ÔN tập kỹ thuật số

ÔN tập kỹ thuật số

ÔN tập kỹ thuật số
... tín hiệu ngõ Q Câu 12: Vẽ tín hiệu ngõ ra, Q0 = Trang Câu 13: Vẽ tín hiệu ngõ Q Câu 14:Cho biết công dụng vi mạch IC NE555 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... tổ hợp gồm ngõ vào A, B, C ngõ Y Ngõ có ngõ vào trở lên Lập bảng trạng thái Trang Câu 18: Viết công thức hàm ngõ cho câu 18 …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………...
 • 6
 • 128
 • 0

on tap ky II dai so bang trac nghiem va tu luan

on tap ky II dai so bang trac nghiem va tu luan
... %çÄþém-ˆÊêư`ü)\néđĐà)D™ơĨ‘=ž´Ỵœ}x™œ'ŸÝÕỵËí±8?ª24ˆ...
 • 108
 • 307
 • 0

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 10 docx

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 10 docx
... 𝑜𝑢𝑡 = − Hình 4-1 5: Bộ khuếch đại thuật toán tích phân (I) 4.4.3.6 Bộ khuếch đại thuật toán tỷ lệ cộng tích phân (PI) Trang - 74 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương Hình 4-1 6: Bộ khuếch ... Xxxxxxxxxxxxxxxxx Bài tập 1- Theo BảNG 4-1 , mục (3), thực chi tiết bước để xây dựng hàm truyền kết cho ứng với hình vẽ điều khiển (PD) cho trước tương ứng 2- Theo BảNG 4-1 , mục (5), thực chi tiết ... đảo Bảng 4-1 : Tổng hợp số ứng dụng tạo hoạt động điều khiển dựa khuếch đại thuật toán S Hoạt T động T điều khiển Hàm truyền 𝐺(𝑠) = Mạch khuếch đại thuật toán 𝑉𝑜 (𝑠) 𝑉𝑖 (𝑠) Trang - 75 - Điều khiển...
 • 5
 • 164
 • 0

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 9 pps

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 9 pps
... pha 90 o trước |p dụng công thức ( 4-1 0) Trang - 66 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương Ví dụ ( 4-5 ) Một cầu AC sử dụng trở kh|ng HÌNH 4-6 H~y tìm gi| tyrị Rx v{ Cx cầu c}n (null) Hình 4-6 : ... phải không 4-1 2 𝐼1 + 𝐼2 = đó, I1 = dòng qua trở R1 , I2 = dòng qua trở R2 Vì điện |p điểm công tín hiệu giả định l{ không, theo định luật Ôm ta có 4-1 3 𝑉𝑖𝑛 𝑉 𝑜𝑢𝑡 + =0 𝑅1 𝑅2 Trang - 69 - Điều khiển ... (𝑠) Sơ đồ khối hệ có dạng HÌNH… Trang - 71 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương Hình 4-1 1: Sơ đồ khối khuếch đại thuật toán đảo cộng HÌNH 4-1 0 Ví dụ ( 4-6 ) Hãy xây dựng mạch khuếch đại thuật...
 • 8
 • 136
 • 0

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 8 pdf

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 8 pdf
... quấn Trang - 62 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương Ví dụ 4.2 Giả sử mạch ph}n |p HÌNH 4-3 có R1 = 10,0 kΩ v{ Vs = 5,00V Nếu R2 l{ biến trở cảm biến có điện trở biến thiên từ 4,00 -: - 12,0 ... |p khuếch đại l{ Trang - 60 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương Hình 4-2 : Nếu bỏ qua hiệu ứng nạp tải có sai số trầm trọng đầu mạch hệ số độ lợi (K) Giải: HÌNH 4-2 (A) thể sơ c|ch bố trí ... biến thiên dải tương ứng H~y x|c định: a- Điện áp VD nhỏ lớn b- Dải biến thiên trở kháng đầu c- Dải công suất tiêu tán cảm biến R2 Giải: a) Theo công thức 4-2 , R2 = kΩ ta có (5𝑉)(4𝑘Ω) = 1.43𝑉 10𝑘Ω...
 • 8
 • 171
 • 0

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 7 ppt

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 7 ppt
... đầu với đầu vào có dạng 2-3 7 𝑦 = 𝑓(𝑥) Nếu giá trị điểm làm việc tương ứng (𝑥∗ , 𝑦∗ ), phương trình ( 2-3 7) khai triển thành chuỗi Taylor xung quanh điểm làm việc sau 2-3 8 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥 Trong ... ngo{i l{m c|c văng có xu hướng ly t}m 2-4 7 𝐹∗𝐿𝑇 (𝑘𝑔𝑓) = 𝑚(𝑘𝑔) 𝑅(𝑚) 𝜔2 (𝑠−2 ) Hoặc, tính theo n(v/p) 2-4 8 𝜋 2 −2 ] 𝑛 (𝑠 ) 30 𝐹∗𝐿𝑇 (𝑘𝑔𝑓) = 𝑚(𝑘𝑔) 𝑅(𝑚) [ Trang - 53 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng ... Phương trình ( 2-4 0) mô hình toán tuyến tính tương đương phương trình ( 2-3 7) gần điểm làm việc 𝑥 = 𝑥 ∗ 𝑦 = 𝑦 ∗ Nếu hệ tuyến tính có đầu phụ thuộc vào hai nhiều biến đầu vào, x1 x2 sau 2-4 1 𝑓 = 𝑓(𝑥1...
 • 8
 • 157
 • 0

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 6 pdf

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 6 pdf
... 2-5 B Phương trình 2-3 5 biểu diễn cho sơ đồ HÌNH 2-5 C Khi ráp nối hai sơ đồ lại, ta có HÌNH 2-5 D sơ đồ khối tổng thể hệ thống 𝐸0 (𝑠) = Hình 2-5 : Thủ tục vẽ sơ đồ khối Mạch R-C Trang - 44 - ... 2- Tích hàm truyền mạch vòng kín phải giữ không đổi Trang - 46 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương Hình 2 -6 : Một ví dụ minh họa việc rút gọn sơ đồ khối Ví dụ 2-1 Xem xét hệ thống HÌNH 2 -6 (A) ... Trang - 47 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương HÌNH 2 -6 (C) Loại bỏ mạch vòng có khâu G1, G2, |p dụng c|c quy tắc v{ 13, cho ta HÌNH 2 -6 (D) Loại bỏ mạch vòng có H2/G1 ta có sơ đồ HÌNH 2 -6 ...
 • 8
 • 136
 • 0

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 5 pps

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 5 pps
... với hàm 𝐴 𝑡0 1(𝑡 − 𝑡0 ) Ảnh Laplace tìm sau: 2-1 4 𝐿,𝑓(𝑡 )- = 𝐿,1(𝑡 )- − 𝐿 𝐴 𝑡0 1(𝑡 − 𝑡0 ) = 𝐴 𝑡0 𝑠 − 𝐴 𝑡0 𝑠 𝑒 −𝑠𝑡 = 𝐴 𝑡0 𝑠 (1 − 𝑒 −𝑠𝑡 ) Trang - 35 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương 2.1.3 ... Laplace hàm trễ 2-1 0 𝑓(𝑡 − 𝛼) 1(𝑡 − 𝛼) α≥0 Hàm t...
 • 8
 • 135
 • 0

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 4 doc

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 4 doc
... nóng, người học phòng thải Trang - 27 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương Hình 1-1 4: Sơ đồ khối thể chức phần tử hệ điều khiển nhiệt độ phòng học HÌNH 1-1 5 sơ đồ khối thể chức c|c phần ... H~y dựa HÌNH 1-1 5 v{ dạng tuyến tính biểu thức 1-2 thể biểu thức 1-6 đ}y, 1-6 𝑘𝑔𝑓 𝑘𝑔𝑓 𝑘𝑔𝑓 𝑘𝑔𝑓 = 𝑇(𝐶) × 𝐾 𝑇 , ; 𝑣ớ𝑖 𝐾 𝑇 = 0.1 2 𝐶 𝑐𝑚 𝑐𝑚 𝑐𝑚 𝑐𝑚2 𝐶 Hãy xây dựng lại sơ đồ khối HÌNH 1-1 5 cho thể quan ... - 31 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương F(s) = Biến đổi (hoặc “ảnh”) Laplace f(t) Khi đó, phép biến đổi Laplace f(t) x|c định bằng: 2-1 ∞ 𝐿,𝑓(𝑡 )- = 𝐹(𝑠) = ∞ 𝑒 −𝑠𝑡 𝑓(𝑡)𝑒 −𝑠𝑡 𝑑𝑡 𝑑𝑡,𝑓(𝑡)-...
 • 8
 • 152
 • 0

