giao an luyen tu va cau lop 3

Giáo án luyện từ câu - Lớp 2

Giáo án luyện từ và câu - Lớp 2

Mầm non - Tiểu học

... bày- GV nhận xét, chốt ý* Bài 3/ 9- GV hướng dẫn HS quan sát tranh, tìm hiểu nội dung tranh- Hướng dẫn HS viết nội dung tranh- GV nhận xét, kết luậnHoạt động 3: Củng cố dặn dò.- Hỏi về nội ... viết nhanh- GV nhận xét, chốt ý* Bài 2/ 133 - Yêu cầu HS đặt câu hỏi với cặp từ trái nghóa trong bài 1- Tổ chức thi đua giữa các nhóm- GV nhận xét, kết luận* Bài 3/ 134 - Hướng dẫn HS quan sát ... một số HS- GV nhận xét, kết luận* Bài 3/ 99- Hướng dẫn Hs quan sát tranh- Đặt câu hỏi về hoạt động trong tranh- GV nhận xét, chốt ý- Đọc yêu cầu- Quan sát, suy nghó, làm bài- Hoạt động theo...
 • 79
 • 12,989
 • 7

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ chỉ đặc điểm

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ chỉ đặc điểm

Mầm non - Tiểu học

... bài tập 1.- 3 tờ giấy to viết sẵn nội dung bài tập 2.- Phiếu bài tập viết nội dung bài tập 3. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 4’- 3 HS lên bảng, đặt 3 câu theo ... Tuyên dương nhóm thắng cuộc.+ Bài tập 3 : Viết.- GV gọi một HS đọc yêu cầu.- GV phát phiếu cho mõi HS.- GV hướng dẫn câu mẫu.- GV gọi HS đọc bài làm của mình – nhận xét5’ 3. Họat động 3 ... NÀO? Tu n : 15Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU:- Mở rộng vốn từ chỉ đặc điểm, tính chất của người, vật, sự vật.- Rèn kỹ năng đặt câu theo mẫu Ai thế nào ?II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Giáo viên : - Tranh...
 • 2
 • 5,089
 • 24

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ chỉ tính chất

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ chỉ tính chất

Mầm non - Tiểu học

... Tốt, ngoan, nhanh, trắng, cao, khoẻ.- HS thảo luận theo cặp.- 2 HS lên bảng làm, lớp làm bài vào giấy nháp, HS đọc câu đặt được.- 1 HS đọc thành tiếng cả lớp đọc thầm.- HS quan sát tranh. ... bài tập 1 đặt câu với cặp từ đó.- GV theo dõi nhận xét.+ Bài tập 3 : - GV gọi một HS đọc yêu cầu.- GV Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách giáo khoa viết tên các con vật ra giấy nháp- HS ... :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 4’- Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 2, 3 tiết luyện từ câu trước.- GV nhận xét ghi điểm. 3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò2’ 1. Hoạt động 1 :...
 • 3
 • 4,521
 • 12

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

Mầm non - Tiểu học

... tập 3 : (Miệng).- GV mời 2, 3 HS lên bảng viết các từ nói lên phẩm chất của nhân dân Việt Nam.+ Bài tập 3 : (Viết).- GV nêu yêu cầu của bài.- 1 HS đọc yêu cầu của bài.HS quan sát 6 tranh ... DÙNG DẠY HỌC :- Các tranh minh hoạ bài tập 1 trong SGK.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 4’- Cho HS đặt câu với mỗi từ ở bài tập 1 SGK trang 120. 3. Bài mới :Hoạt động ... . . . . . . . . . . . THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP. Tu n : 33 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Mở rộng các hệ thống hoá...
 • 3
 • 7,622
 • 15

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ vật nuôi

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ và vật nuôi

Mầm non - Tiểu học

... Vũ Ngọc Loan + Bài tập 3 : - GV gọi một HS đọc yêu cầu.- GV Yêu cầu HS đọc câu mẫu.- Hướng dẫn HS hoạt động nhóm đôi.- Theo dỗi nhận xét chốt lại ý kiến đúng.5’ 3. Họat động 3 : Củng cố, ... Trửụứng tieồu hoùc Vúnh NgoùcGV: Trũnh Vuừ Ngoùc Loan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... xét chốt lại ý kiến đúng.5’ 3. Họat động 3 : Củng cố, dặn dò- Tổng kết tiết học. - Nhận xét, tuyên dương.- HS đọc : Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau.- HS làm việc theo nhóm đôi....
 • 3
 • 2,599
 • 8

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về các mùa

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về các mùa

Mầm non - Tiểu học

... hànhTrường tiểu họcVónh Trung GV: Phùng Thị Tiết - GV theo dõi hướng dẫn HS nói đủ câu. 3 3. Họat động 3 : Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học.IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:. . . . . . . . ... NGỮ VỀ CÁC MÙA - ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO ? Tu n : 19Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Biết gọi tên các thang trong năm các tháng bắt đầu kết thúc của từng ... bài tập 2- GV phát bút dạ giấy yêu cầu các nhóm làm bài. Sau đó đem dán lên bảng.+ Bài tập 3 : (Miệng). Gọi HS đọc yêu cầu của bài. “ Trả lời câu hỏi “ - GV Yêu cầu từng cặp HS thực hành...
 • 3
 • 3,714
 • 12

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối... hỏi để làm gì?

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối... hỏi để làm gì?

Mầm non - Tiểu học

... theo dõi nhận xét.+ Bài tập 3 : (Miệng).Yêu cầu HS quan sát từng tranh trong SGK, nói về việc làm bạn nhỏ trong tranh. 3 3. Họat động 3 : Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học 1 HS đọc yêu ... lên bảng 3, 4 tranh ảnh loài cây ăn quả để HS quan sát.+ Bài tập 2 : (Viết) GV chia lớp thành các nhóm phát giấy khổ to để các nhóm thảo luận.- GV theo dõi nhận xét.+ Bài tập 3 : (Miệng).Yêu ... ? Tu n : 29Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Mở rộng vốn từ về cây cối.- Tiếp tục luyện tập đặt trả lời câu hỏi “Để làm gì ?”.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Tranh...
 • 3
 • 7,593
 • 24

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về chim chóc ... câu hỏi ở đâu?

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về chim chóc ... câu hỏi ở đâu?

Mầm non - Tiểu học

... hỏi HS kia trả lời, sau đó lại đổi lại.+ Bài tập 3 : Gọi1 HS đọc yêu cầu của BTập 3 - Yêu cầu HS thực hành theo câu mẫu. 3 3. Họat động 3 : Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học – yêu cầu ... 1’2. Bài cũ : 4’- Gọi 3 HS lên bảng kiểm tra . HS1 HS 2 cùng nhau thực hành hỏi đáp về thời gian. - HS 3 làm bài tập : Tìm từ chỉ đặc điểm của các mùa trong năm. 3. Bài mới :Hoạt động của ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CHIM CHÓC - ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI Ở ĐÂU ? Tu n : 21Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Mở rộng hệ thống hoá...
 • 2
 • 3,101
 • 9

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25