ÔN tập kỹ thuật số

ÔN tập kỹ thuật số

ÔN tập kỹ thuật số
... tín hiệu ngõ Q Câu 12: Vẽ tín hiệu ngõ ra, Q0 = Trang Câu 13: Vẽ tín hiệu ngõ Q Câu 14:Cho biết công dụng vi mạch IC NE555 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... tổ hợp gồm ngõ vào A, B, C ngõ Y Ngõ có ngõ vào trở lên Lập bảng trạng thái Trang Câu 18: Viết công thức hàm ngõ cho câu 18 …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………...
 • 6
 • 105
 • 0

on tap ky II dai so bang trac nghiem va tu luan

on tap ky II dai so bang trac nghiem va tu luan
... %çÄþém-ˆÊêư`ü)\néđĐà)D™ơĨ‘=ž´Ỵœ}x™œ'ŸÝÕỵËí±8?ª24ˆ...
 • 108
 • 294
 • 0

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 10 docx

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 10 docx
... 𝑜𝑢𝑡 = − Hình 4-1 5: Bộ khuếch đại thuật toán tích phân (I) 4.4.3.6 Bộ khuếch đại thuật toán tỷ lệ cộng tích phân (PI) Trang - 74 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương Hình 4-1 6: Bộ khuếch ... Xxxxxxxxxxxxxxxxx Bài tập 1- Theo BảNG 4-1 , mục (3), thực chi tiết bước để xây dựng hàm truyền kết cho ứng với hình vẽ điều khiển (PD) cho trước tương ứng 2- Theo BảNG 4-1 , mục (5), thực chi tiết ... đảo Bảng 4-1 : Tổng hợp số ứng dụng tạo hoạt động điều khiển dựa khuếch đại thuật toán S Hoạt T động T điều khiển Hàm truyền 𝐺(𝑠) = Mạch khuếch đại thuật toán 𝑉𝑜 (𝑠) 𝑉𝑖 (𝑠) Trang - 75 - Điều khiển...
 • 5
 • 156
 • 0

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 9 pps

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 9 pps
... pha 90 o trước |p dụng công thức ( 4-1 0) Trang - 66 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương Ví dụ ( 4-5 ) Một cầu AC sử dụng trở kh|ng HÌNH 4-6 H~y tìm gi| tyrị Rx v{ Cx cầu c}n (null) Hình 4-6 : ... phải không 4-1 2 𝐼1 + 𝐼2 = đó, I1 = dòng qua trở R1 , I2 = dòng qua trở R2 Vì điện |p điểm công tín hiệu giả định l{ không, theo định luật Ôm ta có 4-1 3 𝑉𝑖𝑛 𝑉 𝑜𝑢𝑡 + =0 𝑅1 𝑅2 Trang - 69 - Điều khiển ... (𝑠) Sơ đồ khối hệ có dạng HÌNH… Trang - 71 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương Hình 4-1 1: Sơ đồ khối khuếch đại thuật toán đảo cộng HÌNH 4-1 0 Ví dụ ( 4-6 ) Hãy xây dựng mạch khuếch đại thuật...
 • 8
 • 128
 • 0

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 8 pdf

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 8 pdf
... quấn Trang - 62 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương Ví dụ 4.2 Giả sử mạch ph}n |p HÌNH 4-3 có R1 = 10,0 kΩ v{ Vs = 5,00V Nếu R2 l{ biến trở cảm biến có điện trở biến thiên từ 4,00 -: - 12,0 ... |p khuếch đại l{ Trang - 60 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương Hình 4-2 : Nếu bỏ qua hiệu ứng nạp tải có sai số trầm trọng đầu mạch hệ số độ lợi (K) Giải: HÌNH 4-2 (A) thể sơ c|ch bố trí ... biến thiên dải tương ứng H~y x|c định: a- Điện áp VD nhỏ lớn b- Dải biến thiên trở kháng đầu c- Dải công suất tiêu tán cảm biến R2 Giải: a) Theo công thức 4-2 , R2 = kΩ ta có (5𝑉)(4𝑘Ω) = 1.43𝑉 10𝑘Ω...
 • 8
 • 166
 • 0

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 7 ppt

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 7 ppt
... đầu với đầu vào có dạng 2-3 7 𝑦 = 𝑓(𝑥) Nếu giá trị điểm làm việc tương ứng (𝑥∗ , 𝑦∗ ), phương trình ( 2-3 7) khai triển thành chuỗi Taylor xung quanh điểm làm việc sau 2-3 8 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥 Trong ... ngo{i l{m c|c văng có xu hướng ly t}m 2-4 7 𝐹∗𝐿𝑇 (𝑘𝑔𝑓) = 𝑚(𝑘𝑔) 𝑅(𝑚) 𝜔2 (𝑠−2 ) Hoặc, tính theo n(v/p) 2-4 8 𝜋 2 −2 ] 𝑛 (𝑠 ) 30 𝐹∗𝐿𝑇 (𝑘𝑔𝑓) = 𝑚(𝑘𝑔) 𝑅(𝑚) [ Trang - 53 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng ... Phương trình ( 2-4 0) mô hình toán tuyến tính tương đương phương trình ( 2-3 7) gần điểm làm việc 𝑥 = 𝑥 ∗ 𝑦 = 𝑦 ∗ Nếu hệ tuyến tính có đầu phụ thuộc vào hai nhiều biến đầu vào, x1 x2 sau 2-4 1 𝑓 = 𝑓(𝑥1...
 • 8
 • 152
 • 0

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 6 pdf

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 6 pdf
... 2-5 B Phương trình 2-3 5 biểu diễn cho sơ đồ HÌNH 2-5 C Khi ráp nối hai sơ đồ lại, ta có HÌNH 2-5 D sơ đồ khối tổng thể hệ thống 𝐸0 (𝑠) = Hình 2-5 : Thủ tục vẽ sơ đồ khối Mạch R-C Trang - 44 - ... 2- Tích hàm truyền mạch vòng kín phải giữ không đổi Trang - 46 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương Hình 2 -6 : Một ví dụ minh họa việc rút gọn sơ đồ khối Ví dụ 2-1 Xem xét hệ thống HÌNH 2 -6 (A) ... Trang - 47 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương HÌNH 2 -6 (C) Loại bỏ mạch vòng có khâu G1, G2, |p dụng c|c quy tắc v{ 13, cho ta HÌNH 2 -6 (D) Loại bỏ mạch vòng có H2/G1 ta có sơ đồ HÌNH 2 -6 ...
 • 8
 • 130
 • 0

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 5 pps

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 5 pps
... với hàm 𝐴 𝑡0 1(𝑡 − 𝑡0 ) Ảnh Laplace tìm sau: 2-1 4 𝐿,𝑓(𝑡 )- = 𝐿,1(𝑡 )- − 𝐿 𝐴 𝑡0 1(𝑡 − 𝑡0 ) = 𝐴 𝑡0 𝑠 − 𝐴 𝑡0 𝑠 𝑒 −𝑠𝑡 = 𝐴 𝑡0 𝑠 (1 − 𝑒 −𝑠𝑡 ) Trang - 35 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương 2.1.3 ... Laplace hàm trễ 2-1 0 𝑓(𝑡 − 𝛼) 1(𝑡 − 𝛼) α≥0 Hàm t...
 • 8
 • 133
 • 0

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 4 doc

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 4 doc
... nóng, người học phòng thải Trang - 27 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương Hình 1-1 4: Sơ đồ khối thể chức phần tử hệ điều khiển nhiệt độ phòng học HÌNH 1-1 5 sơ đồ khối thể chức c|c phần ... H~y dựa HÌNH 1-1 5 v{ dạng tuyến tính biểu thức 1-2 thể biểu thức 1-6 đ}y, 1-6 𝑘𝑔𝑓 𝑘𝑔𝑓 𝑘𝑔𝑓 𝑘𝑔𝑓 = 𝑇(𝐶) × 𝐾 𝑇 , ; 𝑣ớ𝑖 𝐾 𝑇 = 0.1 2 𝐶 𝑐𝑚 𝑐𝑚 𝑐𝑚 𝑐𝑚2 𝐶 Hãy xây dựng lại sơ đồ khối HÌNH 1-1 5 cho thể quan ... - 31 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương F(s) = Biến đổi (hoặc “ảnh”) Laplace f(t) Khi đó, phép biến đổi Laplace f(t) x|c định bằng: 2-1 ∞ 𝐿,𝑓(𝑡 )- = 𝐹(𝑠) = ∞ 𝑒 −𝑠𝑡 𝑓(𝑡)𝑒 −𝑠𝑡 𝑑𝑡 𝑑𝑡,𝑓(𝑡)-...
 • 8
 • 147
 • 0

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 3 ppsx

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 3 ppsx
... hiệu Hình 1-1 0: a- Một phần tử sơ đồ khối ; b- Điểm công tín hiệu; c- Điểm rẽ nhánh Về bản, hệ điều khiển phải có c|c th{nh phần sau: - Đối tượng điều khiển - Cảm biến biến điều khiển - Khối (điểm) ... 𝑐𝑚 /; - Hệ số cứng lò xo đặt nhiệt độ cho trước, Tc l{ 𝐾 𝐿𝑋 = - Diện tích m{ng, Ap = (cm2); - Chiều d{i ban đầu (tự do) lò xo l{ (cm); - 𝑘𝑔𝑓 Độ nén ban đầu lò xo 1.2 (cm); 𝑐𝑚2 ; Hình 1-1 2: Thermostat ... hở Sơ đồ khối đơn giản hệ thống điều khiển tự động minh họa HÌNH 1-1 1 Trang - 22 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương Hình 1-1 1: Sơ đồ khối đơn giản hệ điều khiển tự động Trong chương sau...
 • 8
 • 138
 • 0

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 2 pptx

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 2 pptx
... biến điều khiển Tín hiệu n{y gọi l{ gi| trị cho trước - set point, gi| trị mong muốn - desired value, tín hiệu huy - command value 1 .2. 12 Phần tử cho trước (Bộ tạo tín hiệu cho trước) Phần tử ... lên hệ thống Trong đó, tải hệ thống l{ nhiễu lớn nhất, chủ yếu hệ Trang - 13 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương 1 .2. 22 Tải hệ thống (Load) Tải hệ thống l{ phần lượng, vật chất tiêu thụ hệ ... khiển với gi| trị đặt trước v{ tạo tín hiệu từ độ lệch n{y, e(t) Trang - 12 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương 1 .2. 15 Bộ chế biến tín hiệu (Processing unit, Computer v.v.) Bộ chế biến...
 • 8
 • 175
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KỸ THUẬT SỐ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KỸ THUẬT SỐ
... không xác định được, không rõ kết nối với nguồn cấp trung bình thấp Cao Hình 4-17 minh hoạ hai thi t bị hiển thị 7-đoạn đặt kề Dải đếm thập phân cấu hình là: Câu 111 A) B) C) D) Đáp án Câu 112...
 • 34
 • 419
 • 0

BÀI TẬP MÔN KỸ THUẬT SỐ FULL (ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM)

BÀI TẬP MÔN KỸ THUẬT SỐ FULL (ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM)
... Nguyễn Trọng Luật – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP HCM Câu a Cho hàm F(A, B, C) có sơ đồ logic hình vẽ Xác định biểu thức hàm ... 10 01 0 0 Hoặc F1 = ( X + Z ) ( Y + Z ) ( X + Y ) Nguyễn Trọng Luật – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP HCM b F2 (A, B, C, D, E) = ∑ (1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24) ... Y6 Y7 IN8 IN9 Y D A D0 D1 D2 D3 S0 (lsb) S1 Y F Nguyễn Trọng Luật – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP HCM Câu Một hàng ghế gồm ghế xếp theo sơ đồ hình vẽ: G1 G2 G3 G4 Nếu ghế có...
 • 4
 • 468
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: Luận văn xac định tinh nhạy của một số loai thuốc khang sinh đối với edwardsiella sp va aeromonas sp gay bệnh tren ca tra tại cần thơ va an giangnghiên cứu các sản phẩm – dịch vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Danko (Báo cáo thực tập tốt nghiệp)Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện khoái châu, tỉnh hưng yênQuản lý ngân sách nhà nước cấp phường ở quận hà đông, thành phố hà nộiVận dụng marketing mix tại công ty truyền thông và quảng cáo alphaGiáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5 6 tuổi qua trải nghiệm ở trường mầm nonTăng cường quản lí nhà nước tại khu di tích đại thi hào nguyễn du xã tiên điền, huyện nghi xuân, tỉnh hà tĩnhLiên kết sản xuất và tiêu thụ măng tây xanh tại xã hiệp thuận huyện phúc thọ thành phố hà nộinghiên cứu hành vi tiêu dùng thịt bò của hộ gia đình tại phường mường thanh,thành phố điện biên phủ,tỉnh điện biênPhát triển kênh phân phối dưa hấu theo hướng bền vững trên địa bàn xã diễn lộcPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt namNghiên cứu chiết tách, xác định thành phần của Carrageenan từ rong sụn ở Ninh ThuậnNghiên cứu chiết tách, xác định thành phần một số Axit hữu cơ trong lá cây sống đờiNghiên cứu đặc trưng phân bố của một số loài thân mềm chân bụng (Gastropoda) và hai mảnh vỏ (Bivalvia) có giá trị kinh tế khu vực hạ lưu sông Thu Bồn (Quảng Nam)Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng biodiesel trên động cơ Diesel Mazda WLNghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng nhiên liệu xăng sinh học E5 trên ô tôNghiên cứu giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên trong mạng quang dùng ASON-GMPLSNghiên cứu khả năng tổng hợp pectinase của nấm mốc phân lập từ cơ chất giàu pectin và ứng dụng trong công nghệ thực phẩmNghiên cứu khả năng xử lý chất hoạt động bề mặt của bùn hoạt tính trong bể AerotankNghiên cứu kỹ thuật lập lịch nâng cao chất lượng dịch vụ trong hệ thống thông tin di động LTE
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập