LUYEN 10 DE DAT 8 DIEM DE SO 2

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lí lớp 10 - đề số 2 Phần : Động học chất điểm pps

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lí lớp 10 - đề số 2 Phần : Động học chất điểm pps
... chuyển động thẳng biến đổi chiều ngược chiều với vectơ vận tốc 9) Phương trình chuyển động chất điểm dọc theo trục OX có dạng: X = + 60t ( x :km, t : giờ) Chất điểm xuất phát từ điểm chuyển động ... tăng theo hàm số bậc hai thời gian 5) Trường hợp coi vật chuyển động chất điểm: A) Viên bi rơi từ tầng thứ năm nhà xuống đất B) Viên đạn chuyển động không khí C) Trái đất chuỵển động quay quanh ... quanh mặt trời D) Trái đất chuyển động tự quay quanh trục 6) Phương trình chuyển động chuyển động thẳng dọc theo trục OX trường hợp vật không xuất phát từ điểm O l : A) X = Xo + Vt B) S = Vt C) Đáp...
 • 3
 • 364
 • 0

đề ôn luyện ngữ văn tuyển sinh 10, đề số 2

đề ôn luyện ngữ văn tuyển sinh 10, đề số 2
... hoàn cảnh sống hai nàng, nhàn nhã, trang trọng Phong lưu mực hồng quần Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê Êm đềm trướng rủ che Tường đông ong bướm mặc c) Kết bài: - Nguyễn Du người thấy văn miêu ... công nghiệp hóa , đại hóa đất nước.Học tập theo câu tục ngữ : “ Có chí nên” ta thấm thía lời dạy Bác Hố: “ Không có việc khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi lấp biển Quyết chí làm nên” Câu 4: Nghệ ... + Tạo hóa phú cho nàng trí thông minh đa tài, thơ, đàn, ca, vẽ, thứ tài mà chế độ phong kiến có phụ nữ có không bảo điều cấm kị + Nhà thơ báo trước đời bạc mệnh đề cập đến sở thích nhạc buồn...
 • 3
 • 102
 • 0

Đề và ĐA thi vào lớp 10 (Đề số 2)

Đề và ĐA thi vào lớp 10 (Đề số 2)
... nhập cách sâu rộng vào “mái nhà chung” ấy, đồng thời phải có ý thức phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ gìn sắc riêng dân tộc Đó hành trang bước vào kỷ Câu (12 điểm): Đây dạng đề tổng hợp, yêu cầu ... Phản ánh số phận khổ đau, bị chà đạp người, đặc biệt người phụ nữ: - Là số phận oan trái, bi kịch Vũ Nương (Chuyện người gái Nam Xương Nguyễn Dữ), bị chồng nghi ngờ lòng chung thủy, bị dồn vào bước ... dồn vào bước đường cùng, phải tìm đến chết bến Hoàng Giang - Là số phận chìm Thúy Kiều, người gái tài sắc, sống cảnh ấm êm, chốc rơi vào thảm cảnh: bị giam lỏng lầu Ngưng Bích với bẽ bàng, chua...
 • 3
 • 138
 • 1

Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 2

Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 2
... 4Ca(NO3 )2 + NH4NO3 + 3H2O b Ca + 4HNO3 → Ca(NO3 )2 + NH4NO3 + 2H2O c 4Ca + 10HNO3 → 4Ca(NO3 )2 + NH4NO3 + 5H2O d Ca + HNO3 → Ca(NO3 )2 + NH4NO3 + H2O 3/ Một nguyên tố R có cấu hình e 1s22s22p3 Công ... C + HNO3 = CO2 + NO2 + H 2O Hệ số chất là: a 2, 4 ,2, 2 b 1,4 ,2, 4, c 4 ,2, 4,1,1 d1,4,1,4 ,2 6/ Cho hợp chất sau: NaCl, HCl, Cl2 ,NH3 Hợp chất có liên kết ion: a NaCl b HCl c NH3 d Cl2 7/ Nguyên tử ... mỗiđồng vị là: a 75% 25 % b 27 % và73% c 73% 27 % d kết khác 10/ Tổng số hạt nguyên tử X 40 Biết số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 12 hạt Số khối X là: a 13 b 26 c 27 d 28 TỰ LUẬN: Câu 1:...
 • 2
 • 336
 • 2

Tài liệu KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ MÔN HÓA HỌC LỚP 10 - Đề số 2 docx

Tài liệu KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ MÔN HÓA HỌC LỚP 10 - Đề số 2 docx
... ®CuCl2 + H2O B) HCl + Zn ®ZnCl2 + H2 D) HCl + NaOH ®NaCl + H2O C) HCl + MnO2 ®MnCl2 + Cl2 + H2O 9) Kết luận sau không đúng: A) F2 oxi hoá tất kim loại B) F2 cháy nước nóng C) F2 chất khí độc D) F2 ... B C 10 15 1) Cho phản ứng: I2 + KClO3® KIO3 + Cl2 Kết luận sau đúng: A) Chứng tỏ tính oxi hoá Cl2 lớn I2 B) Chứng tỏ tính oxi hoá I2 lớn Cl2 C) Chứng tỏ tính khử I2 > Cl2 D) Chứng tỏ I2 chất ... ®MnCl2 + Cl2 + H2O B) HCl + CuO ®CuCl2 + H2O C) HCl + NaOH ®NaCl + H2O D) HCl + Zn ®ZnCl2 + H2 7) Nước Javen hỗn hợp chất sau: A) NaCl, NaOH, H2O B) NaCl, NaClO3, H2O C) HCl, HClO, H2O D) NaCl,...
 • 6
 • 864
 • 4

Đề kiểm tra 45 phút môn Vật lí lớp 10 - đề số 2 pps

Đề kiểm tra 45 phút môn Vật lí lớp 10 - đề số 2 pps
... đừơng vật đựơc A 7,5cm B 10cm C 15cm D 6cm 14 Mặt trăng quay vòng quanh trái đất hết 27 ngày đêm.Tận tốc góc mặt trăng quanh trái đất A 2, 7 .1 0- 6rad/s B 27 .1 0- 6rad/s C 2, 7 .1 0- 6rad/s2 D 2, 7 .1 0- 5rad/s ... động vật A x=5+5t2 B x=5t2 C x= 5-5 t2 D x =-5 t2 09 Chất điểm chuyển động tròn đừơng tròn bán kính R=10cm với tốc độ dài v=0,5m/s.Chu kỳ tốc độ góc chất điểm A T= 125 ,6s;  =0,05rad/s B T=1 ,25 6s; ... A m/s2 B 1/s2 C rad/s D rad.s -2 06 Một vật rơi tự nơi có gia tốc g=10m/s2,thời gian rơi giây.Thời gian vật rơi mét cuối A 0,01s B 0,1s C 0,03s D 0,3s 07 Một vật đựơc ném lên thẳng...
 • 4
 • 204
 • 0

de thi lop 10- de so 2

de thi lop 10- de so 2
... 6.A 7.C 8.D 9.C 10.C 11.A 12. D 13.B 14.B 15.D 16.C 17.C 18.A 19.B 20 .A 21 .A 22 .D 23 .A 24 .B 25 .C 26 .D 27 .A 28 .B 29 .B 30.D 31.B 32. C 33.A 34.D 35.B 36.D 37.B 38.A 39.B 40.D ... end - đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt năm học 20 09 -20 10 Môn thi : tiếng anh Thời gian 60 phút đề số 0 ,25 điểm / đáp án 1.B 2. C 3.C 4.A 5.C 6.A 7.C 8.D 9.C 10.C 11.A 12. D 13.B 14.B 15.D ... vast majority of the worlds resources Animals are also at risk It is feared that some (29 ) species may soon (30) as their natural lives are destroyed In some cases, the only way to save...
 • 3
 • 139
 • 0

Đề thi học sinh giỏi hóa học 10 đề số 2 potx

Đề thi học sinh giỏi hóa học 10 đề số 2 potx
... 3Fe2(SO4)3 +13SO2+2CO2 +22 H2O 6FeSO4 + HClO3 + 3H2SO4 -> 3Fe2(SO4)3 + HCl + 3H2O 2CrI3 + 64KOH + 27 Cl2 -> 6KIO4 + 2K2CrO4 + 54KCl + 32H2O 3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O -> 3CnH2n(OH )2 + 2KOH + 2MnO2 (4x0,5điểm) ... thêm vào -> M' =2( 7,5 /2) = [25 .25 +2( 25+V)]/(50+V) (0,5điểm) -> V=68,18 (lít) (0,5điểm) 2/ Cl2 + Ca(OH )2 ẩm -> CaOCl2 + H2O 5Cl2 + Br2 + 6H2O -> 2HBrO3 + 10HCl t 3Br2 + 2Na2CO3 -> 5NaBr ... ĐIỂM ĐỀ THI HSG HOÁ HỌC 10 Ngày thi 30.3 .20 06 Câu 1/=0,5 : X kim loại VD: Zn, Fe Cu,Ag Cu + 2H2SO4 -> CuSO4 + SO2 + H2O 2FeS + 10H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 9SO2 =0,9 : X FeS + 10H2O =1 : X C SO 32- ...
 • 3
 • 133
 • 1

Đề thi HK II và đáp án môn Văn 10 - Đề số 2

Đề thi HK II và đáp án môn Văn 10 - Đề số 2
... Trường THPT Hương Vinh Tổ Ngữ Văn Đáp Án Đề Thi Học Kì II- Lớp 10 Năm học 20 0 8 -2 009 Môn Ngữ Văn (thời gian 90 phút) Câu 1: (2 điểm) *Chép thuộc 16 câu đầu đoạn trích “Trao duyên” ... Biểu điểm: - Điểm 6: Bài viết đáp ứng đầy đủ yêu cầu Bài làm sáng tạo - Điểm 4: Bài làm đạt 2/ 3 yêu cầu Sai không lỗi tả - Điểm 2: Bài làm đạt 1 /2 yêu cầu Diễn đạt thi u trôi chảy - Các thang ... tùy thuộc vào cách diễn đạt HS để linh động cho điểm) Câu 3: (6 điểm) *Yêu cầu kỹ năng: - Biết trình bày theo thể thức văn thuyết minh - Đảm bảo yêu cầu dùng từ, viết câu, dựng đoạn văn *Yêu cầu...
 • 3
 • 78
 • 0

Đề thi HK II và đáp án GDCD 10 - Đề số 2

Đề thi HK II và đáp án GDCD 10 - Đề số 2
... TRƯỜNG THCS & THPT TỐ HỮU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: Giáo dục công dân Khối 12 C âu 1: Bằng v í d ụ minh họa, hăy chứnh minh quyền học tập công dân Việt Nam thực tốt:(3 đ) C âu 2: Trình bày điều luật ... môi trường năm 20 05?(4 đ) C âu 3: Tại nước ta phải tích cựu tham gia vào vi ệc ký kết th ực hi ện điều ước quốc tế hòa bình,hữu nghị hợp tác với nước khu vực giới?(3 đ) : Đ ÁP ÁN: Câu 1: H ọc ... dân(0.5 đ) nội dung quyền học tâp công dân (2 đ) .Học sinh lấy ví dụ thực tế để chứng minh.(0.5 đ) Câu 2: Học sinh nêu đ ược: Điều luật bảo vệ môi trường năm 20 05 gồm điều(tr ích)(mỗi ều 0.5 đ) Câu...
 • 2
 • 56
 • 0

