de khao sat giua hki hoa hoc 11 tuan 23 835

ĐỀ KHẢO SÁT HSG MÔNTHI:HOÁ HỌC potx

ĐỀ KHẢO SÁT HSG MÔNTHI:HOÁ HỌC potx
... Dung dịch X có chứa H , Fe , SO4 ; dung dịch Y chứa Ba2+, OH-, S2- Trộn X với Y xảy phản ứng hóa học? A B C D Câu 15: Tiến hành thí nghiệm sau đây, trường hợp sau tạo hỗn hợp khí kết thúc thí nghiệm? ... D là: A CH3CH2CH2OH B CH3C(OH)(CH3)CN C CH3CH(OH)CH3 D CH3CH2CH(OH)CN Câu 56: Cho phản ứng hóa học: (1) C2H5OH + H2SO4 đặc → C2H5OSO3H + H2O (2) C2H5OH H SO4 dac ,170→ C2H4 + H2O    C (3)...
 • 5
 • 439
 • 4

Khảo sát kiến thức hóa học 11 (cuối năm)

Khảo sát kiến thức hóa học 11 (cuối năm)
... …………………………………………………………… Câu 15: Cho 11 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức, dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu 3,36 lít H2 (đktc) a Xác định công thức phân tử hai ancol b Tính % khối lượng ... …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… b Chất Y có công thức phân tử C4H8, mạch hở, tác dụng với HBr cho sản phẩm …………………………………………………………………………………………………………… ... Câu 8,4 gam anken A làm màu vừa đủ 320g dung dịch brom (trong CCl4) có nồng độ 10% Xác định công thức phân tử A …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………...
 • 4
 • 516
 • 3

Đề khảo sát kiến thức hóa học 9 môn hóa học

Đề khảo sát kiến thức hóa học 9 môn hóa học
... MSO4 là: (M +96 )x Khối lượng MO là: (M+16)x Khối lượng H2SO4 ban đầu: m= 98 x.100 = 2000 x 4 ,9 Khối lượng dung dịch MSO4: 2000x + (M + 16)x m= ( M + 96 ) x 2000 x + ( M + 16) x 100 = 7, 69 ⇒ m = 2000 ... 1,2 = 0,84 mol Đặt ROH công thức tưng đương cho bazơ cho Ta có: nROH = 2nBa(OH) + nNaOH = 0,06.2 + 0,84 = 0 ,96 mol PTHH xảy Giả sử hỗn hợp chứa Zn -> x = Vậy y = 9, 86 : 65 = 0,1517 mol Giả sử ... tích V cần dùng là: V = 0, 39 lit Ngoài kết tủa Mg(OH)2 Al(OH)3 dung dịch xảy phản ứng tạo kết tủa BaSO4.Ta có nBaSO = nH SO = 0,14 mol (Vì nBa(OH) = 0,5.0, 39 = 0, 195 mol > nH SO = 0,14 mol) ...
 • 7
 • 22
 • 0

de khao sat chat luộ+ng32ai hoc hoa 11 ma 3

de khao sat chat luộ+ng32ai hoc hoa 11 ma 3
... tong hop cho 11 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... hon ton thu c m(g) hn hp ba oxit Giỏ tr ca m v m ln lt l: A 6,905 v 3, 33 C 7, 035 v 3, 33 B 6,905 v 4 ,37 D 7, 035 v 4 ,37 Câu 13 : t chỏy hon ton m gam FeS2 bng mt lng O2 va , thu c khớ X Hp th ht ... khụng mang in l 19 Cu hỡnh electron ca nguyờn t M l A [Ar]3d34s2 C [Ar]3d64s1 B [Ar]3d64s2 D [Ar]3d54s1 A phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : de dai hoc tong hop cho 11 Đề số : 01 02 03...
 • 6
 • 108
 • 0

Đề khảo sát giữa học kỳ 1lớp 4 chuẩn

Đề khảo sát giữa học kỳ 1lớp 4 chuẩn
... Tm Hội đồng đề Họ tên HS: Lớp: Trờng Tiểu học Trờng Thành Điểm Bài kiểm tra định kì học kì I - Lớp Môn: Tiếng Việt - Phần kiểm tra đọc Năm học 2010 - 2011 A Đọc thầm làm tập ( điểm ) ( Thời ... tên GV coi Họ tên GV chấm Trờng tiểu học trờng thành Hớng dẫn chấm môn tiếng việt học kì I Lớp - Phần kiểm tra đọc Năm học: 2010 - 2011 I Đọc thầm làm tập: điểm Làm ý cho 0,5 ... điểm ) - Học sinh trả lời nội dung câu hỏi mà giáo viên cho điểm - Tuỳ theo mức độ trả lời học sinh cho mức độ điểm: 0,75- 0,5 - 0,25 Trờng Thành, ngày tháng 11 năm 2010 Tm Hội đồng đề ...
 • 6
 • 151
 • 1

DE THI KHAO SAT HSG- MON HOA HOC 8

DE THI KHAO SAT HSG- MON HOA HOC 8
... nKMnO = mol 1 58 Theo (1) nO = Câu (1,5đ) = 0,5b 1 58 ⇒ 0,25 0,25 0,25 0,125 0,125 Vì lượng oxi thu nên ta có: 1,5a 122,5 ĐIỂM 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 a 245 = b 9 48 0,5 Khối lượng ... X O = 0,325 ⇒ 8, 4x – 5,6y = (II) Từ (I)và(II) ta có x = 0,2 mol, y = 0,3 mol Trong ĐK nhiệt độ áp suất %V=%n nên ta có: 0,25 0,25 %VH2 = nO2 = 0,2 0,5 100%=40%; %VCH = 60% 0,5 28, 8 =0,9 mol 32 ... hoá hợp -phản ứng 1,2,3 phản ứng oxi hoá khử (Nếu thi u ĐK t0 phản ứng 1,2,3,4 cho ½ số điểm phản ứng đó) a b Câu nKClO3= 122,5 mol, nKMnO4= 1 58 mol (1,5đ) PTPƯ hoá học: 2KClO3  t0→ 2KCl + 3O2...
 • 3
 • 186
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập