iu gỡ? Lược đồ khởi nghĩa Hai Trưng 3/40 Ni Hai ... Tit 19 - Bi 17 CUC KHI NGHA HAI B TRNG (NM 40) Cuc ngha Hai B Trng bựng n * Hon cnh * Din bin: - Mựa xuõn nm 40 (thỏng dng 3/40 lch) Hai B Trng dng c ngha Hỏt Mụn (nay thuc H Ni) Ni Hai B Trng ... nh Hỏn, hai gia ỡnh Lc Tng mt cựng tỡm cỏch liờn kt vi cỏc th lnh mi t nc chun b ni dy Khụng may, Thi Cnh nh Hỏn búc lt dõn ta Sỏch b quõn Hỏn git hi Chng III Lược đồ khởi nghĩa Hai Trưng...
 • 31
 • 545
 • 0

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : CUỘC KHỞI NGHĨA HAI TRƯNG ( NĂM 40) docx

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG ( NĂM 40) docx
... nước GV: Cuộc khởi nghĩa phát triển nào? GV: Dùng lược đồ khởi nghĩa Hai Trưng phóng to để em dễ theo dõi, sau yêu cầu HS điền danh tướng Hai Trưng khắp nơi kéo quân tụ nghĩa GV: Em nêu tên ... nhà Hai Trưng dậy khởi nghĩa GV: Yêu cầu HS nói rõ thân Hai Trưng HS trả lời + Hai Trưng gái Lạc tướng huyện Mê Linh ( vùng đất từ Ba Vì đến Tam Đảo thuộc tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc) + Trưng ... Chu Diên ( vùng đất thuộc Đan Phượng – Hà Tây Từ Liêm – Hà Nội ngày nay) * Diễn biến khởi nghĩa + Mùa xuân năm 40 ( tháng dương lịch) , Hai Trưng dựng + Hai gia đình Lạc tướng cờ khởi nghĩa, ...
 • 16
 • 4,072
 • 4

Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng (năm40).

Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm40).
... Luy Lâu Lược dồ khởi nghóa Hai Trưng II Cuộc khởi nghóa Hai Trưng bùng nổ? Khởi nghĩa Hai Trưng (tranh vẽ) Khởi nghĩa Hai Trưng (tranh vẽ) II Cuộc khởi nghóa Hai Trưng bùng nổ ... BÀI CŨ Em mô tả lại thành Cổ Loa? Em trình bày nguyên nhân thất bại An Dương Vương chiến tranh chống Triệu Đà xâm lược? Bài 17: Cuộc khởi nghóa Hai Trưng (năm 40) BÀI 17: Cuộc khởi nghóa Hai ... Hán II Cuộc khởi nghóa Hai Trưng bùng nổ A Nguyên nhân: -Do sách cai trò tàn bạo nhà Hán - Thi Sách bò Tô Đònh giết hại Lược đồ khởi nghóa Hai Trưng II Cuộc khởi nghóa Hai Trưng bùng...
 • 22
 • 7,813
 • 29

Gián án tiết 19 bài 17 cuộc khởi nghĩa Hai Trưng

Gián án tiết 19 bài 17 cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
... Trường THCS Hai Trưng Phố Hai Trưng Vẽ lược đồ khởi nghĩa Hai Trưng (điền kí hiệu thích hợp để thuật lại diễn biến khởi nghĩa Hai Trưng) Xem trước bài: Trưng Vương kháng chiến chống ... VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG a Ngun nhân thắng lợi khởi nghĩa Hai Trưng - Cuộc khởi nghĩa nhân dân hết lòng ủng hộ - Nghĩa qn chiến đấu dũng cảm - Tài huy Hai Trưng ... NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG Thảo luận nhóm (3phút) Nhóm 1+ Ngun nhân thắng lợi khởi nghĩa Hai Trưng Nhóm + ý nghĩa khởi nghĩa Hai Trưng HẾT THỜI GIAN...
 • 34
 • 936
 • 0

bài 17 cuoc khoi nghia hai ba trung

bài 17 cuoc khoi nghia hai ba trung
... Bà i 17 Cuộc khở i nghóa Hai Bà Trưng ( nă m 40 ) Bài 17 Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) Nước Âu Lạc từ TKII TCN đến TKI có thay đổi ? Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ ... nổ b Diễn biến : - Mùa xn năm 40 , Hai Bà dựng cờ khởi nghĩa Hát Mơn Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng Một xin rửa nước thù Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng Ba kẻo oan ức lòng chồng Bốn xin vẹn ... khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ b Diễn biến : - Từ Hát Mơn nghĩa qn tiến đánh Mê Linh , Cổ Loa Luy Lâu Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng...
 • 23
 • 157
 • 0

Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng

Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
... thờ Hai Trưng (Đền Đồng Nhân) Hà Nội Lễ hội Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa phát biểu buổi lễ tượng niệm Hai Trưng ( Vĩnh Phúc ) Trường THCS Hai Trưng Phố Hai Trưng Vẽ lược đồ khởi nghĩa ... Trưng Phố Hai Trưng Vẽ lược đồ khởi nghĩa Hai Trưng (điền kí hiệu thích hợp để thuật lại diễn biến khởi nghĩa Hai Trưng) Xem trước bài: Trưng Vương kháng chiến chống qn xâm lược Hán ... khố nằm chữ Hai Trưng cờ giải phóng dân tộc lịch sử Việt Nam, nữ anh hùng dân tộc làm rạng rỡ giống nòi Rồng Tiên Đền thờ Hai Trưng Mê Linh (Vĩnh Phúc – Hà Nội) Đền thờ Hai Trưng Hát...
 • 31
 • 0
 • 0

Tiết 19: Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng năm 40

Tiết 19: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40
... sinh anh dũng Hai Bà. Giới thiệu đền thờ Hai -Gv :Cuộc khởi nghĩa Hai Trng có ý nghĩa nh nào? (Thảo luận) -Gv: Hiện địa phơng ta có công trình văn hoá mang tên Hai , hàng năm nhà trờng ... động2: -Gv: Yêu cầu Hs đọc mục Sgk & hỏi:Vì khởi nghĩa Hai TRng bùng nổ? -Hs : Dựa vào Sgk trả lời ,Gv bổ sung -Gv: Em biết Hai Trng? -Gv: Cuộc khởi nghĩa diễn nh nào? -Hs: Dựa vào đồ tờng ... ảnh Hai Trng D/ Tiến trình lên lớp: I / ổn định lớp: II/ Kiểm tra cũ: - Đất nớc Âu Lạc dới thời thuộc Hán có thay đổi? - Trình bày nguyên nhân , diễn biến, kết khởi nghĩa Hai Trng? III/ Bài...
 • 9
 • 9,728
 • 6

Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40 - 43 sau công nguyên) _2 doc

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40 - 43 sau công nguyên) _2 doc
... nhà, đàn đánh” năm 40 sau công nguyên Vì vậy, hai sử gia tiền bối lỗi lạc Lê Văn Hưu Ngô Sĩ Liên có lời ca ngợi Hai Trưng sách Đại Việt sử kí toàn thư (ngoại kỷ, 3) sau: Trưng Trắc Trưng ... Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng mãi tài sản vô giá tinh thần yêu nước, ý chí quật cường bất khuất nhân dân Việt Nam Tiếp nối truyền thống vẻ vang Hai Trưng, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - ... triều đình nước ta Sau Hai Trưng mất,tưởng nhớ công ơn liệt nữ anh hùng, nhân dân nhiều địa phương lập đền, miếu thờ phụng Hai tướng lĩnh Hai Đặc biệt, nơi kinh đô thời Trưng Nữ Vương ởxã...
 • 6
 • 637
 • 0

Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40 - 43 sau công nguyên) _1 potx

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40 - 43 sau công nguyên) _1 potx
... rõ Ngay từ năm 40 kỷ đầu Công nguyên (39 -4 0) dân tộc ta theo lời kêu gọi hai người phụ nữ trẻ tuổi (Trưng Trắc, Trưng Nhị) khởi nghĩa tôn nhiều phụ nữ lên nắm quyền lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang ... - nữ tướng: Khởi nghĩa Lang Tài (Bắc Ninh) Được Trưng Vương phong Phương Dung công chúa giữ chức nữ tướng quân 17.Trần Nang - Trưởng Lĩnh trung quân: Khởi nghĩa Thượng Hồng (Hải Dương) Được Trưng ... Phú Thọ Trưng Vương phong Nguyệt Điện Tế công chúa giữ chức Tiền đạo tả tướng quân 10.Thiều Hoa - Tiên phong nữ tướng: Khởi nghĩa Tam Thanh, Phú Thọ Được Trưng Vương phong Đông Cung công chúa...
 • 5
 • 316
 • 0

BAI 17 KHOI NGHIA HAI BA TRUNG (NAM 40)

BAI 17 KHOI NGHIA HAI BA TRUNG (NAM 40)
... Thu Trang hiïån: Bà i 17 Cuộc khở i nghóa Hai Bà Trưng ( nă m 40 ) Bài 17 Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) Nước Âu Lạc từ TKII TCN đến TKI có thay đổi ? Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ ... nổ b Diễn biến : - Mùa xn năm 40 , Hai Bà dựng cờ khởi nghĩa Hát Mơn Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng Một xin rửa nước thù Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng Ba kẻo oan ức lòng chồng Bốn xin vẹn ... khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ b Diễn biến : - Từ Hát Mơn nghĩa qn tiến đánh Mê Linh , Cổ Loa Luy Lâu Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng...
 • 32
 • 4,016
 • 4

Bài 37 Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng

Bài 37 Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
... Hán sức đồng hoá nhân dân ta II/ CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HAI BÀ TRƯNG BÙNG NỔ Ở huyện Mê Linh có hai chò em Trưng Trắc Trưng Nhò thuộc dòng dõi Lạc Tướng, chồng Trưng Trắc Thi Sách bí mật kết hợp ... (Quảng Đông) Cuộc khởi nghóa đền nợ nước trả thù nhà Hai Trưng hoàn toàn thắng lợi THÀNH LUY LÂU HIỆN NAY LỄ HỘI HAI BÀ TRƯNG ĐỀN CỔ LOA RỒNG ĐÁ CỔ LOA MŨI TÊN ĐỒNG PHÙ ĐIÊU HAI BÀ TRƯNG ĐỀN ... đền thờ Hai Trưng vò tướng Đền thờ Hai Trưng huyện Mê Linh (Vónh Phúc) Đền thờ Triệu núi Tùng (Thanh Hoá) Lăng Ngô Quyền Ba Vì (Hà tây) Câu 13: Tương truyền, ngày xuất quân Trưng...
 • 58
 • 194
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiết 20 bài 17 cuộc khởi nghĩa hai bà trưng naêm 40giáo án lịch sử lớp 6 tên bài dạy cuộc khởi nghĩa hai bà trưng năm 40 docxgián án tiết 19 bài 17 cuộc khởi nghĩa hai bà trưngbài 17 cuộc khởi nghĩa hai bà trưng năm40soạn bài cuộc khởi nghĩa hai bà trưng năm 40cuộc khởi nghĩa hai bà trưng năm 40 lớp 6diễn biến cuộc khởi nghĩa hai bà trưng năm 40cuộc khởi nghĩa hai bà trưng năm 40trình bày cuộc khởi nghĩa hai bà trưng năm 40hinh anh minh hoa cho cuoc khoi nghia hai ba trung nam 40nêu ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa hai bà trưng năm 40bài 4 khởi nghĩa hai bà trưng năm 40bài giảng môn lịch sử khởi nghĩa hai bà trưng năm 40 potkhởi nghĩa hai bà trưng năm 40cnkhởi nghĩa hai bà trưng năm 40Matlab image processing tutorialPhân tích cấu trúc xúc xính heo bằng máy TA.XTplusKiến thức, thực hành và nhu cầu giáo dục vệ sinh phụ nữ của học sinh nữ tại một số trường THCS quận thanh xuân, hà nội năm 2015Tiểu luận tình huống lớp thi chuyên viên chính một số vấn đề cơ bản về giải quyết khiếu nại tố cáoGiáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 32Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 34Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 22Báo cáo thực tập Nhà máy nước Thủ ĐứcKhảo sát nhu cầu của khách du lịch nội địa về loại hình du lịch bụi tại tỉnh thừa thiên huếTham luận dạy học tích hợp liên môn trung học cơ sởBản nhận xét Cán bộ quản lý trường Mẫu giáo năm 2016 2017PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC của Hiệu trưởng trường Mẫu giáoĐỀ TÀI Thực trạng trẻ em vị thành niên vi phạm pháp luật ở xã Thạnh LợiNỘI DUNG TRIỂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NONTÀI LIỆU THAM KHẢO tâm lý học NHỮNG vấn đề cơ bản của tâm lý học NHÂN CÁCHTIỂU LUẬN tâm lý học NHỮNG ĐÓNG góp vĩ đại của l x VƯGOTXKI đối với sự HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN của tâm lý học HOẠT ĐỘNGTIỂU LUẬN tâm lý học NHỮNG vấn đề NHÓM lớn và ý NGHĨA đối với CÔNG tác QUẢN lý xã hộiTIỂU LUẬN tâm lý học PHẢN ỨNG cảm xúc từ góc NHÌN của tâm lý học XUYÊN văn hóa ý NGHĨA rút RA TRONG HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾPMột số vấn đề trong văn hóa giao tiếp nơi công sở của nước ta hiện nayĐẶC điểm NGÔN NGỮ báo CHÍ TRUYỀN HÌNH tiểu luận cao học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập