Chỉ Thị Về việc tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức

Chỉ Thị Về việc tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức

Chỉ Thị Về việc tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức
... thời làm việc, kỷ luật lao động; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; không xét khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm thời làm việc g) Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chế độ thỉnh thị ... tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức; vận động cán bộ, công chức, viên chức khác thực quy định Chỉ thị này; phát báo cáo quan, đơn vị có thẩm quyền vi phạm cán bộ, công chức, viên chức khác ... thực nhiệm vụ hàng ngày c) Có mặt công sở, đơn vị theo hành (buổi sáng từ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 đến 17 giờ), trừ trường hợp cử công tác đơn vị Nâng cao ý thức trách nhiệm thức trách nhiệm...
 • 4
 • 298
 • 0

BÀI THU HOẠCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM

BÀI THU HOẠCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM
... nhân dân, Đảng, Chính phủ lực lượng Có dân có tất cả: “Dễ mười lần không dân chịu, khó trăm lần dân liệu xong” Nội dung tưởng Hồ Chí Minh nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng ... quần chúng Thế có tinh thần trách nhiệm Đảng, Chính phủ, nhân dân” Hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân, theo tưởng Hồ Chí Minh người phải có trách nhiệm với Đất nước - Tổ quốc Tổ quốc ... lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân Trước hết, ý thức trách nhiệm, theo Bác Hồ, thể mối quan hệ với nhiệm vụ giao, với công việc phải làm Khi giao việc gì, to, hay nhỏ, khó hay dễ, phải dồn hết...
 • 3
 • 19,172
 • 140

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm.doc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm.doc
... thời khó khăn, thách thức để hoàn cảnh tiến lên hoàn thành thắng lợi Nghị Ðại hội X Ðảng Tổ chức tốt việc học tập tưởng gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, ... tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" Ðến nay, Cuộc vận động triển khai sâu rộng hệ thống trị tầng lớp nhân dân Nhận thức nội dung giá trị to lớn tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng gương ... cố khẳng định tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh vẹn nguyên giá trị phổ biến toàn nhân loại giới có nhiều thay đổi Bối cảnh đất nước khác nhiều so với lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh Những đổi...
 • 6
 • 3,684
 • 30

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm ĐỂ IN.doc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm ĐỂ IN.doc
... khó khăn, thách thức để hoàn cảnh tiến lên hoàn thành thắng lợi Nghị Ðại hội X Ðảng Tổ chức tốt việc học tập tưởng gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, ... Người thường so sánh với nhân dân Mệnh đề Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân” Hồ Chí Minh chủ yếu đề cập tới trách nhiệm cán đương chức, đương quyền, so với ... tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" Ðến nay, Cuộc vận động triển khai sâu rộng hệ thống trị tầng lớp nhân dân Nhận thức nội dung giá trị to lớn tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng gương...
 • 5
 • 1,829
 • 10

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc
... TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN Quan niệm Hồ Chí Minh cần thiết phải nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng Tổ quốc, ... việc làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh - Cuộc vận động "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" hướng vào việc nâng cao vai trò tự giác cán bộ, đảng viên học tập làm theo gương đạo đức Bác ... thức theo chủ đề với tăng cường tổ chức, hướng dẫn việc làm theo gương đạo đức Bác Nghiên cứu, quán triệt tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng Tổ quốc, ...
 • 15
 • 5,570
 • 32

Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm.... pptx

Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm.... pptx
... nhân dân, hoà vào xu hộp nhập không làm lĩnh trị, phẩm chất cao quý người Việt Nam xứng đáng với gương đạo đức Hồ Chí Minh nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng tổ quốc, phục vụ nhân dân ... đổi nhiều, tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh không thay đổi, mang giá trị trường tồn Trong di sản đạo đức, với việc đề cập đạo đức công dân, đạo đức ngành, lĩnh vực, lứa tuổi, Hồ Chí Minh chủ ... bộ, Người thường so sánh với nhân dân Mệnh đề Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân” Hồ Chí Minh chủ yếu đề cập tới trách nhiệm cán đương chức, đương quyền, so...
 • 7
 • 1,774
 • 10

KẾ HOẠCH Về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm quản lý Dạy Học trong nhà trường

KẾ HOẠCH Về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm quản lý Dạy và Học trong nhà trường
... thành đổi quản nâng cao chất lượng giáo dục Từ rút kinh nghiệm hoạch định hướng năm Trên kế hoạch nâng cao tinh thần trách nhiệm quản Dạy Học nhà trường năm học 2009 – 2010 hiệu trưởng trường ... phận Lưu 11 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THẠNH LỢI KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG V/v nâng cao tinh thần trách nhiệm quản dạy học nhà trường THÁNG 10 NĂM 2009 ... thông tin dạy học + Hình thức học tập hiệu học sinh ………… 1.2.5 Quản dạy thêm học thêm: Đơn vị không tổ chức dạy thêm học thêm Đơn vị chuẩn bị hồ sơ, thủ tục tiến hành tổ chức dạy thêm năm học 2010...
 • 12
 • 37
 • 0

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa hạn chế rủi ro trong hoạt động ngân hàng tại chi nhanh BIDV Hà Giang

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động ngân hàng tại chi nhanh BIDV Hà Giang
... luận rủi ro phòng ngừa, hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Thơng mại Chơng 2: Thực trạng kinh doanh tín dụng biện pháp để phòng ngừa hạn chế rủi ro Chi nhánh Ngân hàng Đầu t Phát triển ... đề lý luận chung rủi ro phòng ngừa, hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng thơng mại _ 1.1- Rủi ro tín dụng, cần thiết phải phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thơng mại kinh ... Chơng Thực trạng kinh doanh tín dụng biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro chi nhánh Ngân hàng Đầu t phát triển tỉnh giang 2.1 - Khái quát hoạt động Ngân hàng Đầu t Phát triển Giang...
 • 90
 • 286
 • 1

TÀI LIỆU HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ " TƯ TƯỞNG HCM VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN"

TÀI LIỆU HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ
... VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤNG SỰ NHÂN DÂN Tấm gương ý thức trách nhiệm trước Tổ quốc, Đảng dân tộc - Động lực thúc Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước trách ... vấn đề tưởng Hồ Chí Minh dân chủ, gốc nước Có dân có tất Cán đày tớ dân Phục vụ dân nhiệm vụ cán bộ, công chức, gốc vấn đề Các giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, phụng tổ quốc, ... tinh thần phụng tổ quốc, phục vụ nhân dân tưởng Hồ Chí Minh rộng lớn, sâu sắc Trước hết nhận thức Tổ quốc, nhân dân, vị trí cán bộ, đảng viên Nhận thức mở đường cho hành động Nhận thức sai,...
 • 7
 • 1,238
 • 7

Bài thu hoạch Tư tưong HCM về nâng cao ý thức trách nhiệm....

Bài thu hoạch Tư tưong HCM về nâng cao ý thức trách nhiệm....
... sàng giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt; không kiêu căng, tự cao, tự đại trường hợp Đặc biệt không tham gia vào tệ nạn xã hội Về ý thức trách nhiệm, tâm huyết với công việc: Đối với người giáo viên ... kỷ, nói không đôi với làm, nói nhiều, làm ít, miệng nói lời cao đạo tưởng, tình cảm việc làm mang nặng đầu óc cá nhân - Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân, đoàn kết Đảng, quan, đơn vị; ... cách cho học sinh, công việc khó khăn đầy tự hào Thấm nhuần đạo đức, tưởng mong ước Người đã, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Tôi...
 • 3
 • 1,855
 • 16

SKKN: Giáo dục tư tưởng, chính trị trong giảng dạy Địa lí tự nhiên Việt Nam lớp 8 bài 38, 39 lớp 9 nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh trường THCS Nga Trường đối với quê hương, đất nước

SKKN: Giáo dục tư tưởng, chính trị trong giảng dạy Địa lí tự nhiên Việt Nam lớp 8 và bài 38, 39 lớp 9 nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh trường THCS Nga Trường đối với quê hương, đất nước
... kinh nghiệm: Giáo dục tưởng, trị giảng dạy địa tự nhiên Việt Nam lớp 38, 39 lớp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm học sinh trường THCS Nga Trường quê hương, đất nước Đó số ý kiến cá nhân ... pháp giáo dục tưởng, trị vào giảng dạy nhằm giúp học sinh thêm tự hào dân tộc, yêu quê hương, đất nước ta học sinh lớp 8, lớp So với đầu năm học chưa áp dụng phương pháp giáo dục tưởng, trị ... nhiên Việt Nam lớp tình yêu biển đảo dạy 38, 39 lớp làm cho học sinh thêm tự hào, yêu làng xã, quê hương đất nước nên chọn viết đề tài “ Giáo dục tưởng, trị giảng dạy Địa tự nhiên Việt Nam lớp...
 • 20
 • 115
 • 1

Một số giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới các nông lâm trường quốc doanh

Một số giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới các nông lâm trường quốc doanh
... Cơ sở lý luận thực tiễn đổi Nông, Lâm trờng quốc doanh Phần II: Thực trạng Nông, Lâm trờng quốc doanh năm qua PhầnIII: Các giải pháp nhằm tiếp tục đổi Nông- Lâm trờng quốc doanh 2000-2005 Mục đích ... lâm nghiệp Một số chủ trờng Đảng Nhà nớc đổi Nông- Lâm trờng quốc doanh 2.1 Một số chủ trờng Đảng Nhà nớc đổi Nông trờng quốc doanh Khoa Kinh tế Nông nghiệp Phát Triển Nông Thôn 18 Quan điểm đổi ... ty có Lâm trờng quốc doanh xây dựng đề án xếp, đổi tổ chức quản lý Lâm trờng quốc doanh theo định Phần II Thực trạng đổi nông- lâm trờng quốc doanh năm qua I Thực trạng đổi Nông trờng quốc doanh...
 • 72
 • 581
 • 13

bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn: Vấn đề xử lý rác thải việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ở Thi Sơn Kim Bảng Hà Nam

bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn: Vấn đề xử lý rác thải và việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ở Thi Sơn Kim Bảng Hà Nam
... Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường Thi Sơn Kim Bảng - Phổ biến qui định quản rác thải thường xuyên đài phát xã đến thôn, xóm - Thường xuyên có viết " Hậu việc xử rác không qui ... vứt rác bừa bãi xử rác không ảnh hưởng đến môi trường hoạt động 11 trải nghiệm sáng tạo như: thi viết bảo vệ môi trường; rác hành động chúng ta; vệ sinh môi trường xung quanh trường, đường xá ... đường xá nơi công cộng Từ nâng cao ý thức HS việc bảo vệ môi trường VI Ý nghĩa việc giải tình Bằng thực tiễn đời sống, kết hợp với kiến thức học chúng em vận dụng kiến thức môn xã hội tự nhiên:...
 • 13
 • 819
 • 10

Đề tài đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng phục vụ của đội ngũ giao dịch viên mobifone chi nhánh huế

Đề tài đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng phục vụ của đội ngũ giao dịch viên mobifone chi nhánh huế
... Đề tài: Đánh giá hài lòng khách hàng chất lượng phục vụ đội ngũ giao dịch viên Mobifone chi nhánh Huế Giả thuyết: H0: Tỷ lệ khách hàng đánh giá hài lòng trở lên chất lượng phục vụ giao dịch viên ... hàng chất lượng phục vụ đội ngũ giao dịch viên Mobifone chi nhánh Huế Chương 2: Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng chất lượng phục vụ đội ngũ giao dịch viên công ty Mobifone chi nhánh Huế 2.1 ... lượng phục vụ đội ngũ giao dịch viên công ty Mobifone chi nhánh Huế? Khách hàng có ấn tượng nói đến chất lượng phục vụ giao dịch viên Mobifone? Khách hàng hài lòng chất lượng phục vụ đội ngũ...
 • 49
 • 1,213
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: bài thu hoạch tư tưởng hồ chí minh với việc nâng cao ý thức trách nhiệmtổng quan về tín dụng và chất lượng tín dụng trong hoạt động kinh doanh của nhtmniệm của hồ chí minh về sự cần thiết phải nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân tiếpphục vụ trực tiếp cho việc nâng cao ý thức pháp luật và thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của mọi chủ thể pháp luậttư tưởng tấm gương đạo đức hồ chí minh về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dântư tưởng hồ chí minh về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dânniệm của hồ chí minh về sự cần thiết phải nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dântấm gương đạo đức hồ chí minh về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dânhọc tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân trong giai đoạn hiện naymở các lớp tập huấn cho cán bộ trong tổ chức hội tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm của họ đói với tài sản của nhà nước vù sự phát triển của chính địa phương mìnhnâng cao ý thức trách nhiệm của nhân viên trong công việcsự cần thiết nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân theo tư tưởng hồ chí minh trong giai đoạn hiện naynội dung nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân trong tư tưởng hồ chí minhlý luận chung về tín dụng và chất lượng tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mạitổng quan về buồng phòng và chất lượng phục vụ của khách sạnTƯ TƯỞNG TRIẾT học TINH THẦN và VAI TRÒ của nó đối với VIỆC xây DỰNG nền văn hóa VIỆT NAM HIỆN NAYPHÂN TÍCH môi TRƯỜNG bên NGOÀI AirASIALUAN VAN THIET KE NHA MAY CHE BIEN HAI SAN KHO NANG SUAT 1 TAN SAN PHAM CADE KHAO SAT CHAT LUONG ON THI THPT QUOC GIA YEN LAC MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)DE KHAO SAT CHAT LUONG NGO SI LIEN MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)02 747 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm sốDE KHAO SAT CHAT LUONG LE QUY DON MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)Hinh TD Lop 10-11-12(T_Long)SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO DẠY TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DÂN TỘCGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI HAWEICCOCHUẨN NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆPGIẢI PHÁP XÁC THỰC MẠNH 2 YẾU TỐ CHO DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TRỰC TUYẾN INTERNET BANKING, CHỨNG KHOÁNNGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU ĐẾN CÁC YẾU TỐ VÀ HIỆN TƯỢNG KHÍ HẬU CỰC ĐOAN Ở VIỆT NAM, KHẢ NĂNG DỰ BÁO VÀ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓTiẾP CẬN ĐiỀU TRỊ CHO BỆNH ĐTĐ II CAO TUỔI VÀ SUY THẬNKHẢ NĂNG ỨNG PHÓ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH SÂU BỆNH TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TẠI XÃ THỌ TIẾN, HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HOÁĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH VỀ GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN ĐỐI VỚI HÀNG CONTAINER TẠI CTCP CẢNG HẢI PHÒNGGốm tiên tiếngốm xốp sic gia cố sợi mulitGốm tiên tiến sản xuất gốm xốp mulitThu thuat casio tim he so trong khai trien nhi thuc newton bui the vietThu thuat giai trac nghiem luong giac bang may tinh casio nguyen tien chinh
Đăng ký
Đăng nhập