QUẢN LÝ CHI PHÍ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

QUẢN CHI PHÍ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

QUẢN LÝ CHI PHÍ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
... Nội dung dự toán Dự toán công trình bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thi t bị, chi phí quản dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác chi phí dự phòng công trình GXDCT 10/11/16 = ... tư xây dựng công trình bao gồm: V = GXD + GTB + GGPMB + GQLDA + GTV + GK + GDP Trong đó: + V: Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình + GXD: Chi phí xây dựng dự án + GTB: Chi phí thi t ... bị dự án + GGPMB: Chi phí bồi thường giải phóng mặt tái định c + GQLDA: Chi phí quản dự án + GTV: Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng + GK: Chi phí khác dự án + GDP: 10/11/16 Chi phí dự phòng Nội...
 • 11
 • 17
 • 0

Mẫu bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản chi phí đầu tư xây dựng công trình doc

Mẫu bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình doc
... Tôi xin chịu trách nhiệm nội dung tự khai Xác nhận quan, tổ chức quản Người kê khai trực tiếp chủ đầu (Ký ghi rõ họ tên) (Ký đóng dấu) ...
 • 2
 • 256
 • 0

Công bố Giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực quản chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ppt

Công bố Giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ppt
... 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) đăng Tạp chí Sài Gòn đầu Xây dựng – Sở Xây dựng Hồ Thành phần hồ sơ Gồm tài liệu khảo sát giá vật liệu xây dựng thị trường, ý kiến góp ý thành viên (bằng ... tài liệu hồ sơ văn báo giá quan liên quan cấp Thành phố, tỉnh thành lân Bước cận, quận, huyện, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, đại bán vật liệu xây dựng địa bàn Thành phố ... liệu xây dựng định kỳ website Sở Xây dựng, chuyển Văn phòng Sở in ấn phát hành Bước rộng rãi, công khai địa bàn Thành phố, niêm yết công khai Sở Xây dựng (số 60 Trương Định, phường 7, quận 3, thành...
 • 4
 • 257
 • 0

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ QUẢN CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH potx

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH potx
... lập quản chi phí đầu xây dựng công trình Tài liệu tham khảo [1] Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 [2] Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 Nghị định Chính Phủ quản chi phí đầu xây ... MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Để khắc phục tồn kể trên, tác giả đưa số đề xuất sau: - Do số giá xây dựng xây dựng theo quý cho ba khu vực Hà Nội, ... xây dựng công trình theo thời gian làm sở cho việc xác định tổng mức đầu quản chi phí đầu xây dựng công trình Chỉ số giá xây dựng xác định theo loại công trình, theo khu vực công bố theo...
 • 3
 • 220
 • 3

Hướng dẫn lập và quản chi phí đầu tư xây dựng công trình pdf

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình pdf
... dự án III Quản chi phí đầu t xây dựng công trình QUản tổng mức đầu t, dự toán xây dựng công trình 1.1 Quản tổng mức đầu t 1.1.1 Khi lập dự án đầu t xây dựng công trình hay lập báo cáo ... tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản dự án, chi phí t vấn đầu t xây dựng v chi phí khác - Dự phòng chi phí cho yếu tố trợt giá đợc tính theo số giá xây dựng loại công trình xây ... gian xây dựng công trình Đối với công trình có thời gian thực đến năm: chi phí dự phòng đợc tính 10% tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản dự án, chi phí t vấn đầu t xây dựng...
 • 10
 • 239
 • 2

Hướng dẫn lập và quản chi phí đầu tư xây dựng công trình - Bộ xây dựng phần 5 potx

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình - Bộ xây dựng phần 5 potx
... giá xây dựng tổng hợp (gọi l đơn giá tổng hợp) công trình I Phơng pháp lập đơn giá chi tiết xây dựng công trình 1.1 Cơ sở lập đơn giá chi tiết xây dựng công trình Cơ sở lập đơn giá chi tiết: - ... Giá nhân công công trình; - Giá ca máy v thiết bị xây dựng công trình 1.2 Lập đơn giá chi tiết xây dựng công trình 1.2.1 Xác định chi phí vật liệu Chi phí vật liệu đợc xác định theo công thức: ... tính chi phí máy khác (nếu có) so với tổng chi phí máy, thiết bị quy định định mức xây dựng công trình công tác xây dựng II Phơng pháp lập đơn giá tổng hợp xây dựng công trình 2.1 Cơ sở lập đơn...
 • 6
 • 118
 • 0

Hướng dẫn lập và quản chi phí đầu tư xây dựng công trình - Bộ xây dựng phần 4 pdf

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình - Bộ xây dựng phần 4 pdf
... xây dựng công trình, hạng mục công trình, phận, phần việc, công tác sau thuế + GXDNT : chi phí xây dựng nh tạm trờng để v điều h nh thi công + GXD: chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình, ... lợng công tác xây dựng thứ j (j=1ữn) - Djvl, Djnc, Djm l chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công đơn giá xây dựng chi tiết công tác xây dựng thứ j Chi phí vật liệu (Djvl), chi phí nhân công ... 2 .4 Phụ lục n y + G: chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình, phận, phần việc, công tác trớc thuế + TGTGT-XD: mức thuế suất thuế GTGT quy định cho công tác xây dựng + GXD: chi phí xây...
 • 10
 • 161
 • 0

Hướng dẫn lập và quản chi phí đầu tư xây dựng công trình - Bộ xây dựng phần 3 pdf

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình - Bộ xây dựng phần 3 pdf
... liệu chi phí đầu t xây dựng công trình, hạng mục công trình xây dựng có tiêu kinh tế - kỹ thuật tơng tự đ thực xác định đợc chi phí xây dựng v chi phí thiết bị công trình v qui đổi chi phí n ... chi phí cha đợc tính suất chi phí thiết bị công trình thuộc dự án 2 .3 Các chi phí gồm chi phí bồi thờng giải phòng mặt bằng, tái định c, chi phí quản dự án, chi phí t vấn đầu t xây dựng, chi ... phơng nơi xây dựng công trình, đợc cấp có thẩm quyền phê duyệt ban h nh 1.4 Xác định chi phí quản dự án, chi phí t vấn đầu t xây dựng v chi phí khác dự án Các chi phí nh chi phí quản dự án...
 • 10
 • 111
 • 0

Thông tư Hướng dẫn lập và quản chi phí đầu tư xây dựng công trình - Bộ xây dựng phần 1 doc

Thông tư Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình - Bộ xây dựng phần 1 doc
... trình; Bộ Xây dựng hớng dẫn cụ thể việc lập v quản chi phí đầu t xây dựng công trình nh sau: I quy định chung lập quản chi phí đầu t xây dựng công trình Chi phí đầu t xây dựng công trình ... tái định c; chi phí quản dự án; chi phí t vấn đầu t xây dựng; chi phí khác v chi phí dự phòng 1. 1 .1 Chi phí xây dựng bao gồm: chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình; chi phí phá v ... quản dự án tổng mức đầu t 1. 1.5 Chi phí t vấn đầu t xây dựng bao gồm: - Chi phí khảo sát xây dựng; - Chi phí lập báo cáo đầu t (nếu có), chi phí lập dự án lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; -...
 • 10
 • 143
 • 0

Báo cáo khoa học: "QUẢN CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÌN TỪ GÓC ĐỘ QUẢN VÀ THỰC TIỄN" potx

Báo cáo khoa học:
... tiến độ thi công Một nội dung quản chi phí dự án đầu xây dựng thể nguyên tắc quản là: - Quản chi phí dự án đầu xây dựng công trình phải đảm bảo mục tiêu, hiệu dự án đầu xây dựng ... Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập quản chi phí dự án đầu xây dựng công trình [6] Thông số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập quản chi phí đầu xây dựng ... dẫn lập quản chi phí đầu xây dựng công trình có số chỗ chưa thật hợp là: - Thứ nhất: mục a.1.2 có viết: “Đơn giá xây dựng tổng hợp bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy...
 • 6
 • 196
 • 7

Quản chi phí đầu tư xây dựng công trình Quản dự án

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Quản lý dự án
... Quản hợp đồng hoạt động xây dựng 03/28/15 Quản toán, toán vốn đầu tổng mức đầu dự án đầu xây dựng công trình Tổng mức đầu tính toán xác định giai đoạn lập dự án đầu xây dựng ... chi phí xây dựng chi phí thiết bị công trình qui đổi chi phí thời điểm lập dự án Chi phí bồi thường giải phòng mặt bằng, tái định cư, Chi phí quản dự án, Chi phí vấn đầu xây dựng, Chi ... phí quản dự án Chi phí vấn đầu xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng 03/28/15 Theo diện tích công suất sử dụng công trình giá xây dựng tổng hợp suất vốn đầu xây dựng công trình Theo...
 • 19
 • 96
 • 0

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản chi phí đầu tư xây dựng do bộ xây dựng ban hành

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do bộ xây dựng ban hành
... thực Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn Thông đạo việc tổ chức, xác định đơn giá nhân công, công bố làm sở lập, quản chi phí đầu xây dựng Mức lương đầu vào ... Điều Xác định đơn giá nhân công Đơn giá nhân công xác định theo công thức sau: GNC = LNC × H CB × t Trong đó: - GNC: đơn giá nhân công tính cho ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng - LNC: ... (LNC) công bố Phụ lục số Thông Bộ Xây dựng công bố điều chỉnh mặt giá nhân công xây dựng thị trường lao động có biến động so với đơn giá nhân công xác định theo hướng dẫn Thông Điều Xử lý...
 • 5
 • 117
 • 0

Tăng cường công tác quản chi phí đầu tư xây dựng công trình tại ban quản dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông hưng yên

Tăng cường công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông hưng yên
... đề luận thực tiễn công tác Quản chi phí đầu xây dựng nói chung quản chi phí đầu xây dựng công trình Ban Quản dự án đầu xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông Hưng Yên ... công trình Ban Quản dự án đầu xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông Hưng Yên Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác quản chi phí đầu xây dựng công trình Ban Quản dự án đầu ... chung Ban Quản dự án đầu xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông Hưng Yên nói riêng tác giả chọn đề tài: Tăng cường công tác quản chi phí đầu xây dựng công trình Ban Quản dự...
 • 99
 • 131
 • 3

THÔNG TƯHướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản chi phí đầu tư xây dựng, 2016

THÔNG TƯHướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, 2016
... Thụng t ny cú hiu lc k t ngy 01/5 /2016 v thay th Thụng t s 01/2015/TT-BXD ngy 20/3/2015 ca B Xõy dng hng dn xỏc nh n giỏ nhõn cụng qun chi phớ u t xõy dng Trong quỏ trỡnh thc hin nu cú vng ... lng 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20 1,76 2,07 2,44 2,86 3,37 3,96 4,65 Ghi chỳ: Nhóm 1: Công nhân thực công việc: - Mc, n, st, bờ tụng loại (tr bờ tụng nha), cp pha, hon thin, o, p t; - Kho sỏt ... Chớnh ph quy nh c) Phự hp vi c im, tớnh cht cụng vic ca nhõn cụng xõy dng d) ỏp ng yờu cu chi tr mt s khon chi phớ thuc trỏch nhim ca ngi lao ng phi tr theo quy nh (bo him xó hi, bo him y t, bo...
 • 11
 • 25
 • 0

THÔNG TƯ HƯớng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản chi phí đầu tƣ xây dựng

THÔNG TƯ HƯớng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng
... Thụng t s 01/2015/TT-BXD ngy 20/3/2015 ca B Xõy dng hng dn xỏc nh n giỏ nhõn cụng qun chi phớ u t xõy dng Trong quỏ trỡnh thc hin nu cú vng mc ngh cỏc c quan, t chc, cỏ nhõn phn ỏnh v B Xõy ... lng 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20 1,76 2,07 2,44 2,86 3,37 3,96 4,65 Ghi chỳ: Nhóm 1: Công nhân thực công việc: - Mc, n, st, bờ tụng loại (tr bờ tụng nha), cp pha, hon thin, o, p t; - Kho sỏt ... Chớnh ph quy nh c) Phự hp vi c im, tớnh cht cụng vic ca nhõn cụng xõy dng d) ỏp ng yờu cu chi tr mt s khon chi phớ thuc trỏch nhim ca ngi lao ng phi tr theo quy nh (bo him xó hi, bo him y t, bo...
 • 11
 • 36
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trìnhquy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trìnhhướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trìnhquyền và trách nhiệm của các bên trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trìnhquản lý chi phí đầu tư xây dựngquản lý chi phí khảo sát xây dựngtư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựngquản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ bảnquản lý chi phí dự án xây dựngquy trình quản lý chi phí dự án xây dựnglập và quản lý chi phí đầu tư xây dựnggiải pháp quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ nguồn vốn nhà nướcquy trình quản lý chi phi đầu tư xây dựngquy trình lập và quản lý chi phi đầu tư xây dựngnghi dinh quản lý chi phí đầu tư xây dựngNgoại tác tiêu cực của việc khai thác bô xít ở tây nguyênnhu cầu sử dụng đường xá tại thành phố hồ chí minh thực trạng và giải phápTO TRINH DE NGHI NANG LUONG TRUOC THOI HANQuan điểm, mục tiêu của việc đảm bảo thực hiện tốt chính sách đối ngoại về tôn giáo, dân tộc ở Tây Nam Bộ đên 2020Thành phần sâu hại trên cây đậu tương và đặc điểm sinh học của loài bọ đuôi kìm bắt mồi (Euborellia annulipes Lucas) trên vụ đông xuân ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc (LV tốt nghiệp)QUÁ TRÌNH TÁCH DÒNG hồi lưu TRONG QUÁ TRÌNH sản XUẤT EDCQuản lý cơ sở vật chất ở trung tâm khảo thí đại học quốc gia hà nội theo hướng ISO 9001Quản lý nhà nước về công nghiệp trên địa bàn tỉnh thanh hóaThành phần loài và phân bố của một số nhóm động vật không xương sống cỡ lớn tại thủy vực dạng suối xã Ngọc Thanh thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc (LV tốt nghiệp)ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY 2010Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần mondayVăn hóa doanh nghiệp trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố hà nộiPhát triển văn hóa doanh nghiệp tại tổng công ty điện lực thành phố hà nộiSự thay đổi thị hiếu âm nhạc của sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội hiện nayTHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔNghiên cứu đa dạng sinh học bộ Phù du (Ephemeroptera) ở á đai 300600m tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai (LV tốt nghiệp)Đề tài: Bắc Ninh tiềm năng phát triển hoạt động du lịchPhát triển du lịch Chùa HươngNga – thị trường tiềm năng du lịch Việt NamTÌM HIỂU CÔNG TÁC XỬ LÝ TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập