Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm40).

Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs(9853 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 1291
10
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2013, 01:27

Mô tả: KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Em hãy mô tả lại thành Cổ Loa? 2. Em hãy trình bày nguyên nhân thất bại của An Dương Vương trong cuộc chiến tranh chống Triệu Đà xâm lược? Baứi 17: Cuoọc khụỷi nghúa Hai Baứ Trửng (naờm 40) BÀI 17: BÀI 17: Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng (năm 40) (năm 40) I. Nước Âu Lạc từ TK II TCN đến TK I có gì đổi thay? I. Nước Âu Lạc từ TK II TCN đến TK I có gì đổi thay? II.Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng bùng no:å II.Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng bùng no:å a. Nguyên nhân. a. Nguyên nhân. b. Diễn biến. b. Diễn biến. c. Kết quả và ý nghóa. c. Kết quả và ý nghóa. . Đà xâm lược? Baứi 17: Cuoọc khụỷi nghúa Hai Baứ Trửng (naờm 40) BÀI 17: BÀI 17: Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng (năm 40) (năm. Lạc từ TK II TCN đến TK I có gì đổi thay? II .Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng bùng no:å II .Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng bùng no:å a. Nguyên nhân. a. Nguyên nhân.

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm40)., Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm40)., Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm40).

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Gia Huy Võ Hoàng
Gia Huy Võ Hoàng Vào lúc 07:58 pm 23/03/2015

trường trung hoc co sở phú an

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-17-cuoc-khoi-nghia-hai-ba-trung-nam40

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.15301299095154 s. Memory usage = 17.86 MB