Luyện từ và câu 3 : "Bằng gì ?"

Luyện từ câu 3 : "Bằng ?"

Luyện từ và câu 3 :
... Xin-ga-po. : : : : : : 13 L L UYỆN TỪ VÀ CÂU UYỆN TỪ VÀ CÂU : : Đặt trả lời câu hỏi “ Bằng ?” Đặt trả lời câu hỏi “ Bằng ?” Dấu hai chấm Dấu hai chấm 14 14 TRÒ CHƠI TRÒ CHƠI : : 15 ... 9 9 LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TỪ VÀ CÂU : : Đặt trả lời câu hỏi “ Bằng ?” Đặt trả lời câu hỏi “ Bằng ?” (Tr 102) (Tr 102) 2. Trả lời các câu hỏi sau : 2. Trả lời các câu hỏi sau : b) ... 10 10 LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TỪ VÀ CÂU : : Đặt trả lời câu hỏi “ Bằng ?” Đặt trả lời câu hỏi “ Bằng ?” (Tr 102) (Tr 102) 2. Trả lời các câu hỏi sau : 2. Trả lời các câu hỏi sau : c)...
 • 18
 • 357
 • 0

Giáo án luyện từ câu 3 cả năm

Giáo án luyện từ và câu 3 cả năm
... Giáo án luyện từ câu lớp 3 Tuần 2 Ngày dạy:......./......./200 Bài: Mở rộng vốn t : Thiếu nhi Ôn tập câu: Ai là ? I. Mục đích yêu cầu: - Mở rộng vốn từ về trẻ em: tìm đợc các từ chỉ trẻ ... luyện từ câu lớp 3 7 Tuần 8 Ngày dạy:......./......./200 Bài: Mở rộng vốn t : Cộng đồng Ôn tập câu: Ai làm ? I. Mục đích yêu cầu: - Mở rộng vốn từ về cộng đồng. - Ôn kiểu câu Ai làm ... đầu câu. - 1 HS nhắc lại nội dung vừa học. Rút kinh nghiệm, bổ sung: Giáo án luyện từ câu lớp 3 3 Tuần 4 Ngày dạy:......./......./200 Bài: Mở rộng vốn t : Gia đình Ôn tập câu: Ai là ?...
 • 19
 • 1,174
 • 15

luyện từ câu 3 tuần 14

luyện từ và câu 3 tuần 14
... năm 2005 Luyện từ câu: n tập về từ chỉ đặc điểm Ô n tập câu: Ai thế nào?Ô Thứ 2 ngày 05 tháng 12 năm 2005 Luyện từ câu: n tập về từ chỉ đặc điểm - n tập câu: Ai thế Ô Ônào? Bài2:Trong ... Đoài)Vàng Mật ong Thứ 2 ngày 05 tháng 12 năm 2005 Luyện từ câu: n tập về từ chỉ đặc điểm - n tập câu: Ai thế nào?Ô Ô Bài 3: Tìm bộ phận của câu: -Trả lời câu hỏi Ai (con , cái gì) ?.-Trả ... Thứ 2 ngày 05 tháng 12 năm 2005 Luyện từ câu: n tập về từ chỉ đặc điểm - n tập câu: Ai thế nào?Ô Ô Bài 1:Tìm các từ chỉ đặc điểm trong những câu thơ sau:Em vẽ làng xómTre xanh, lúa xanhSông...
 • 17
 • 452
 • 2

LUYỆN TỪ CÂU 3:SO SÁNH -DẤU CHẤM

LUYỆN TỪ VÀ CÂU 3:SO SÁNH -DẤU CHẤM
... vui DẶN D : Về nhà hoàn thành lại tất cả các bài tập.Chuẩn bị bài sau: Từ ngữ về quê hương. Ôn tập câu Ai là ? Thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2009 Luyện từ câu Bài c : Tìm các ... đi bắc bếp thổi cơm. Theo Tô Hoài .. Luyện từ câu So sánh. Dấu chấmBài 3: Ngắt đoạn văn dưới đây thành 5 câu chép lại cho đúng chính t : Trên nương, mỗi người một việc gười lớn ... rụng trụi gần hết lá. Đoàn Giỏinhưnhư Luyện từ câu So sánh. Dấu chấmBài 3: Ngắt đoạn văn dưới đây thành 5 câu chép lại cho đúng chính t : Trên nương, mỗi người một việc người lớn...
 • 15
 • 2,418
 • 16

luyen tu va cau 3

luyen tu va cau 3
... kiện Luyện từ câu Thứ t ngày 15 tháng 12 năm 2010 Luyện từ câu a- Mến: Dũng cảm, tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với người khác, không ngần ngại, biết hy sinh,b- Anh Đom Đóm: ... thế nào? Dấu ph y Thứ t ngày 17 tháng 12 năm 2010 Luyện từ câu Ôn về từ chỉ đặc điểm Ôn tập câu: Ai thế nào? Dấu ph yBài tập 2: Đặt câu theo mẫu Ai thế nào? để miêu tả.a- Một bác nông ... biết? ÔN Về Từ CHỉ ĐặC ĐIểMÔN TậP CÂU: AI THế NàO? DấU PHẩY Thứ t , ngày 15 tháng 12 năm 2010ÔN Về Từ CHỉ ĐặC ĐIểMÔN TậP CÂU: AI THế NàO? DấU PHẩYBài tập 1: Hãy tìm những từ ngữ thích...
 • 11
 • 403
 • 0

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối... hỏi để làm gì?

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối... hỏi để làm gì?
... tiểu họcVónh Trung GV: Phùng Thò Tiết THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Luyện từ câu Bài : TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. ĐẶT - TRẢ LỜI CÂU HỎIĐỂ LÀM GÌ ?Tuần : 29Ngày dạy : I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, ... vốn từ về cây cối.- Tiếp tục luyện tập đặt trả lời câu hỏi “Để làm ?”.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh ảnh 3, 4 loài cây ăn quả.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : ... gọi 2 HS lên bảng.HS 1: Viết tên các loài cây ăn quả.HS 2: Viết tên các loài cây lương thực, thực phẩm. 3. Bài mới : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò2’ 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài – Ghi...
 • 3
 • 7,596
 • 24

Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 19

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 19
... LUYỆN TỪ VÀ CÂUNHÂN HOÁ – ÔN TẬP CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI “KHI NÀO?”I – Mục tiêu: - Nhận biết được hiện tượng nhân hoá, các cách nhân hoá. - Ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi ... cách đặt câu tìm từ đúng theo yêu cầu.II – Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ kẻ bảng trả lời BT1, BT2. - Vở BT tiếng Việt.III – Các hoạt động dạy học: 1) Ổn đònh: (1’) hát 2) Bài c : (5’) ... 3) Bài mới: (25’)* T giới thiệu bài – ghi tựa bài. - T cho 1 HS đọc yêu cầu.Bài tập 1:- Mục tiêu: Giúp HS nắm các nội dung về các thể loại của từ. - Tiến hành: Học cá nhân - Phương pháp: đàm...
 • 2
 • 14,686
 • 77

Giáo án Luyện từ câu lớp 3 - Tuần 21

Giáo án Luyện từ và câu lớp 3 - Tuần 21
... LUYỆN TỪ VÀ CÂU- NHÂN HOÁ- ÔN TẬP CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: ƠÛ ĐÂU?I – Mục tiêu: - Tiếp tục học về nhân ho : nắm được 3 cách nhân hoá. - Ôn luyện cách đặt trả lời câu hỏi ... phận câu trả lời cho câu hỏi “ƠÛ đâu?”, trả lời đúng các câu hỏi.) - Giáo dục HS cách dùng từ đặt câu đúng kiểu câu. II – Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết một đoạn văn (có 2, 3 câu thiếu ... lời câu hỏi BT1. - Bảng phụ viết 3 câu văn ở BT3.III – Các hoạt động dạy học: 1) Ổn đònh: (1’) hát 2) Bài c : (5’) Mở rộng vốn t : Tổ quốc – Dấu phẩy. - T nêu tên bài cũ các...
 • 3
 • 13,323
 • 67

Giáo án Luyện từ câu lớp 3 - Tuần 22

Giáo án Luyện từ và câu lớp 3 - Tuần 22
... LUYỆN TỪ VÀ CÂUMƠÛ RỘNG VỐN T : SÁNG TẠO – DẤU PHẨYI – Mục tiêu: - Mở rộng vốn t : Sáng tạo. - Ôn luyện về dấu phẩy (đứng sau bộ phận trạng ngữ ... yêu cầu làm bài vào vở. - T theo dõi, nhận xét HS sửa bài theo lời giải đúng.Bài tập 3: * Mục tiêu: HS nắm được nội dung câu chuyện, nắm được các dấu câu cần ghi vào đoạn văn.* Tiến hành: học ... bài tập 3. - HS nêu 3 cách nhân hoá đã được học. - T nhận xét. 3) Bài mới: (25’) Mở rộng vốn t : Sáng tạo – Dấu phẩy.* T giới thiệu – ghi tựa bài.Bài tập 1:* Mục tiêu: Giúp HS...
 • 3
 • 8,480
 • 41

Xem thêm

Từ khóa: bai luyen tu va cau viet doan van tu 3 den 5 cau ta mot nguoi ban cua em trong doan van it nhat co mot cau ghep cho biet cac ve cau trong cau ghep duoc noi voi nhau bang cach naobài giảng điện tử lớp 3 luyện từ và câusáng kiến kinh nghiệm lớp 3 môn luyện từ và câugiao an luyen tu va cau lop 3luyen từ và cau lớp 3 tuan 15luyện từ và câu lớp 3tai lieu luyen tu va cau lop 3 tuan 14luyen tu va cau tuan 11 lop 3tài liệu luyện từ và câu lớp 3 tuần 12bai tap luyen tu va cau lop 3luyen tu va câu tên riêng kieu cau ai la gigiáo án luyện từ và câu lớp 3 cả nămxem bai luyen tu va cau bai luyen tap ve tu dong ngia lop 5 tuan 3luyện từ và câu lớp 3 tuần 6giao an luyen tu va cau lop 3 tuan 5Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