giao an Sinh hoc7 hoc ki I

giao an Sinh hoc7 hoc ki I

giao an Sinh hoc7 hoc ki I
... B Tiến trình DH: I Ổn định tổ chức: Ki m tra sĩ số II Ki m tra cũ(4p) H: Trình bày cấu tạo, dinh dưỡng, sinh sản trùng roi xanh? III Giảng m i( 35p) Mở b i: Tiết học hôm nay, ta tiếp tục nghiên ... Khoang tiêu hóa Di chuyển L i sống B Tiến trình DH: I Ổn định tổ chức: Ki m tra sĩ số II Ki m tra cũ(4p) H: Nêu cấu tạo di chuyển thủy tức? III Giảng m i( 35p) Mở b i: Biển n i ruột khoang, v i khoảng ... Tiết 11 – B i 11: SÁN LÁ GAN A Chuẩn bị chung: I Mục tiêu: Ki n thức: - Biết cấu tạo sán gan đ i diện cho ngành giun dẹp thích nghi v i đ i sống kí sinh - Hiểu vòng đ i sán gan thích nghi với...
 • 121
 • 120
 • 0

Giáo án Sinh 7 - Học I

Giáo án Sinh 7 - Học kì I
... ĐỘNG III :Tìm hiểu đặc i m sinh sản giun III Sinh sản : đũa - Giun to , d i giun đực có ý nghĩa ? - HS trả l i GV cung cấp thông tin đặc i m sinh sản giun đũa - HS quan sát tranh gi i thiệu ... vật mẫu trai nghiên cứu trai Giáo án Sinh học - Nguyễn Đình Quang Chương IV: NGÀNH THÂN MỀM Giáo án Sinh học - Nguyễn Đình Quang Tiết 19 : Trai sông I Mục tiêu : Kiến thức : + Biết trai sông xếp ... h i ? - HS quan sát GV gi i thiệu tranh vẽ vòng đ i giun kim - HS trả l i - Giun kim gây cho trẻ i u phiền to i ? Do tho i quen trẻ mà giun khép kín vòng đ i ? - Giun kim giun móc câu , loài...
 • 43
 • 204
 • 0

Giáo án sinh 7 học I

Giáo án sinh 7 học kì I
... số giun tròn, t i liệu giun sán kí sinh HS: Kẻ bảng: Đặc i m ngành giun tròn vào BT D Tiến trình lên lớp: I ổn định: (1) 7A: 7B: II B i cũ: III B i m i: 1.Đặt vấn đề: (1) Hôm tiếp tục nghiên ... phơng D Tiến trình lên lớp: I ổn định: (1) 7A: 7B: II B i cũ: Giỏo viờn: Nguyn Th Thanh 24 Trng THCS Xi mng Giỏo ỏn sinh hc III B i m i: Đặt vấn đề: (1) Giun đũa thờng kí sinh ruột non ng i, trẻ ... Chuẩn bị: Giỏo viờn: Nguyn Th Thanh 22 Trng THCS Xi mng Giỏo ỏn sinh hc GV: Tranh số giun dẹp kí sinh HS: Kẻ bảng vào BT D Tiến trình lên lớp: I ổn định: (1) 7A: 7B: II B i cũ: III B i m i: Đặt vấn...
 • 70
 • 228
 • 0

GIÁO ÁN SINH HOẠT HỌC 1 LỚP 4

GIÁO ÁN SINH HOẠT HỌC KÌ 1 LỚP 4
... Thanh Hoàng Lớp B Trường Tiểu học Nhơn Hải Năm học 2 010 -2 011 SINH HOẠT TẬP THỂ : SƠ KẾT LỚP TUẦN 24 I MỤC TIÊU : - Đánh giá việc thực nội quy lớp học , cácù hoạt động kết học tập tuần 24 - Nhận ... Thanh Hoàng Lớp B Trường Tiểu học Nhơn Hải Năm học 2 010 -2 011 SINH HOẠT TẬP THỂ : SƠ KẾT LỚP TUẦN 34 I MỤC TIÊU : - Đánh giá việc thực nội quy lớp học , cácù hoạt động kết học tập tuần 34 - Nhận ... chức sinh hoạt văn nghệ , trò chơi GV: Võ Thanh Hoàng Lớp B Trường Tiểu học Nhơn Hải Năm học 2 010 -2 011 SINH HOẠT TẬP THỂ : SƠ KẾT LỚP TUẦN 31 I MỤC TIÊU : - Đánh giá việc thực nội quy lớp học...
 • 16
 • 179
 • 0

GIÁO ÁN SINH HOẠT HỌC 2 LỚP 4

GIÁO ÁN SINH HOẠT HỌC KÌ 2 LỚP 4
... Trường Tiểu học Nhơn Hải Năm học 20 11 -20 12 SINH HOẠT TẬP THỂ : SƠ KẾT LỚP TUẦN 20 I MỤC TIÊU : - Đánh giá việc thực nội quy lớp học , cácù hoạt động kết học tập tuần 20 - Nhận biết tự đánh giá ... Thanh Hoàng Lớp B Trường Tiểu học Nhơn Hải Năm học 20 11 -20 12 SINH HOẠT TẬP THỂ : SƠ KẾT LỚP TUẦN 21 I MỤC TIÊU : - Đánh giá việc thực nội quy lớp học , cácù hoạt động kết học tập tuần 21 - Nhận ... chức sinh hoạt văn nghệ , trò chơi GV: Võ Thanh Hoàng Lớp B Trường Tiểu học Nhơn Hải Năm học 20 11 -20 12 SINH HOẠT TẬP THỂ : SƠ KẾT LỚP TUẦN 22 I MỤC TIÊU : - Đánh giá việc thực nội quy lớp học...
 • 17
 • 473
 • 0

giáo án sinh 9 học 1

giáo án sinh 9 học kì 1
... s: 315 , 10 8, 10 1 ln lt chia 32 sau ú lm trũn thỡ cho TLKH F2 KH F2 Vng trn Vng nhn Xanh trn Xanh nhn S ht TL TL tng cp tớnh trng KH F2 F2 315 10 1 10 8 32 Vng Xanh Trn Nhn 315 +10 1 416 10 8 ... F1 : Aa (ton cỏ kim mt en) Cho F1 giao phi vi Aa x Aa GF1: 1A, 1a 1A, 1a F2 : 1AA, 2Aa, 1aa (3 cỏ kim mt en) (1 mt cỏ kim mt ) Bi 1: trang 22 ỏp ỏn a: Vỡ P lụng ngn thun chng x Lụng di 23 F1 ... P: Cỏ mt en x Cỏ mt F : 51% , cỏ mt en : 49 % Kiu lai ca phộp lai trờn nh th no? Gii: P Aa x aa Gp 1A, 1a 1a F1 1Aa 1aa (1 en) (1 ) + Bi trang 22: ỏp ỏn d: t kt qu F1: 75 % thm: 25 % xanh lc...
 • 126
 • 168
 • 0

Giáo án lớp 6 học 1 - môn Sinh học

Giáo án lớp 6 học kì 1 - môn Sinh học
... III Chuẩn bị Tranh H 11. 2 Tạ Thị Thuý 17 Tổ Tự Nhiên Giáo án sinh IV Tiến trình dạy ổn định lớp (1' ) Ngày dạy : Trờng THCS thuỷ An Lớp : 6A 6B KTBC (7') ?1: Vai trò nớc muối khoáng trồnh ntn? ?2 ... phát sinh: tầng sinh vỏ tầng sinh trụ - Tầng sinh vỏ -> Làm vỏ to -Tầng sinh tr -> Làm trụ to => Thõn cõy to nh tng phỏt sinh - Hng nm cõy thõn g cũn sinh cỏc vũng g => Tớnh tui ca cõy Củng cố - ... HS trả lời câu hỏi SGK trang 70, đánh giá điểm 1- 2 HS Hớng dẫn học nhà (1' ) Tạ Thị Thuý 46 Tổ Tự Nhiên Giáo án sinh Trờng THCS thuỷ An - Học trả lời câu hỏi SGK - Ôn lại kiến thức chức rễ V Rút...
 • 76
 • 475
 • 1

Giáo án lớp 7 học 1 môn sinh học

Giáo án lớp 7 học kì 1  môn sinh học
... dạy -học ổn định: (1' ) Ngày dạy : Lớp : 7A 7B Kiểm tra cũ : Tạ thị Thuý 37 Tổ tự nhiên Giáo án sinh Trờng THCS Thuỷ An ?1 Nêu đặc điểm hình dạng cấu tạo, dinh dỡng cách sinh sản sán lông sán gan ... Học tập hợp tác nhóm nhỏ - Nêu giải vấn đề III Chuẩn bị Chuẩn bị G :giáo án Chuẩn bị học sinh: Kẻ phiếu học tập vào tập IV Hoạt động dạy học ổn định: (1) Ngày dạy : Lớp : 7A 7B Kiểm tra cũ ?1 ... Chuẩn bị học sinh: Mỗi nhóm 1- 2 giun đất III Phơng pháp dạy học - Phơng pháp thực hành - Học tập hợp tác nhóm nhỏ IV Hoạt động dạy học ổn định: (1) Ngày dạy : Lớp : 7A 7B Kiểm tra cũ: Giáo viên...
 • 85
 • 422
 • 0

Giáo án Anh 7 học II đây bà con ơi@

Giáo án Anh 7 học kì II đây bà con ơi@
... (visual P1 17) - (to) stir fry : rán (trans.) Listen and guess Listen & repeat Read Copy - soy sauce (unc) : xì dầu, nớc mắm (exp.) - dish (unc) : ăn (trans.) - (to) set a table : dọn cơm, bày bàn (exp.) ... temperature four times ( ) She drunk some orange juice and took medicines ( ) II, Vocabularies and structures Khoanh tròn vào đáp án talk in class ! Your teacher will get angry a Not b Dont c Doesnt ... dialogues eg: How tall are you ? How heavy are you III, Home work - learn by heart new words - Do exrcises in the workbook Week: 23 rd period: 67 th - meter - cm - will - nurse - height - think...
 • 93
 • 478
 • 7

Giáo án Anh 6 học II đây@

Giáo án Anh 6 học kì II đây@
... a leg - shoulders8 - hands T - finds out the winer III, Homework -2' - Learn vocabulary in content - Do A1, P83 workbook Week: 19th period: 56 th Date of preparation: 8/1/2008 Date of teaching ... chicken but he dislikes fish III, Homework 2' - Learn vocab in context - Write "survey" up - Do C (P91 - 92 workbook) Week: 22 nd Date of preparation: 17/2/2008 period: 65 th Date of teaching : answre ... A1 (workbook) Week: 22 nd Date of preparation: 20/2/2008 period: 66 th Date of teaching : unit 11: what you eat ? Lesson : A2 (P1 16) Objectives: By the end of the lesson sts will be able to use...
 • 92
 • 425
 • 4

giao an tin 10- hoc ki 2_2008-2009

giao an tin 10- hoc ki 2_2008-2009
... c cỏc thụng tin hoc nhỏy chut vo cỏc liờn kt khỏc trang ny m cỏc trang web tng ng Ni dung trờn trang web (on bn hoc nh hoc c nh v bn) cú th c in hoc lu vo a in thụng tin trờn trang web hin ... cho bi mi: cp nht thụng tin hng ngy cỏc em thng lm gỡ? Phng tin no? Em no ó s dng Internet tỡm kim thụng tin quan tõm? Em cú th cho vi ý kin v vic tỡm kim thụng tin trờn mng Internet l cn ... thảo văn ta cần phải sang Ngắt trang thủ công trang cha gõ đến hết trang, th- đánh số trang: ờng dùng phím Enter đến hết trang Làm nh lâu a Ngắt trang: thủ công Việc ngắt trang đợc thực Word cung...
 • 57
 • 206
 • 1

Giáo án tin 7 học I

Giáo án tin 7 học kì I
... thông tin đồ HS lắng nghe theo d i a) Thông tin chi tiết đồ Click chuột vào menu Maps thực cacs nút lệnh Gi i thích ý nghĩa lệnh Political Boundaries: Đường biên gi i nước HS ghi 5./ Xem thông tin ... soạn: Ngày tháng 11 nam 2008 HS lắng nghe Tiết 25 + 26 : B i HỌC ĐỊA LÝ THẾ GI I V I EARTH EXPLORER I MỤC TIÊU: a Kiến thức: - Xem thông tin chi tiết đồ (menu Maps): + Đường biên gi i nước + Các ... thực l i thao tác tiết - Xem thông tin chi tiết đồ (menu Maps): + Đường biên gi i nước Gi i số vướng mắc mà HS gặp ph i + Các đường bờ biển Yc HS ph i xem tất thông tin menu Maps yc HS phân biệt...
 • 8
 • 226
 • 4

Giáo án bồi dưỡng học 1

Giáo án bồi dưỡng học kì 1
... a= 30 cm; q1= q2= q3= 5 .10 -6 C 3 b) a= 30 cm; q1= q3= 5 .10 -6 C , q2= -5 .10 -6 C c) a= 20 cm; q1= q3= 4 .10 -6 C , q2= 2 .10 -6 C d) a= 20 cm; q1= 4 .10 -6 C, q2= -2 .10 -6 C, q3= 2 .10 -6 C Bài 12 : Cho hai ... 4 .10 -6 C b) q1= 6,25 .10 -6 C, q2= -6,25 .10 -6 C, q3= 5 .10 -6 C a= 15 cm, x= 20 cm c) a= 15 cm, x= 20 cm q1= q3= 2,5 .10 -6 C , q2= 5 .10 -6 C d) a= 15 cm, x= 20 cm q1= q3= 2,5 .10 -6 C , q2= -5 .10 -6 C e) ... q1, q2 đặt cố định taịo hai điểm A, B điện môi cách 20 cm Hãy xác định vị trí C để đặt điện tích q3 đứng cân trường hợp a) q1= 2 *10 -6 C q2= 4 *10 -6 C b) q1= -6 *10 -6 C q2= -2 *10 -6 C c) q1= -2 *10 -6...
 • 29
 • 204
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án sinh 7 học kỳ igiáo án sinh 7 học kì 2giao an van 8 hoc ki igiáo án ôn tập học kì i toán 7giáo án sinh 8 học kì 2giao an van 8 hoc ki iigiáo án sinh 6 học kì 2 2 cộtgiao an sinh 9 hoc ki 2giao an gdcd 9 hoc ki iigiao an sinh 7 hoc ki 2 bai 57;58 chuong 8giao an sinh 7 hoc ki 2 bai 57;58giáo án ôn tập học kì 1 sinh 11giao an on tap hoc ki 2 sinh 9giáo án lớp 8 học kì 1 môn sinh họcgiáo án lớp 7 học kì 1 môn sinh họcCác yếu tố lợi ích và rủi ro khách hàng cảm nhận được ảnh hưởng đến ý định tái sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến tại tp hcmBài tập lớn kết cấu thépXác định thời gian ninh kết của bê tôngThành phần hạt của đáGiải bài tập vật liệu xây dựngBài tập hóa học đại cươngđánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần đầu tư vạn phúc giabộ đề thi học kì 2 môn tiếng anh 10Nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ sinh viên tại trường Đại học Cửu Long (LV thạc sĩ))Quan hệ của truyền thông đại chúng với ngành tư pháp ở các nước tư bản phát triển luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpTiểu luận tội phạm và cấu thành tội phạm luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpHệ thống phân phối sản phẩm điện dân dụng của Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAPSáng kiến kinh nghiệm lớp 6 013Ứng dụng phần mềm Pcacoll thiiết kế cột chịu nénSáng kiến kinh nghiệm lớp 6 016Tính toán vòng vây cọc ván thépCác quy định thiết kế cầu trên QL1Chủ thể, phương thức và phương tiện kiểm soát xã hội đối với tội phạm luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpMột vài suy nghĩ về khái niệm hàng giả trong bối cảnh cuộc chiến chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại việt nam luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpThực trạng pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước ở việt nam hiện nay và một số kiến nghị luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp
Đăng ký
Đăng nhập