CHƯƠNG II sự PHÁT SINH và PHÁT TRIỂN của sự SỐNG TRÊN TRÁI đất sinh học 12 y hà

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN TRÊN TRÁI ĐẤT potx

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN TRÊN TRÁI ĐẤT potx
... gãy, động đất Lớp vỏ cảnh quan nhiệt đới phát triển Tân kiến tạo Ảnh hưởng mạnh chu kì tạo núi Anpơ – Himalaya có biến đổi khí hậu có quy mô toàn cầu Hoàn thiện điều kiện tự nhiên, thiên nhiên phân ... II Các học thuyết phát triển Thuyết địa máng - Sự hình thành lục địa tạo núi chủ yếu theo phương thẳng đứng II Các học thuyết phát triển Thuyết địa máng II Các học thuyết phát triển Thuyết kiến ... mạch động, thuyết địa máng - Nhóm giả thuyết động: xây dựng sở cho vỏ Trái Đất có khả trượt tự móng chúng, vận động vỏ Trái Đất chủ yếu theo phương nằm ngang Thược nhóm có thuyết như: thuyết trôi...
 • 22
 • 984
 • 1

CHƯƠNG II: SỰ PHÁT SINH PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

CHƯƠNG II: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT
... sinh, Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh C Cổ sinh, Nguyên sinh, Thái cổ, Trung sinh, Tân sinh D Nguyên sinh, Thái cổ, Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh Việc phân định mốc thời gian lịch sử đất vào: A Sự di ... phát triển mạnh phủ kín đầm lầy D Bò sát phát triển nhanh, số ăn cỏ, số ăn thịt Sự sống di cư từ nước lên cạn vào: A Kỉ Cambri B Kỉ Đềvôn C Kỉ than đá D Kỉ Silua Sự bật đại cổ sinh là: A Sự sống ... kín phát triển mạnh B .phát sinh nhóm linh trưởng C.chim thú phát triển mạnh D xuất loài người Đặc điểm sau kỉ tâm điệp? A Hạt trần phát triển B Xuất động vật có vú C Cá xương , bò sát phát triển...
 • 6
 • 619
 • 5

Chương II : SỰ PHÁT SINH PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT pps

Chương II : SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT pps
... sử phát sinh, phát triển sinh vật B.Hóa thạch dẫn liệu quý để nghiên cứu lịch sử vỏ Trái Đất lịch sử diệt vong sinh vật C.Hóa thạch dẫn liệu quý để nghiên cứu lịch sử vỏ Trái Đất lịch sử phát sinh, ... xuất vào đại sau đây? A.Đại Nguyên sinh B Đại Cổ sinh C Đại Tân sinh D Đại Trung sinh Câu 18 6: Sự kiện đáng ý đại Cổ sinh A .phát sinh lưỡng cư, côn trùng B.thực vật có hạt xuất C .sự chinh phục đất ... lượng, sinh sản vô tính, nhân đôi phân chia Câu 17 7: Ngày sống không hình thành từ chất vô v : A.tuổi Trái Đất già B.điều kiện Trái Đất không thích hợp C .Trái Đất cách mặt trời xa so với trước D.Trái...
 • 9
 • 706
 • 6

PHAN 6: TIEN HOA-CHUONG II: PHAT SINH VA PHAT TRIEN CUA SU SONG TREN TRAI DAT pps

PHAN 6: TIEN HOA-CHUONG II: SƯ PHAT SINH VA PHAT TRIEN CUA SU SONG TREN TRAI DAT pps
... nguyên sinh, đại tân sinh C đại cổ sinh, đại nguyên sinh, đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh D đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại trung sinh, đại cổ sinh, đại tân sinh 39 Kết tiến hoá tiền sinh ... mùa sinh sản d báo hiệu 80 Một quần thể có cấu trúc nhóm tuổi: trước sinh sản, sinh sản, sau sinh sản bị diệt vong nhóm tuổi a sinh sản trứơc sinh sản d sinh sản sau sinh sản c trứơc sinh sản sinh ... a sinh thái, hình thái, trình sinh lí, hoạt động sống b hoạt động kiếm ăn, hình thái, trình sinh lí c sinh sản, hình thái, trình sinh lí d sinh thái, sinh sản, hình thái, trình sinh lí 22 Sinh...
 • 12
 • 231
 • 5

Phân tích nội dung, xây dựng tư liệu dạy học chương II sự phát sinh phát triển của sự sống trên trái đất ( phần 6 tiến hóa sinh học 12 cơ bản)

Phân tích nội dung, xây dựng tư liệu dạy học chương II sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất ( phần 6 tiến hóa  sinh học 12 cơ bản)
... tin hoỏ ca sinh gii Trường ĐHSP Hà Nội - 49 - K32C Khoa Sinh - KTNN Khóa luận tốt nghiệp Phạm Thị Vân - Gii thớch c nhng bin i v a cht luụn gn cht vi s phỏt sinh v phỏt trin ca sinh gii trờn Trỏi ... hc Chng II Phn - Sinh hc 12, THPT Trường ĐHSP Hà Nội -4- K32C Khoa Sinh - KTNN Khóa luận tốt nghiệp Phạm Thị Vân PHN II: KT QU NGHIấN CU Chng 1: C s lý lun v thc tin ca vic phõn tớch ni dung, xõy ... t - Phn 6: Tin hoỏ Sinh hc 12 c bn Mc ớch nghiờn cu: - Phõn tớch ni dung, xõy dng t liu dy hc dng kờnh ch, kờnh hỡnh phc v cho vic ging dy mt s bi thuc chng II - phn 6: Tin hoỏ SGK 12 c bn...
 • 77
 • 189
 • 0

Tài liệu Chương 15: Sự phát sinh phát triển sự sống trên trái đất ppt

Tài liệu Chương 15: Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất ppt
... tỷ năm: Eukaryote đơn bào phát triển - Cách – 0,5 tỷ năm: sinh vật đa bào hình thành - Tiếp theo phát triển sinh vật bậc cao NGUỒN GỐC SỰ SỐNG 2.1 Sự hình thành trái đất khí Thuyết vũ trụ: -Tất ... trình trái đất nguội dần, sức ép trọng lực với phân hủy phóng xạ tạo nên nhiệt lượng lớn lòng đất  khí thoát (núi lửa)  khí - Quá trình nguội dần trái đất trải qua nhiều giai đoạn, cuối xuất sống ... nhiên, cấu trúc thể thức phát triển coaserva ngày hoàn thiện  Coaserva có dấu hiệu sơ khai đặc tính trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản b Sự hình thành lớp màng - Sự hình thành lớp màng nhằm...
 • 29
 • 491
 • 4

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 CHƯƠNG VII. SỰ PHÁT SINH PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT ppt

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 CHƯƠNG VII. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT ppt
... VII SINH THÁI HỌC CHƯƠNG I CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG 576.Môi trường sống nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố sinh thái A vô sinh hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh vật B vô sinh ... trình sinh lí, hoạt động sống B hoạt động kiếm ăn, hình thái, trình sinh lí A sinh sản, hình thái, trình sinh lí B sinh thái, sinh sản, hình thái, trình sinh lí 607 .Sinh vật biến nhiệt sinh vật ... loài sống thuận lợi 584.Khoảng thuận lợi khoảng nhân tố sinh thái A sinh vật sinh sản tốt B mức phù hợp để sinh vật thực chức sống tốt C giúp sinh vật chống chịu tốt với môi trường D sinh vật sinh...
 • 22
 • 722
 • 6

Phân tích nội dung, xây dựng tư liệu, thiết kế bài giảng góp phần nâng cao chất lượng dạy học chương 3 phần VI sự phát sinh phát triển sự sống trên trái đất SGK sinh học 12 nâng cao

Phân tích nội dung, xây dựng tư liệu, thiết kế bài giảng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học chương 3 phần VI sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất  SGK sinh học 12 nâng cao
... khăn nâng cao chất lượng dạy học môn sinh học lớp 12 nâng cao tiến hành nghiên cứu đề tài: Phân tích nội dung, xây dựng liệu, thiết kế học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học chương III Sự phát ... cứu bàn luận 3. 1 Phân tích nội dung, xây dựng liệu chương: Sự phát sinh sống Trái Đất Bài 43 Sự phát sinh sống Trái Đất Mục tiêu học Liệt kê giai đoạn phát sinh sống Trái Đất Nêu trình diễn ... Trái Đất phần: VI Tiến hóa SGK sinh học 12 nâng cao Xây dựng hệ thống liệu làm sáng tỏ nội dung kiến thức liệu phục vụ cho vi c dạy học chương III: Sự phát sinh phát triển sống Trái Đất...
 • 67
 • 242
 • 0

SỰ PHÁT SINH PHÁT TRIỂN sự SỐNG TRÊN TRÁI đất

SỰ PHÁT SINH và PHÁT TRIỂN sự SỐNG TRÊN TRÁI đất
... thạch nhân sơ cổ 4600 Trái Đất hình thành - Chuyên đề phát sinh phát triển sống trái đất ThS Lê Hồng Thái Nét đặc trưng Đại địa chất: * Đại Thái cổ Nét đặc trưng Đại sống phát sinh mức chưa có cấu ... sử phát sinh, phát triển sinh vật B Hóa thạch dẫn liệu quý để nghiên cứu lịch sử vỏ Trái Đất lịch sử diệt vong sinh vật C Hóa thạch dẫn liệu quý để nghiên cứu lịch sử vỏ Trái Đất lịch sử phát sinh, ... phục đất liền thực vật động vật D xuất bò sát Chuyên đề phát sinh phát triển sống trái đất ThS Lê Hồng Thái Câu 49: Thực vật có hạt xuất đại A Cổ sinh B Trung sinh C Tân sinh D Nguyên sinh Câu...
 • 10
 • 419
 • 3