Đề thi HKII Tin Học 10 Đề số 2

Đề thi HKII Tin Học 10 Đề số 2
... - HẾT Trang 2/ 3 - Mã đề thi 20 9 Phần trả lời trắc nghiệm: Câu P/án Câu P/án 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B Phần tự luận: Hãy điền phần thi u (khái niệm, ... phải có địa vì: A Để biết tổng số máy tính Internet B Để xác định máy tính mạng để gói tin gửi đến máy nhận C Để chia gói tin dễ dàng D Để tăng tốc độ tìm kiếm Câu 24 : Trong Word, tổ hợp phím Shift ... Shading… Câu 22 : Trong Word, để tạo chữ nghệ thuật, ta chọn: A Insert → Picture → WordArt… B Format → WordArt… C Chọn nút lệnh (chữ A có màu phía dưới) công cụ vẽ D Insert → WordArt… Câu 23 : Các máy...
 • 3
 • 129
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC LỚP 10 ĐỀ SỐ 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC LỚP 10 ĐỀ SỐ 2
... NaNO3 Câu : Có lọ nhãn đựng dung dịch sau: HCl, NaNO3, NaCl Bằng phương pháp hóa học nhận biết dung dịch TaiLieu.VN Page ...
 • 2
 • 138
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 - Đề số 2

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 - Đề số 2
... could go out for lunch 11 The Earth is and the future looks C have/will have A be threatened - bad D threatened - badly B being threatened - bad C threaring - bad 12 You will become ill ... runs B spreads C extends D transmits Choose the words with underlined part pronounced differently from the others 21 A Wear B Hear 22 A Everywhere C Ear D Cheer B Share 23 A Camp C Careful B Dam ... protect D 16 Phone me if there are any new _ A develop B developed C developing D developments 17 The T-shirt by a foreigner this morning A was bought B are bought C were bought D bought 18 ...
 • 5
 • 215
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tập làm văn lớp 8 bài viết số 2 đề 2van mau tap lam van lop 8 de so 2đề số 2 bài viết số 1 lớp 8 ngữ vănvăn lớp 8 bài viết số 2 đề 1văn mẫu lớp 8 bài viết số 2 đề 2ngữ văn lớp 8 bài viết số 2 đề 3văn mẫu lớp 8 bài viết số 2 đề 3van hay lop 8 bai viet so 2 de 1văn mẫu lớp 8 bài viết số 2 đề 1văn mẫu lớp 8 bài viết số 2 đề 4ngữ văn lớp 8 bài viết số 2 đề 2nhung bai van lop 8 bai viet so 2 de 3đề kiểm tra môn giáo dục công dân học kỳ i lớp 8 đề số 2đề kiểm tra môn ngữ văn học kì 1 lớp 8 đề số 2de luyen thi tot nghiep thpt mon tieng anh de so 21Đồ án thiết kế dây chuyền công nghệ dệt với hai loại vải KT 7643 166 và vải KS 7639 1 với việc được trang bị máy dệt PICANOL (bỉ)sản phẩm Newgi 5 dùng trị mụnBáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành cầu đường tại công trường tuyến đường đông tây 1Đánh giá rủi ro và xây dựng chương trình kiểm soát rủi ro cho công đoạn phun sơn của nhà máy chế biến gỗ Forimex IIcac bai toan nang cao lop 5Tổng quan về internet of thingsBáo cáo tham quan Nhà máy Phân Đạm Hà BắcSử dụng sinh vật để xử lý chất hữu cơ độc hạiPhân tích HĐKD của vinamilk 2014 2015Phân tích dao động của kết cấu nhịp cầu dưới tác động của hoạt tải khai thác có xét đến độ mấp mô mặt cầu (TT)Tuyển tập 11 đề thi tiếng anh các trường cao đẳng đại họcĐề cương ôn tập học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2016 2017Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 2016Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 trường THCS Phan Chu Trinh, Đắk Nông năm 2013 2014Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Ninh Hòa, Khánh Hòa năm học 2016 2017Bài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 1: Em hãy tả quang cảnh một phiên chợ theo tưởng tượng của emĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2014 2015 huyện Hoằng Hóa, Thanh HóaĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Thái Thụy, Thái Bình năm học 2016 2017tài liệu ôn tập Địa lí 8Phát triển nhân lực nhà báo của các Đài Phát thanh – Truyền hình của các Thành phố lớn Việt Nam - Nghiên cứu điển hình tại Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội (TT)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập