Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm40).

22 3,791 10 Gửi tin nhắn cho Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2013, 01:27

KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Em hãy mô tả lại thành Cổ Loa? 2. Em hãy trình bày nguyên nhân thất bại của An Dương Vương trong cuộc chiến tranh chống Triệu Đà xâm lược? Baứi 17: Cuoọc khụỷi nghúa Hai Baứ Trửng (naờm 40) BÀI 17: BÀI 17: Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng (năm 40) (năm 40) I. Nước Âu Lạc từ TK II TCN đến TK I có gì đổi thay? I. Nước Âu Lạc từ TK II TCN đến TK I có gì đổi thay? II.Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng bùng no:å II.Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng bùng no:å a. Nguyên nhân. a. Nguyên nhân. b. Diễn biến. b. Diễn biến. c. Kết quả và ý nghóa. c. Kết quả và ý nghóa. . Đà xâm lược? Baứi 17: Cuoọc khụỷi nghúa Hai Baứ Trửng (naờm 40) BÀI 17: BÀI 17: Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng (năm 40) (năm. Lạc từ TK II TCN đến TK I có gì đổi thay? II .Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng bùng no:å II .Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng bùng no:å a. Nguyên nhân. a. Nguyên nhân.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm40)., Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm40)., Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm40).

Bình luận về tài liệu bai-17-cuoc-khoi-nghia-hai-ba-trung-nam40

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP