Giao an lop 3 tuan 6 phan phoi 2 tiettuan

Giao an lop 3 tuan 6 phan phoi 2 tiettuan

Giao an lop 3 tuan 6 phan phoi 2 tiettuan
... School Thi Thuy Hang 16 Modes Groups Whole class Individuals Pairs Groups Whole class Phan TiÕng Anh 20 16 Home-link (3 minutes) School Year 20 15 - Practice the How old are you? chant at home Y Jut ... the chant, then have pupils read it a you? few times Give a demonstration Of chanting and clapping the rhythm Divide the class into two groups: one group chants the questions and the other chant ... the answers - Get groups of pupils to sit face to face and practice chanting and doing the actions Go around to offer help, if necessary - Call two groups to the front of the class to chant and...
 • 3
 • 92
 • 0

Giao an lop 3 tuan 9 phan phoi 2 tiettuan

Giao an lop 3 tuan 9 phan phoi 2 tiettuan
... Jut Primary School Thi Thuy Hang 24 Phan TiÕng Anh 20 16 Home-link (3 minutes) School Year 20 15 - - Call a few pairs to perform the task in front of the class Language note: Tell pupils that using ... TiÕng Anh 20 16 School Year 20 15 - Week Period 18 Unit STAND UP! Lesson Objectives: Ss will be able to: - use the words and phrases related to the topic Classroom instructions - give and respond ... board and get pupils to repeat them a few times - Get pupils to work in pairs, take turns and act out the instructions Correct the pronunciation, if necessary Y Jut Primary School Thi Thuy Hang 24 ...
 • 3
 • 168
 • 0

Giáo án lớp 3 - tuần 6

Giáo án lớp 3 - tuần 6
... HIỀN - GV gọi HS đọc lại trước lớp - Hảy tìm tên người kể lại câu chuyện TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN - HS đọc, lớp theo dõi SGK - Đó Cô - li - a Bạn kể tập làm văn - giáo cho lớp đề văn nào? - ... em học, mẹ lại Thế Cô - li - a cố gắng để văn dài Cô - li - a làm cách nào? Chúng ta tìm hiểu trước nội dung - Thấy bạn viết nhiều, Cô - li - a làm cách để viết - - li - a cố nhớ lại việc dài ... kể cho bạn lớp nghe Kể trước lớp - Tổ chức cho HS thi kể chuyện - Tuyên dương HS kể tốt - HS đọc trước lớp Cả lớp theo dõi đọc thầm - HS kể, sau lần cho bạn kể, lớp theo dõi nhận xét - Lần lượt...
 • 20
 • 474
 • 4

Giao an lop 3 - tuan 6(tk)

Giao an lop 3 - tuan 6(tk)
... - ọc tên riêng, từ khó, .ngắt nghỉ -Hiểu:khăn mùi soa, viết lia lòa, -> Qua câu chuyện bạn Cô-li-a tác giả muốn khuyên em lời nói phải đôi với việc làm -Học điều tốt Cô-li-a * Kể chuyện: -Dựa ... Mục tiêu : - ọc đúng: mơn man, tựu trường, đọc trôi chảy -Hiểu: mơn man, quang đãng, -> Bài văn hồi ức cảm động nhà văn buổi đầu học -Học thuộc lòng đoạn II Đồ dùng dạy học : -Tranh minh hoạ,bảng ... năm,4/10/2007 Cơ quan thần kinh I.Mục tiêu : -Chỉ, kể tên nêu vò trí, vai trò phận quan thần kinh -HS biết giữ gìn, bảo vệ quan thần kinh -HS hứng thú học tập II Đồ dùng dạy học: -Tranh minh họa -Xem III...
 • 29
 • 296
 • 3

Giáo án lớp 3 (Tuần 6)

Giáo án lớp 3 (Tuần 6)
... ,684752, 684527, 684275, l: A 684725 B 684752 C 684527 D 684275 3táún 72kg = kg Âiãưn säú thêch håüp vo chäø cháúm A 37 2 B 37 20 C 30 72 D 30 27 Mäüt kho hng ngy âáưu nháûn âỉåüc 60 táún hng, ngy thỉ ... bi lm T Chäút lải: 1phụ t Gii Säú cáy ca huûn âọ träưng âỉåüc l : H chỉỵa bi 32 5164 + 60 830 =38 5994 ( cáy) Âạp säú: 38 5994 cáy III Cng cäú dàûn d : Nháûn xẹt giåì hc Xem lải bi Chênh t ( nghe ... H tènh âọ träưng âỉåüc l: 214800 +80600 = 13. 4200 (cáy) H sỉỵa sai nãúu cọ C hai nàm säú H ca tènh träưng âỉåüc l: 214800+ 134 200 =34 .9000(cáy) Âạp säú: 34 .9000 cáy III Dàûn d Nháûn xẹt giåì hc Xem...
 • 28
 • 194
 • 0

giao an lop 3 tuan 6

giao an lop 3 tuan 6
... cách tìm ½; 1 /3 số? Hoạt động Trò - Hát -3 HS làm bảng - Nhắc lại -2 HS đọc lại -Phải thực phép chia 96 :3 96 9 :3= 3,3x3=9,9-9=0 06 32 Hạ 6, 6 :3= 2, 2x3 =6 , 6- 6=0 -Nêu cách tính - 3, Viết vào thương ... của: 137 a)12cm, 18kg, 10l b)Tìm 1 /6 24m, 30 giờ, 54 ngày -Bài 2: Tóm tắt: nêu cách tính 12:2 =6( cm),18:2=9(kg), 10:2=5(l) 24 :6= 4(m), 30 :6= 5(giờ), 54 :6= 5(ngày) - Đọc yêu cầu, làm nêu cách tính 30 ... số cam? -Bài toán hỏi gì? -2 HS đọc - … 36 cam - … 1 /3 số cam - mẹ biếu bà cam -Muốn biết mẹ biếu bà -Ta phải tính 1 /3 36 cam ta phải làm gì? -HS giải: 36 :3= 12(quả cam) / -1 HS lên bảng làm, lớp...
 • 28
 • 222
 • 0

Giáo án lớp 3 tuần 6

Giáo án lớp 3 tuần 6
... HS nêu y/c HS làm GV HD 1/2 64 l ; 64 : =32 l Hai HS lên bảng làm YC HS làm Cho HS đổi phiếu kiểm tra Những em ? -HS tự tính nêu cách giải 1 /3 69 kg ; 69 :3= 23( kg ) khen 1/4của 84là ;84:4 =21 ... cách giải 1 /3 69 kg ; 69 :3= 23( kg ) ? khen 1/4của 84là ; 84 : =21 GV NX chốt - Muốn tìm I phần số ta chia số cho số phần HS tự đọc toán -HS tự làm chữa Bài : Y/c HS đọc đề Bài toán cho biết ... theo nhóm (GV theo dõi ) 23 (TIẾT 1) THỦ CÔNG : GẤP ,CẮT DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG I MỤC TIÊU : - HS biết cách gấp ,cắt, dán năm cánh - Gấp cắt dán năm cánh cờ đỏ vàng giấy quy...
 • 32
 • 209
 • 0

Giáo An lop 3 Tuan 6 co tang buoi.doc

Giáo An lop 3 Tuan 6 co tang buoi.doc
... xóm - o sợ - lưỡi iềm - van ài - àng tiên Bài : Phân biệt vần ang hay an - Điền vào chỗ trống từ có tiếng chứa vần an hay ang + than (VD: than vãn); … + thang (VD: thang); … - Chấm chữa Dặn dò: ... động 3: Trò chơi phản ứng nhanh - Tên trò chơi: Con thỏ, ăn cỏ, chui vào hang - Sử dụng giác quan để chơi? - Nêu vai trò dây thần kinh giác quan? - Điều xảy giác quan, não, tủy sống, dây thần ... so sánh a Mặt trời mọc đỏ ối Ví dụ: - Mặt trời mọc cầu lửa đỏ ối b Con sông quê em quanh co uốn khúc - Con sông quê em quanh co, uốn khúc rắn lớn trườn phía biển c Mặt biển phẳng lặng rộng mênh...
 • 17
 • 311
 • 0

GIAO AN LOP 3 TUAN 6 ckt

GIAO AN LOP 3 TUAN 6 ckt
... bng ( t tớnh) 48 : = 24 84 : = 42 66 : = 11 - Mt hc sinh nờu yờu cu bi - C lp thc hin vo v - 2HS lờn bng thc hin, lp theo dừi + Tỡm ca 69 , 36 v 93 l: 23, 12, 31 - Nhn xột bi lm ca hc sinh Bi ... Yờu cu cỏc nhúm quan sỏt hỡnh 1,2 SGK trang 26 v tr li cỏc cõu hi sau: + Ch v nờu tờn cỏc b phn ca c quan thn kinh trờn s ? + Trong cỏc c quan ú c quan no c bo v bi hp s ? C quan no c bo v bi ... yờu cu bi, quan sỏt hỡnh Bi v ri tr li ming - Cho HS quan sỏt hỡnh v SGK ri + ó khoanh vo 1/2 s ụ tụ hỡnh a TLCH: 16 + ó khoanh vo 1/2 s ụ tụ hỡnh no? - GV cựng c lp nhn xột, cha bi 3) Cng c -...
 • 24
 • 182
 • 0

giáo án lớp 3 tuàn 6 hai buổi

giáo án lớp 3 tuàn 6 hai buổi
... yêu cầu tập - Lớp thực bảng ( đặt tính) 48 : = 24 84 : = 42 66 : = 11 - Một học sinh nêu yêu cầu - Cả lớp thực vào - 2HS lên bảng thực hiện, lớp theo dõi + Tìm 31 69 , 36 93 là: 23, 12, - Nhận ... ý), lớp đọc thầm theo - Giáo viên gợi ý cho học sinh : + Buổi đầu em đến lớp buổi sáng hay buổi chiều? Thời tiết ? Ai dẫn em tới? Lúc đầu em bỡ ngỡ sao? Buổi học kết thúc nào? Cảm xúc em buổi ... 24m, 30 giờ, 54 ngày, - Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo tự chữa - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 2: - Yêu cầu học sinh nêu toán - H/dẫn HS phân tích toán - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi...
 • 24
 • 223
 • 0

Giao an lop 3 tuan 6 CKTKN moi

Giao an lop 3 tuan 6 CKTKN moi
... Võ Thị Kiến 69 , 36 93 là: 23, 12, 31 - Đổi chéo để kiểm tra - Một em đọc đề sách giáo khoa - Cả lớp làm vào vào tập - Một học sinh lên bảng giải bài: Giải : Số cam mẹ biếu bà là: 36 : =12 (quả) ... nhóm quan sát hình 1,2 - Lớp tiến hành quan sát hình trả lời SGK trang 26 trả lời câu hỏi sau: câu hỏi theo hướng dẫn giáo + Chỉ nêu tên phận viên quan thần kinh sơ đồ ? + Trong quan quan bảo ... viên giảng dạy: Võ Thị Kiến CƠ QUAN THẦN KINH I Mục tiêu: Nêu tên vị trí phận quan thần kinh tranh vẽ mô hình II Đồ dùng dạy học: Các hình liên quan học (trang 26 27 sách giáo khoa) III Hoạt động...
 • 28
 • 958
 • 3

GIÁO ÁN LỚP 3. TUẦN 6

GIÁO ÁN LỚP 3. TUẦN 6
... :GẤP,CẮT,DÁN NGÔI SAOVÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG (tiết 2) Tiết :6 I.Mục đích yêu cầu : _ Học sinh biết cách gấp, cắt, dán năm cánh _Gấp, cắt, dán năm cánh cờ đỏ vàng, cánh tương đối Hình dán tương đối ... cánh +Bước : Cắt vàng cánh Hoạt động học sinh _ Học sinh nghe giáo viên giới thiệu _Một học sinh nêu lại bước gấp, cắt, dán năm cánh +Bước : Dán vàng cánh vào tờ giấy màu đỏ để cờ đỏ vàng _Giáo ... dụng để giải toán có lời văn II.Chuẩnbò: 1 .Giáo viên:Sách giáo khoa 2.Học sinh : Sách giáo khoa,vở, bảng III.Hoạt động lên lớp: 1.Khởi động:Hát hát 2.Kiểm tra cũ: 3.Bài Hoạt động giáo viên Giới...
 • 28
 • 192
 • 0

giao an lop 3 tuan 6. CKTKN

giao an lop 3 tuan 6. CKTKN
... quan sát dựa vào gợi ý để xếp trật tự tranh - Học sinh xung phong lên bảng xếp lại thứ tự tranh theo câu chuyện (Thứ tự tranh : – – -1) .- 1HS đọc u cầu kể chuyện mẫu - Một học sinh kể mẫu 2 -3 ... học sinh lên bảng giải - Chấm số em, nhận xét chữa 3) Củng cố - Dặn dò: *Nhận xét đánh giá tiết học –Dặn nhà học làm tập 69 , 36 93 là: 23, 12, 31 - Một em đọc đề sách giáo khoa - Cả lớp làm vào ... quan sát hình - Cho HS quan sát hình vẽ SGK vẽ trả lời miệng TLCH: + Đã khoanh vào 1/2 số tơ hình a + Đã khoanh vào 1/2 số tơ hình nào? Tuần Thứ - GV lớp nhận xét, chữa 3) Củng cố - Dặn dò: - Nhận...
 • 18
 • 205
 • 2

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 6

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 6
... :GẤP,CẮT,DÁN NGÔI SAOVÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG (tiết 2) Tiết :6 I.Mục đích yêu cầu : _ Học sinh biết cách gấp, cắt, dán năm cánh _Gấp, cắt, dán năm cánh cờ đỏ vàng, cánh tương đối Hình dán tương đối ... cánh +Bước : Cắt vàng cánh Hoạt động học sinh _ Học sinh nghe giáo viên giới thiệu _Một học sinh nêu lại bước gấp, cắt, dán năm cánh +Bước : Dán vàng cánh vào tờ giấy màu đỏ để cờ đỏ vàng _Giáo ... _Cả lớp làm nhanh _Cả lớp giáo viên nhận xét,chốt lại lời giải _Nhiều học sinh đọc lại kết Câu a:khoèo chân Câu b:người lẻo khoẻo Câu c:ngoéo tay b)Bài tập3a _Cả lớp giáo viên nhận xét, chọn _Giáo...
 • 28
 • 171
 • 0

GIÁO AN LỚP 3 TUẦN 6 (CKTKN)

GIÁO AN LỚP 3 TUẦN 6 (CKTKN)
... đặt tính chia: 96 32 06 Giáo án Lớp Hoạt động HS -2 HS lên bảng -1 HS đọc yêu cầu -Nhốt 96 gà, nhốt vào chuồng? chuồng có gà? -Thực phép chia 96 : 96 : = 32 ( có) -3 HS nêu Trang 95 - Bắt đầu ... đọc đề - Lớp làm vào - 3HS làm vào PBT - GV lớp NX Qu yển truyện có 48 trang My đọc số trang -Hỏi My đọc trang? -Lớp làm VBt , HS lên bảng Giải: Số trang sách My đọc có là: 48 : = 24 (trang) Đáp ... - Giải toán có liên quan đến phần số II Chuần bò: Giáo án Lớp Trang 99 III Các hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Ổn đònh: KTBC: - HS làm BT số HS đọc bảng chia 2 ,3, 4,5 ,6 - GV nhận xét Bài mới:...
 • 21
 • 279
 • 0

Xem thêm