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 3 ppsx

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 3 ppsx
... hiệu Hình 1-1 0: a- Một phần tử sơ đồ khối ; b- Điểm công tín hiệu; c- Điểm rẽ nhánh Về bản, hệ điều khiển phải có c|c th{nh phần sau: - Đối tượng điều khiển - Cảm biến biến điều khiển - Khối (điểm) ... 𝑐𝑚 /; - Hệ số cứng lò xo đặt nhiệt độ cho trước, Tc l{ 𝐾 𝐿𝑋 = - Diện tích m{ng, Ap = (cm2); - Chiều d{i ban đầu (tự do) lò xo l{ (cm); - 𝑘𝑔𝑓 Độ nén ban đầu lò xo 1.2 (cm); 𝑐𝑚2 ; Hình 1-1 2: Thermostat ... hở Sơ đồ khối đơn giản hệ thống điều khiển tự động minh họa HÌNH 1-1 1 Trang - 22 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương Hình 1-1 1: Sơ đồ khối đơn giản hệ điều khiển tự động Trong chương sau...
 • 8
 • 144
 • 0

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 2 pptx

Điện Tử Tự Động - Tự Động Hóa Bằng Kỹ Thuật Số Phần 2 pptx
... biến điều khiển Tín hiệu n{y gọi l{ gi| trị cho trước - set point, gi| trị mong muốn - desired value, tín hiệu huy - command value 1 .2. 12 Phần tử cho trước (Bộ tạo tín hiệu cho trước) Phần tử ... lên hệ thống Trong đó, tải hệ thống l{ nhiễu lớn nhất, chủ yếu hệ Trang - 13 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương 1 .2. 22 Tải hệ thống (Load) Tải hệ thống l{ phần lượng, vật chất tiêu thụ hệ ... khiển với gi| trị đặt trước v{ tạo tín hiệu từ độ lệch n{y, e(t) Trang - 12 - Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương 1 .2. 15 Bộ chế biến tín hiệu (Processing unit, Computer v.v.) Bộ chế biến...
 • 8
 • 182
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KỸ THUẬT SỐ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KỸ THUẬT SỐ
... không xác định được, không rõ kết nối với nguồn cấp trung bình thấp Cao Hình 4-17 minh hoạ hai thi t bị hiển thị 7-đoạn đặt kề Dải đếm thập phân cấu hình là: Câu 111 A) B) C) D) Đáp án Câu 112...
 • 34
 • 431
 • 0

BÀI TẬP MÔN KỸ THUẬT SỐ FULL (ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM)

BÀI TẬP MÔN KỸ THUẬT SỐ FULL (ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM)
... Nguyễn Trọng Luật – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP HCM Câu a Cho hàm F(A, B, C) có sơ đồ logic hình vẽ Xác định biểu thức hàm ... 10 01 0 0 Hoặc F1 = ( X + Z ) ( Y + Z ) ( X + Y ) Nguyễn Trọng Luật – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP HCM b F2 (A, B, C, D, E) = ∑ (1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24) ... Y6 Y7 IN8 IN9 Y D A D0 D1 D2 D3 S0 (lsb) S1 Y F Nguyễn Trọng Luật – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP HCM Câu Một hàng ghế gồm ghế xếp theo sơ đồ hình vẽ: G1 G2 G3 G4 Nếu ghế có...
 • 4
 • 482
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: Phân tích khác biệt với SPSS và ứng dụng (LV tốt nghiệp)Tổ chức dạy học theo dự án chương “Sinh sản” (SH 11 THPT) góp phần nâng cao năng lực tự học cho học sinh (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánhTiên Sơn (LV thạc sĩ)Giải pháp tăng cường quản lý tài chính tại Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 4 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Chi cục Thuế huyện Vĩnh TườngTỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng công tác kê khai qua mạng, nộp thuế điện tử của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đời sống kinh tế, văn hóa của dân tộc Thái Đen (Tày Đăm) huyện Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào, giai đoạn 1975 2015 (LV thạc sĩ)YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI 110KVThiết kế mạch slave trong giao thức modbusỨng dụng Excel giải từng bước bài toán vận tảiHoạt động nhận dạng và thể hiện khái niệm trong tin học lớp 10Phát triển kĩ năng thực hành tin học cho học sinh lớp 11 trường THPTXây dựng chương trình RSA mã hóa trên thẻ ATMCách bấm máy Casio chọn lọcAdjective in english ( tính từ trong tiếng anh)Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia bái tử long tỉnh quảng ninhGiới thiệu về ANSYS CFXTừ vựng theo chủ điểm health and medicine (2)Chủ nghĩa duy vật biện chứng và vai trò của nó đối với con ngườiLý thuyết và bài tập Lượng tử ánh sáng hay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập