28 trường THPT chuyên thăng long

28 trường THPT chuyên thăng long

28 trường THPT chuyên thăng long
... (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên hiệu suất trình 50%) A 358,4 B 448,0 C 286 ,7 D 224,0 Câu 15 Cho 28, 8 gam bột Cu vào 200ml hỗn hợp axit HNO3 1,0M H2SO4 0,5M thấy thoát V lít khí NO ... dịch kiềm thu sản phẩm chuối cuối muối ancol C Phản ứng thủy phân este no, đơn chức, mạch hở môi trường axit phản ứng thuận nghịch D Phản ứng axit ancol có H2SO4 đặc phản ứng chiều Câu 24 Cho cân ... dung dịch NaOH dư thu 12,32 lít khí H2 (đktc) Giá trị m là: A 58,85 B 21,80 C 13,70 D 57,50 Câu 28 Đun nóng 7,6 gam hỗn hợp X gồm C2H2; C2H4 H2 bình kính với xúc tác Ni thu hỗn hợp khí Y Đốt cháy...
 • 13
 • 15
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng
... anken Đốt cháy ankin nH2O < nCO2 nankin = nCO2 -nH2O Tất ankin tham gia phản ứng AgNO3/NH3 Tất anken đối xứng có đồng phân hình học Anilin chất lỏng, không màu, tan nước, nặng nước Để lâu không ... tan nước có nhóm -OH Trừ xenlulozơ, lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ tham gia phản ứng tráng bạc Cả chất bị thủy phân môi trường axit Khi đốt cháy hoàn toàn chất thu số mol CO2 H2O Cả chất chất ... nguyên tố thỏa mãn phương trình A B C D Câu 40: Chỉ dùng thuốc thử để phân biệt chất dạng lỏng: Benzen, stiren, toluen, thuốc thử phải chọn A Dung dịch KMnO4 B dung dịch Br2 C Dung dịch HCl...
 • 6
 • 298
 • 3

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 (Chuyên) năm 2015 trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 (Chuyên) năm 2015 trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng
... LÂM ĐỒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG Trường THPT Chuyên Thăng Long Năm học 20 14 - 20 15 HỌC KỲ II MÔN: Lịch Sử 10 (Chuyên) Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề ... đại dân tộc Đó kiện gì? Trình bày sơ lược hiểu biết anh (chị) kiện - Hết phần Lịch Sử Việt Nam - Trang 2/ 2 - Phần Lịch Sử Việt Nam ... Ngoài với quyền Đàng Trong Câu (2. 0 điểm) a) Đánh giá chung công xây dựng nhà nước thời Ngô, Đinh - Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ b) Đúng năm trước, Hà Nội diễn kiện lịch sử trọng đại dân tộc Đó kiện gì?...
 • 2
 • 276
 • 1

đề thi thử thpt quốc gia môn hóa trường THPT chuyên thăng long

đề thi thử thpt quốc gia môn hóa trường THPT chuyên thăng long
... 2,24 C 3,36 D 1,12  Câu 49 Cho phản ứng hóa học: Fe  CuSO4  FeSO4  Cu Trong phản ứng xảy ra: A oxi hóa Fe oxi hóa Cu B khử Fe2+ oxi hóa Cu C oxi hóa Fe khử Cu2+ D khử Fe2+ khử Cu2+ Câu 50 ... lít B 2,24 lít C 1,12 lít D 0,56 lít Câu 30 Liên kết hóa học nguyên tử phân tử H2O liên kết A hidro B cộng hóa trị phân cực C ion D cộng hóa trị không phân cực Câu 31 Cho dãy chất: HCHO; CH3COOH; ... sơ đồ chuyển hóa: CH4  C2 H2  C2 H3Cl  PVC Để tổng hợp 250kg PVC theo    sơ đồ cần Vm3 khí thi n nhiên (ở điều kiện tiêu chuẩn) Giá trị V (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thi n nhiên...
 • 13
 • 243
 • 0

đề thi thử thpt quốc gia môn toán trường THPT chuyên thăng long hà nội

đề thi thử thpt quốc gia môn toán trường THPT chuyên thăng long  hà nội
... ab  b ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ MÔN TOÁN - 2015 + TXĐ: R \ 1 0,25đ + Sự biến thi n: Câu 2,0 điểm 0,25đ y/   x  1   x    2  x  1  x  1 y/  0x   hàm số đồng biến ... Bảng biến thi n: x  y/ y b, 2,0 điểm      + Đồ thị (Lấy đủ điểm, vẽ tiệm cận đứng, ngang đúng, điền đủ) x -1 y 2 Học sinh tự vẽ hình x2  m 1 x +) Xét phương trình hoành độ giao điểm: ...   + Gọi A  x1; y1  ;B  x ; y  giao điểm  x1; x2 nghiệm 0,25 phương trình (1) y1  m   x1; y2  m   x >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt...
 • 9
 • 726
 • 2

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 (Chuyên) năm 2015 trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 (Chuyên) năm 2015 trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng
... LÂM ĐỒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG Trường THPT Chuyên Thăng Long Năm học 20 14 - 20 15 HỌC KỲ II MÔN: Lịch Sử 10 (Chuyên) Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề ... đại dân tộc Đó kiện gì? Trình bày sơ lược hiểu biết anh (chị) kiện - Hết phần Lịch Sử Việt Nam - Trang 2/ 2 - Phần Lịch Sử Việt Nam ... Ngoài với quyền Đàng Trong Câu (2. 0 điểm) a) Đánh giá chung công xây dựng nhà nước thời Ngô, Đinh - Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ b) Đúng năm trước, Hà Nội diễn kiện lịch sử trọng đại dân tộc Đó kiện gì?...
 • 2
 • 235
 • 0

Đề thi thử Đại học môn Toán lần 1 năm 2015 theo thang điểm 20 trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh

Đề thi thử Đại học môn Toán lần 1 năm 2015 theo thang điểm 20 trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh
... số có điểm cực đại A(2;3), có điểm cực tiểu B(0;-5) y" = 12 x + 12 = ⇔ x = y” đổi dấu x qua đồ thị hàm số có điểm uốn U (1; -1) Chính xác hóa đồ thị: x -1 y -5 -1 -5 Đồ thị hàm số nhận U (1; -1) làm ... ABC 0,5 …………………………………………………………………………………… a 13 a a 39 dt∆SAC = = 16 3V B.SAC a 3 3a 13 d ( B; ( SAC )) = = = dt∆SAC 13 a 39 16 16 Câu 0,5 0,5 Cho A(2 ;1; 1), B(3;2;2) mặt phẳng (P): x + 2y – 5z ... 36 + 4a + 12 b + c =  1 + + 2a + 2b + c = 36 + + 12 a + 6b + c =  0,5 0,25 240 13 9 14 7 ;b = ;c = ⇒a= (thỏa mãn) 46 46 23 13 9 14 7 240 x− y+ = 0,25 23 23 23 b) Tìm cạnh AB, BC, CA điểm K, H,...
 • 9
 • 244
 • 0

Đề kiểm tra môn toán lớp 12 - Trường THPT Chuyên Hạ Long

Đề kiểm tra môn toán lớp 12 - Trường THPT Chuyên Hạ Long
... Đề Kiểm Tra Môn Toán lớp 12 (Học kỳ II Năm học 200 6- 2007) Thời gian làm 90 ' (đề lẻ) A.Phần trắc nghiệm (2 điểm): 1) Từ danh sách 10 học sinh u tú, có cách chọn học sinh để lập ban cán lớp ... gồm lớp trởng, lớp phó, bí th đoàn cán Hãy xác định công thức tính công thức tính sau: A A10 ì 72 B A10 ì C83 C P3 ì A72 D P3 ì C2 C 2) Cho : I = (tan x) 3dx Hãy chọn kết kết sau: A B C -1 ... 3dx Hãy chọn kết kết sau: A B C -1 P(x) = + (x 3) Trong khai triển: ) 18 x D Hãy xác định số hạng không chứa x kết sau: A 48610 B 48620 C 48621 4) Tính giá trị biểu thức: S = C5 + C53 + C55...
 • 3
 • 1,085
 • 6

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN KHỐI A TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG docx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN KHỐI A TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG docx
... DM  V a a suy AM  2 0.25 Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho số ta có a 2c  a 2c  b a  3 a 5b 2c  3a 2 2 2 Tương tự b a  b a  c b  3b c b  c b  a c  3c 2 Do a c  b a  c b  a  b  ... tâm tam giác ABC G ( ; ) 3 Gọi M, N trung điểm BC, CA Tính BN  MAI XUÂN HUY 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 BG  2 ĐT 0985529765 2.1 2  S ABC  nên d ( A; BN )  5 | 6a  | 2  Gọi A( a;2  a ) ta pt ... S (ABCD) hình chiếu S IJ Chỉ tam giác SIJ vuông S (định lý Pitago) Tính SH  a a3 V  (đvtt) 12 0.25 S P M A D Q H I 0.25 J C B Gọi P, Q trung điểm SA, AJ Chỉ (BPQ) vuông góc với SA Suy M giao...
 • 6
 • 220
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN – KHỐI B TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG doc

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN – KHỐI B TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG doc
... b t đẳng thức Cauchy cho số ta có b b c c c a a a b a2    33  3a Tương tự    3b    3c c c a a a b b b c bc a b c Do    a  b  c b c a Ta chứng minh a  b  c   Đặt t  a  b ... Góc  (P) (Oxz) xác định cos   a2  b2  c2 Nếu b= 0   90 Nếu b  , chọn b= 1 ta 5a  12c  13  cos   a  c2  0.25 Mà B (1  2b; b) ; C (1  2b; b) nên BC  0.25 0.25 0.25 Khi cos    5a ... mãn đề < /b> C4 C5 C5 2!3!  7200 số 0.25 Yêu cầu: Học < /b> sinh trình b y chi tiết lời giải b ớc tính toán < /b> Lời giải phải đảm b o tính chặt chẽ, đặc biệt điều kiện cần đủ, b ớc đánh giá Học < /b> sinh giải toán...
 • 6
 • 311
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH pptx
... động điều hòa vật A Li độ vận tốc vật biến thi n điều hòa tần số vuông pha với Trang 15/21 - Mã đề thi 453 B Li độ lực kéo biến thi n điều hòa tần số ngược pha với C Véc tơ gia tốc vật hướng vị ... độ x, vận tốc vật v Kết luận sau không đúng? A Năng lượng dao động vật là: W 1 m2 x  mv 2 B x = Acos(ωt + φ) Trang 10/21 - Mã đề thi 453 C x’’ - ω2x = D Lực kéo tác dụng vào vật: F = - mω2Acos(ωt ... đầu quay nhanh dần quanh trục cố định qua vật Biết giấy thứ vật quay Trang 17/21 - Mã đề thi 453 góc 2,5rad, giây thứ vật quay góc 3,5rad Gia tốc góc vật A 1rad/s2 B 2,5rad/s2 C 1,5rad/s2 D 2rad/s2...
 • 21
 • 361
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn: Tiếng Anh- TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn: Tiếng Anh- TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG ppt
... pole B internet and police C international and pole D international and police 36 They by the time we _ A had finished working/ came B had finished to work/ come C finished working/ had ... have/ I/ don’t/ enjoy/ surfing A I enjoy surfing the Net but I don’t have much time for it B I enjoy surfing on the Net but I don’t have much time for it C I enjoy surfing in the Net but I don’t ... fits each space Revising for exams is not as easy as it looks You will need to work out which routine suits you best, and (46) stick to it Some people like studying at night when it’s quiet,...
 • 6
 • 216
 • 0

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn sinh học trường THPT chuyên Hạ Long tỉnh Quảng Ninh docx

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn sinh học trường THPT chuyên Hạ Long tỉnh Quảng Ninh docx
... ˝Bét kí sinh trâu, thể bét lại có nhiều động vật nguyên sinh sinh sống đến lượt mình, động vật nguyên sinh lại vật chủ nhiều vi khuẩn, vi khuẩn lại bị siêu vi khuẩn kí sinh a) Vật kí sinh có ... bào phân bào bình thường số cromatit xác định vào kì lần phân bào thứ 10 4096 Câu (1,0 điểm): a) Phân biệt tài nguyên tái sinh tài nguyên không tái sinh b) Hậu việc chặt phá đốt rừng bừa bãi Câu ... bào sinh dục sơ khai cá thể đực, tế bào từ vùng sinh sản đến vùng chín phân bào 10 đợt, giao tử hình thành tham gia thụ tinh tạo 32 hợp tử lưỡng bội a) Tế bào loài trải qua trình gì? Ý nghĩa sinh...
 • 4
 • 995
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: Giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ đơn điệu hay không bằng chứng tại việt namNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và bệnh tích ở gà nuôi thả vườn do histomonas meleagridis gây ra tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trịĐánh giá chất lượng đất, nước phục vụ sản xuất rau màu xã cao ngạn, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyênĐánh giá kết quả điều trị gãy hở độ IIIA thân xương dài chi trên bằng kết hợp xương nẹp vít thì đầu (tt)20 đề thi tiếng anh cho HSG tiếng anh lớp 8.Chẩn đoán hình ảnh trong đột quỵ nãoTài liệu ôn tập THI tốt NGHIỆP hóa dược PHẠM THỊ THÙY LINHSÁCH SCAN Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động (Đặng Gia Hải)Bản đồ địa chất thành phố hà nộiSÁCH SCAN Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng (Bùi Mạnh Hùng).TUYEN TAP BO DE CHINH THUC 2017 THEO CHUYEN DEChuyên đề kết cấu nhà cao tầng pgs ts nguyễn văn hiệp, 123 trangnghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặngsốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụngtổng hợp cuâ hỏi bảo vệ đồ án xây dựng30001 ôn tập kiến thức cốt lõi về AND ARNNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai DK 9901 tại huyện trấn yên, tỉnh yên báiNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng quả quýt bắc kạnđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng TRUNG tâm THƯƠNG mại CHUNG cư thành phố việt trìthực tập cán bộ ky thuật CHUNG cư CAPITAL GARDENbáo cáo thực tập chung cư imperia sky garden 423 minh khai