SỰ PHÁT SINH PHÁT TRIỂN sự SỐNG TRÊN TRÁI đất

SỰ PHÁT SINH và PHÁT TRIỂN sự SỐNG TRÊN TRÁI đất
... sử phát sinh, phát triển sinh vật B Hóa thạch dẫn liệu quý để nghiên cứu lịch sử vỏ Trái Đất lịch sử diệt vong sinh vật C Hóa thạch dẫn liệu quý để nghiên cứu lịch sử vỏ Trái Đất lịch sử phát sinh, ... đề phát sinh phát triển sống trái đất ThS Lê Hồng Thái Câu 83: Đặc điểm người khéo léo (H.habilis) A não phát triển biết sử dụng công cụ đá B não phát triển chưa biết sử dụng công cụ đá C não phát ... Đại Cổ sinh C Đại Thái cổ D Đại Trung sinh Câu 47: Loài người xuất vào đại sau đây? A Đại Nguyên sinh B Đại Cổ sinh C Đại Tân sinh D Đại Trung sinh Câu 48: Sự kiện đáng ý đại Cổ sinh A phát sinh...
 • 7
 • 375
 • 5

Ôn thi tốt nghiệp THPT - Sự phát sinh sự sống trên trái đất

Ôn thi tốt nghiệp THPT - Sự phát sinh sự sống trên trái đất
... 1, Sự phát sinh sống: (nguồn gốc sống) có giai đoạn : - Tiến hoá hoá học: trình phức tạp hoá hợp chất cacbon - Tiến hoá tiền sinh học 2, Sự phát triển sinh giới qua đại địa chất: - Khái ... ảnh hưởng - tiến câu đếnNhóm 1:hoá sinh giới? - Nhóm phát Câu Bò sát khổng lồ 2: câutriển mạnh vào - Nhóm 3: câu thời kì nào? Động vật có vú xuất - Nhóm câu nào? Câu Khí hậu Trái Đất kỉ thi n niên ... động vật 3, Sự phát sinh loài người: - Bằng chứng nguồn gốc động vật loài người dựa vào chứng: + Giải phẫu học so sánh + Phôi sinh học so sánh - Trình bày giai đoạn trình phát sinh loài người,...
 • 11
 • 440
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng chương 2 sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đấtbài giảngchương ii sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đấtsự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đấtsự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đấtbài giảng sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đấtgiao trình phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đấtbài giảng luật cạnh tranh 4 chương (tệp)Bai viet lai cau hay 8 9Tai lieu boi duong va nang cao toan 8 cả nămĐồng hồ đếm ngược trong powerpointNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn toán full chuyên đềTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUA các dự án đầu tư nước NGOÀI ở VIỆT NAM HIỆN NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của ĐẢNG, NHÀ nước TA về TOÀN cầu hóa và TRÁCH NHIỆM của QUÂN đội TRONG QUÁ TRÌNH đóĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN HOÁ HỌC PHÂN TÍCH THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀKế hoạch hội thảo chuyên đề tổ chuyên mônTHAM LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌNtrươt lo dat anh di tim emTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ tập bài GIẢNG về NHỮNG vấn đề KINH tế CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAMTÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn tập môn các tác PHẨM KINH điển KINH tế CHÍNH TRỊTÀI LIỆU THAM KHẢO GIỚI THIỆU tóm tắt bộ tư bản của các mácBÁO CÁO THAM LUẬN TĂNG CƯỜNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TRONG TRƯỜNG MẦM NONBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề lý LUẬN về các HÌNH THỨC BIỂU HIỆN của GIÁ TRỊ THẶNG dư và sự vận DỤNG vào PHÁT TRIỂN KINH tế ở nước TA HIỆN NAYBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ SAU đại học, vận DỤNG các QUY LUẬT TRONG QUẢN lý KINH tếGiáo án dạy học theo chủ đề tích hợp TÍCH HỢP KIẾN THỨC CÁC MÔN VẬT LÝ TOÁN HỌC SINH HỌC VÀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN VÀO GIẢNG DẠY BÀI RƯỢU ÊTYLIC MÔN HÓA HỌC 9Từ điển tiếng nhật qua hình ảnhGiáo án điện tử Bài 45 Axit Axetic
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập