giao an Sinh hoc7 hoc ki I

giao an Sinh hoc7 hoc ki I

giao an Sinh hoc7 hoc ki I
... B Tiến trình DH: I Ổn định tổ chức: Ki m tra sĩ số II Ki m tra cũ(4p) H: Trình bày cấu tạo, dinh dưỡng, sinh sản trùng roi xanh? III Giảng m i( 35p) Mở b i: Tiết học hôm nay, ta tiếp tục nghiên ... Khoang tiêu hóa Di chuyển L i sống B Tiến trình DH: I Ổn định tổ chức: Ki m tra sĩ số II Ki m tra cũ(4p) H: Nêu cấu tạo di chuyển thủy tức? III Giảng m i( 35p) Mở b i: Biển n i ruột khoang, v i khoảng ... Tiết 11 – B i 11: SÁN LÁ GAN A Chuẩn bị chung: I Mục tiêu: Ki n thức: - Biết cấu tạo sán gan đ i diện cho ngành giun dẹp thích nghi v i đ i sống kí sinh - Hiểu vòng đ i sán gan thích nghi với...
 • 121
 • 136
 • 0

Giáo án Sinh 7 - Học I

Giáo án Sinh 7 - Học kì I
... ĐỘNG III :Tìm hiểu đặc i m sinh sản giun III Sinh sản : đũa - Giun to , d i giun đực có ý nghĩa ? - HS trả l i GV cung cấp thông tin đặc i m sinh sản giun đũa - HS quan sát tranh gi i thiệu ... vật mẫu trai nghiên cứu trai Giáo án Sinh học - Nguyễn Đình Quang Chương IV: NGÀNH THÂN MỀM Giáo án Sinh học - Nguyễn Đình Quang Tiết 19 : Trai sông I Mục tiêu : Kiến thức : + Biết trai sông xếp ... h i ? - HS quan sát GV gi i thiệu tranh vẽ vòng đ i giun kim - HS trả l i - Giun kim gây cho trẻ i u phiền to i ? Do tho i quen trẻ mà giun khép kín vòng đ i ? - Giun kim giun móc câu , loài...
 • 43
 • 209
 • 0

Giáo án sinh 7 học I

Giáo án sinh 7 học kì I
... số giun tròn, t i liệu giun sán kí sinh HS: Kẻ bảng: Đặc i m ngành giun tròn vào BT D Tiến trình lên lớp: I ổn định: (1) 7A: 7B: II B i cũ: III B i m i: 1.Đặt vấn đề: (1) Hôm tiếp tục nghiên ... phơng D Tiến trình lên lớp: I ổn định: (1) 7A: 7B: II B i cũ: Giỏo viờn: Nguyn Th Thanh 24 Trng THCS Xi mng Giỏo ỏn sinh hc III B i m i: Đặt vấn đề: (1) Giun đũa thờng kí sinh ruột non ng i, trẻ ... Chuẩn bị: Giỏo viờn: Nguyn Th Thanh 22 Trng THCS Xi mng Giỏo ỏn sinh hc GV: Tranh số giun dẹp kí sinh HS: Kẻ bảng vào BT D Tiến trình lên lớp: I ổn định: (1) 7A: 7B: II B i cũ: III B i m i: Đặt vấn...
 • 70
 • 232
 • 0

GIÁO ÁN SINH HOẠT HỌC 1 LỚP 4

GIÁO ÁN SINH HOẠT HỌC KÌ 1 LỚP 4
... Thanh Hoàng Lớp B Trường Tiểu học Nhơn Hải Năm học 2 010 -2 011 SINH HOẠT TẬP THỂ : SƠ KẾT LỚP TUẦN 24 I MỤC TIÊU : - Đánh giá việc thực nội quy lớp học , cácù hoạt động kết học tập tuần 24 - Nhận ... Thanh Hoàng Lớp B Trường Tiểu học Nhơn Hải Năm học 2 010 -2 011 SINH HOẠT TẬP THỂ : SƠ KẾT LỚP TUẦN 34 I MỤC TIÊU : - Đánh giá việc thực nội quy lớp học , cácù hoạt động kết học tập tuần 34 - Nhận ... chức sinh hoạt văn nghệ , trò chơi GV: Võ Thanh Hoàng Lớp B Trường Tiểu học Nhơn Hải Năm học 2 010 -2 011 SINH HOẠT TẬP THỂ : SƠ KẾT LỚP TUẦN 31 I MỤC TIÊU : - Đánh giá việc thực nội quy lớp học...
 • 16
 • 187
 • 0

GIÁO ÁN SINH HOẠT HỌC 2 LỚP 4

GIÁO ÁN SINH HOẠT HỌC KÌ 2 LỚP 4
... Trường Tiểu học Nhơn Hải Năm học 20 11 -20 12 SINH HOẠT TẬP THỂ : SƠ KẾT LỚP TUẦN 20 I MỤC TIÊU : - Đánh giá việc thực nội quy lớp học , cácù hoạt động kết học tập tuần 20 - Nhận biết tự đánh giá ... Thanh Hoàng Lớp B Trường Tiểu học Nhơn Hải Năm học 20 11 -20 12 SINH HOẠT TẬP THỂ : SƠ KẾT LỚP TUẦN 21 I MỤC TIÊU : - Đánh giá việc thực nội quy lớp học , cácù hoạt động kết học tập tuần 21 - Nhận ... chức sinh hoạt văn nghệ , trò chơi GV: Võ Thanh Hoàng Lớp B Trường Tiểu học Nhơn Hải Năm học 20 11 -20 12 SINH HOẠT TẬP THỂ : SƠ KẾT LỚP TUẦN 22 I MỤC TIÊU : - Đánh giá việc thực nội quy lớp học...
 • 17
 • 493
 • 0

giáo án sinh 9 học 1

giáo án sinh 9 học kì 1
... s: 315 , 10 8, 10 1 ln lt chia 32 sau ú lm trũn thỡ cho TLKH F2 KH F2 Vng trn Vng nhn Xanh trn Xanh nhn S ht TL TL tng cp tớnh trng KH F2 F2 315 10 1 10 8 32 Vng Xanh Trn Nhn 315 +10 1 416 10 8 ... F1 : Aa (ton cỏ kim mt en) Cho F1 giao phi vi Aa x Aa GF1: 1A, 1a 1A, 1a F2 : 1AA, 2Aa, 1aa (3 cỏ kim mt en) (1 mt cỏ kim mt ) Bi 1: trang 22 ỏp ỏn a: Vỡ P lụng ngn thun chng x Lụng di 23 F1 ... P: Cỏ mt en x Cỏ mt F : 51% , cỏ mt en : 49 % Kiu lai ca phộp lai trờn nh th no? Gii: P Aa x aa Gp 1A, 1a 1a F1 1Aa 1aa (1 en) (1 ) + Bi trang 22: ỏp ỏn d: t kt qu F1: 75 % thm: 25 % xanh lc...
 • 126
 • 185
 • 0

Giáo án lớp 6 học 1 - môn Sinh học

Giáo án lớp 6 học kì 1 - môn Sinh học
... III Chuẩn bị Tranh H 11. 2 Tạ Thị Thuý 17 Tổ Tự Nhiên Giáo án sinh IV Tiến trình dạy ổn định lớp (1' ) Ngày dạy : Trờng THCS thuỷ An Lớp : 6A 6B KTBC (7') ?1: Vai trò nớc muối khoáng trồnh ntn? ?2 ... phát sinh: tầng sinh vỏ tầng sinh trụ - Tầng sinh vỏ -> Làm vỏ to -Tầng sinh tr -> Làm trụ to => Thõn cõy to nh tng phỏt sinh - Hng nm cõy thõn g cũn sinh cỏc vũng g => Tớnh tui ca cõy Củng cố - ... HS trả lời câu hỏi SGK trang 70, đánh giá điểm 1- 2 HS Hớng dẫn học nhà (1' ) Tạ Thị Thuý 46 Tổ Tự Nhiên Giáo án sinh Trờng THCS thuỷ An - Học trả lời câu hỏi SGK - Ôn lại kiến thức chức rễ V Rút...
 • 76
 • 483
 • 1

Giáo án lớp 7 học 1 môn sinh học

Giáo án lớp 7 học kì 1  môn sinh học
... dạy -học ổn định: (1' ) Ngày dạy : Lớp : 7A 7B Kiểm tra cũ : Tạ thị Thuý 37 Tổ tự nhiên Giáo án sinh Trờng THCS Thuỷ An ?1 Nêu đặc điểm hình dạng cấu tạo, dinh dỡng cách sinh sản sán lông sán gan ... Học tập hợp tác nhóm nhỏ - Nêu giải vấn đề III Chuẩn bị Chuẩn bị G :giáo án Chuẩn bị học sinh: Kẻ phiếu học tập vào tập IV Hoạt động dạy học ổn định: (1) Ngày dạy : Lớp : 7A 7B Kiểm tra cũ ?1 ... Chuẩn bị học sinh: Mỗi nhóm 1- 2 giun đất III Phơng pháp dạy học - Phơng pháp thực hành - Học tập hợp tác nhóm nhỏ IV Hoạt động dạy học ổn định: (1) Ngày dạy : Lớp : 7A 7B Kiểm tra cũ: Giáo viên...
 • 85
 • 428
 • 0

Giáo án Anh 7 học II đây bà con ơi@

Giáo án Anh 7 học kì II đây bà con ơi@
... (visual P1 17) - (to) stir fry : rán (trans.) Listen and guess Listen & repeat Read Copy - soy sauce (unc) : xì dầu, nớc mắm (exp.) - dish (unc) : ăn (trans.) - (to) set a table : dọn cơm, bày bàn (exp.) ... temperature four times ( ) She drunk some orange juice and took medicines ( ) II, Vocabularies and structures Khoanh tròn vào đáp án talk in class ! Your teacher will get angry a Not b Dont c Doesnt ... dialogues eg: How tall are you ? How heavy are you III, Home work - learn by heart new words - Do exrcises in the workbook Week: 23 rd period: 67 th - meter - cm - will - nurse - height - think...
 • 93
 • 500
 • 7

Giáo án Anh 6 học II đây@

Giáo án Anh 6 học kì II đây@
... a leg - shoulders8 - hands T - finds out the winer III, Homework -2' - Learn vocabulary in content - Do A1, P83 workbook Week: 19th period: 56 th Date of preparation: 8/1/2008 Date of teaching ... chicken but he dislikes fish III, Homework 2' - Learn vocab in context - Write "survey" up - Do C (P91 - 92 workbook) Week: 22 nd Date of preparation: 17/2/2008 period: 65 th Date of teaching : answre ... A1 (workbook) Week: 22 nd Date of preparation: 20/2/2008 period: 66 th Date of teaching : unit 11: what you eat ? Lesson : A2 (P1 16) Objectives: By the end of the lesson sts will be able to use...
 • 92
 • 440
 • 4

giao an tin 10- hoc ki 2_2008-2009

giao an tin 10- hoc ki 2_2008-2009
... c cỏc thụng tin hoc nhỏy chut vo cỏc liờn kt khỏc trang ny m cỏc trang web tng ng Ni dung trờn trang web (on bn hoc nh hoc c nh v bn) cú th c in hoc lu vo a in thụng tin trờn trang web hin ... cho bi mi: cp nht thụng tin hng ngy cỏc em thng lm gỡ? Phng tin no? Em no ó s dng Internet tỡm kim thụng tin quan tõm? Em cú th cho vi ý kin v vic tỡm kim thụng tin trờn mng Internet l cn ... thảo văn ta cần phải sang Ngắt trang thủ công trang cha gõ đến hết trang, th- đánh số trang: ờng dùng phím Enter đến hết trang Làm nh lâu a Ngắt trang: thủ công Việc ngắt trang đợc thực Word cung...
 • 57
 • 222
 • 1

Giáo án tin 7 học I

Giáo án tin 7 học kì I
... thông tin đồ HS lắng nghe theo d i a) Thông tin chi tiết đồ Click chuột vào menu Maps thực cacs nút lệnh Gi i thích ý nghĩa lệnh Political Boundaries: Đường biên gi i nước HS ghi 5./ Xem thông tin ... soạn: Ngày tháng 11 nam 2008 HS lắng nghe Tiết 25 + 26 : B i HỌC ĐỊA LÝ THẾ GI I V I EARTH EXPLORER I MỤC TIÊU: a Kiến thức: - Xem thông tin chi tiết đồ (menu Maps): + Đường biên gi i nước + Các ... thực l i thao tác tiết - Xem thông tin chi tiết đồ (menu Maps): + Đường biên gi i nước Gi i số vướng mắc mà HS gặp ph i + Các đường bờ biển Yc HS ph i xem tất thông tin menu Maps yc HS phân biệt...
 • 8
 • 230
 • 4

Giáo án bồi dưỡng học 1

Giáo án bồi dưỡng học kì 1
... a= 30 cm; q1= q2= q3= 5 .10 -6 C 3 b) a= 30 cm; q1= q3= 5 .10 -6 C , q2= -5 .10 -6 C c) a= 20 cm; q1= q3= 4 .10 -6 C , q2= 2 .10 -6 C d) a= 20 cm; q1= 4 .10 -6 C, q2= -2 .10 -6 C, q3= 2 .10 -6 C Bài 12 : Cho hai ... 4 .10 -6 C b) q1= 6,25 .10 -6 C, q2= -6,25 .10 -6 C, q3= 5 .10 -6 C a= 15 cm, x= 20 cm c) a= 15 cm, x= 20 cm q1= q3= 2,5 .10 -6 C , q2= 5 .10 -6 C d) a= 15 cm, x= 20 cm q1= q3= 2,5 .10 -6 C , q2= -5 .10 -6 C e) ... q1, q2 đặt cố định taịo hai điểm A, B điện môi cách 20 cm Hãy xác định vị trí C để đặt điện tích q3 đứng cân trường hợp a) q1= 2 *10 -6 C q2= 4 *10 -6 C b) q1= -6 *10 -6 C q2= -2 *10 -6 C c) q1= -2 *10 -6...
 • 29
 • 207
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án sinh 7 học kỳ igiáo án sinh 7 học kì 2giao an van 8 hoc ki igiáo án ôn tập học kì i toán 7giáo án sinh 8 học kì 2giao an van 8 hoc ki iigiáo án sinh 6 học kì 2 2 cộtgiao an sinh 9 hoc ki 2giao an gdcd 9 hoc ki iigiao an sinh 7 hoc ki 2 bai 57;58 chuong 8giao an sinh 7 hoc ki 2 bai 57;58giáo án ôn tập học kì 1 sinh 11giao an on tap hoc ki 2 sinh 9giáo án lớp 8 học kì 1 môn sinh họcgiáo án lớp 7 học kì 1 môn sinh họcNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ internet của FPT Telecom chi nhánh Đà NẵnNghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác động của tải trọng động đấtNghiên cứu điều khiển cánh tay Robot thiếu dẫn động hai bậc tự do - PendubotNghiên cứu giải pháp gia cường dầm liên hợp thép bê tông bằng thanh căng ứng suất trướNghiên cứu kích thích sự nảy mầm hạt bắp bằng ChitosanNghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển các loài rau dại ăn được có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.PDFNghiên cứu quá trình đốt sinh khối từ trấu làm nhiên liệu đốt qui mô công nghiệpNghiên cứu sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin hữu nghị Việt - HàNghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ sử dụng hai nhiên liệu Biogas Diesel trên cơ sở động cơ một xi lanh tĩnh tạNghiên cứu thiết kế hệ thống đóng mở cửa âu tàuNghiên cứu thiết kế tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu bê tông cốt thép bằng tấm dán CacbonNghiên cứu và chế tạo mô hình Robot song songNghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh Methylen bằng bùn đỏ từ nhà máy Alumin Tân Rai - Lâm ĐồngPhân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NPhân tích tác động của vữa bê tông lên ván khuôn theo một số tiêu chuẩnPhân tích tĩnh tấm chịu uốn làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiêPhát triển cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Đà NẵnPhát triển dịch vụ thanh toán trong nước qua ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà NẵngĐảng lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp từ năm 1975 đến năm 1985Dạy học hợp tác chương hàm số bậc nhất và bậc hai lớp 10 trung học phổ thông
Đăng ký
Đăng nhập