CHƯƠNG 2 MỘT SỐ LOẠI HẠT THÔNG DỤNG

Giới thiệu một số loại cáp thông dụng trên mạng viễn thông, cáp kim loại, cáp quang, cấu tạo dây cáp cáp kim loại, cáp quang; cấu tạo từng loại cáp cáp kim loại, cáp quang

Giới thiệu một số loại cáp thông dụng trên mạng viễn thông, cáp kim loại, cáp quang, cấu tạo dây cáp cáp kim loại, cáp quang; cấu tạo từng loại cáp cáp kim loại, cáp quang
... vë trê såüi quang nhỉỵng cạp quang cọ nhiãưu såüi - Âỉåìng kênh ngoi ca såüi quang c låïp bo vãû ny l 250mm - Do låïp bo vãû l nhỉûa cho nãn khäng cho khäng khê áøm tạc âäüng vo såüi quang, chäúng ... såüi quang hay nhiãưu såüi quang Hçnh 2.14 V Såüi quang Li nhỉûa cọ rnh Thnh pháưn gia cỉåìng - Thnh pháưn gia cỉåìng: chëu lỉûc cho cạp kẹp cạp Váût liãûu chãú tảp cọ thãø kim loải hồûc phi kim ... nhỉûa chỉïa såüi quang Trang 36 e Kiãøu viãn trủ cọ rnh: - V thỉåìng gàûp nhỉûa PE hồûc PVC tu theo loải cạp - Såüi quang: truưn dáùn ạnh sạng - Li nhỉûa cọ rnh: chỉïa âỉûng cạc såüi quang, mäùi rnh...
 • 82
 • 270
 • 0

Một số loại thuốc thông dụng trong cuộc sống ppsx

Một số loại thuốc thông dụng trong cuộc sống ppsx
... Thường ban đỏ ban mày đay, nặng kèm theo sốt thuốc thương tổn niêm mạc Người bệnh mẫn cảm với salicylat mẫn cảm với paracetamol thuốc có liên quan Ở số trường hợp riêng lẻ, paracetamol gây giảm ... dùng dùng thuốc chống co giật isoniazid Thường không cần giảm liều người bệnh dùng đồng thời liều điều trị paracetamol thuốc chống co giật, người bệnh phải hạn chế tự dùng paracetamol dùng thuốc ... ngày làm tăng nhẹ tác dụng chống đông coumarin dẫn chất indandion Cần phải ý đến khả gây hạ sốt nghiêm trọng người bệnh dùng đồng thời phenothiazin liệu pháp hạ nhiệt Các thuốc chống giật (như...
 • 6
 • 212
 • 1

chương 5: Một số thuật toán thông dụng potx

chương 5: Một số thuật toán thông dụng potx
... (pseudocode) 5.3 Thuật toán số học 5.4 Thuật toán dãy 5.5 Thuật toán đệ quy 11 5.3 Thuật toán số học • Các toán số học – Xác định số nguyên có phải số nguyên tố/hợp số hay không – Tìm USCLN, BSCNN số nguyên ... trình 5.2 Giả mã (pseudocode) 5.3 Thuật toán số học 5.4 Thuật toán dãy 5.5 Thuật toán đệ quy 15 5.4 Thuật toán dãy • Làm việc với dãy số • Các toán điển hình – Tìm số lớn nhất, nhỏ dãy – Kiểm tra ... Fibonacci F(n) 24 12 Thuật giải heuristic • Dùng “mẹo” • Áp dụng với toán – Chƣa tìm đƣợc thuật toán có tồn thuật toán không – Có thuật toán nhƣng thời gian tính toán lâu điều kiện thuật toán khó đáp...
 • 13
 • 222
 • 0

Cảm biến và đo lường - Chương 4: MỘT SỐ CẢM BIẾN THÔNG DỤNG potx

Cảm biến và đo lường - Chương 4: MỘT SỐ CẢM BIẾN THÔNG DỤNG potx
... công tắc dùng nhiều ứng dụng robot Cảm biến công Trang IV-6 Tài liệu môn Cảm biến đo lường tắc sử dụng với nhiều mục đích, chẳng hạn: - Cảm biến va chạm (tiếp xúc): cảm biến công tắc dùng để phát ... Khi ấn, hai tiếp điểm nối với Cũng có số công tắc thường đóng phổ biến Trang IV-7 Tài liệu môn Cảm biến đo lường X Cảm biến điện từ a Cảm biến Hall Cảm biến Hall mảnh bán dẫn mỏng có kết cấu ... chạm học với vật Thí dụ, cảm biến công tắc tạo chuyển mạch thân robot chạy vào tường chạm giới hạn đường chạy robot - Cảm biến giới hạn: tương tự cảm biến tiếp xúc, cảm biến giới hạn phát vật di...
 • 8
 • 207
 • 2

Hoạt động,cấu tạo và một số loại điôt thông dụng docx

Hoạt động,cấu tạo và một số loại điôt thông dụng docx
... [sửa]Lối Hoạt Động Khi mắc nguồn điện có Điện V V < Vd I = Không dẩn V = Vd I = 1mA Bắt đầu dẩn V < Vd Điot dẩn điện [sửa]Thể Loại Điốt Nhìn gần điốt Một số loại điốt  Điốt bán dẫn cấu tạo ... bán dẫn, LED cấu tạo từ khối bán dẫn loại p ghép với khối bán dẫn loại n  Điốt quang (photodiode) loại nhạy với ánh sáng, biến đổi ánh sáng vào thành đại lượng điện, thường sử dụng máy ảnh (đo ... truyền thông khác  Điốt ổn định dòng điện loại điốt hoạt động ngược với Điốt Zener Trong mạch điện điốt có tác dụng trì dòng điện không đổi  Điốt step-recovery Ở bán kỳ dương, điốt dẫn điện loại...
 • 5
 • 288
 • 0

Nghiên cứu cấu tạo một số loại gỗ thông dụng tại huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn.

Nghiên cứu cấu tạo một số loại gỗ thông dụng tại huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn.
... "Nghiên cứu cấu tạo số loại gỗ thông dụng huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn" 2 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Sưu tập số loại gỗ thông dụng khu vực huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - Xác định cấu tạo loại ... huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn - Các sở chế biến gỗ địa bàn huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Đề tài tiến hành sưu tập số loại gỗ sử dụng khu vực huyện Bình Gia - tỉnh Lạng ... xác định cấu tạo sử dụng kính lúp x 10 3.3 Nội dung nghiên cứu - Điều tra thu thập số loại gỗ thông dụng huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn - Xác định cấu tạo loại gỗ thu thập khu vực nghiên cứu 3.4...
 • 58
 • 371
 • 1

chương 5 một số cảm biến thông dụng dùng trong robot

chương 5 một số cảm biến thông dụng dùng trong robot
... : Một cảm biến hữu dụng cần cho robot để tương tác với người cảm biến hỏa điện Cảm biến pyrolectric thành phần quan trọng số loại báo động chống trộm dùng nguyên lý phát chuyển động Ngõ cảm biến ... từ cảm biến nằm hay ngưỡng ấn đònh trước, để kích hoạt số hành vi robot Các chương trình phức tạp có thề biết hướng người cố gắng hướng robot chỗ khác 5. 3 Cảm biến lực : Trong loại cảm biến cảm ... bền 2,5V Nếu người từ phải sang trái, tín hiệu sụt xuống, sau vọt lên sau trở trạng thái bền 5. 0 V 2 .5 V V +5 INT Sử dụng thông qua biến đổi A/D mạch vi xử lý tín hiệu cảm biến trả dạng số Chương...
 • 11
 • 162
 • 0

Luận văn đánh giá hiện trạng và đề xuất một số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững trên địa bàn huyện thanh chương, nghệ an

Luận văn đánh giá hiện trạng và đề xuất một số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững trên địa bàn huyện thanh chương, nghệ an
... bộ giáo dục đào tạo trờng đạI học nông nghiệp hà nội Trần thị hải Đánh giá trạng đề xuất số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hớng hiệu quả, bền vững địa bàn huyện ... xó: ng Vn, th tr n Dựng, Thanh Lnh, Thanh Chi, Thanh Long, Thanh Giang, Thanh Hng, Thanh T ng, Thanh ng, Xuõn T ng, Thanh Lng, Thanh Yờn, Thanh Khai, Thanh Tiờn, Thanh Liờn Trong ủú, xó ng ... xó: ng Vn, th tr n Dựng, Thanh Lnh, Thanh Chi, Thanh Long, Thanh Giang, Thanh Hng, Thanh T ng, Thanh ng, Xuõn T ng, Thanh Lng, Thanh Yờn, Thanh Khai, Thanh Tiờn, Thanh Liờn - D ng ủ a hỡnh ủ...
 • 133
 • 373
 • 3

Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng - CHƯƠNG 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG pdf

Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng - CHƯƠNG 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG pdf
... 35 Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng 1- chương CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG I Những khái niệm liên quan đến đầu xây dựng Khái niệm hoạt động đầu đầu xây dựng ... án tăng Sau số nội dung cụ thể quản nhà nước dự án đầu XDCT: 14 Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng 1- chương Hình 2.1 : Một số nội dung quản nhà nước với dự án đầu Quản lập, thẩm ... VI Một số vấn đề quản nhà nước dự án đầu xây dựng Khái niệm nội dung quản dự án đầu xây dựng Quản dự án hướng dẫn phối hợp nguồn nhân lực vật lực để đạt yếu Tài liệu môn học Kinh...
 • 36
 • 357
 • 6

Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG pps

Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG pps
... TIẾN a vấn quản điều hành dự án theo hợp đồng • Chủ đầu đủ điều kiện trực tiếp quản thực dự án thuê tổ chức vấn có đủ lực để quản thực dự án, tổ chức vấn gọi vấn quản điều ... chủ đầu thành lập ban quản dự án Chủ đầu thành lập Ban quản dự án trực thuộc để quản việc thực dự án: Ban quản dự án đơn vị trực thuộc Chủ đầu Nhiệm vụ quyền hạn Ban quản ... I.ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ II CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG III CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TS LƯƠNG ĐỨC LONG KS ĐỖ TIẾN SỸ I • ĐẦU TƯ...
 • 32
 • 103
 • 0

Giáo án Tự nhiên và Xã hội - Lớp 2 - Một số loài cây sống dưới nước

Giáo án Tự nhiên và Xã hội - Lớp 2 - Một số loài cây sống dưới nước
... : Làm việc lớp Trường tiểu họcVónh Trung GV: Phùng Thò Tiết - Đại diện nhóm giới thiệu GV nhận xét xem nhóm phân loại chưa, sau khen nhóm phân loại 5’ Họat động : Củng cố – dặn dò - Nhận xét...
 • 3
 • 5,705
 • 30

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Kinh nhật tụng chùa hoằng phápKinh dược sư lưu ly quang bổn nguyện công đứcẢnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến dự định nghỉ việc của người lao động tại Công ty cổ phần Kim Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nông dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương, Móng Cái và khả năng sinh trưởng lợn lai thương phẩm nuôi tại trạm nghiên cứu Đồn Đèn, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20102015 (LV thạc sĩ)Các nhân tố liên quan đến bên cung cấp dịch vụ kiểm toán ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán độc lập tại TP hồ chí minhLợi thế và thách thức hậu sáp nhập đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namSự tham gia của người dân trong quản lý rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh bình địnhTác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần việt namVai trò của bộ phận kế toán quản trị và thông tin kế toán quản trị trong việc nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp việt namCác nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại thành phố hồ chí minhGiải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh vân phong tỉnh khánh hòaChiến lược phát triển kinh tế biển việt nam xét từ tiếp cận cạnh tranh quốc tếNghiên cứu đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư ven biển xã nam điền, huyện nghĩa hưng, tỉnh nam địnhNghiên cứu sản xuất oligocarrageenan từ rong sụn kappaphycus alvarezii (doty) doty bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong chế biến và bảo quản surimiNghiên cứu ảnh hưởng của thông số phun hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa đến các chỉ tiêu kinh tế và môi trường của động cơ diesel cao tốcĐánh giá mức độ căng thẳng tài nguyên nước dưới tác động biến đổi khí hậu đến quảng nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập